Дата конвертації05.12.2018
Розмір17.43 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 17.43 Kb.

Вплив міжнародних фінансових організацій на становлення і розвиток системи державних закупівель (на прикладі Азіатського Банку розвитку)

Реформи в державній закупівельної діяльності були проведені відповідно до споконвічного обсягом роботи, закладеному в «Стратегії розвитку державних закупівель в Киргизькій Республіці на 2012-2014 роки». Результатами фундаментальної праці Уряду стали - Департамент з питань державних закупівель при Міністерстві фінансів Киргизстану, що приступив до своїх функцій з 3 лютого 2014 року; новий Закон «Про державні закупівлі», від 3 квітня 2015 року № 72; і створення Офіційного Порталу державних закупівель Киргизької Республіки.

Рекомендації по вдосконалення системи державних закупівель

Згідно обсягами позитивних змін, що сталися в сфері ГЗ, після застосування структурованої, чітко окресленої стратегії, в якій ясно відображені всі проблеми системи, представляється необхідним залучити МФО для допомоги в розробці нової Стратегії розвитку державних закупівель в Киргизькій Республіці на наступні 2016-2018 роки, націленої на розвиток ЕГЗ, і підтримки нового Закону.

В даному документі необхідно відобразити всі актуальні понині проблемні ділянки системи ЕГЗ, такі як - необхідність переведення на електронну систему всіх закуповують організацій по Киргизстану, залучення найбільшого числа постачальників на портал, технічні проблеми у використанні порталу ЕГЗ.

Подальша інституційна підтримка нового Закону КР «Про держзакупівлі».

Розробка:

- стандартних тендерних документів

- подальших нормативно-правових актів

- забезпечення єдиного тлумачення Нового закону про ГЗ з боку закупівельників і претендентів, правоохоронного органу.

Продовжити навчання кадрів, що беруть участь в процесі держзакупівель, підвищення професійного рівня фахівців із закупівель, збільшення кількості семінарів (спонсорованих СБ і АБР), покликаних навчити користуванню порталом ЕГЗ закуповують організації і постачальників, особливий упор при цьому робити на навчання саме постачальників, так як саме в цій сфері спостерігаються найбільші прогалини.

Таким чином, активна робота по підвищенню ефективності і прозорості державних закупівель в Киргизькій Республіці буде продовжена.

Підводячи підсумок третьої частини дипломного проекту, в рамках цієї глави:

- Показані в таблицях і діаграмах фінансові надходження протягом 2015 роки від основних МФО, (Азіатський банк розвитку, Всесвітній банк, Китай, Антикризовий фонд ЄАБР, Ісламський банк розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку, Німецький банк розвитку),

- Проаналізовано можливе витіснення організацій-донорів із пріоритетних сфер інвестування великими обсягами інвестування Китаю згідно з даними графічних даних,

- Виявлено недоліки в системі держзакупівель, запропоновані заходи по їх усуненню.

- Підкреслено (акцентував) три основні результати діяльності щодо підвищення ефективності системи державних закупівель, проведеної державою спільно з МФО це:

· Інституційне поле - Департамент з питань державних закупівель при Міністерстві фінансів Киргизстану;

· Законодавче поле - новий Закон «Про державні закупівлі», від 3 квітня 2015 року № 72;

· Технічне поле - Портал електронних державних закупівель

Фактом успішної взаємодії міжнародних фінансових організацій і Киргизстану в цих трьох областях і визначаються майбутні перспективи співпраці між цими двома зацікавленими сторонами. Реалізація подальшої співпраці відображена в запропонованих заходи щодо вдосконалення закупівельного державного сектора.

висновок

Внесок МФО, спрямований на становлення, а потім розвиток, поліпшення системи державних закупівель справді величезний. Судити про його розміри можна по широкому загалу правових документів у цій галузі: розробці типових законів, правил закупівель, різних процедур, а також методичних рекомендацій, посібників і типових конкурсних документацій, типових форм контрактів, різного роду директив і угод. Досвід такого роду організацій, можна обчислювати переважно з середини 40 років ХХ століття і по нинішній день, міжнародні фінансові інститути працюють над позитивним розвитком сфери державних закупівель.

У даній роботі був проведений аналіз впливу МФО на становлення і розвиток системи державних закупівель.

Метою дослідження була оцінка ступеня впливу міжнародних фінансових організацій на систему державних закупівель.

У процесі даного аналізу було досліджено сутність і механізм системи державних закупівель Киргизької Республіки, проаналізовано наявний досвід в області державних закупівель у різних МФІ і організацій-донорів Киргизстану, досліджена практика закупівель на прикладі окремого фінансового донора Киргизстану, визначено подальшу співпрацю міжнародних фінансових організацій і КР в сфері держзакупівель і проаналізована можливість подальшого поліпшення системи ГЗ за допомогою впливу МФО.

В результаті дослідження сутності та механізму системи державних закупівель Киргизької Республіки були виведені наступні спостереження: сутність державних закупівель можна тлумачити як економічні відносини між трьома сторонами: державою, організацією, що закуповує і постачальником / претендентом. Механізм дії системи державних закупівель - сукупність послідовних дій суб'єктів інституту закупівель по реалізації державної закупівлі ТРП, супроводжуваної законодавчими заходами.

Правомірність державних закупівель регулюється Законом України "Про державні закупівлі» та інших нормативно-правових документів, міжнародних договорів і угод.

Для того щоб правильно тлумачити наявний досвід в області державних закупівель у різних МФІ і організацій-донорів Киргизстану, необхідно знати історичний аспект МФО по становленню і подальшому розвитку закупівельного сектору, і як говорилося раніше, весь перелік правових документів у цій сфері.

Особливу увагу в цьому питанні можна акцентувати на вплив Типового закону ЮНСІТРАЛ «Про закупівлі товарів (робіт) та послуг». Це документ, який акумулював весь наявний міжнародний досвід і практичні напрацювання в області як державних, так і громадських закупівель, в умовах ринкової економіки. Загалом, можна сказати, що використовуються міжнародними фінансовими організаціями способи закупівель, а також правила їх вибору і процедури, в рамках проведених ними проектів багато в чому схожі з правилами і процедурами, описаними Типовим законом ЮНСІТРАЛ «Про закупівлі товарів (робіт) та послуг»,

Також необхідно відзначити роль Світового Банку, що займає лідируюче положення у фінансуванні програм розвитку в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідними економіками. Регіональні банки розвитку і багато інших героїв міжнародні фінансові інститути прийняли директиви і керівництва по постачання, складені на підставі моделі постачання Світового банку. Це, перш за все Керівництво Банку по постачання (1995 года) і стандартні тендерні документи, які використовуються тими агентствами, які займаються впровадженням фінансуються Банком проектів.

В ході дослідження держзакупівель на прикладі окремого фінансового донора Киргизстану, а саме Азіатського банку розвитку, була наочно показана практика закупівель в інвестиційних проектах АБР, вивчені основні принципи, процедури і методи закупівель Азіатського Банку Розвитку. Крім того, необхідно відзначити особливу подробиця роз'яснення методів і процедур, критерій закупівель товарів, робіт і консультаційних послуг.

Кажучи узагальнено, у вигляді підсумку, про Азіатському Банку Розвитку слід згадати, що дана організація особливо підтримує інвестиції в галузі енергетики, водного та дорожнього господарства, (як можна простежити з числа проектів, що здійснюються на території КР з додатка 1). Банк також сприяє державним органам у розвитку законодавства щодо державно-приватного партнерства і що представляє найбільший інтерес в рамках даної випускної кваліфікаційної роботи - електронним закупівель.

Електронні закупівлі, а саме створення Офіційного Порталу державних закупівель Киргизької Республіки, також як і Департамент з питань державних закупівель при Міністерстві фінансів Киргизстану, що приступив до своїх функцій з 3 лютого 2014 року; новий Закон «Про державні закупівлі», від 3 квітня 2015 року № 72 є результатами роботи Уряду, спрямованої на поліпшення закупівельного сектора.

Особливу роль в реформуванні ЕГЗ зіграв Азіатський Банк Розвитку (проект «Впровадження електронної системи закупівель»), за підтримки Азіатського банку розвитку і Всесвітнього банку Мінфіном проведено безкоштовне навчання по електронних торгів для постачальників і закупівельників по переходу на електронну систему держзакупівель.

В рамках аналізу подальшого поліпшення системи ГЗ за допомогою впливу МФІ були показані проблеми системи ГЗ КР і відповідно, таким чином, виведені перспективи співпраці між Урядом КР і МФО по спільній роботі для усунення оних.

В результаті дослідження впливу МФО на систему державних закупівель КР можна зробити наступні основні висновки:

- Нормативно-законодавча база КР з держзакупівель, в тому числі і Новий Закон «Про державні закупівлі», від 3 квітня 2015 року № 72 були сформовані з урахуванням міжнародних стандартів і на основі правових документів, розроблених МФО.

- фактичний бюджет Киргизької Республіки на 40% складається від планованих запозичень від міжнародних фінансових організацій-донорів.

- Киргизстану була надана матеріальна і технічна підтримка міжнародних фінансових установ при впровадженні електронних державних закупівель, також розглядаються подальші кроки МФО з надання допомоги в сфері ГЗ.

- «Стратегія розвитку державних закупівель в Киргизькій Республіці на 2012-2014 роки» домоглася позитивного результату на інституціональному, законодавчому та технічному поле (Департамент з питань державних закупівель при Міністерстві фінансів Киргизстану; новий Закон «Про державні закупівлі», від 3 квітня 2015 року № 72 ; Портал електронних державних закупівель)

Спираючись на результати дослідження, в якості рекомендацій, запропоновано звернути увагу на наступне:

1. Залучення МФО для допомоги в розробці нової Стратегії розвитку державних закупівель в Киргизькій Республіці на наступні 2016-2018 роки, націленої на розвиток ЕГЗ, і підтримки нового Закону.

2. Подальша інституційна підтримка Закону КР «Про держзакупівлі».

Розробка:

- стандартних тендерних документів

- подальших нормативно-правових актів

- забезпечення єдиного тлумачення Нового закону про ГЗ з боку закупівельників і претендентів, правоохоронного органу.

3. Продовження навчання кадрів, що беруть участь в процесі держзакупівель, підвищення професійного рівня фахівців із закупівель, особливий упор при цьому робити на навчання саме постачальників, так як саме в цій сфері спостерігаються найбільші прогалини.

Очевидно, що дані заходи щодо підвищення ефективності роботи всієї системи державних закупівель необхідно супроводити знаннями і досвідом, акумульованими міжнародними фінансовими організаціями за весь період їх роботи в різних країнах світу.

Список використаних джерел

Нормативно-правові джерела

1. Директиви про поставки (1976 рік)

2. Директива 89/665 / ЄС від 30.12.1989 про обмежувальні механізми в класичних секторах;

3. Директива 92/13 / ЄС від 25.02.1992 про обмежувальні механізми в секторах водопостачання, енергопостачання, транспортних і поштових послуг

4. Типовий закон UNCITRAL про закупівлю товарів, будівельних робіт і послуг від 1994 року

5. Директива 2004/17 / ЄС від 31.03.2004 про закупівлю товарів, робіт і послуг в секторах водопостачання, енергопостачання, транспортних і поштових послуг;

6. Директива 2004/18 / ЄС від 31.03.2004 про закупівлю товарів, робіт і послуг в «класичних» секторах.

7. ЗАКОН КР "ПРО ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ" від 18 травня 2004 року

8. Звіт про моніторинг «Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією», другий раунд моніторингу Киргизької Республіки, від 24 лютого 2012 року.

9. «Керівництво з управління проектом (РУП)», Номер проекту: 38398-023 Номер (а) кредиту і / або гранту: (LXXXX; GXXXX) Документи 2012 року, Киргизька Республіка: Другий проект «Професійне Освіта та Розвиток Навичок»

10. Стратегія розвитку державних закупівель в Киргизькій Республіці на 2012-2014 роки від 27 вересня 2012 N 661

11. Положення про правила проведення електронних державних закупівель та електронного зворотного аукціону від 10 грудня 2012 N 818

12. «Звіт з моніторингу та оцінки, період 1 липня 2013 року - 31 грудня 2014 року», Киргизька Республіка: Другий Проект «Професійна освіта і розвиток навичок», Кредит АБР №2902-KGZ (SF) і Грант АБР № 0307- KGZ (SF)

13. Закон Киргизької Республіки про державні закупівлі N 72 від 3 квітня 2015 року.

Підручники, монографії, брошури

14. Анощенко Е.Н. З історії проведення підрядних торгів. / Київ: «Піраміда». 1994 р

15. Вєдєнєєв Г.М., Гончаров Є.Ю., Кобзєв Г.Н. / Конкурсні торги в Росії: історичний досвід. М .: Изд-во МЕІ, 2005.

16. Захаров О.М. Міжнародні конкурсні торги: навч. посібник. - М .: Изд. МГИМО, 2011. - 159 с.

17. В. Малочко, У. Омураліев, А Уметаліев, С Уметаліев, Е Береснєва. Навчальний посібник «Державні закупівлі: принципи, законодавчі норми та інституційні схеми», Бішкек, 2005 рік.

18. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління державними і муніципальними замовленнями» (для спеціальності 080504.65) «Державне і муніципальне управління», Модуль 1. Введення в дисципліну: Загальні принципи розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб, І.В. Кузнєцова, Москва, 2007

19. Удосконалення процесу проведення державних закупівель. Рекомендації та матеріали, підготовлені Робочою групою промислових компаній. // (Industrial Companies Working Group) - М., 2012. - 64 с.

20. Смотрицкая І.І. Економіка державних закупівель. - М .: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2009. - 232 с.

22. Курбанов Х.Б. Північно-Кавказький філія Російської Правової Академії МЮ РФ р Махачкала / «ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАКУПІВЕЛЬ В РОСІЇ»

Періодичні видання

23. Ломакіна О.Б. Міжнародний досвід проведення державних закупівель. // ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ: управління, розміщення, забезпечення. / Нормативно-аналітичний журнал. 2005. № 1.

24. Ломакіна О.Б. Світова практика організації проведення державних закупівель. // ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ: управління, розміщення, забезпечення. / Нормативно-аналітичний журнал. 2007. № 7.

електронні ресури

25. http://www.ua-tenders.com/rubrics/materials/205739/

Стаття: «Міжнародний досвід побудови системи держзакупівель», автор - Андрій ХРАМКІН, директор Інституту держзакупівель РАГС, голова Асоціації експертів з держзакупівель.

26. Навчальний модуль: Державні закупівлі: принципи, законодавчі норми та інституційні схеми / В. Малочко, Е. Береснєва, В. Жітковскій. - Турин, 2002.

27. Документ Європейського Банку Реконструкції І Розвитку: «Стратегія Діяльності У Киргизькій Республіці»

28. Керівництва по закупкам товарів і робіт в рамках проектів, фінансованих АБР. - Мандалуйонг: Азіатський Банк Розвитку, березень 2013 року., Http: //beta.adb.org/sites/default/files/procurement-guidelines ru.pdf

29. Сайт: Універсальна науково-популярна онлайн - енциклопедія «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/AZIATSKI_BANK_RAZVITIYA_ABR.html.

30. Міністерство фінансів Киргизької Республіки - «Державні закупівлі в Киргизькій Республіці» 2015 рік.

31. «Алмазбек Азімов: Бюджет-2015 передбачає зростання витрат на реальний сектор», 27 січня 2015 року, автор Максим Цой, посилання на новину http://www.vb.kg/300901

32. Стаття «Інформація про законопроекти найбільш актуальних за останні два роки (2014-2015)» http://www.kenesh.kg/RU/Folders/4420-Informaciya_o_prodelannoj_rabote.aspx

33. «Гармонізація допомоги» 2015 м.Бішкек - ​​«Donors.kg»

34. Стаття «Прем'єр-міністр жорстко розкритикував чиновників за зволікання з переходом на електронні державні закупівлі» 4/02/15 16:26 Бішкек - ​​ІА «24.kg»

35. З впровадженням електронних держзакупівель «грошовий розлучення» неможливий Опубліковано 26 травня, 2015 р 16:55, Бішкек - ​​«kant.kg»

36. «Роберт Хунжі: Киргизстан домігся успіху в реформуванні системи держзакупівель» 20 березня 2015 17:19, Максим Цой, Бішкек - ​​«www.vb.kg»

37. «Киргизстан впроваджує систему електронних держзакупівель» 27.02.2014 - 16.19, Бішкек - ​​«www.easttime.ru»


Головна сторінка


    Головна сторінкаВплив міжнародних фінансових організацій на становлення і розвиток системи державних закупівель (на прикладі Азіатського Банку розвитку)

Скачати 17.43 Kb.