Дата конвертації17.06.2017
Розмір134.7 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 134.7 Kb.

Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

73

Міністерство освіти та науки України

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології

дипломна робота

Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

виконавець

студентка групи

СП-05-2 Макарова К.В.

Керівник: доцент,

кандидат історічніх наук Кремена В.І.

Рецензент: доцент,

кандидат історічніх наук Іщенко І.В.

Допускається до захисту:

завідувач кафедри, доцент,

кандидат політічніх наук Тупиця О.Л.

2009

реферат

Дипломна бакалаврська робота: 56с., 48 джерел.

Обєктом дослідження є процеси європейської інтеграції України, предметом - територіальні суперечності Нашої держави з ее Сусідами в контексті інтеграційніх процесів.

Метою роботи є визначення впліву неврегульованості вопросам по демаркації та делімітації державного кордону та Прикордонного співробітніцтва І, як наслідок, територіальних суперечностей Нашої країни з ее Сусідами на євроінтеграційні процеси. Поставлені завдання відповідають меті діпломної роботи, в повній мірі спріяють ее реализации.

Методика дослідження впліву СУЧАСНИХ територіальних суперечностей на європейську інтеграцію України предполагает использование загально- та конкретнонаукових методів. Спеціфіка цього дослідження предполагает! Застосування методів просторово та хронологічного АНАЛІЗУ. Серед останніх особливе місце посідає історичний метод, Який дает можлівість Розглянуто Вплив на інтеграційні процеси в звязку з тенденціямі Суспільно-історічного и геополітічного розвитку та місцем окремий стран в цьом процесі. Доцільнім є проведення АНАЛІЗУ політічніх и соціально-економічних взаємозвязків на таких рівнях: отношения между Уряду сусідніх держав,, отношения между суміжнімі Прикордонними районами сусідніх стран, отношения между УРЯДОМ однієї країни и Прикордонними районами Іншої. Це дает можлівість Скласти Загальну картину геополітічної обстановки вокруг кордонів держави та спрогнозуваті протікання інтеграційніх процесів у Майбутнього.

Одержані Висновки та їх новизна: визначили Наслідки Розширення Європейського Союзу для сучасної системи міжнародніх отношений, проаналізовано нормативно-правову базу України, что регулює отношения Нашої країни з ЄС та его нормотворчі акти з приводу неврегульованості Прикордонний вопросам, досліджено Вплив територіальних суперечностей на процеси євроінтеграції; новизна Зроблений вісновків Полягає в тому, что Було Зроблено спроба комплексного дослідження даної проблеми, структурізацію та аналіз фактичного матеріалу з теми.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ могут буті застосовані при поиска Шляхів вирішенню територіальних СПОРІВ України.

Перелік ключовими слів: ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН, демаркація кордонів, ДЕЛІМІТАЦІЯ, територіальні сперечатися, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ процес, ВЕКТОР РОЗВИТКУ.

Resume

The graduation research of the 4-year student Makarova EV (DNU, social-humanitarian faculty, Department of politology) deals with Influence of territorial disagreements on processes of the European integration of Ukraine. The work is interesting for its basic results the consequences of expansion of the European Union for modern system of the international relations are determined, the нормативно-legal base of Ukraine is analysed which adjusts the relation of our country from EU and his legal certificates acts concerning of boundary questions, the influence of territorial disagreements on processes of the European integration ї is investigated; the novelty of the made conclusions is, that the attempt of complex research of the given problem, structures and analysis of an actual material of a theme was made.

Bibliogr. 48.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Європейська інтеграція як вектор розвитку зовнішньої політики України

1.1 Процес Розширення Європейського Союзу: Наслідки и Виклики сучасній системе отношений

1.2 Договірно-правове оформлення отношений Україна - ЄС

1.3 Проблема кордонів у нормативних документах Європейського Союзу

Розділ 2. територіальні суперечності України

2.1 Політико-географічна ситуация на Південно-ЛЬВОВІ ТА кордоні

2.1.1 Історичні передумови формирование кордону Україна - ЄС та режим его Функціонування

2.1.2 Острів Зміїний: позиція ЄС в розвязанні суперечності

2.1.3 Проблема оформлення українсько-Молдавська кордону

2.2 територіальні суперечності та Врегулювання питання оформлення Північно-східного кордону

2.2.1 Проблема визначення Лінії кордону на Азовському морі та правового статусу острова Коса Тузла

2.2.2 Кримська проблема

Висновки

Використана література

Вступ

Україна ще на качана свого становлення, як суверенної держави, проголосила курс на європейську інтеграцію, что є стратегічною метою зовнішньої політики України. Визначили одним з головних геополітічніх пріорітетів відродження європейської ідентічності, Україна послідовно реалізує курс на інтеграцію в ЄВРОПЕЙСЬКІ структури. Інтеграція України в міжнародні структури в глобальному вімірі має своєю стратегічною метою создания найбільш сприятливі умов для ефектівної, віходячі з ее національніх інтересів, участия країни у процесах глобалізації, и органічного входження України у систему глобального політічного, економічного та правового регулювання.

Проголошеній Україною курс на інтеграцію до ЄС має буті підкріпленій діямі відносно создания належно передумов цієї інтеграції. Прогрес налагодження тісніх інтеграційніх отношений України з ЄС предполагает:

-встановлення дієвого кордону України з РФ, Білорусією та Молдовою;

-досягнення домовленностей з ЄС относительно Спрощення візового режиму между Україною та ЄС, загально контролю над кордонами та поступового переходу до режиму вільного перетин кордонів между Україною та ЄС;

-створення митного союзу Україна - ЄС;

Проблемою.Більше даного дослідження є визначення Перешкода на шляху інтеграції України до євроструктур та можливе іх Усунення.

Метою роботи є визначення впліву неврегульованості вопросам по демаркації та делімітації державного кордону та Прикордонного співробітніцтва І, як наслідок, територіальних суперечностей Нашої країни з ее Сусідами на євроінтеграційні процеси.

Актуальність та важлівість досліджуваної проблеми, ее практична значімість візначається сучасним перебігом подій - а именно реалізацією зовнішньої політики України у новій системе міжнародніх отношений на євразійському контіненті.

Глобалізація міжнародніх отношений зумовлює ті, что Жодна держава не має может існуваті ізольовано. Інтеграція - обєктівній процес, зумовленій глобалізаційнімі Чинник.

У звязку Із новітнім Розширення Євросоюзу, Україна з 2004 року Вже безпосередно Межує з ЄС, что НЕ только принципова змініло систему взаємовідносін, но візначає и низьку новітніх проблем на старому - новому як ЛЬВОВІ ТА, так и східному прікордонні України. Інтеграція до ЄС, як и Підтримання добросусідськіх отношений з РФ, - Вектор зовнішньої політики України. Однако Наближення кордонів одного та неврегульованість територіальних суперечностей з іншім негативно вплівають на реалізацію обраних курсу.

Складових реализации Європейського Вибори Української держави є Співробітництво України з НАТО, тому в рамках досліджуваної проблеми особливого значення набуває питання про базування Чорноморського Флоту РФ у м. Севастополі. Відтак, проблема визначення кордону з російською Федерацією набірає для України стратегічного значення. Кроме того, через невізначеність державного кордону Російська Федерація превратилась в найбільшого "постачальника" нелегальних мігрантів до Нашої країни, что створює додаткові барєрі у відносінах України з Європейськім Союзом. А такий стан справ Ніяк НЕ может влаштовуваті нашу державу, что проголосила євроінтеграцію Стратегічним безпосередньо своєї зовнішньої політики. Саме тому в інтересах України остаточно вірішіті Прикордонне питання с Россией та поставити в ньом Крапка.

З Огляду на Розширення Європейського Союзу на Схід, безпосередно до кордонів Нашої держави, актуалізується питання мінімізації негативних НАСЛІДКІВ такого Розширення. Величезне мірою це стосується Зменшення гостроті проблем, Які вінікають для українських громадян у звязку Із запровадження жорсткішого режиму перетин кордону країнамі, что Вже Набуль членства в ЄС, а такоже забезпечення максимально сприятливі умов для легального Здійснення Українськими Громадянам Трудової ДІЯЛЬНОСТІ на территории стран-членів ЄС.

Завдання діпломної роботи є:

- візначіті позицию Європейського Союзу з приводу таких вопросам як вирішенню територіальних вопросам стран, что прагнуть вступитися до ЄС, оформленності державного кордону на основе Вивчення відповідніх нормативних документів;

- дослідіті територіальні суперечності України в контекті процесів європейської інтеграції.

При дослідженні впліву СУЧАСНИХ територіальних суперечностей на європейську інтеграцію України та патенти використовуват загально- та конкретнонаукові методи. Спеціфіка цього дослідження предполагает! Застосування методів просторово та хронологічного АНАЛІЗУ. Серед останніх особливе місце посідає історичний метод, Який дает можлівість Розглянуто Вплив на інтеграційні процеси в звязку з тенденціямі Суспільно-історічного и геополітічного розвитку та місцем окремий стран в цьом процесі. Доцільнім є проведення АНАЛІЗУ політічніх и соціально-економічних взаємозвязків на таких рівнях: отношения между Уряду сусідніх держав,, отношения между суміжнімі Прикордонними районами сусідніх стран, отношения между УРЯДОМ однієї країни и Прикордонними районами Іншої. Це дает можлівість Скласти Загальну картину політико-географічної обстановки вокруг кордонів держави та спрогнозуваті протікання інтеграційніх процесів у Майбутнього.

Зазначилися тема за актуальністю займає Одне з провідніх Місць среди вопросам безопасности Української держави, тому ее дослідженню присвячено Чима наукових робіт. Серед них слід виокремити монографії АВТОРСЬКОГО колективу провідніх українських учених и політіків «Україна та Росія у системе міжнародніх отношений: стратегічна перспектива», «Україна: Стратегічні Пріоритети: Аналітичні ОЦІНКИ. - 2004 », низьку статей науковців и експертів у таких виданнях, як« Стратегічна панорама »,« Віче »,« Нова політика »,« ПЕРСОНАЛ »ТОЩО.

Серед дерло наукових досліджень Прикордонного співробітніцтва України з ЄС, зокрема что стосується его безпекової віміру, слід відзначіті наукові праці вчених національного інституту стратегічніх ДОСЛІДЖЕНЬ относительно вопросам безопасности [1], Інституту Світової економіки та міжнародніх отношений НАН України Стосовно АНАЛІЗУ проблемних вопросам на кордонах України та Нових Членів ЄС - держав Центральної Європи сусідів "першого порядку" України [2].

Фактично, в Україні комплексне дослідження актуальних проблем, повязаних з проблемами територіальних суперечностей здійснюють Вчені та ЕКСПЕРТИ незалежних наукових центрів.Так, серйозно доробки относительно АНАЛІЗУ сучасного стану кордонів України та ЄС є проект Центру миру, конверсії та зовнішньої політики (Київ) "Кордони України" [3]. Важлівім и актуальним науковим доробки комплексного Вивчення кордонів як України так и кордонів ЄС, є такоже праця "Розширення Європейського Союзу: Вплив на отношения України з центральноєвропейськімі Сусідами", яка здійснена за сприяння Інституту регіональніх та євроінтеграційних ДОСЛІДЖЕНЬ "ЄвроРегіо Україна" [4]. Заслуговують на Рамус такоже Публікації незалежного культурологічного журналу Ї (Львів) [42,43], - а именно Актуальні питання кордонів, їх дослідження, сучасний стан - и самє на страницах цього видавництва в Інтернеті (проект - Інтеграція з ЄС, НАТО, Кордон) щоденно акумулюються Актуальні питання кордонів, історії кордонів ПРИКОРДОННОЇ політики країн Європи, включно и України [6].

У тій же година важліво підкресліті, что поряд з великою кількістю публікацій інформаційного спрямування [10-15, 37-39] на сегодня комплексних аналітичних академічніх наукових досліджень относительно впліву територіальних суперечностей на прцеси інтеграції ще бракує. На сегодня в Україні наявний є лишь так би мовити перші кроки наукового осмислення - наукові розробки та дослідження цієї важлівої проблематики.

Міждісціплінарній підхід, застосовання в даній работе, Заснований на вівченні вопросам, повязаних з Прикордонними співробітніцтвом та Територіальними суперечностей, має важліве значення для визначення різніх тіпів економічних, культурних и політічніх отношений, Які вінікають та розвіваються в Прикордонний регіонах, особливо в РЕГІОНІ ЦСЄ, поза як , самє тут проблемні питання віокремлюються якнайповніше и якнайперше.

Структура даної діпломної роботи Включає два розділи з Підрозділами та пунктами, что відповідають завдання діпломної роботи та розкривають їх, вісновків та списку використаної літератури.

У Першому розділі «Європейська інтеграція як вектор розвитку зовнішньої політики України» Розглянуто проблеми Розширення Європейського Союзу, его Наслідки и Виклики сучасній системе отношений, договірно-правового оформлення отношений Україна-ЄС та проблема кордонів в нормативних документах Європейського Союзу. Другий розділ «територіальні суперечності України» присвячено вивченню проблем, повязаних з демаркацією та делімітацією державного кордону, в контексті євроінтеграційних процесів.

Дана робота представляет собою спроба сделать комплексний аналіз та структурування інформаційного та документального матеріалу з досліджуваної проблематики.

Розділ 1. Європейська інтеграція як вектор розвитку зовнішньої політики україни

1.1 Процес Розширення Європейського Союзу: Наслідки и Виклики сучасній системе отношений

Початок європейської інтеграції Було закладами после Другої Світової Війни. З метою ВІДБУДОВИ економіки, Відновлення політічного впліву ЄВРОПЕЙСЬКІ держави намагались создать організацію, яка б змогла врегулюваті проблеми, что посталі на тій годину. Як результат, Було Створено Раду Європи (+1949 р.), А через рік - обєднання вугілля та Сталі, что у жертву принесений основу інтеграційнім процесам в Европе.

На сегодня ЄС - найміцніше регіональне обєднання в мире, что вместе с США та Японією створюють один з трьох центрів глобальної економіки.

Головними віхамі реальної історії західноєвропейської інтеграції були базові договори, їх оновлені редакции та ряд послідовніх Розширення, что змінювалі склад обєднання та характер взаємодії стран-учасниць. Щодо визначення етапів інтеграції, то однозначної точки зору по Цій проблемі НЕ існує. В рамках досліджуваної тими більш прийнятною буде етапізація європейської інтеграції за ее змістом, а не хронологією, в напрямку Розширення європейськіх структур. Віділяють следующие етапи [23, с.164]:

1973р. - вступ до Європейського співтоваріства Великобритании, Данії та Ірландії;

1981р. - вступ Греції;

1986р. - вступ Испании та Португалії;

1995р. - Приєднання до Європейського Союзу Австрії, Фінляндії та Швеции;

2004р. - вступ Кіпра, Латвії, Литви, Естонії, Мальти, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Словенії;

2007р. - вступ Румунії.

У звязку Із новітнім Розширення Євросоюзу, Україна з 2004 року Вже безпосередно Межує з ЄС.

Принципова важлівім Вважаємо підкресліті, что розширення єс віклікало докорінні, якісні Зміни геополітічної ситуации на контіненті, яка по суті, Знайшла відображення у розшіренні на Схід інтересів и простору Євросоюзу, з виокремлено чіткіх контурів Центральної Європи та Східної Європи - и як наслідок, зміни характеру нового східного кордону ЄС, формирование нового українсько-єесівського кордону.

Формування в течение 2003-2004 рр. нового МІЖНАРОДНОГО кордону у трієдіній площіні (Євросоюз - держави Центральної Європи - Україна) де-факто между міжнародною організацією Європейськім Союзом та субєктом міжнародніх отношений Україною ставити на порядок денний Такі проблемні питання: зміну характеру Східних кордонів держав Центральної та Східної Європи, наявність низки проблемних вопросам Нових Східних кордонів Євросоюзу, самперед, в контексті їх захисту та режиму їх перетин [4, с 151-152].

В процесі АНАЛІЗУ Зміни геополітічної ситуации зокрема в РЕГІОНІ ЦЄ, ключовими роль належить новому кордону, особливо в контексті его делімітації та демаркації.

Особлива увага пріділяється харчування кордонів і ще более Прикордонний теріторіям и Прикордонний регіонам, особливо в межах Європейського Союзу. Цей Інтерес обумовлення и Цілком прагматично аргументованості поступовім послаблення політічніх демаркаційніх ліній та знікненням економічних барєрів Всередині Євросоюзу.

Кордони окреслюють теріторіальну цілісність питань комерційної торгівлі держав та міжнародної Інституції, водночас є як лінією дотикання суверенних держав, так и лінією їх відокремлення.

За суті, будь-який кордон є "штучним", тобто відображає співвідношення конкретних сил в конкретну годину, и в течение історії кордони встановлювали як в межах так званні природних кордонів, історічніх кордонів, іноді етнічніх кордонів, а здебільше внаслідок Завершення війн - як встановлення між Дії, сфери впливу переможців. Чи не буває одвічніх кордонів, шкірні кордон встановлюється, переноситися, уточнюється за примха Історії. І можливо сучасний новий кордон между ЄС та Україною не стану одвічною східної періферією ЄС. Більше того, согласно Внутрішній логіці розвитку новий кордон має еволюціонуваті течение століття. Позаяк це залежатіме НЕ только від внутрішнього розвитку розширення єс течение ХХІ століття, а такоже и від его новітніх сусідів по усьому периметру нового кордону, отже и від внутрішнього розвитку України [8, с. 47].

Процес трансформації кордону ЄС - як підготовчій - Вже розпочався у 2002 году, что визначили у практичному вірішенні вопросам Прикордонного менеджменту, у розбудові та впорядкуванні "нових" Східних кордонів ЄС согласно європейськіх стандартів на кордонах України включно. Внаслідок Зміни сутності кордонів ЄС, паралельно відбувається и зміна характеру Східних кордонів як ЄС, так и держав Центральної Європи (як повноправніх Членів ЄС з 2004 року), тобто Вже на сегодня відбувається и зміна характеру Прикордонного менеджменту между Україною та Сусідами "першого порядку" - Польщею, Угорщиною, Словаччина.

Вкрай важлівім наслідком формирование нового східного кордону ЄС для України, є питання безпеки, точніше керування сітуацією по вопросам безопасности. За умов, коли Жодна з стран ЦСЄ НЕ має територіальних претензій одна до одної та до України включно, питання безпеки зосереджується не на харчування перегляду наявний кордонів, а на проблемі захисту нового кордону.

Аналізуючі причинно-наслідкові звязки формирование новой політико-географічної ситуации в РЕГІОНІ Центральної Європи та Східної Європи зокрема в контексті Зміни геополітічної роли Нових кордонів на контіненті, на нашу мнение, що не слід абсолютізуваті роль сучасного розширення єс в контексті формирование так званні "залишкового" кордонів Євросоюзу , чи то Зміни роли та функцій кордонів в Европе НЕ слід вбачаті лишь в останніх подіях новітнього розширення єс. Історично и концептуально події "повернення" до Європи, "входження" до Європи, даже сучасної інтеграції до Європи - Взагалі годин лаг ціх процесів можна візначіті з ХІХ-ХХ століть [18, с.318-319].

1.2 Договірно-правове оформлення отношений Україна - Європейський Союз

Україна ще на качана свого становлення як суверенної держави проголосила курс на європейську інтеграцію, что є стратегічною метою зовнішньої політики України. Визначили одним з головних геополітічніх пріорітетів відродження європейської ідентічності Україна послідовно реалізує курс на інтеграцію в ЄВРОПЕЙСЬКІ структури.

Прагнення України до здобуття повноправного членства в ЄС Вперше зафіксоване в Основних безпосередньо зовнішньої політики України, одобрения Верховною Радою України у ліпні +1993 р. На міжнародному Рівні це Було проголошено Президентом України Л. Кравчуком 14 червня 1994р. в м. Люксембурзі во время Підписання угідь про партнерство и Співробітництво (УПС) между Україною и Європейськими Співтоваріства ми та їх державами-членами.

Зазначилися Угода заклать правову основу для розвитку двосторонніх отношений України з ЄС. У політічному аспекті УПС зафіксувала підтрімку з боку ЄС суверенітету и теріторіальної цілісності (!) України та української позіції относительно кримського питання, намірі Сприяти вірішенню проблем членства України у багатосторонніх європейськіх організаціях та форумах (ЗЄС, Рада Європи, СОТ та ін.), А такоже создания механізмів зустрічей и консультацій на всех рівнях для Ухвалення конкретних РІШЕНЬ по вопросам співробітніцтва. Інстітуційнімі органами реализации угідь візначені Рада по вопросам співробітніцтва, Комітет з питань співробітніцтва (робочий орган Ради), а такоже Парламентський Комітет з питань співробітніцтва.

Підпісанню УПС передувала ініціатива Європейської КОМІСІЇ (квітень 1994р.) З розробки стратегії ЄС относительно України. Слід Зазначити, что Україна виявило дерти з держав Центральної та Східної Європи, для якої изготовлен Стратегію отношений. Процес реализации цієї стратегії Було започатковано вже после Підписання УПС Шляхом Прийняття Радою Міністрів ЄС Спеціальної резолюції (31 жовтня 1994р.) Та решение про Спільну позицию относительно України (28 листопада 1994р.).

Подалі офіційне підтвердження Прагнення України до інтеграції в ЄС відбулося в січні 1 996 р., Коли на засіданні Європейської Ради у Страсбурзі Президент України Л.Кучма Зробив заяву про решение України Здійснювати заходи з метою набуття членства у ЄС. Вагомий відповіддю з боку ЄС стала Заява про Визнання Європейськім Союзом за Україною статусу країни з перехідною економікою (червень 1 996 р.) Та План Дій относительно України, чинний Радою Міністрів ЄС 6 грудня 1 996 р., В якому Було підтверджена Готовність Євросоюзу розвіваті Політичні та економічні отношения з Україною.

Підбіваючі Підсумки переговорного процесса между Україною та ЄС в течение 1994-1996 років, слід Зазначити, что активна спрямованість Нашої держави на інтеграцію до Євросоюзу наштовхнулася на Досить Обережно відповідь ЄС, головні змістом якої стала формальна підтримка зазначеним курсом. Таку сітуацію НЕ Варто вважаті значний прогрес, оскількі це булу Певного мірою вимушено Реакція Заходу з метою позначіті для України можлівість руху до Європи.

Ще до ратіфікації УПС Було підпісано следующие документи: Угода про торгівлю текстильними продукцією (5 березня 1 993 р.), Тимчасова догоду про торгівлю между Україною та ЄС (чинна з лютого 1996 р.), Угода про торгівлю Деяк сталеліварнімі виробами (15 червня 1997р.). У 1999р. до зазначеним Угод економічної спрямованості додали: рамковий угода про інстітуційні засади создания міждержавної системи транспортування нефти та газу (22 липня 1999р.), Угода про Співробітництво в Галузі термоядерного синтезу (23 липня 1999р.), Угода про Співробітництво между Кабінетом Міністрів України та Європейськім співтоваріством з атомної ЕНЕРГІЇ в Галузі ядерної безпеки (23ліпня 1999р.).

Зазначені догоди практично окреслюють коло інтересів ЄС у сфері економічного співробіт ництва з Україною.

Качаном більш активного етапу співробітніцтва України з ЄС слід вважаті набуття 1 березня 1998р. УПС ЧИННОСТІ. Наступний кроком у напрямку інтенсіфікації співробітніцтва України з ЄС ставши Указ Президента України Л. Кучми від 11 червня 1998р. №615 / 98 "Стратегія інтеграції України до ЄС", что визначили основні напрями национальной стратегії європейської інтеграції.

На Гельсінкському саміті, Який состоялся 10грудня 1999р., Європейська Рада схваліла Спільну стратегію Європейського Союзу относительно України, яка зберігала свою дію Упродовж Наступний чотірьох. У зазначеним документі ЄС зафіксував своє бачення партнерства з Україною та взявши зобовязання продовжіті співпрацю з нашою Країною на міжнародному, регіональному и місцевому рівнях з метою сприяння успішному проведенню політічніх та економічних Перетворення, что Полеглих їй подалі зближені з Євросоюзом.

На сучасности етапі важлівою віхою у відносінах Україна-ЄС є програма «Східне партнерство». Головна мета "східного партнерства" - Додати новий імпульс відносінам Євросоюзу з країнамі регіону на Схід від его кордонів.

Єврокомісія 3 грудня 2008 року представила Комунікацію «Східне партнерство», среди основних положень якої: оновлення договірно-правової бази відносінЄС зі східними Сусідами через заміну чінніх Угод про партнерство та Співробітництво на догоди про асоціацію; создания спеціальної програми допомоги для Зміцнення адміністратівної спроможності стран-партнерів; создания поглиблення зон Вільної торгівлі (ЗВТ), Пожалуйста, передусім, залежатіме від готовності економік стран-партнерів; лібералізація візового режиму между ЄС та державами-партнерами; Зміцнення енергетічної безпеки ЄС та его партнерів на принципах Енергетічної Хартії; вірівнювання регіонального розвитку стран-партнерів, підтримка їх соціально-економічного розвитку ТОЩО.

Серед ініціатив-флагманів «східного партнерства»: розробка та реалізація програм інтегрованого управління кордонами; создания інструменту сприяння малому та Середньому бізнесу; розвиток регіональніх рінків електроенергії, Підвищення енергоефективності та использование відновлювальних енергоресурсів; подалі розвиток Південного енергетичного коридору; Посилення взаємодії у контексті попередження та Запобігання наслідкам природних та техногенних катастроф.

19-20 березня 2009 року Європейська Рада схваліла зазначеним Комунікацію Єврокомісії та ратифікувала відповідну зовнішньополітічну ініціатіву «Східне партнерство».

07 травня 2009 р. Делегація України на чолі з Президентом України Віктором Ющенком взяла участь в установчих саміті новой зовнішньополітічної ініціативи ЄС "Східне партнерство".

До складу офіційної делегації України увійшлі Представник України при ЄС А.Веселовській, Заступник Глави Секретаріату Президента України А. Гончарук, керівник офісу Президента України Р. Демченко, Посол України в Чеській Республіці І.Кулеба Перший заступник Міністра закордоних справ України В.Хандогій.

Президент України В.Ющенко високо оцінів започаткування "східного партнерства", пріділівші основнову Рамус потенціалу новой ініціативи у контексті Посилення інтеграційніх тенденцій в сфері енергетики.

ВІН кож Наголос на таких пріорітетніх для України аспектах "східного партнерства" як Впровадження всеохоплюючої програми інстітуційної розбудови, реалізація проектів у сфері регіонального розвитку на основе політики регіонального вірівнювання Європейського Союзу, а такоже Впровадження інтегрованої системи управління кордонами України согласно зі стандартами ЄС.

За підсумкамі саміту Було Прийнято Спільну заяву.

Во время перебування в Празі Президент України В.Ющенко такоже провів зустрічі з Президентом Європейської КОМІСІЇ Ж.-М.Баррозу, Комісаром ЄС по вопросам зовнішнх зносин и політики сусідства Б.Ферреро-Вальднер, Премєр-міністром Нідерландів Я.П.Бакененде, Премєр -міністром Швеции О.Райнлфельдом, міністром закордоних справ Великої Британії Д.Мілібендом, іншімі учасниками саміту.

У работе Саміту взяли участь Президент Європейської КОМІСІЇ Ж.-М.Баррозу, Високий представник ЄС по вопросам комунальної зовнішньої та безпекової політики Х.Солана, глави держав, Урядів та міністри закордон справ стран - Членів ЄС. Запрошені на саміт країни - партнери були представлені президентами Азербайджану, Вірменії, Грузії та України. Делегації Беларуси и Молдови очолювалі віце-премєр-міністри.

У тій же година експертне середовище в Україні и за ее межами Вже активно обговорює Можливі конфігурації співробітніцтва в рамках проекту. Зокрема, перспективи "східного партнерства" обговорили у Варшаві політики, експерт и Вчені, что прийнять участь у работе конференции "Україна як партнер східної політики Польщі и Німеччини". Велика частина з них считает, что така ініціатива має шанси стати ефективна інструментом європейської інтеграції України. Хоча європейську и євроатлантичну інтеграцію України и визначили основними напрямки міжнародної актівності України, ее швидке продвижения значний мірою Залежить від західніх сусідів. Польські и німецькі ЕКСПЕРТИ були одностайні в ТІМ, что східна політика Німеччини и Польщі, та й других стран Євросоюзу Стосовно України винна формуватіся через призму Загальної європейської політики.

Ключовий харчування у відносінах з Україною для ЄС, на мнение депутата польського Сейму Павла Залевського, стала реалізація Євросоюзом своєї східної Закордонні політики. За его словами, в останні роки в ЄС активно формується сфера зовнішніх інтересів, но дотепер співтоваріство реалізовувало їх лишь на средземноморському, Африканська або блізькосхідному напрямку. А від Східна Європа І, зокрема, Україна не входили в сферу зовнішньополітічніх пріорітетів Заходу. Причиною тому стала Реакція Євросоюзу на Зовнішні Виклики после їхнього проявити [47].

1.3 Проблеми кордонів в нормативних документах Європейського Союзу

Розглядаючі Головні нормотворчі документи Європейського Союзу, слід Зазначити, что в Світлі досліджуваної проблеми Найбільший Інтерес, на нашу мнение представляються следующие: Хельсінських Заключний акт 1975р., Декларація Єропейської заради від червня 1993р., Відома як Копенгагенські Критерії, де Встановлені умови Прийняття в ЄС, договір про Європейський Союз від 07.02.1992р. зі змінамі, что внесені Амстердамськім договором від 02.10.1997р. та Ніцькім договором від 26.02.2001р., Договір про Приєднання 2003р., Афінській договір від 01.02.2003р. Найважлівішою Частина Афінського договору є Акт относительно умів Приєднання и змін договорів, на якіх ґрунтується ЄС.

Положення ціх документів обумовлюють політику Європейського Союзу относительно Прийняття Нових Членів, умови вступления та вимоги, что вісуваються до стран-кандидатів.

У відповідності зі ст. 49 Договору про ЄС країна-кандидат винна буті за духом - "європейської", тобто Європейськими повінні буті культура, Політичні и правові традиції держав-нового члена. Країни-кандидати перед своим вступив у ЄС повінні підігнаті свою політічну й економічну систему під стандарти ЄС, щоб вістояті на внутрішньому Сайти Вся и дива повноправнімі членами. Що стосується географічного положення в Европе, то дана Умова - бажане, но, очевидно, не обовязкове, что показує приклад входження в ЄС таких стран, як Мальта (Ближче до Африки, чим до Європи) и Кіпру (розташованій в азії) і визначення країни -Кандидат Турции (Азія).

У відповідності зі ст. 6 Договору про ЄС кандидат повинною поважаті демократичні принципи Конституційного ладу (воля, демократія, права людини й громадянина, принцип правової держави).

Відповідно до "Копенгагенських крітеріїв" країна-кандидат винна ВІДПОВІДАТИ Наступний Вимоги:

1) Повага і захист меншостей;

2) Стабільність, демократія и верховенство право, Дотримання прав людини, Нормально працююча ринкова економіка і здатність вітрімуваті конкуренцію на внутрішньому Сайти Вся ЄС;

3) Здатність засвоїті обов'язку и мети, что віплівають Із членства в ЄС. Це означає, что країни-кандидати повінні Включити в національне законодавство напрацьованій правовий масив, "Загальна нормативно-правову базу ЄС".

Чи не Менш важлівою умів для вступу в ЄС є Врегулювання Країною-кандидатом усіх територіальних суперечок зі своими Сусідами, тобто державний кордон повинною буті чітко демаркованій и повінні буті зняті усі взаємні територіальні претензії. Данім крітеріям могут ВІДПОВІДАТИ далеко не всі країни-кандидати на вступ у ЄС и країни, что бажають у якійсь тімчасовій перспектіві ввійті в Союз (кандидати на кандидатство до ЄС). Прикладом цього может слугуваті Туреччина, Прийняття якої Досить трівалій годину відкладалося через неврегульованість питання північного Кіпру.

Ця Вимога - вирішенню своих територіальних суперечностей Країною-кандидатом до вступления до Європейського Союзу - ґрунтується на принципах та положеннях Закладення в Хельсінських заключний акту від 1975 року.

До ввійшла и Декларація Принципів, Якими держави-учасники зобовязаліся Керувати у своих відносінах. Серед тих, что безпосередно нас цікавлять можна віділіті принцип суверенної рівністі, поваги прав, властівому суверенітетові. Сукупність ціх прав Включає право кожної держави на теріторіальну цілісність. Важліве місце посідає принцип непорушності границь. Держави-учасники Хельсінської Наради заявили, что розглядають як нерушімі границі всех держав у Европе, и зобовязаліся утрімуватіся від будь-якіх зазіхань на ЦІ границі. (Прагнення Заходу Зберегти можлівість мірної Зміни границь привело до з'явиться в Першому прінціпі положення, по якому границі держав-учасників Наради могли "змінюватіся, відповідно до МІЖНАРОДНОГО права, мирним Шляхом и за домовленістю"). Принцип теріторіальної цілісності держав означає відмовлення від будь-якіх Дій проти теріторіальної цілісності, Політичної незалежності або єдності будь-которого держави-учасника.

Отже, будь-які Суперечка з приводу Зміни проходження Встановлення после Другої Світової Війни кордонів є порушеннях Принципів МІЖНАРОДНОГО права и, як наслідок, - дуже вагомий Чинник, что негативно впліває на інтеграційні процеси в міжнародну спільноту, частина якої є Україна та Європейський Союз.

Таким чином, Україна ще на качана свого становлення як суверенної держави проголосила курс на європейську інтеграцію, что є стратегічною метою зовнішньої політики України. Визначили одним з головних геополітічніх пріорітетів відродження європейської ідентічності Україна послідовно реалізує курс на інтеграцію в ЄВРОПЕЙСЬКІ структури.

Основними нормотворчу документами в регулюванні українсько-європейськіх отношений були: Угода про партнерство и Співробітництво (УПС) между Україною и Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, підпісанню якої передувала ініціатива Європейської КОМІСІЇ (квітень 1994р.) З розробки стратегії ЄС относительно України, Спеціальна резолюція (31 жовтня 1994р.) та решение про Спільну позицию относительно України (28 листопада 1994р.) Заради Міністрів ЄС, угода про торгівлю текстильними продукцією (5 березня один тисяча дев'ятсот дев'яносто три р.), Тимчасова угода про торгівлю между Україною та Є (Чинна з лютого +1996 р.), Угода про торгівлю Деяк сталеліварнімі виробами (15 червня 1997р.). У 1999р. до зазначеним Угод економічної спрямованості додали: рамковий угода про інстітуційні засади создания міждержавної системи транспортування нефти та газу (22 липня 1999р.), Угода про Співробітництво в Галузі термоядерного синтезу (23 липня 1999р.), Угода про Співробітництво между Кабінетом Міністрів України та Європейськім співтоваріством з атомної ЕНЕРГІЇ в Галузі ядерної безпеки (23ліпня 1999р.). Указ Президента України Л. Кучми від 11 червня 1998р. №615 / 98 "Стратегія інтеграції України до ЄС".

Розглядаючі Головні нормотворчі документи Європейського Союзу, слід Зазначити, что в Світлі досліджуваної проблеми Найбільший Інтерес, на нашу мнение представляються следующие: Хельсінських Заключний акт 1975р., Декларація Єропейської заради від червня 1993р., Відома як Копенгагенські Критерії, де Встановлені умови Прийняття в ЄС, Договір про Європейський Союз від 07.02.1992р. зі змінамі, что внесені Амстердамськім договором від 02.10.1997р. та Ніцькім договором від 26.02.2001р., Договір про Приєднання 2003р., Афінській договір від 01.02.2003р. Найважлівішою Частина Афінського договору є Акт относительно умів Приєднання и змін договорів, на якіх ґрунтується ЄС.

Положення ціх документів обумовлюють політику Європейського Союзу относительно Прийняття Нових Членів, умови вступления та вимоги, что вісуваються до стран-кандидатів.

У національному законодавстві України значний увага пріділена харчування ее територіальних отношений з сусіднімі країнамі.

Розділ 2. територіальні суперечності України

2.1 Політико-географічна ситуация на Південно-ЛЬВОВІ ТА прікордонні

2.1.1 Історичні передумови формирование кордону Україна-ЄС та режим его Функціонування

Процес формирование західного державного кордону України відбувався в течение 1918-1990-их рр., Сортаменту в цею годину встановлюються Державні кордони України з Польщею, Словаччина, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Аналіз процесса встановлення державних кордонів України свідчіть про ті, что Вплив геополітічного оточення на формирование державної территории и державних кордонів найбільш сильно проявляється в период становлення держави. За відсутності держави як виразности цілого організму Говорити про конкретну лінію державних кордонів в більшості віпадків можна лишь теоретично и доводитися досліджуваті кордони кількох державно-територіальних Утворення (ЗУНР, УНР, УРСР, Підкарпатської Русі).

У процесі формирование західного державного кордону України в течение досліджуваного ПЕРІОДУ можна віділіті три етапи.

Перший - 1918-39 рр. На цею годину пріпадає Підписання Брестська мирного договору, робота Паризької мірної конференции, створення "кільчастого дроту" проти більшовіків согласно з ідеєю Клемансо та формирование "лінії Керзона", якові ніні почти Повністю відтворює сучасний Західний державний кордон України. В цей период відбувалася часта зміна Урядів в Україні з різною зовнішньополітічною орієнтацією, Які, маючі одночасно цілу низьку зовнішніх и внутрішніх проблем, все ж намагались обєднати українські землі в Одне ціле. ВРАХОВУЮЧИ, что русский етнічна територія булу поділена между сусіднімі державами, проводитися аналіз формирование кордонів кількох державно-територіальних Утворення: Підкарпатської Русі, ЗУНР, УНР и УСРР (зокрема, создание на территории УСРР молдавської автономії та українсько-Молдавська розмежування). На цею ж период пріпадає початок перерозподілу сфер впліву в Европе между двома тоталітарнімі режимами - Німеччіною и СРСР, початок Другої Світової Війни.

Другий - 1939-45 рр. Це период вірішального прориву СРСР у воззєднанні західноукраїнськіх земель та відірвання Бессарабії від Румунії и создания на ее основе МРСР. ВІН охоплює формирование новой Політичної карти світу (Тегеранська, Ялтинська та Потсдамська мірні конференції). В цей период Було проведено обмін населенням между Польщею та УРСР у 1944р.

Третій етап (после Закінчення Другої Світової Війни) характерізується завершення процесса встановлення західного державного кордону України компенсаційнім обміном територій з Польщею у 1951 р. та закріплення Ялтинський-Потсдамської системи геополітічного влаштую Європи 1975 р. в Гельсінкі. З кінця 1980-х років з з'явилася Нових держав и обєднанням Німеччини почався новий перерозподіл сфер впліву и руйнування післявоєнного устрою в Европе.

Формування українсько-польського кордону в течение досліджуваного ПЕРІОДУ Позначення Кривава конфліктамі та непорозуміннямі. Уклад в Бресті мирна угода справедливо для України вірішувала питання кордонів на Північно-ЛЬВОВІ ТА відтінку, проте не булу втілена в життя. Демаркаційні Лінії Бертелемі, Боти, Дельвіга, а такоже кордон, встановлений за Ризька мирна договором 1921 р. закріплювалі Фактично розстановку Збройних сил. Більш-Менш враховувала Етнічні Межі розселення українців и поляків "лінія Керзона", проти Залишайся в складі Польщі всю Холмщину, Підляшшя та західне и Північно-західне пограниччя Галичини. Майже відповідав "лінії Керзона" кордон между Німеччіною та СРСР 1939 р. В результате воззєднання 1939-45 рр. західноукраїнські землі увійшлі до складу Радянської України. Радянська режиму удалось сделать вірішальній прорив у воззєднанні західноукраїнськіх земель, ті, чого НЕ зміг досягті український національно-визвольний рух. Однако, за межами України залишились землі Холмщини, Підляшшя и Лемківщини. Провівші в 1947 р. Акцію "Вісла" поляки позбавілі українців аргументів для претензій на ЦІ территории. Сучасний Західний кордон України з Польщею почти Повністю збігається з "лінією Керзона".

Українсько-словацьке ТЕРИТОРІАЛЬНЕ розмежування у 1918-39 рр. проходило у виде встановлення кордону между Автономної Підкарпатською Руссю та Словаччини и надовго стало причиною непорозумінь между Закарпатська українцями та чехами и словаками. Приєднання Закарпаття до Чехословаччини в 1919 р. нельзя вважаті актом насилля чи агресії з боку цієї держави. Воно Було спрічінене комбінацією кількох факторів - національного Прагнення місцевого населення (решение Пряшівської Народної Ради від 7 січня 1919 р.) Та американской еміграції Закарпатського походження (конгрес 12 листопада 1918р. У Скрентоні та результати плебісціту) и політічніх вимог провідніх світовіх сил. Відповідно до Сен-Жерменського мирного договору (10 вересня 1919 р.) Закарпаття тимчасово входило до Чехословаччини, оскількі Україна на тій годину не мала з ним Спільного кордону внаслідок польської окупації Галичини. Основною помилки во время прієнання Карпатської України до ЧСР Було, что до неї НЕ прієднано всю теріторію, заселених українцями-русинами. У складі ЧСР залишилась Пряшівщіна, а в складі Румунії - Мармарощина. Однако, Закарпаття, де компактно проживало українське населення, незважаючі на складаний міжнародну обстановку, виявило Єдиним регіоном, населенню которого далеко ще не только вібороті автономні права, а й Певного мірою Проводити Власний внутрішню та зовнішню політику, наслідком якої стала спроба создания української державності. Рішення Зїзду народних комітетів Закарпаття в Мукачево від 26 листопада 1944 р. про вихід Закарпаття зі складу Чехословаччини та воззєднання его з УРСР як и решение Народних Зборів Західної України від 27 жовтня 1939 р. про включення Західної України до УРСР є рішеннями так званні "ратіфікаційніх" плебісцітів, Які ініціюються державою з метою юридичного обгрунтування Вже Фактично вчіненої анексії, у прісутності та під лещата Збройних сил. Ревізії акту про обєднання Закарпаття з Україною у тисячі дев'ятсот сорок п'ять р. НЕ ма ють вагомий підстав, бо Чехословаччини добровільно відмовілася від цієї территории и не вісувала офіційніх апеляцій до СВІТОВОГО співтоваріства.

Течение досліджуваного ПЕРІОДУ Північна Буковина и Бессарабія двічі опіняліся під румунський окупацією - у 1918 та 1941 рр. Передачі ціх територій Радянська Союзу в червні 1940 р. передував двосторонній обмін нотами - у такий способ радянська сторона давала румунський Державним діячам можлівість вільного волевіявлення вімагаючі Виконання зобовязань, прийнятя в березні 1 918 р. в Яссах и Одессе. Уряди УРСР та СРСР Ніколи НЕ візнавалі румунський суверенітету над Північною Буковиною та Бессарабією.

Таким чином, отношения України за часів ее незалежності та ЄС Складанний по-різному. Однако сортаменту з західнімі Сусідами Україна має непорушні з Радянський часів кордони, вокруг якіх найменша суперечностей. Кордони з республікою Польщею, а це 592,34км, Угорська (136,7км) та Словацькою республікамі (97,852км) у договірно-правовому відношенні Повністю оформлені.

Розвиток стабільніх СТОСУНКІВ з найближче зовнішнім оточенням вздовж західного державного кордону, создание вокруг України кола приязнь держав, Які б систематично підтрімувалі реалізацію українських інтересів в мире, є підгрунтям для Розширення участия України в європейськіх структурах та майбутнього ее інтегрування у загальноєвропейській и світовий політичний простір.

Сьогоднішня геополітічна ситуация в Европе віключає з'явилися територіальних претензій до України Із заходу, оскількі однією з умов вступу в ЄС для стран-аплікантів є Відсутність територіальних претензій до сусідніх стран. Акцент у двосторонніх відносінах України з Сусідами поступово зміщується Із спірніх територіальних аспектів на захист национальной ідентічності та інтересів національніх меншин в Україні.

2.1.2 Острів Зміїний: позиція ЄС в розвязанні суперечності

Трансформаційні процеси в странах Центрально-Східної Європи, Які розпочаліся на рубежі 80-90-х років ХХ ст., Призвели до кардинальних політічніх, СОЦІАЛЬНИХ и ідеологічніх змін у даній части континенту. У такому геополітічному контексті, Україна, яка находится на перехресті цівілізацій, контінентів, культур, после проголошення своєї незалежності, превратилась в повноправного субєкта всієї системи міжнародніх отношений и булу утягнена в потік подій глобального, загальноєвропейського и регіонального характеру. Серед зовнішньополітічніх пріорітетів, проголошеніх русски державою є вступ до Європейського Союзу та НАТО. У звязку з ЦІМ здається як необхiдно чiтке та всебiчне дослідження усіх аспектів інтеграції України, І, в Першу Черга, тихий, что стосують багаторівневіх отношений з найближче Європейськими країнамі. Однією з них є Румунія.

Слід Зазначити, что взаєміні между двома країнамі у попередні роки Складанний не просто. Погляньмо на деякі Важливі аспекти двосторонніх отношений. Українсько-румунські отношения багатогранні. Найбільш складаний вважається питання державного кордону между двома країнамі. Протяжність только сухопутної ділянки українсько-румунський кордону ставити 608,6 км. ВІН встановлений Паризька мирним договором від 10 лютого 1947 р. таким, Яким БУВ на 1 січня +1941 р., (кордони, Які утворіліся после Приєднання до Радянського Союзу Бессарабії, північної части Буковини та Герцаївського цинутів (краю. - авт.)) "згідно радянсько-румунської догоди від 28 червня 1940 року" [ 1, с.72]. Відповідно до згаданого договору 4 лютого 1948 р. БУВ підпісаній Протокол Стосовно уточнення проходження Лінії державного кордону между румунський народний республікою та Союзом Радянська соціалістичних Республік, а 23 травня цього ж року - протокол, Яким острів Зміїний "був повернути Радянський Союзові румунський народний республікою и БУВ включень до складу Союзу РСР" [2, с.32]. За результатами роботи змішаної демаркаційної КОМІСІЇ 27 вересня 1949р. підпісано Акт про демаркацію та Протокол-опис проходження Лінії радянсько-румунський державного кордону. У Бухаресті 27 лютого +1961 р. підпісано Договір про режим радянсько-румунський державного кордону, Співробітництво та взаємну допомогу з Прикордонними вопросам.

Надзвичайно актуальною проблема кордонів стала Одразу после повалення комуністічного режиму в Румунії та здобуття Україною незалежності. У один тисяча дев'ятсот дев'яносто шість р. Румунія денонсувала Протокол 1 948 р., Який передбачало перехід острова Зміїний до складу СРСР [5, с.16]

Проблема острова Зміїного НЕ только суперечіла Гельсінському акту 1975 р., Но кож гальмувала процес Вироблення и Підписання українсько-румунський Договору про дружбу и Співробітництво, Який врешті-решт БУВ підпісаній 2 червня 1997р. у румунський городе Констанца, процедура ратіфікації которого румунський стороною булу завершена 8 липня 1 997 року, по-русски - 17 липня и Який набравши ЧИННОСТІ 22 жовтня того ж року.

Румунська зовнішньополітічному відомству удалось вінесті за рамки договору питання про державний кордон та его режим.Так, во второй статьи Договору про отношения добросусідства и співробітніцтва между Україною и Румунією зазначається, что "ДОГОВІРНІ СТОРОНИ підтверджують як непорушний існуючій между ними кордон и тому утрімуватімуться від тепер и в Майбутнього від будь-якіх вимог чи Дій, спрямованостей на загарбання и узурпацію части чи всієї территории Іншої Договірної Сторони ". Проти во второй части цієї статті підкреслюється, что "ДОГОВІРНІ СТОРОНИ укладуть договір про режим кордону между двома державами та вірішать питання про делімітацію їхнього континентального шельфу та Виключно економічних зон в Чорному морі" [9, с.479-480]. Отже, Румунія формально підтверділа принцип "недоторканості" існуючіх кордонів з Україною, но ЦІ кордони Залишайся без юридичного закріплення (Згідно така ситуация повторити при підпісанні відповідного договору между Румунією та республікою Молдова) [10].

Окрім питання вокруг острова Зміїного, ще однією проблемою.Більше кордону между Україною та Румунією булу его модіфікація через зміну природного ландшафту. Мова идет про ділянку Рахівського та Тячів ського районів (Закарпатської області) українсько-румунський державного кордону. Відповідно до Договору про режим радянсько-румунський кордону, Співробітництво и взаємну допомогу з Прикордонними вопросам 1 961 р. лінія кордону тут проходити по середіні русла Тиси. Однако це русло, як и будь-якої Іншої річки, з часом змінюється. Головного причиною Зміни русла ріки паводки, что відбуваються тут декілька разів на рік и розмівають берег. Оскількі географічно так склалось, что нижчих берег - український, ВІН поступово и відходіть угліб Нашої территории, вівільняючі від води румунський берег. З 1 961 р. українська сторона Втрата у такий способ 270 гектарів землі [11].

Оскількі зміна русла ріки віклікана основном природніми причинами, Повністю запобігті цьом процесса Неможливо, проти значний послабіті и сделать его керованих - Цілком під силу, встановлюючі Надійні Берегові укріплення. Втрата Україною своєї территории может пріпінітіся, підпісанням з Румунією демаркаційніх документів, Якими б державний кордон став би постійнім, за прикладом відповідніх домовленностей України з Угорщиною, Словаччина и Польщею.

Проблемним є такоже питання п'ятьох островів у гірлі Дунаю. Румунські дипломати вважають, что до ділянки, на якіх розташовані ЦІ острови, та патенти, застосуваті принцип головного судноплавних фарватеру річки, а відповідно з ЦІМ всі п'ять островів ма ють дива румунський [12]. Українська сторона дотрімується Іншої точки зору и має следующие міркування. За згаданім радянсько-румунський договором 1961 р. всі п'ять островів з самого качана належати Україні. Передача ж їх під юрісдікцію Румунії суперечітіме принципом непорушності кордонів, зафіксованому в українсько-румунський базовому договорі. Кроме того, на Цій ділянці Дунаю (це зафіксовано делімітаційнімі и демаркаційнімі документами) принцип головного судноплавних фарватеру річки НЕ застосовання, оскількі кордон встановлювався за іншімі правилами.

Однією з найбільшіх проблем на сегодня залішається питання делімітації континентального шельфу и віключної економічної зони в районі згаданого острова Зміїний. Суперечка Полягає в тому, что Румунська сторона считает Зміїний скелею, а не островом непригодна ні для проживання, ні для ведення сільського господарства. Будучи розташованім Неподалік берегів Румунії, его континентальний шельф збігається з румунський. При цьом слід Зазначити, что міжнароднім законодавством предусмотрена право островів (но НЕ Скель) на континентальний шельф. Кроме цього, геологи Цілком обгрунтовано вважають цею район Чорного моря багатим на поклади нефти й газу. Останнє тверджень настолько ускладнює сітуацію вокруг догоди про делімітацію континентального шельфу и віняткової економічної зони, что сторони не віключілі возможности Звернення в Міжнародний суд у Гаазі.

Як Вже позначають, 17 червня 2003 р., Тобто через Шість років после укладання базового Договору та после 19 раундів переговорів, Україна і Румунія підпісалі у Чернівцях Договір между Україною и Румунією про режим українсько-румунський державного кордону, Співробітництво та взаємну допомогу з Прикордонними вопросам . Підпісаній договір підтверджує лінію радянсько-румунський державного кордону, визначеного в 1961 году, окрім молдовський-румунської ділянки. У договорі зазначилися, что лінія державного кордону є незмінною (если Україна та Румунія НЕ домовляться про інше). Більш того, у статті 39 підкреслено, что розділи І та IV, в якіх зафіксовані положення про ті, что існуюча зараз лінія кордону є незмінною, "будут автоматично продовжені на Нові пятірічні періоді и не підлягають денонсації [14].

Договором встановлюється кінцева точка (1439) сухопутного кордону между Україною и Румунією, яка відповідно до документа є початкова точкою для делімітації кордону, что проходити по континентальному шельфу и вінятковіх економічних зонах у Чорному морі. Документ такоже регламентує использование Прикордонний вод, залізничного транспорту, шосейніх доріг та других комунікацій.

Додатковий угідь, зокрема, встановлен, что договір про режим кордону между Україною и Румунією зафіксує лінію кордону у такому виде, як вона определена и записана в договорі 1 961 року относительно радянсько-румунський державного кордону, а такоже у відповідніх документах демаркації, діючіх станом на 16 липня 1990 року [15, с.6].

Діскусійною для аналітіків, при цьом, залішається мотивація румунської позіції. Можливо, и це виходи з коментарів румунський діпломатів, головного мотівацією є євроінтеграційна політика Бухаресту. ВРАХОВУЮЧИ, что во время тієї ж пресс-конференции в Чернівцях І.Ілієску обмовівся про свою переконаність у тому, что "Задля вирішенню проблеми розподілу континентального шельфу Румунії НЕ придется звертатися до МІЖНАРОДНОГО судовладдя", можна сделать припущені, что найвагомішою причиною, яка заставил сусідню країну підпісаті цею договір є вимоги основоположних документів НАТО относительно відсутності територіальних претензій его Нових Членів до своих сусідів. Фактично підтвердів Цю мнение сам І. Ілієску, зазначилися, что договір відповідає європейськім стандартам та дозволяє Румунії "Виконати умови західноєвропейськіх партнерів относительно забезпечення безпеки східного кордону ..." [16, с.331]

Чи не віключеній правда й варіант того, что Румунська сторона перенесла акцент на Інший документ - Угода про делімітацію континентального шельфу та Виключно економічних зон.

После Підписання договору про режим державного кордону на порядку денному залишилось два проблемних питання, а самє делімітація континентального шельфу та Виключно економічних зон и пов'язана з ними проблема юридичного статусу острова Зміїного. В залежності від того, Яким буде статус Зміїного - острів чи скеля - візначатіметься и наявність вокруг него континентального шельфу.

В українсько-румунський відносінах, однією з найскладніших проблем є проблеми кордонів. Темпи вирішенню ціх проблем значний відстають від СУЧАСНИХ інтеграційніх потреб. На наш погляд, среди найбільш СУЧАСНИХ, хоча, на жаль, ще мало дослідженіх, ЗАСОБІВ вирішенню Всього комплексу Прикордонний проблем между двома державами є регіональне Співробітництво, Пожалуйста у всій багатоманітності форм проявити служити як Європейській інтеграції в цілому, так и економічному розвитку Окремо регіонів країни , в т. ч. депресивно в силу географічного Розташування територій. У свою черга, для України, в Якій 19 адміністративно-територіальних одиниць є Прикордонними, поряд з іншімі основними напрямки регіональної СПІВПРАЦІ особлівої актуальності набуває транскордонного Співробітництво Прикордонний територій.

Одним Із ключовими моментів ставши острів Зміїний. ВІН був "каменем спотікання" ще до Підписання основного договору. Бухарест переконував, что ВІН має відійті румунській стороні, оскількі Україні дістався у спадок від СРСР, Який колись забравши острів у Румунії за пактом Ріббентропа-Молотова [9, с.475]. Его статус як острова, прідатного для проживання и использование в народногосподарський цілях (а самє це тверджень обстоює Київ) віклікав заперечення Бухареста, де вважають острів Зміїний скелею, непригодна для проживання та ведення сільського господарства. Суперечка НЕ ​​прівертала б уваги, Якби НЕ две причини. По-перше, міжнароднім законодавством предусмотрена право островів на континентальний шельф. Оскількі Зміїний розташовано Неподалік берегів Румунії, его континентальний шельф перетінається з румунський. Як і друга, геологи Цілком обґрунтовано вважають цею район Чорного моря багатим на поклади газу и нефти вісокої якості. Їх ОБСЯГИ оцінюються в 10 млрд м3 та 10 млрд т відповідно.

Останнє тверджень настолько ускладнює сітуацію вокруг догоди про делімітацію континентального шельфу та віняткові економічні зони, что країни НЕ нашли Іншого виходи, як Звернення в Міжнародний суд у Гаазі. [10]

В українській прессе часто идет мова про ті, что только бажання вступитися в НАТО та ЄС змусило Румунію піті на тимчасову відмову від територіальних претензій до своих сусідів, в тому чіслі и до України. Румунія звертає Рамус на проміжній характер договору: Попереду переговори з делімітації континентального шельфу та Виключно економічних зон. Проміжній характер договору может торкати й Лінії кордону в поніззі Дунаю. Довгий час це питання Взагалі НЕ обговорювалося, хоча конфліктні ситуации зявляться знову и знову. Тільки 2-3 лютого 2005 р. на україно-румунській зустрічі експертів та фахівців Було підтверджено, что судноплавних шлях по Кілійському гирлу, там де проходить державний кордон, є спільнім Шляхом судноплавства обох держав, де правила судноплавства визначаються спільно. На зустрічі Було Прийнято решение про початок робіт по підготовці спільніх правил судноплавства на Кілійському гірлі [45].

Питання делімітації Залишайся невірішенім з +1997 року, коли БУВ підпісаній базовий політичний договір между Румунією та Україною. З 6 вересня 2004 року Румунією Було передано питання про делімітацію континентального шельфу та вінятковіх економічних зон между двома країнамі на Розгляд МІЖНАРОДНОГО суду ООН.

Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) вініс решение относительно теріторіальної суперечності України та Румунії з делімітації континентального шельфу та Виключно економічних зон ціх стран у Чорному морі, а такождвостороннімі претензіямі на острів Зміїний, де за прогнозами знаходяться чімалі запаси нефти та газу.

Суд единогласно рішенням НЕ погодівся з доводами жодної зі сторон та самостійно провів кордон економічних зон віщеназваніх держав. При цьом булу врахована позиція України, что Зміїний є островом, но Це не враховувалося при делімітації Морського шельфу, оскількі ВІН дуже віддаленій від берега. Нова лінія враховує невелика теріторію вокруг Зміїного, а далі проході между берегом Румунії в течение 248 км та Українським узбережжях довжина 705 км.

У Румунії вважають, что суд прийнять справедливе решение, Пожалуйста может Сприяти налагодження СТОСУНКІВ между країнамі, в тому чіслі в сфере співробітніцтва в организации відобутку нефти та газу на Чорноморське шельфі [11].

В результате решение МІЖНАРОДНОГО суду ООН в делу про делімітацію континентального шельфу та віключні економічні права України и Румунії на боці Києва залишилось Переважно більшість нафтогазового покладів, что Вже розвідані, про что Було заявлено в Секретаріаті Президента, де вважають, что встановлення чіткого кордону спріятіме Залучення іноземних інвестіцій для розвідки та ЕКСПЛУАТАЦІЇ природних ресурсов в Цій части Чорного моря. Було відмічено, что більшість аргументів румунської сторін, на якіх вона будували свою позицию, були відхілені судом.

Завершення суднового спору та решение МІЖНАРОДНОГО суду ООН відносно острова Зміїний дает шірокі возможности для розвитку та поглиблення українсько-румунський співробітніцтва, про что Було зазначилися в Міністерстві закордоних справ України.

З Іншого боку, опозіційні Політичні сили вважають, что решение Гаагського суду є програшем України, оскількі вона Втрата 14 тис.кв.м территории, де розвідано лишь 10 млн тон нефти та 10 млрд кубометрів газу. Чи не Виключно, что в теріторіальнії суперечності двох стран з цього питання лежати чіїсь Особисті Захоплення, Які реалізуються за рахунок національніх, або ж таким чином Заінтересовані особи намагають залучіті Румунію у якості нового лоббіста України в ЄС та НАТО.

Міжнародний інститут Політичної експертизи оцінів решение з питання острову Зміїний як провал української дипломатії. Українська сторона мала всі передумови НЕ прійматі доля у цьом арбітражу, оскількі всі питання Вже врегульовані міжнароднімі договорами. Однако МЗС України пішло на поводу в румунської сторони. Слід кож Зазначити, что всі юридичні питання були вірішені Шляхом Підписання ще в 1947 году Паризької мірної догоди между країнами-учасницями антігітлерівської коаліції, в тому чіслі Української РСР з однієї Сторони та Румунії - з Іншої. У 1948 году между Уряд СРСР та Румунії БУВ підпісаній протокол уточнення проходження Лінії держкордону, Який чітко визначили основні точки та опорні пункти, де вона має проходити, та давши письмовий опис ее проходження. В кінці тисячі дев'ятсот сорок дев'ять року БУВ підпісаній договір про режим радянсько-румунський кордону, Який визначили, что кордон проході так, як визначили в документах про демаркацію, включаючі кордон в Чорному морі, Який БУВ Визнання Обом сторонами. Наступний договір про режим радянсько-румунський кордону від +1961 року та протоколи про описание проходження Лінії державного кордону, підпісані в 1962 та 1974 роках, только підтверділі домовленість 1949 року. Всі договори були ратіфіковані Уряд обох стран. Тому можна пріпустіті, что коли українська влада давала згоду на Розгляд справи в Гаагському суді, вона сподівалася на ті, что Румунія буде лоббіюваті Захоплення України при вступі в НАТО, однак тема НАТО булу зняти на невизначенності срок, а часть української территории Вже віддалі.

Що стосується позіції Європейського Союзу, то голова комітету зі співробітніцтва Україна-ЄС Адріан Северін зазначилися, что Румунія Нещодавно вступила и в НАТО, и в ЄС, та це дает їй можлівість надаваті підтрімку Україні на шляху інтеграції до євроструктур. При цьом НЕ слід забуваті, что Україна має суперечності по вірішенню вопросам демаркації свого чорноморського кордону НЕ только з Румунією, а й с Россией, на фоні чого суперечності З першого ма ють вигляд легкого непорозуміння. Це означає, что від дружби та СПІВПРАЦІ з Румунією Україна виграє значний более, чем «від декількох квадратних кілометрів континентального шельфу» [12].

Аналізуючі результати вирішенню питання про розмежування континентального шельфу та вирішенню долі острова Зміїний, то можна сделать следующие Висновки.

Румунія згодна з данним рішенням Гаагського суду, Реакція ж української Сторони булу неоднозначно - від «перемоги» до «державної зради» [13]. Що стосується Реакції різніх українських політічніх сил, относительно вирішенню суперечності, то вона булу Наступний:

- в прес-службі Президента вважають, что Україна получила більшість нафтогазового покладів;

- МЗС України побачим «шірокі возможности»;

- в Партии регионов запідозрілі держзраду;

- ЕКСПЕРТИ говорять про провал української дипломатії, ее «беззубість» та Втрата мілярдів кубометрів газу.

Таким чином, з вірішенням теріторіальної суперечності вокруг острова Зміїний, Україна частково надійдуть своими економічнімі інтересами, що, з Іншого боку, спріяло встановлення нового формату українсько-румунський отношений на політічному Рівні.

2.1.3 Проблеми оформлення українсько-Молдавська кордону

Кордон України з Молдовою у 1940 р. БУВ закріпленій НЕ міжнароднімі договорами, а державно-правовими актами СРСР. Утворення Молдавської АСРР в складі України відбувалося під Вплив внутрішньо- та зовнішньополітічніх факторів: Прагнення українського правительства задовольніті національно-культурні спожи молдаван та політічніх мотівів СРСР у "Бессарабський пітанні". Ні з точки зору економічної чи адміністратівної доцільності, ні з позіцій МІЖНАРОДНОГО права не Було підстав для создания такой Автономної одиниці в складі України. МАСРР НЕ мала й етнічного підгрунтя, бо молдавани не стає в ній ні абсолютної, ні відносної більшості. После того, як у 1940 р. Бессарабія та Північна Буковина опинилась в складі СРСР, юридичне закріплення ціх територій відбулось Шляхом создания новой союзної РЕСПУБЛІКИ - МРСР и новим державно-теріторіальнім розмежування между Молдова і Україною, Пожалуйста Було проведене з максимальним врахування між етнічного розселення українців и молдаван. Сьогодні факт пріналежності территории Прідністровського Лівобережжя в некогда до МАСРР слугує обгрунтуванням відокремлення ПМР від Молдови.

Українсько-молдавські отношения аж Ніяк нельзя назваті рівнімі та дружнімі. Існує так звань цілий комплекс «больовіх точок» у двухсторонньому співробітніцтві.

По-перше, це прікордонні питання. Це - Дністровська ГРЕС та почти три гектара земель, что належати до Чернівецької області разом з дорогою, что звязує Прикордонне село з райцентром. А також Функціонування спільніх українсько-Молдавська Прикордонний постів.

На сьогоднішній день Державні кордони охороняються согласно Договору между Україною та республікою Молдова про державний кордон та Додатковий протокол до Договору про передачу у власність України ділянки автошляху Одеса-Рені в районі населеного пункту Паланка (Республіка Молдова), а такоже земельної ділянки, по Якій ВІН проході , та режімуйого ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Однако сучасна лінія державного кордону на Деяк ділянках НЕ відповідає Лінії адміністративного кордону между русски та молдовських РСР часів Радянського союзу и потребує модіфікації. Однако на мнение українських експертів, цею процес потребує Великої уваги, особливо если враховуваті «недружні Дії молдавської влади на Дністровській ГЕС-2» (Молдавська сторона без жодних попередження та Узгодження з українцями під загрозою использование оружия поставила свой прикордонний піст на территории буферного гідровузла Дністровської ГЕС -2, что Належить Україні) [37, с.184].

Молдавська сторона считает, что гідровузол находится на ее территории й требует переоформлення договору від 1982 року І Вступ пункту про сумісне использование потужності та продовження будівництва станції. Україна, в свою черга, считает, что согласно підпісаного в 1982 году Радою міністрів Молдавської РСР акта про викуп Україною 17,88 гектара землі на правому березі Дністра в 27 км від Новодністровська, «господарський обєкт» гідровузол ГЕС-2 находится на українській территории.

Питання создания и Функціонування спільніх українсько-Молдавська Прикордонний постів трівалій годину Залишайся невірішенім на віщому політічному Рівні.

П'ять спільніх Прикордонний постів Вже узгодженням (Тельменці - Ларга, Мамалига - Крива, «Зелена - Медвежа», «Рені - Джюрджюлешть» та «Россошані - Брічень»). Переговори трівають про ті КПП, Які діють на Прідністровському відрізку українсько-Молдавська кордону. Саме там Молдавська сторона прагнем Встановити свои пости. Проти цього рішуче Виступає керівництво Опис Прідністровя, Розуміючи, что КИШИНІВ таким чином намагається взяти під свой контроль прідністровськіх економічних агентів. Ранее Україна відмовлялася створюваті Спільні прікордонні пости на Цій ділянці кордону, однак для вирішенню ситуации, что склалось, Україна может піті на вчинки.

Україна зацікавлена ​​в тому, что Молдова булу процвітаючою Країною, дружно по відношенню до Нашої держави, стабільнім та прогнозованім партнером. Нажаль, в Цій стране має місце неврегульованій Конфлікт, гаряча фаза которого проходила у безпосередній блізькості до наших кордонів. Зусилля посередників, в тому чіслі України, поки не дали відчутніх результатів з точки зору тої моделі Врегулювання, якові можна Було б вважаті прийнятною для всих.

Українсько-молдовський кордон має протяжність 1222 км, прідністровська его ділянка - більш 400 км. Суттєва частина нашого державного кордону до сих пір НЕ пройшла процедуру демаркації через неврегульванність коннфлікту. Тому одним з головних завдання України є якомога скоріше вірішіті це питання.

Можна Сказати, что Україна як держава, что поставило за мету вступ до Європейського Союзу, будує отношения зі своими Сусідами, а такоже з іншімі країнамі, на Основі загальнолюдського цінностей, додержуючись Принципів добросусідства, верховенства права та захисту прав людини.

Ще в 1996 году Україна булу Офіційно запрошені сторонами конфлікту в прійнятній для неї форме прієднатіся до переговорного процесса. А после Підписання Московского меморандуму 1997 року поряд с Россией стала Країною-гарантом досягнуть домовленностей. Такий статус Києва обєктівно обумовлення пріорітетністю прідністровської проблематики в контексті забезпечення национальной безпеки України.

Необходимо відмітіті, что формат «5 + 2», побудованій на основе Братиславська формату «3 + 2» (Україна, Росія та ОБСЄ - посередники, Молдова та Прідністровя - сторони), є консультативним органом за відсутності прямого діалогу между Кишиневі и Тирасполем. Его завдання - підготовка пропозіцій відносно політічного статусу Прідністровя в рамках комунальної держави та передача ціх пропозіцій для затвердження сторонам конфлікту. Саме такий формат візнається всіма учасниками переговорів найбільш оптимальним та таким, что Забезпечує транспарентність переговорного процесса.

Як відомо, на данний момент переговори у форматі «5 + 2» прізупінені, Прямі контакти между Кишиневом та Тирасполем Офіційно не проводять, а проблеми тим часом зростають. В ціх условиях Україна застосовує максимум зусіль для поновлень діалогу, предоставляючі свою теріторію як майданчик для наформальніх діскусій [38, с.62].

Що стосується співробітніцтва України и Європейського Союзу в рамках Врегулювання українсько-молдовського Прикордонного питання, то на даного етапі проходять трісторонні Засідання з проблем кордонів за участю представителей зовнішньополітічніх відомств, Митний и Прикордонний служб Молдови та України, а такоже експертів Європейської КОМІСІЇ. Розглядаються питання співробітніцтва между зазначеним країнамі та Прикордонними Місією ЄС, питання Спільного контролю та демаркації кордонів.

Діяльність ПРИКОРДОННОЇ Місії Євросоюзу Включає моніторинг українсько-молдовського кордону на предмет контрабанди оружия, наркотіків, товарів через теріторію України. До сих пір невідомо жодних випадка негативного Висновки про роботу місії EUBAM. У тій годину, на нашу мнение, одним з головних результатів цієї безпрецедентної взаємодії та співробітніцтва України з Молдовою та ЄС є зупинення перемов про велічезні розміри контрабаді, в тому чіслі оружия та наркотіків, на прідністровській ділянці нашого кордону. Таким чином зняті непрямі обвинения відносно того, что Україна спріяє цьом явіщу. Кроме того, наші прикордонна та митна служби отримай великий досвід, нові знання та навички, перейшлі на якісно новий рівень взаємодії в життя без делу. Насьогодні можна казати, что їх діяльність на кордоні з Молдовою практично відповідає європейськім стандартам. Безсумніву, це Значний внесок у розвиток європейської інтеграції України.

Завдяк Створення місії прікордонні та Митні служби України та Молдови Суттєво Покращена взаємодію, много в чому були спрощені процедури проходження Прикордонного та митного контролю.

Такоже важліве значення має тієї факт, что Європейський Союз готов Сприяти Досягнення сторонами решение относительно практичного троянд почінання процесса демаркації центральної (прідністровської) ділянки українсько-молдовського державного кордону. Про таку Готовність Євросоюзу вислови голова місії Європейської КОМІСІЇ з надання допомоги в харчуванні кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM) Ференц Банафі, Який дуже високо оцінів рівень співробітніцтва місії ЄС з українською стороною, что є вагомий фактором Посилення безпеки в РЕГІОНІ. Українська сторона, в свою черга, дала позитивну оцінку ДІЯЛЬНОСТІ місії EUBAM й відмітіла важлівість співробітніцтва з європейською стороною, зокрема в рамках ее Залучення до демаркаційного процесса на українсько-молдовському кордоні [39, с.56].

Таким чином, аналізуючі політико-географічну сітуацію на ЛЬВОВІ ТА прікордонні України та ее Вплив на процеси європейської інтеграції можна сделать следующие Висновки.

Аналіз обстановки, что склалось ніні на державному кордоні України, свідчать про ее непросто и Динамічний характер. Ніні вона характерізується Наближення "зовнішнього" кордону НАТО безпосередно до західніх кордонів України, розширення Європейського та Шенгенська союзів так званої "ЦИВІЛЬНОЇ європейської інтеграції", что однозначно виробляти до втягування Нових Членів, у тому чіслі й України, в боротьбу за ринкі збуту на контіненті. На загально тлі ситуации, что склалось, привертають увагу Практичні заходи наших західноєвропейськіх сусідів относительно інтеграції до Європейського союзу, поглиблення військово-політічніх отношений у рамках НАТО та гармонізації національного законодавства відповідно до вимог Заходу. Можна констатуваті, что практично всі суміжні з Україною східноєвропейські країни (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія) удосконалюють свою систему Прикордонного та митного контролю, а Реформування ОРГАНІВ ПРИКОРДОННОЇ охорони спрямовують на Поліпшення охорони кордону з Україною. В результате ціх Дій практично на всех ділянках спостерігається Посилення вимог до режиму кордону и щільності охорони. У тій же година Україна має цілу низьку невірішеніх проблем з визначенням и ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ охорони своих державних кордонів. Так, доволі Непрості отношения складаються между Румунією и Україною через необходимость вирішенню проблем проходження Лінії державного кордону по р. Дунай від населеного пункту Парідно до Чорного моря Та вже вірішенім Вже є питання по делімітації континентального шельфу, а такоже визначення МОРСЬКИХ економічних зон обох держав у Чорному морі. У ціх зонах розташовуються перспектівні нафто- и газоносні Родовище. Головні розбіжності віклікає кож и проблема розмежування континентального шельфу и віняткової (морської) економічної зони. Каменем спотікання є острів Зміїний, Який Належить Україні и находится недалеко як від румунський, так и українського берегів. Відповідно до норм МІЖНАРОДНОГО права належність о. Зміїного Україні дает змогу їй мати в цьом районі континентальний шельф площею около 700 квадратних кілометрів. Румунія заперечує це право. У цьом районі Вже проведені значні ОБСЯГИ геофізічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, во время якіх віявлені перспектівні поклади нефти і газу.

Досить доладна обстановка и на українсько-молдовській ділянці державного кордону. Війна между Молдова і самопроголошеною Прідністровською Молдавська республікою (ПМР) у ліпні 1992 року ускладнено проблему делімітації и демаркації державного кордону между Україною и Молдовою, довжина которого ставити 1222 км.

Розглядаючі територіальні суперечності на ЛЬВОВІ ТА кордоні України в контексті процесів європейської інтеграції, можна Зазначити, что смороду Певного мірою сріяють поглиблення останніх, оскількі створюються відповідні органи для співробітніцтва, проводяться Багатосторонні, в тому чіслі за участю України та ЄС, Засідання та конференции, что у свою Черги дает змогу Накопичення досвіду цивілізованої міждержавної взаємодії та СПІВПРАЦІ.

2.2 територіальні суперечності та Врегулювання вопросам оформлення Північно-східного кордону

2.2.1 Проблеми визначення Лінії кордону на Азовському морі та правового статусу острова Тузла

Український дрейф до НАТО не только віклікав Посилення тиску России на Україну в ареалі Азовська-Чорноморського простору, а й спричинив поряд Із іншімі Чинник Внесення відповідніх змін в російську стратегію безпеки у вересні 2003 року.

Росія з самого качана заперечувала можлівість визначення Лінії кордону на Азовському морі. Перша причина, якові наводили Росіяни, пролягав у тому, что Азовське море є внутрішнімі водами, и не підлягає розподілу и проведенню кордонів. За Радянську часів так воно и Було. Альо ніні це море Межує з теріторіямі двох стран, и Постав питання про лінію державного кордону. Внаслідок неврегульованості цього питання вінікалі чісленні конфлікти, страждалі господарюючі субєкті, в основном, українські.

Непоступлівість російської Сторони має кілька мотівацій. Невізначеність проходження Морського кордону дозволяє отрімуваті економічні вигоди. Йдет, дере за все, про Користування Керченська протока. Ее СУДНОПЛАВНА частина Належить до української территории, но после здобуття нашою державою незалежності Росіяни стали заперечуваті цею факт. Тім самим завдають збитки компаніям, які відповідають за забезпечення судноплавства, проходу суден по керченській протоці. Що стосується Азова, то тут очевидно є Прагнення Залишити на майбутнє відкрітім питання про ті, хто займатіметься розвідкою и експлуатацією природних запасів Морського дна.

Саме через це українська сторона винна и надалі наполягаті на узгодженні Морського кордону, щоб Кожна країна чітко знала, до которого місця простягаються ее права на розвідку корисних копалин шельфу. Це кож нужно для того, щоб Кожна країна усвідомлювала межу своєї відповідальності за екологічні збитки. Це, зрештою, нужно для того, щоб наші рибалки чітко усвідомлювалі, до якої Межі простягається українська територія, де смороду ма ють право ловити рибу.

У ліпні 2007 року в Києві відбуліся треті в тому году консультації експертних груп Нашої держави та РФ Стосовно розмежування МОРСЬКИХ просторів Азовського та Чорного морів и Керченської протоки. Во время ціх консультацій російська сторона заявила, Мовляв, візнає належність Україні острова, розташованого в Керченській протоці, та "вод вокруг него". Відомство такоже вислови Сподівання, что Росія Зроби Наступний крок - візнає лінію Державного кордону, яка проходить протокою. Цім РФ підтверділа б Існування старого адміністративного кордону между УРСР и РРФСР.

Департамент информации та преси Російської Федерации оперативно підготував коментар, у якому йдет про ті, что АКВАТОРІЯ протоки має "Залишити у спільному корістуванні", а кордон может проходити, например, Берегова лінією. Відразу ж после такого формулювання МЗС России зауважіло, что "вирішенню питання про статус острова Коса Тузла є можливіть у рамках запропонованої Концепції". Це підштовхує до висновка про бажання російської Сторони перевести й українську тепер Тузлу в режим Спільного Користування.

РФ такоже вислови невдоволення тім, что Україна наполягає на необхідності Визнати адміністративний кордон между РРФСР та УРСР в акваторії Керченської протоки. На мнение МЗС России, такого кордону НЕ Було й не могло буті відповідно до законодавства СРСР. Однако цею кордон позначено на всех картах радянського ПЕРІОДУ, про что давно заявляє наша держава.

Далі МЗС России заявило, что до Врегулювання Всього комплексу проблем розмежування МОРСЬКИХ просторів в Азовському та Чорному морях и Керченській протоці "правовий статус острова Коса Тузла залішається невизначенності, хоча ніні юрісдікцію над цією теріторією Здійснює Україна".

После такой заяви наша держава знову вдалася до ВІДПОВІДІ, что Тузла є "невідємною частина территории України", а пріналежність острова Ніколи НЕ булу та не буде предметом переговорів Із Россией. Водночас заяву МЗС России о том, что правовий статус острова Коса Тузла "залішається невизначенності", вітчізняні дипломати розцінюють як спроба вісунуті територіальні претензії до України.

На мнение експерта по вопросам переговорів относительно делімітації українсько - російського кордону Олександра Сушка, Росія апелює до того, что визначення Лінії кордону в Керченській протоці є предметом переговорів, І, як відомо, чи не візнає наявний кордону, Який позначено на всех картах. Оскількі договору про встановлення кордону в Керченській протоці Ще не підпісалі, то, на мнение російської боку, не может буті и претензій. Натомість міжнародна практика свідчіть про інше: в історії були приклади, коли зазіхання на теріторіальну цілісність країни, несмотря на правову неврегульованість кордону, розцінювалі як територіальні претензії, коли цею кордон фізично існував и его охоронялі. Насправді России НЕ потрібні ні Тузла, ні Керченська протока. Їй Вигідна самперед невізначеність делу проведення кордону, якові можна використовуват як інструмент тиску. Перспективи Швидкого Досягнення Згоди в пітанні розмежування акваторії Керченської протоки експерт оцінює як мінімальні, наголошуючі на тому, что РФ прагнем максимально затягті цею процес. Натомість для України найвігіднішім на переговорах буде й подалі наполягання на візнанні адміністративного кордону, Який існував между УРСР и РРФСР, оскількі тоді за нашою державою залиша найглібоководніша СУДНОПЛАВНА частина Керченської протоки. [11, с 6]

Що стосується проблем, повязаних Із будівництвом дамби в Керченській протоці, то Міністерство закордоних справ України попереджає, что відповідальність за негатівні Наслідки потенційного конфлікту, повязані з будівництвом Россией дамби до острова Коса Тузла в Керченській протоці, Цілком покладається Виключно на російську сторону, про что й сказано в постанонові ВР «Про Усунення Загрози, что вінікла внаслідок будівництва Россией дамби» [15, с 7]

У документі зазначається, что лінія україно-російського кордону в Керченській протоці встановлен ще в радянські часи, відповідно до діючого на той час законодавства СРСР, УРСР и РСФСР, и согласно тимі ж процедурами, что застосовуваліся при візначенні всієї Лінії кордону между колішнімі УРСР и РСФСР на суші.

Ця лінія кордону нанесена на всех географічних и топографічніх картах, что відаваліся в СРСР после ее фіксації, и Які є в архівах Російської Федерации, - підкреслюється в документі. [15, с 9]

Як відзначають у МЗС, населений пункт Середня Коса, что розташованій на острові Коса Тузла и перебуває в підпорядкуванні Кіровської районної ради Керчі, значиться у всех довідніках адміністративно-теріторіального розподілу УРСР, зокрема, у довіднику, видання в 1969 году и в следующие роки, что такоже повінні буті в российских архівах.

В Українському зовнішньополітічному відомстві нагадують, что ще до розпад СРСР, 19 листопада 1990 року, УРСР и РСФСР підпісалі договір, стаття 6 которого містіть, что "високі ДОГОВІРНІ СТОРОНИ візнають и поважають теріторіальну цілісність Української Радянської Соціалістічної Республики и Російської Радянської Федератівної Соціалістічної Республики в ніні існуючіх у межах СРСР кордонах ".

После припиненням Існування СРСР держкордон между Україною и РФ, у тому чіслі й у Керченській протоці, БУВ підтвердженій в Договорі про дружбу, Співробітництво и партнерство между Україною и Россией від 31 травня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто-сім року.

Стаття 2 цього договору пріпускає, что "високі ДОГОВІРНІ СТОРОНИ, відповідно до положень Статуту ООН и зобовязань по заключний акту Наради з безпеки и співробітніцтва в Европе, поважають теріторіальну цілісність один одного и підтверджують непорушність існуючіх между ними кордонів".

Колішні Адміністративні кордони между Радянська республікамі стали в Нових реаліях міждержавнімі кордонами. Цей факт візнається усім світовім співтоваріством. А Україна як незалежна и суверенна держава Визнана ООН, іншімі міжнароднімі організаціямі, Переважно більшістю держав світу.

Міністерство закордоних справ України попереджає, что русский сторона, відповідно до МІЖНАРОДНОГО права, вживе всех необхідніх ЗАХОДІВ для недопущення будь-якіх зазіхань на свои Державні кордони и теріторіальну цілісність.

Відповідальність за негатівні Наслідки потенційного конфлікту буде лягаті Виключно на російську сторону ", - говориться в документі.. [15, с 10-11].

Повертаючісь до МОРСЬКИХ кордонів, зазначімо, что Україні Вже нав'язано російський сценарій вирішенню питання Азовського моря, а самє: надання цьом морю статусу внутрішнього. Прийняття наполеглива пропозіцій Із боку России относительно згаданого варіанта повязане з низкою потенційніх загроза. Перш за все, у міжнародному праві Внутрішнє море або внутрішні води визначаються як продовження территории суші, яка может належати лишь одній державі. Міжнародне право Тлумачі це положення таким чином: «внутрішні морські води перебувають під Виключно суверенітетом прібережної держави».

Можна Передбачити, что Россия и далі розглядатіме Азовська акваторію Виключно російськім простором для создания відповідної інфраструктурі, рибного промислу, розвідки і розробки покладів енергоносіїв ТОЩО.Для Збереження позитивного МІЖНАРОДНОГО іміджу, Росія предложили Україні варіант поділу Азовського моря по его дні. У разі Незгода - поділ Азовського моря по середінній Лінії (за прикладом поділу Каспію) ТОЩО.

Проблема кордонів Постійно перебуває в центрі уваги Міністерства закордоних справ України. 19 травня 2003 року Було парафовано важлівій для обох сторон документ - Декларацію про стратегічне партнерство, ратіфікацію которого передбачало парламенту України й России; Було підпісано Атлас карт українсько-російського сухопутного кордону; актівізувала роботу двостороння комісія співробітніцтва по вопросам кордону и вопросам зарубіжної власності за; на порядку денному питання перебування Чорноморського флоту РФ на территории України согласно з міжнароднімі правовими нормами, а такоже питання власності за українських обєктів берегової Структури ТОЩО.

Росія предложили Україні різні варіанти вирішенню теріторіальної проблеми относительно пріналежності цього теріторіального обєкта. Одним Із них Було Введення кондомініуму на острів, что означає міжнародно-правове співволодіння, СПІЛЬНЕ и неподільне Здійснення верховної влади на Цій же самій территории двома або кількома державами. Зазначімо, что кондомініум Установлюється з метою Подолання (Неможливо до розвязання іншім shlyah) протіріч и суперніцтва между двома або декількома державами, что претендують на одну й ту саму теріторію.

Іншім російськім варіантом булу пропозиція Україні Передат острів Коса Тузла России у довгострокову оренду за прикладом ВІЙСЬКОВОЇ бази в городе Севастополе. І Нарешті, чи не віключає й придбання острова у повну російську власність. Компенсацією за острів Коса Тузла могло б стати Погашення українського Боргу пе-реданом українській стороні зарубіжної власності за - нерухомості за кордоном та інші Обіцянки.

Питання вокруг пріналежності о. Тузли стало своєріднім викликом, Який МАВ розставіті крапки над «і» в українсько-российских відносінах, а такоже тією краплю, яка переповніла критично масу російського невдоволення сітуацією, что склалось в Нашій державі.

Зазначімо, что український варіант проведення кордону по адміністративній Лінії розмежування между о. Тузла и Таманська півостровом можна Було б довести до логічного завершення, Якби Україна зайнять жорсткий позицию у відстоюванні своих територіальних інтересів - у разі необхідності звернули б до МІЖНАРОДНОГО Суду ООН. Альо негативну роль у цьом пітанні відіграла Схильність українських можновладців вірішуваті свои ПРИВАТНІ питання за рахунок державних інтересів.

Спроможності, что їх виявило Україна у захісті своих інтересів аж Ніяк НЕ віклікають оптімізму. Це виразности продемонструвала во время обострения «тузлінського питання» внутрішня розгубленість Владніл структур, неадекватність Дій різніх гілок влади, Розчарування населення як поведінкою влади, так и самим фактом зазіхання Іншої країни на вітчізняну землю. А ще - зрада українських державних інтересів, тобто Досягнення домовленості про Утворення Спільного с Россией підприємства з ЕКСПЛУАТАЦІЇ протоки (Одне з останніх дійств тодішнього президента Л. Кучми). Висновки, Які Зроби Росія з «питання Тузли», для України були негативними. Російське видання грунта конусу позіцій Нашої держави продемонструвало, з одного боку, непоступлівість Громадської думки, громадян относительно зовнішніх зазіхань, а з Іншого - слабкість владної ланки та ее неспроможність прійматі адекватні ситуации решение. Останнє спричинило, что через позицию Владніл інституцій України питання й до цього часу не вірішене.

Ситуація вокруг о. Тузли супроводжували негативною реакцією в мире на сам факт обострения територіальних претензій между країнами-партнерами. Зазначімо, что Ставлення Світової спільноті до подібніх конфліктів є Взагалі негативно. Практично всі зарубіжні представник НЕ розглядають «питання Тузли» як зазіхання на суверенітет України, бо если догоди про морський кордон между держави не існує, отже, немає и прецеденту. Офіційні представник західніх союзніків України або відстороніліся від конфлікту, або Взагалі закликали до Дотримання засідок МІЖНАРОДНОГО права и Залучення міжнародніх арбітрів. Фактично так звані «Стратегічні» партнери України, среди якіх США, ФРН (смороду найгучніше заявляли про такий свой статус) та інші - відстороніліся від України. Тягар територіальних претензій ліг на українську сторону. Важко назваті країну, яка б на Офіційному Рівні чітко вислови, что острів є Українським, и при цьом призвал б Світову спільноту підтримати українську позицию. А неофіційні заяви у міжнародному праві НЕ враховуються. Водночас Україна в ситуации, что склалось, що не мала впевненості в тому, что Рада Безпеки ООН, у Якій Росія є учасницями ядерної пятіркі, виступили на захист української позіції.

Отже, можна пріпустіті, что Росія має всі важелі знову вернуться до питання пріналежності о. Тузла (если Попередній президент Вже НЕ подписал якогось документа за спиною українського народу, документа, Який «не читали» народні обранці).

Висновки, Які Зроби Україна з теріторіального противостояние с Россией, є невтішнімі.

Таким чином, Відсутність делімітації кордону в Керченській протоці дает Російській Федерации можлівість избежать виплат Україні компенсації збитків. Досі Україна та Росія НЕ ма ють Юридично закріпленого делімітованого Морського кордону в Азовському морі. Це означає, что одна сторона может ігноруваті Захоплення Іншої в харчуванні вілову риби, ігноруваті свою відповідальність за забруднення моря.

Надзвичайна ситуація, что вінікла внаслідок шторму 11 листопада 2007 року, знову поставила на порядок денний и загостріла питання необхідності Врегулювання МОРСЬКИХ кордонів и обовязкового Визнання кордону в Керченській протоці

2.2.2 Кримська проблема

Підписання 31 травня 1997р. «Договору про дружбу, Співробітництво и партнерство между Україною и Россией» започаткувало встановлення цівілізованіх міждержавніх взаємін между Обом країнамі, что означає Завершення процесса теріторіального розмежування України та Росії, розпочатого ще далекого 1917 р. Центральною Радою й закінченого 1999р., Тобто напрікінці ХХ ст., Коли президент РФ Б. Єльцин подписал ратіфікованій Державною Думою й одобрения радою Федерации договір, одна Із ключовими статей которого - а именно одного - проголошує: "Високі ДОГОВІРНІ СТОРОНИ відповідно до положень Статуту ООН и зобовязань по заключний акту Наради з безпеки и співробітніцтва в Европе поважають теріторіальну цілісність одна одної и підтверджують непорушність існуючіх между ними кордонів "[5, с 427]. Посилання на агентство Статут ООН и Заключний акт НБСЄ означало юридичне Визнання сторонами теріторіальної цілісності и непорушності кордонів между ними согласно з нормами МІЖНАРОДНОГО права.

У руслі "Великого Договору" між Україною и Россией Було підпісано рамковий договір про базування Чорноморського флоту России в Криму и Севастополе на условиях оренди. Так завершилося пятірічне (1992-1997 рр.) Противостояние обох стран, коли вірішувалася НЕ только и не Стільки частка Чорноморського флоту колишня СРСР, Криму чи Севастополя, а, в Першу Черга, - майбутнє незалежної України. Тобто відбулося превращение України з імперського сателіта на суверенну державу на міжнародноправовому Рівні. У цьом и Полягає історичне значення українсько-російського Договору, до которого Україна Йшла Довгих 82 роки.

З цього часу українські Крим і Севастополь та російський Чорноморський флот Втратили нерозрівну взаємозалежність и получил різновекторність. Проти достаточно очевидно є и, что Наслідки легалізації довготрівалого (до 2017 р.) Перебування російського флоту в Криму Було нав'язано українській стороні. Сенс его прісутності тут вбачається в контролі цієї української территории, МОРСЬКИЙ комунікацій, повітряного простору, что дасть можлівість России вірішальною мірою впліваті на зовнішню політику України.

Особливе значення при цьом має Збереження ВІЙСЬКОВОЇ прісутності России в Криму и Здійснення військового контролю над півостровом. З розпад Радянського Союзу, з'явилися Нових незалежних держав цілі и стратегія стран в Чорноморсько РЕГІОНІ Набуль нового змісту. Це значний мірою стосується и России, что звязано, дере за все, Із суттєвім СКОРОЧЕННЯ протяжності берегової Лінії после переходу від СРСР до Російської Федерации. Радянський Союз володів на Чорному морі 26 портами та військово-морська базами, з якіх 19 дісталісь Нашій державі, 4 - РФ и 3 - Грузії. За ситуации, что склалось, найдовші Чорноморські Берегові Лінії тепер ма ють Україна і Туреччина.

Та, зважаючі на ті, что традиційна російська гегемонія на Чорному морі Неможливо без ВІЙСЬКОВОЇ прісутності в Криму та на Кавказі, РФ скорісталась оренду - Єдиним Вибори для здобуття доступу до Кримська портів та берегових ЗАСОБІВ обслуговування. Україні це грозит Втрата - частково або Повністю - суверенітету Криму. Альо ж незаперечно є факт, что головна база Чорноморського флоту - Севастополь, як и в цілому Крим, Набуль українського суверенітету де-факто и де-юре. Водночас, для Збереження и Посилення Россией свого впліву в Чорному морі, Крим має вірішальне значення. Чорне море Забезпечує альтернативний маршрут для транспортування нефти.

Більше того, Кримські аеродромах, на якіх базуються сучасні російські військові літаки, як стверджує відомій експерт Г. Перепелиця, ма ють стратегічне значення [12, с 512]. ЦІ літаки здатні контролюваті Величезне теріторію, что Включає Такі країни, як Іран, Ірак, Туреччина, Сирія, Ізраїль, балканські и Закавказькі країни, Румунія, Болгарія, Чехія, Словаччина, Польща, Білорусь, Україна, Литва, Латвія, Естонія. Російські впливи на Кавказі и в Центральній азії, з одного боку, и в Чорному морі, з Іншого, є взаємозалежнімі и такими, что посілюють забезпечення российских інтересів. Базування в Криму Чорноморського флоту России дозволяє їй оперативно реагуваті на зміну ситуации на всьому Чорноморська ареалі. У контексті геополітічніх інтересів России Стосовно Чорноморського флоту покладаючи одним з основних завдання є військовий контроль над Крим та морська комунікаціямі України, забезпечення військово-політічного тиску на неї.

Першорядність того чи Іншого завдання Чорноморського флоту залежатіме від міцності позіції России на Кавказі або в Криму. Тобто Чорноморський флот, залежних від Зміни геополітічної ситуации, змушеній буде метате между Крим і Кавказом, что матіме неабиякий Вплив на Російсько-українські стосунки.

Та сегодня керівництво Опис России нібіто відводіть головну роль у захісті національніх інтересів на Чорному морі невоєннім Чинник впліву: економічному, дипломатичному, інформаційному, культурному. Саме тому зусилля России на Чорному морі концентруються, самперед, на Севастополі. Сьогодні їх, тобто український Севастополь и Чорноморський флот России, назівають сіамськімі Близнюк. І НЕ Випадкове. Аджея на початок 2002 р. ЧФ МАВ у Криму и Севастополе 16 тис. Військових, а на підпріємствах, Які его обслуговують и Які розташовані в основному в Севастополі, Працювало 20 тис. робітніків и СЛУЖБОВЦІВ. Понад п'яту часть Всього ПРАЦЕЗДАТНИХ населення міста становляться військовослужбовці, робітники та службовці Чорноморського флоту России. Фінансові надходження из России за его базування в Севастополі складають 20 - 22% бюджету міста.

До того ж у Криму, особливо у Севастополі, активно діють сформовані за комплексного впліву России (державне керівництво Опис, спецслужби, Політичні партії, економічні угруповання и т. Ін.) Політичні сили проросійської спрямованості. Тут активно розгорнув свою діяльність великий російський бізнес, Який, за відсутності серйозної конкуренції з боку місцевіх діловіх Кіл и західного бізнесу, реально претендує на монопольне становище.

У перспектіві мова может йти про розділення за спріятлівої глобальної геополітічної ситуации, яка склалось останнім часом, сіамськіх близнюків - українського Севастополя и Російського ЧФ.Цьом вірішальною мірою может Сприяти тісне Співробітництво РФ з Північноатлантічнім альянсом и создание Заради НАТО - Росія та Відсутність глобальних суперечностей по Лінії НАТО - не-НАТО. А з Прийняття России в елітний клуб провідніх стран на саміті в Италии в червні 2002 р. и Формування "великої вісімкі" зявляються реальні возможности для конструктівної взаємодії российских и західніх капіталів у Криму и Севастополе. Це прізвело б до зниженя військово-політічніх протіріч на Чорному морі при збереженні до 2017 р. російської ВІЙСЬКОВОЇ прісутності у Криму. А за сприятливі геополітічніх и геоекономічніх реалій - до лімітування ВІЙСЬКОВОЇ прісутності России на півострові чи ее повної ліквідації.

Альо такий розвиток подій НЕ влаштовує, як свідчать останні події, ні командування ЧФ, ні кланово-корпоративні групи, тісно повязані з російськім флотом. Смороду категорично НЕ спріймають ідею демілітарізації Криму та Севастополя и займають радикальні, даже антіукраїнську позицию. Це может прізвесті до обострения ситуации в Криму и Севастополе. До цього свого часу немалі зусилля докладать Колишній Командувачу ЧФ адмірал В. Комоєдов, Який залиша после собі Чима послідовніків среди теперішнього командування флоту не відстають від них и Такі Політичні діячі, породжені ще Радянський тоталітарною системою, як депутат Верховної Ради України, лідер кримсько комуністів Л. Грач. Останній в інтервю російському телебачення в ліпні 2002 р. Відверто Лякать росіян катастрофічнімі подіямі после Швидкого, ним же надумані, Виведення Чорноморського флоту Росії з Криму та Севастополя. Небезпека провокування зацікавленімі колами в России та Севастополі антіукраїнськіх, антізахідніх, Антинатовський, мілітарістськіх настроїв на захист прісутності Чорноморського флоту России, а кож черговий Порушення питання про правовий статус Севастополя и Криму, стала, на жаль, перманентні.

І все ж Переважно Зага севастопольців, зорієнтованій в економічному плане на російський флот, более турбує стабільність свого соціально-політічного становища І, рано чи Пізно, ВІН буде сподіватіся самє на бізнес-структури, что розгортаються в місті, гарантують Йому стабільність и Процвітання. Тому слід мати на увазі, что Росія булу й обєктівно залішається глобальних Стратегічним партнером и пріорітетом України, а співіснування с Россией є чи не найбільшою, найскладнішою и найважлівішою проблемою.Більше для України.

Альо при цьом, Україна винна залішатіся, остаточно дива и буті суверенних, Незалежності и рівноправнім партнером, а не сучасним сателітом "великого сусіда". А для цього Україна має, и даже винна, Розробити чітку національну стратегію розвитку в ХХІ столітті - стратегію побудова Суспільства добробуту и ​​справедлівості, демократичної, правової, всебічно розвінутої держави.

Отже, демаркація кордонів українсько-російського кордону становится одним з факторів впліву на процес інтеграції України в євроструктурі, Аджея один з ключовими крітеріїв вступления до НАТО (як ми Вже позначають складових реализации Європейського Вибори є Співробітництво України з Альянсом) - вирішенню державою-кандидатом всех своих територіальних проблем та Відсутність претензій до сусідів. Тому розмежування акваторії Азовського моря має для України першочергове значення.

Основною перешкоду на шляху Врегулювання Прикордонний вопросам для России ставши заяв європейський вибір України. Актівізацію Дій России относительно вирішенню вопросам Азовського моря и Керченської протоки пришвидшити посилений курс України до Північноатлантічного альянсу, а самє: Прийняття Верховною Радою України Закону від 17 липня 2003 року (у Першому чітанні) про Меморандум співробітніцтва України з НАТО, підпісаній Українським Уряду 9 липня 2002 року.

Таким чином, з іншого розділу можна сделать следующие Висновки.

Найдовший кордон України з російською Федерацією та, як бачим, найскладнішій. Сухопутні ділянка с Россией довжина 1974,04 км Вже де лімітованій, тобто узгодженням та учет на картах. Договір между Україною та РФ про українсько-російський кордон БУВ підпісаній 28 січня 2003 року та ратіфікованій Верховною Радою та Держдума. Однако незважаючі на це проблеми договірно-правового характеру между нашими країнамі ще залишилось. Це повязане Перш за все з тим, что роботи по демаркації Ще не розпочаті. Ще в грудні 2005 року указом Президента України булу Створена українська частина демаркаційної КОМІСІЇ, а російська до сих пір ще не встановлено. В односторонньому порядку Такі роботи не проводять. У грудні 2006 року в Києві відбулося Перше Засідання українсько-російської міждержавної КОМІСІЇ за участю презідентів України та Російської Федерации. За закінченню Засідання Прийнято політичне решение про інтенсіфікацію переговорного процесса для демаркації сухопутної ділянки сумісного кордону.

Такоже Гостра стоит питання розмежування Азовського моря, Північно-східної части Чорного моря та Керченської протоки. Відповідні переговори ведуться з 1996 року, однак компромісу НЕ досягнуть. Причина цьом - небажаним російської Сторони візнаваті Вже встановлений адміністративний кордон между УРСР та РРФСР в якості державного кордону нінішньої України та Росії.

Основні суперечності между країнамі в загально рісах следующие.

На нашу мнение, АКВАТОРІЯ Азовського моря в радянський час не булу делімітована у відповідності до норм МІЖНАРОДНОГО права та потребує розмежування лінією державного кордону на внутрішні води України та Росії як незалежних держав. При цьом розділ акваторії логічно Було б Проводити на основе методу «середінної Лінії».

Російські дипломати предлагают розмежуваті акваторію Азовського моря за принципом пропорційності та комбінування методів побудова рівновіддаленої Лінії. Однако Це не відповідає нашим політичним та економічнім інтересам.

На даного етапі візначені точки качана та Закінчення українсько-російського державного кордону в Азовському морі. Експерт продолжают працювати над підготовкою консолідованого тексту проекту Договору между Україною та РФ про українсько-російський державний кордон в Азовському морі. Делегації будинків умовно розділяті лінію розмежування в Азовському морі на північну, центральну та південну. Питання делімітації центральної ділянки на сьогоднішній дня не узгодженням.

Щодо Керченської протоки, то українська сторона считает, что в Керченській протоці Україна та Росія такоже успадкувалі кордон з часів Радянського Союзу, та відповідно вона має співпадаті з лінією адміністративно-теріторіального поділу между УРСР та РРФСР. Двояко трактування в цьом пітанні может привести до проблем, якіх необходимо НЕ допустіті.

Позиція російської Сторони зводу до трьох варіантів Врегулювання цього питання. Перший: недоречно встановлення державного кордону в акваторії Керченської протоки, достаточно статусу «історічніх внутрішніх вод» України та Росії. Другий: провести кордон по узбережжях обох стран, а саму акваторію протоки Залишити для Спільного Користування. Третій варіант Полягає в тому, щоб віділіті Обом сторонам узбережні полоси від 0,3 - 0,5 МОРСЬКИХ миль, а іншу часть акваторії Залишити знов-таки у спільному корістуванні. Однако такий підхід від самого качана закладує на майбутнє Міждержавні проблеми.

Аналізуючі питання базування Чорноморського флоту в контексті досліджуваної проблеми, треба Зазначити, что воно безпосередно стосується теріторіальної цілісності України. Військова прісутність российских громадян на территории Криму, Значний політичний Вплив російської сторін, Такі Дії сусідньої країни, як видача паспортів РФ Українським громадянам, может создать передумови територіальних претензій, что будут обґрунтовані міжнароднім правом (захист «своих громадян»), до України з боку Російської Федерации

Щодо північного сусіда України - Білоруссі, то после того як в травні 1997 року в Києві БУВ підпісаній Договір про державний кордон между Україною та Білоруссю, демаркаційні роботи так и не були розпочаті. Причина загальновідома: Національні Збори Білоруссі НЕ ратіфікувалі цею договір, ВИЗНАЮЧИ за Україною Минулі радянські Борг. Тому 1084,2 км Спільного кордону ма ють офіційний статус лишь на картах.

Невірішені питання делімітації державного кордону залішаються в України такоже з північнім сусідом - Білоруссю. Білоруська сторона не вісуває до України якіх територіальних претензій, проти намагається увязаті вирішенню цього питання з виплатами існуючого в української сторони перед Білоруссю зовнішнього Боргу.

Підсумовуючі, чи можемо зазаначити, что Відсутність територіальних СПОРІВ з Сусідами є однією з ключовими умів Європейського Союзу та НАТО для вступления до ціх ОРГАНІЗАЦІЙ. Тому, очевидно, Україна і надалі намагатіметься щонайшвідше провести делімітацію свого державного кордону. І самперед з російською Федерацією, яка Відверто НЕ зацікавлена ​​в інтеграції України до ЄС та НАТО и самє того намагається усілякімі способами затягті вирішенню цього питання.

Відсутність роботи по демаркації державного кордону з російською Федерацією спріяє Поширення нелегальної міграції через Україну, нелегальному перевезених оружия, что негативно Відображається на міжнародному іміджу України. На нашу мнение, причиною такой поведінкі России є намагання Кремля повернути Собі статус імперії, небажаним втратіті контроль над країнамі, что були у складі СРСР, но Вже стали на шлях самостійного розвитку.

Висновки

Звісно, ​​питання кордонів, особливо в РЕГІОНІ ЦЄ, Було и є одним з "найчутлівішіх" вопросам новітньої історії - як у ХХ, так и у ХХІ століттях.

В условиях глобалізації концепція незалежності змінюється підходом, Який грунтується на візнанні взаємозалежності держав, їх національніх економік, Які інтегруються в систему СВІТОВОГО господарства. Свідченням цього є обєднавчі процеси, Які відбуваються сегодня в Европе и грунтуються на взаємніх стосунках довіри та співробітніцтва. Нінішня міжнародна обстановка зменшує можлівість! Застосування силових методів для вирішенню територіальних суперечок, а Кількість форм использование чужої территории для Отримання вигод ее географічного положення без Зміни ее державної пріналежності збільшується.

Питання про міжнародно-правовий статус державних кордонів України вінікло з Прийняття ВР УРСР Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.): Із зміною державного статусу України змінівся и міжнародно-правовий статус ее кордонів. Україна проголосила, что у своих діях буде Керувати загальновізнанімі принципами и нормами МІЖНАРОДНОГО права, что поважає теріторіальну цілісність и непорушність кордонів держав-сусідів и не має до них жодних територіальних претензій. Вона послідовно дотрімується ціх Принципів.

Оформлені договорами та позначені на місцевості Державні кордони є гарантом миру та співробітніцтва между державами. У національному законодавстві України значний увага пріділена харчування ее територіальних отношений з сусіднімі країнамі.

Аналізуючі сучасний стан делімітації та демаркації державного кордону, можна Сказати Наступний. Щодо кордонів з російською Федерацією. Сухопутна ділянка: делімітацаія державного кордону между Україною и російською Федерацією завершена, у 2003 году підпісаній Договір между Україною и російською Федерацією про україно-російський державний кордон, что у квітні 2004 року БУВ ратіфікованій Верховною Радою України и Державною Думою Російської Федерации.

6 квітня 2006 року в м. Києві Було проведене Засідання Підкомісії з Прикордонними харчування Підкомітету по міжнародному співробітніцтву, во время которого обговорювалося питання качана процесса демаркації сухопутної ділянки україно-російського державного кордону.

Відповідно до Указу Президента України від 6 грудня 2005 року по-русски стороною Створена українська частина Спільної демаркаційної КОМІСІЇ.До сьогоднішнього дня російська частина демаркаційної КОМІСІЇ НЕ ворота. Демаркація кордонів кордону НЕ розпочата.

Морська ділянка українсько-російського кордону: у 2003 году БУВ підпісаній Договір между Україною и російською Федерацією про Співробітництво у вікорістанні Азовського моря и Керченської протоки, что у квітні 2004 року ратіфікувала Верховна Рада України и Державна Дума Російської Федерации. Переговорний процес по розмежування Азовського и Чорного морів, а такоже Керченської протоки продовжується.

Відбулося 25 раундів переговорів. Переговори проводяться у форматі роботи Підкомісії з Азово-Керченська Врегулювання Підкомітету по міжнародному співробітніцтву Україно-Російської міждержавної КОМІСІЇ.

На сьогоднішній день існують Різні підході сторон до вопросам розмежування Азовського, Чорного морів и Керченської протоки.

Найбільші розбіжності звязані з небажаним російської Сторони Визнати адміністративний кордон между колішнімі УРСР и РСФСР як державну границю между Україною и російською Федерацією.

Делімітація українсько-Білоруської ділянки державного кордону довершити. 12 травня 1997 року БУВ підпісаній Договір между Україною и республікою Бєларусь про державний кордон. Договір ратіфікованій Верховною Радою 18 липня 1997 року (Закон України від 18 липня 1997 року № 491/97-вр). Національні Збори Республики Бєларусь дотепер НЕ ратіфікувалі Договір про границю, что затрімує Позначення границі на місцевості (демаркацію).

В течение 2006 року продовжувалася робота делегацій по визначених крапки стику державних кордонів України, Республики Бєларусь и Республики Польща.

Державний кордон и его режим Установлені Договором между Україною и республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітніцтві и взаємодопомозі по Прикордонний харчування, підпісанім 12 січня 1993 року в м. Києві. У 2002 году довершити перевірка проходження українсько-польської ділянки державного кордону. 14 квітня 2005 року в м. Цісна відбулася тристороння Зустріч делегацій Прикордонного комісій за України, Республики Польща и Словацька Республіка. За ее результатах БУВ підпісаній Протокол про прикордонний знак "Кременець", установлений на стику державних кордонів України, Республики Польща и Словацька Республіка, что затверджується Уряд стран.

16-18 травня 2006 року в городе Рава-Руська відбулося 12 Засідання Українсько-Польської ПРИКОРДОННОЇ КОМІСІЇ з метою проведення Спільного Огляду ділянок українсько-польського державного кордону, Підписання Положення про Українсько-польський прикордонний Комісію, а такоже Обговорення вопросам, звязаних Із проведенням робіт на державному кордоні.

Державний кордон установлений Договором между Україною и Словацькою республікою про Спільний державний кордон, підпісаному від імені держав Премєр-міністрамі України и Словацької Республики 14 жовтня 1 993 року в м. Братіславі. Режим державного кордону встановлений Договором между Україною и Словацькою республікою про режим українсько-словацького державного кордону, співробітніцтві и взаємодопомозі по Прикордонний харчування, підпісанім 14 жовтня 1993 року в м. Братіславі. Перевірка проходження українсько-словацької ділянки державного кордону довершити, підсумкові документи Перевірки ЗАТВЕРДЖЕНІ ухвалив Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2000 року № 1606.

У 2006 году довершити одного Спільна перевірка українсько-словацького державного кордону. У м. Києві 6 грудня 2006 року були підпісані підсумкові документи за результатами Другої Спільного Перевірки.

Продовжується процес затвердження підсумковіх документів та комунальної Перевірки.

Державний кордон и ее режим Установлені Договором между Україною й Угорська республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітніцтві и взаємодопомозі по Прикордонний харчування від 15 травня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять року. У 2003 году булу завершена перевірка проходження українсько-угорської ділянки державного кордону. Підсумкові документи Перевірки ратіфіковані Законом України від 26.11.03 № 1336-ІV. 21-22 червня 2005 року здійсненій Спільний вібірковій огляд ділянки українсько-угорської границі.

У 2003 году БУВ підпісаній Договір между Україною и Румунією про режим українсько-румунський державного кордону, что у квітні 2004 року ратіфікував Парламент Румунії а в травні 2004 року - Верховна Рада України (закон України № 1714-1V). Продовжується робота з висновка угідь между Уряди Україні й Уряду Румунії про делімітацію континентального шельфу и вінятковіх економічних зон обох держав у Чорному морі. Согласно ст. 21 Договору между Україною и Румунією про режим українсько-румунський державного кордону, співробітніцтві и взаємній допомозі по Прикордонний харчування и постанові Кабінету міністрів України від 5.10.04 №1312 булу Створена міжурядова Постійно діюча Змішана українсько-Румунська прикордонна комісія. З 2005 року Почаїв роботи безпосередно на державному кордоні.

Чи не довершили делімітація континентального шельфу и вінятковіх економічних зон України и Румунії в Чорному морі.

Усього Було проведено 24 раунду переговорів по розмежування ВМЕЗ и КШ, позіції сторон НЕ змініліся.

19 листопада 2004 року Румунська сторона подала заяву в Міжнародний Суд ООН по делімітації континентального шельфу и вінятковіх економічних зон України и Румунії в Чорному морі.

Делімітація державного кордону между Україною и республікою Молдова довершити, підпісаній Договір между Україною и республікою Молдова про державний кордон (Договір ратіфікованій Законом від 06.04.00 №1633-ІІІ). 29 січня 2003 року відбулося Урочисте відкриття первого Прикордонного знака в районі МІЖНАРОДНОГО автомобільного пункту пропуску "Мамалига-Крива" і Було підпісане Положення про демаркації державного кордону между Україною и республікою Молдова.

Проведено 28 ЗАСіДАНЬ Спільної українсько-молдовської демаркаційної КОМІСІЇ.

Закінчено роботу на північній ділянці границі, продовжується демаркація кордонів на південній ділянці українсько-молдовського державного кордону.

За станом на січень 2007 року продемаркувати 764 км українсько-молдовської границі, у тому чіслі в 2006 р. - 204 км.

Отже, Західний державний кордон України ніні міжнародно Визнання, закріпленій системою договорів. Вісуваті ревізії его означає знову відновіті міжнародні Суперечка. Справа Полягає не в зміні Лінії кордонів, а в организации сприятливого режиму їх Функціонування.

Сьогоднішня геополітічна ситуация в Европе віключає з'явилися територіальних претензій до України Із заходу, оскількі однією з умов вступу в ЄС для стран-аплікантів є Відсутність територіальних претензій до сусідніх стран.

Розширення ЄС на Схід в найбліжчі роки неодмінно впліне на отношения України з західнімі Сусідами.

Отношения України за часів ее незалежності та ЄС Складанний по-різному. Однако Із західнімі Сусідами Україна має непорушні з Радянський часів кордони, вокруг якіх найменша суперечностей.

Саме аналіз історії формирование кордонів, Який Було зроблено в даній работе, дозволяє виокремити, Передбачити Виникнення СУЧАСНИХ територіальних СПОРІВ Нашої країни, спрогнозуваті Можливі шляхи вирішенню Вже існуючіх.

На режим Функціонування західного державного кордону України ма ють Вплив Такі Політичні фактори (внутрішні та Зовнішні): Розширення НАТО та ЄС на Схід і позиція України относительно цього процесса; непослідовність зовнішньополітічного курсу України; повільній темп демократичних реформ, что зменшує авторитет держави и Інтерес до неї з боку сусідів; Труднощі у формуванні кола дружніх и Прихильний до України держав; необходимость захисту національного Сайти Вся и национального товаровиробників від зарубіжніх експортерів (однак при цьом для него НЕ створюються спріятліві умови на внутрішньому Сайти Вся); необходимость Дотримання ряду міжнародніх зобовязань, важка для национальной економіки України.

Важлівімі аспектами Подальшого розвитку Прикордонного співробітніцтва України Із сусіднімі державами на Западе є гармонізація податкових систем, Прикордонного та митного контролю, розширення та модернізація Прикордонний пропускних пунктів, Вдосконалення транспортного обслуговування через державний кордон, Посилення уровня інформаційного забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ єврорегіонів.

Румунія посідає важліве місце у зовнішньополітічніх відносінах. Це зумовлено багатьма факторами, самперед спільнім кордоном (понад 600 км), різнімі можливий Стосовно налагодження взаємовігідної СПІВПРАЦІ. В українсько-румунський відносінах, однією з найскладніших проблем є проблеми кордонів. Темпи вирішенню ціх проблем значний відстають від СУЧАСНИХ інтеграційніх потреб. На наш погляд, среди найбільш СУЧАСНИХ, хоча, на жаль, ще мало дослідженіх, ЗАСОБІВ вирішенню Всього комплексу Прикордонний проблем между двома державами є регіональне Співробітництво, Пожалуйста у всій багатоманітності форм проявити служити як Європейській інтеграції в цілому, так и економічному розвитку Окремо регіонів країни , в т. ч. депресивно в силу географічного Розташування територій. Основним каменем спотікання в ціх відносінах Було питання про розмежування континентального шельфу та вирішенню долі острова Зміїний.

Аналізуючі результати вирішенню цього питання, можна сделать следующие Висновки. Румунія згодна з данним рішенням Гаагського суду, Реакція ж української Сторони булу неоднозначно - від «перемоги» до «державної зради». Що стосується Реакції різніх українських політічніх сил, относительно вирішенню суперечності, то вона булу Наступний:

- в прес-службі Президента вважають, что Україна получила більшість нафтогазового покладів;

- МЗС України побачим «шірокі возможности»;

- в Партии регіонів запідозрілі держзраду;

- ЕКСПЕРТИ говорять про провал українскої діпломатії, ее «беззубість» та Втрата мільярдів кубометрів газу.

З вірішенням теріторіальної суперечності вокруг острова Зміїний, Україна частково надійдуть своими економічнімі інтересами, что, Іншого боку, спріяло встановлення нового формату українсько-румунський отношений на політічному Рівні.

Розглядаючі територіальні суперечності на ЛЬВОВІ ТА кордоні України в контексті процесів європейської інтеграції, можна Зазначити, что смороду Певного мірою спріяють поглиблення останніх, оскількі створюються відповідні органи для співробітніцтва, проводяться Багатосторонні, в тому чіслі за участю України та ЄС, Засідання та конференции, что у свою Черги дает змогу Накопичення досвіду цивілізованої міждержавної взаємодії та СПІВПРАЦІ.

Що стосується проблем східного Прикордонний, то основні територіальні суперечності Україна має з російською Федерацією.

Як Ранее позначають, Україна наполягає на тому, щоб кордон БУВ проведень по Лінії, что за часів СРСР визначавши адміністративний кордон между республікамі. На мнение голови держави В.Ющенка, самє использование адміністративного кордону в пітанні рожділу цієї части территории є найбільш відповіднім до норм та Принципів МІЖНАРОДНОГО права (аналогічній принцип застосовувався при вірішенні подібного спірного питання между Россией та ее балтійськімі Сусідами) [45].

Позиція России ж Полягає в тому, щоб Керченська протока получила статус «внутрішніх вод» двох держав, что знаходяться у спільному корістуванні. Страхи Москви относительно офіційного та залишкового встановлення кордону в ціїй части акваторії грунтуються на возможности Відкриття шляху до Азову іноземним військовім кораблям. У Києві ж навпаки вважають, что переговірній процес навмісно затягується російською стороною.

Гострота проблеми стала для всіх очевидною восени 2003 року, коли состоялся гучній скандал навкруги острова Тузла в Керченській протоці.

Звертаючи на ті, что багаторічні намагання вірішіті це питання у двосторонньому порядку не дають результатів, постає необходимость его РОЗГЛЯДУ в односторнньому, что є Досить Поширення міжнародною практикою. Україна может направіті иск у Міжнародний суд у Гаазі, щоб заставить Россию затвердіті кордони между двома державами в Азовській та Керченській протоці. Оскількі переговори з питання делімітації Азовського моря та водних просторів в Керченській протоці знаходяться в тупіку, Україна має формально звернути до Російської Федерации з пропозіцією Передат Суперечка на Розгляд МІЖНАРОДНОГО суду ООН. Це буде свідоцтвом того, что позиція України НЕ є своєвіллям, а грунтується на міжнародному праві.

У вірішенні цього питання Україна Хотіла б отріматі поміч Європейського Союзу для демаркування кордону с Россией та Білоруссю, оскількі ЄС має великий досвід у вірішенні подібніх проблем. Щодо вирішенню територіальних СПОРІВ с Россией через Міжнародний суд, то, на мнение експертів, теоретично таке можливо за умови, что на вирішенню цієї Суперечка относительно делімітації кордонів у Міжнародному суді ООН буде добра воля сторон. Альо це лишь теоретично. На Відміну Від Великого договору з Румунією, наш Великий договір с Россией НЕ предполагает возможности розвязання цієї Суперечка в Міжнародному суді. З РФ у нас ситуация схожа до тої, что булу з Румунією в тому плане, что делімітуваті нужно шельф, на якому є нафтогазові Родовище. Альо тут найважче питання - це кордон по Керченській протоці та фарватер. Тут такоже є острів Тузла, Який за українською версією повинен візначаті середині лінію розмежування. З того, як себе поводять относительно цього питання Росіяни, видно, что смороду НЕ зацікавлені вірішуваті его Ближче годиною. Росія залішає питання делімітації кордонів на морі з Україною для возможности тиску на українську владу. Росія навряд чи піде на ті, щоб вірішіті цею спір з Україною в судновому порядку, тому что Москва тут очікуватіме нема на решение суду як якоїсь обєктівної міжнародної інстанції, а на ті, что вона самостійно вірішіть це питання на свою Користь у результате дипломатичного міждержавного торгу та геополітічніх бартерів. Росія Чекатиму на зміну влади в Україні, на зміну політічного режиму, тобто на Прихід в Україні до влади тих політіків чи настане такой Політичної ситуации, яка дасть змогу России реалізуваті тієї Інтерес, на Який вона розраховує. Росія Робить все, аби з Україною НЕ Було проведено повноцінної делімітації та демаркації як сухопутних, так и МОРСЬКИХ кордонів.

Міжнародний арбітраж БУВ бі оптимальним для України, но не для России: міжнародні суди ж не піддаються політічному тиску, призначення Суддів Там не є політичним. А тому тут Можливі обєктівні решение и несподіванкі для России, яка буде все-таки вічавлюваті з України, что вона считает за потрібне, розраховуючі на нестабільність політічного режиму, конфлікти у власти, скрутну економічну сітуацію, а такоже на Нових політіків, Які з точки зору России є більш прийнятною для российских національніх інтересів, аніж нінішні.

І це стосується НЕ только демаркації та делімітації, а й, например, тієї ж проблеми Чорноморського флоту РФ. Як з економічної, так и з Політичної точки зору годину грає на Користь России. Тому що з економічної - ситуация в Україні погіршується, а відповідно, можна діктуваті свои умови в обмін на економічну допомогу. З Політичної точки зору Росіяни вважають, что годину працює на них, тому что розраховують не ті, что Віктор Ющенко не залишилось президентом на другий срок, а вібіраті между Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем краще, аніж коли приходиться вібіраті между Ющенком и кімось іншім [46 ].

Підсумовуючі, чи можемо Зазначити, что Відсутність територіальних СПОРІВ з Сусідами є однією з ключовими умів Європейського Союзу та НАТО для вступления до ціх ОРГАНІЗАЦІЙ. Тому, очевидно, Україна і надалі намагатіметься щонайшвідше провести делімітацію свого державного кордону. І самперед з російською Федерацією, яка Відверто НЕ зацікавлена ​​в інтеграції України до ЄС та НАТО и самє того намагається усілякімі способами затягті вирішенню цього питання.

Отже, будь-які Суперечка з приводу Зміни проходження Встановлення после Другої Світової Війни кордонів є порушеннях Принципів МІЖНАРОДНОГО права и, як наслідок, - дуже вагомий Чинник, что негативно впліває на інтеграційні процеси в міжнародну спільноту, частина якої є Україна та Європейський Союз.

Використана література

1. Міграція і прикордонний режим: Білорусь, Молдова, Росія та Україна. Збірник наукових праць. За заг. ред. С.І. Пирожкова. - К .: НІПМБ, 2002. - 176 с .;

2. Хомра О. Нелегальна Транзитна міграція як загроза національній безпеці України // Стратегічна панорама. - 2003. - №1;

3. Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи Нові імпульсі до

4. СПІВПРАЦІ? - Ужгород, 2002. - 180 с. 2.

5. Кіш Є. Кордони та їх значення за умов євроінтеграційних процесів // Дослідження Світової політики. Збірник наукових праць. Інститут Світової економіки та міжнародніх отношений НАН України. - 2003. - № 24. - C. 148-157 .;

6. Кіш Єва. Політико-правові засади українсько-угорського кордону в контексті розширення єс // Людина і політика. - 2003. - №6 (30). - C.15-21 .;

7. Кіш Є. Політико-правова основа нового Європейського кордону: історичний досвід та сучасні проблеми // Персонал. - 2004. - №3. - С.8-14 .;

8. Копійка В.В., Взаємовідносини ЄС з Україною та Россией в контексті Розширення 2004 р .// Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід Розширення и Україна.- К., 2005.- С.319-382

9. Кіш Є. Питання безпеки на Нових Східних кордонах Європейського Союзу // Стратегічна панорама. - 2004. - №1. - С. 44-50 .;

10. Шемякін О.М. Острів Зміїний: проблеми делімітації МОРСЬКИХ просторів // Правова держава. вип. 16 - К: ін-т держави: права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - с. 473 - 480

11. А. Єрмолаєв. НАТО і ЄС підтримують Румунію в справі перегляду українських кордонів. / Http: //www.regnum.ru/news/1058515.html

12. МЗС України мовчить з приводу претензій Румунії на острів Зміїний, оскільки зайнятий боротьбою з РФ // NEWSru.com // Світ // 11 вересня 2008 р

13. Україна і Румунія сперечаються в Міжнародному суді ООН через острови "Зміїний" - там 10 млн тонн нафти // NEWSru.com // Світ // 4 вересня 2008 р

14. На острові Зміїному Ющенко створить вільну економічну зону // NEWSru.com // Економіка // 15 cічня 2008 р

15. Румунська преса: Ющенко принизив Бухарест сильніше Путіна // NEWSru.com // Світ // 2 листопад 2007 р

16. Дмітрієнко М. Кордони України на зломі 20-21 ст. // Урядовий курєр. - К, 2004. - №238, 14 грудня. - с.6

17. Політична історія україни ХХст .: у 6-ти томах. -т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002 рр.) / В.П.Андрущенко, В.К. Барон, О.Д. Бойко та ін. - К: Генеза, 2003 - 580 с.

18. Бреусенко-Кузнецов А.А., Геополітичний міф: загальний міфологічний контекст атлантичної експансії на Схід // Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" .Віснік: Зб. наук. пр.: Філософія. Психологія. Педагогіка.-К.: Політехніка, 2006.-№ 2 (17) / 2006.- 67-74

19. Кіш Є., Геополітічній вимір Зміни характеру кордонів Європейського Союзу та України // Сучасна українська політика: Політики и політологі про неї.-К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2008.-Вип. 12.- 312-324

20. Колишко Р.А., Деякі аспекти політики транскордонного співробітніцтва Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародніх відносін.-К., 2006.-Вип. 63 (Ч.2) .- 44-59

21. Вонсович О., довгостроково проект: Роль Європейського Союзу у врегулюванні конфліктів // Зовнішні справи, 2007.-10.- 44-47

22. Панченко Ж.О., ключові Чинник та ключові невізначеності євроінтеграціного Вибори України // Актуальні проблеми міжнародніх відносін.-К., 2006.-Вип. 63 (Ч.2) .- 254-264

23. Барановський Ф., Критерії вступления до ЄС як Чинник розбудови демократичної, соціальної, правової держави в Україні // Політичний менеджмент, 2008.-Спеціальний віпуск.- 204-212

24. Барановський Ф.В., Особливості розвитку та проблеми Подальшого розширення єс в контексті успішної реализации євроінтеграційного курсу України // Інститут політічніх и етнонаціональних ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І. Ф. Кураса.Наукові записки. Вип. 36: Курасівські читання - 2007 "Влада і суспільство в сучасній Україні: Механізми взаємодії" .- К.: Знання, 2007. 161-168

25. Перешкода на шляху інтеграції України в ЄС // Політика європейської інтеграції.- К., 2007.- 114-117

26. Рижков М.М., Перспективи вступления України до Європейського Союзу на сучасности етапі / М.М.Ріжков, Р.Коружінець; / Актуальні проблеми міжнародніх отношений: Зб. наук. праць.-К.: Ін-т міжнарод. отношений, 2005.-Вип. 53.-Ч. 2.- 29-31

27. Музика Г.О., Перспективи та деякі Актуальні проблеми розвитку співробітніцтва України з Європейськім Союзом у Галузі комунальної зовнішньої політики та політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародніх відносін.-К.: Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка Інститут міжнародніх отношений, 2005.-Вип. 53.-Ч. 1.- С.57-60

28. Морозов К.П., Політологічне обгрунтування євроатлантичного Вибори України // Наука і оборона, 2008.-3.- 50-60

29. Копійка В.В., Проблема Подолання суперечностей у позіції ЄС относительно стран ЦСЄ // Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід Розширення и Україна.- К., 2005.- С.244-281

30. Брусиловська О.І., Процес інтеграції України та країн Східної Європи до Європейського співтовариства: джерела проблем і досягнень // Вісник Одеського національного університету. Соціологія и Політичні науки.-Одеса, 2003.-Том 8.-Віп.9.- С.672-676

31. Запорожець О.Ю., Співробітництво України та ЄС в рамках комунальної зовнішньої політики та політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародніх відносін.-К., 2006.-Вип. 63 (Ч.2) .- С.178-182

32. Копійка В.В., Суперечності розширення єс на Схід // Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід Розширення и Україна.- К., 2005.- С.224-318

33. Пирожков С., Сучасна політика национальной безпеки України в контексті євроатлантичної інтеграції: между можливо і необхіднім // Євроатлантікінформ, 2007.-№2-3.- С.98-101

34. Україна-ЄС-Росія: проблеми формирование віваженої внутрішньої та зовнішньої політики // Погляд на безпеки України у контексті сучасної геополітікі: Аспекти державного управління.-К.: ННДЦ ОТ и СБ України, 2006.- С.76-79

35. Барановський Ф., Чинник та мотиви європейської інтеграції України // Політичний менеджмент, 2007.-6.- С.115-124

36. Малиновська О.Ю. Етнополітічні аспекти формирование українсько-польського кордону у 1918-1939 рр. // Вісник Київського національного універсіетут імені Тараса Шевченка. Географія. - 2000. - Віп.46. - С.68-70.

37. Малиновська О.Ю. Державні кордони як Лінії розмежування и обєднання // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. - Віп.51. - С.153-157.

38. Малиновська О.Ю. До питання про ТЕРИТОРІАЛЬНЕ розмежування Української СРР з Молдавська Автономна СРР // Географія і сучасність. Збірник наукових праць національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - Віп.6. - С.180-188.

39. Кіш Є. Візовій режим Шенгену. Наслідки для Європейського Союзу та України // Віче. - 2004. - №3. - С.60-64 .;

40.Розширення Європейського Союзу: Вплив на отношения України з центральноєвропейськімі Сусідами. Інститут регіональніх та євроінтеграційних ДОСЛІДЖЕНЬ "ЄвроРегіо Україна" - Київ: КІС, 2004. - С.25-69

41. Польща - Україна - Франція - Німеччина. Другий діалог про кордони // Незалежний культурологічній часопис «Ї». - № 12, 1998;

42. Україна - ЄС. Кордон 2000+? Розмова про кордони. Третій діалог про кордони // Незалежний культурологічній часопис «Ї». - № 20, 2001. 7. www.ji-magazine.lviv.ua.

43. Закон України Про державний кордон України. I. Загальні положення. Стаття 1-2. Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 2, ст. 5. Вводиться в дію ухвалив ВР N 1778-12 від 04.11.91, ВВР 1992, N 2, ст. 6, - Із змінамі, внесеними согласно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96, ВВР 1996, N 37, ст.167.

44. 18. Розшірена Європа - Сусідні країни. Нова структура отношений з нашими східними та південнімі Сусідами. ПОВІДОМЛЕННЯ Європейської КОМІСІЇ для Заради та Європейського Парламенту. http://www.delukr.cec.eu.int/ua/eu_and_country/bilateral_relations.htm.

45. МіколаГоманюк. УКРАЇНСЬКО-румунський КОРДОН. КАНАЛ "ДУНАЙ - Чорне море" / Центр ДОСЛІДЖЕНЬ південноукраїнського Пограниччя (м. Херсон)

46. ​​Ю.Онішків. Керченська протока: другий Зміїний? / Http://ua.glavred.info

47. Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 року з змінами, внесеними Амстердамським договором від 2 жовтня 1997 року та Ніццьким договором від 26 лютого 2001 р

48. ЄС хоче визначитися зі Сходом: «Східне партнерство» - два виміри, один інструмент / http://telegrafua.com/456/world/9662

...........


Головна сторінка


    Головна сторінкаВплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

Скачати 134.7 Kb.