• Експрес-діагностика
 • Як працюють системи фінансового аналізу
 • Не тільки для підприємств


 • Дата конвертації12.06.2018
  Розмір10.3 Kb.
  Типреферат

  Як оцінити фінансовий стан підприємства

  Марина Ступакова

  Інструменти для аналізу фінансового стану підприємства

  Як оцінити фінансове здоров'я підприємства, поставити йому діагноз і які заходи вжити щодо його оздоровлення? Це питання виникає у керівника будь-якої активно діючої на ринку організації. Можна запропонувати кілька методів. Наприклад, якщо і далі слідувати медичної термінології, можна викликати лікаря, тобто аудитора. А можна продіагностувати стан підприємства самостійно, на основі бухгалтерської звітності і нормативних даних, які є на будь-якому підприємстві.

  Бухгалтерія звикла оперувати головним чином абсолютними показниками. Але тільки по ним навіть при самому пильному "розгляданні" надзвичайно складно судити про те, чи успішно працює підприємство. Тут на допомогу керівнику приходять методики, що дозволяють за допомогою системи відносних показників, що обчислюються на базі даних стандартної звітності, швидко (і в більшості випадків безпомилково!) Отримати картину фінансового стану свого підприємства або його партнерів і на основі моніторингу цих показників протягом певного проміжку часу приймати правильні управлінські рішення.

  Такі методики фінансового аналізу реалізовані в спеціалізованих комп'ютерних системах, які служать інструментами для керівників і фахівців при проведенні діагностики та аналізу фінансово-господарського становища підприємства. Спеціалізовані програми не тільки не вимагають від користувача докладних знань в області фінансового аналізу, а навпаки, можуть служити джерелом необхідних відомостей. Серед відомих розробників програмних продуктів для фінансового аналізу - компанії "Альт", "ІНЕК" і "Про-Інвест-ІТ". Вони постачають готові, апробовані, методично вивірені програмні рішення, за допомогою яких на основі зрозумілою кожному бухгалтеру вихідної інформації автоматично розраховуються необхідні фінансові показники, дається тлумачення їх конкретним значенням, що дозволяє зробити корисні висновки.

  Експрес-діагностика

  В першу чергу підприємства зацікавлені у використанні аналітичної системи для експрес-діагностики своєї діяльності, що необхідно при вирішенні завдання моніторингу показників ліквідності, фондовіддачі, фондомісткості і т.д. Ці та інші показники, що дозволяють узагальнено характеризувати фінансовий стан підприємства і ефективність його функціонування розраховуються на основі бухгалтерського балансу (форма 1) і звіту про прибутки і збитки (форма 2). Аналізуючи їх, фінансові служби підприємства можуть намацати його "больові точки", а керівництво - прийняти необхідні управлінські рішення. При цьому можна не тільки досліджувати власні показники, а й порівнювати їх з аналогічними показниками конкурентів. Вихідною інформацією для цього є відкриті дані, які можна легально купувати у державних органів статистики або отримувати з інших джерел (наприклад, завантажуючи їх з сайту Федеральної комісії з ринку цінних паперів Росії - ФКЦБ). Більш того, деякі постачальники аналітичних рішень самі дбають про своїх користувачів і надають їм необхідну інформацію. Прикладом може служити база галузевої інформації на сайті компанії "Про-Інвест-ІТ" (http://www.pro-invest.com/it/products/ae/industry.htm), в якій в форматі системи для фінансового аналізу Audit Expert , розробленої цією компанією, містяться дані по успішним підприємствам з галузей народного господарства. База даних постійно поповнюється новими підприємствами і галузями і доступна не тільки зареєстрованим користувачам програмних продуктів, але і всім бажаючим.

  глибокий аналіз

  Експрес-аналіз дозволяє підприємствам виявити свої "больові точки". Але щоб розібратися в причинах їх виникнення, необхідно використовувати розширений набір фінансових даних. Тому для глибокого аналізу в якості джерела інформації підприємству корисно використовувати не тільки баланс і звіт про прибутки і збитки, а й звіти про рух грошових коштів і капіталу, дані дебіторської і кредиторської заборгованості, розшифровки прибутків і збитків і т. Д. Для їх аналізу користувач може сам створювати необхідні комплексні показники і проводити аналіз на їх основі. Така можливість є не у всіх програмних продуктів. Однак у згаданій вище системі Audit Expert компанії "Про-Інвест-ІТ" вона присутня, причому реалізована таким чином, що для її використання не потрібні знання основ програмування.

  На підставі аналізу розширеного набору даних можна готувати рекомендації щодо зниження собівартості продукції і потреби в оборотному капіталі, поліпшенню показників фондовіддачі та платоспроможності підприємства та ін. Його результати також можуть бути використані при управлінні виробництвом і реалізацією продукції і послуг, при створенні бізнес-планів інвестиційних проектів . Потреба в оцінці фінансового стану підприємства може виникнути у підприємства при аналізі доцільності нової емісії акцій або у кредитора при оцінці ризиків фінансування в проекти підприємства.

  Діагностика підприємств зводиться до аналізу не тільки їх поточного фінансового стану, а й його змін в часі, т. Е. Виявлення відповідних тенденцій. Однак, як відомо, форми російської фінансової звітності постійно змінюються і "лобове" порівняння фінансових показників за різні періоди неможливо. Тому дані фінансової звітності необхідно перетворювати до єдиного базису, в якості якого в розглянутих програмах використовуються форми, відповідні IAS (International Accounting Standards - міжнародні стандарти фінансової звітності) або GAAP. Головна причина вибору в якості базису міжнародних стандартів проста - метою західного бухобліку є зовсім не задоволення інтересу фіскальних органів, а отримання інформації для вирішення управлінських завдань, для чого, власне, і потрібна фінансова діагностика.

  Як працюють системи фінансового аналізу

  Яким чином завдання фінансового аналізу вирішуються за допомогою автоматизованих систем, розглянемо на прикладі Audit Expert.

  Введення вихідної інформації в систему можна здійснювати як вручну, так і в автоматичному режимі. Система автоматично імпортує дані з найбільш популярних бухгалтерських програм - "1С: Бухгалтерія", "Інфо-Бухгалтер", "ІНФІН-Бухгалтерія". Крім того, з будь-якої іншої бухгалтерської програми, в тому числі і власної розробки, можна вивантажити інформацію у вигляді текстового файлу і в такому вигляді ввести в Audit Expert. Система Audit Expert дозволяє працювати не тільки з російської звітністю, а й зі звітними формами інших країн СНД, з огляду на особливості бухгалтерського обліку Білорусії, Казахстану, Узбекистану, України, Молдови та Естонії. У багатьох інших популярних програмах фінансового аналізу ця можливість відсутня.

  Вводячи в Audit Expert форми 1 і 2 фінансової звітності за будь-який обраний період часу, починаючи з 1994 р, користувач отримує аналітичні баланси і звіти про прибутки і збитки в формах IAS, дозволяють побачити динаміку зміни статей за аналізовані періоди. Одночасно формується 20 основних фінансових показників, що характеризують рентабельність, ліквідність, платоспроможність, ділову активність підприємства і структуру його капіталу. Щоб зробити картину більш реальною, Audit Expert дозволяє повністю або частково переоцінити статті активу і пасиву балансу. При цьому можна задавати як єдиний коефіцієнт переоцінки за всіма показниками потрібної статті (наприклад, по дебіторської заборгованості), так і окремі коефіцієнти по кожній складовій показника (наприклад, по конкретним дебітором).

  Всі підсумкові показники програма дозволяє переглянути за будь-яким обраним періодам, представляючи їх в абсолютних значеннях, у вигляді збільшень за різні періоди і в процентному вираженні. При цьому по будь-якому рядку аналітичної таблиці можна будувати графіки зміни показників, а вибравши кілька рядків, - діаграми їх розподілу.

  В системі реалізовані десять стандартних методик фінансового аналізу: аналізу ліквідності, беззбитковості і рентабельності власного капіталу (методика фірми "Дюпон"), а також методики, які регламентуються нормативними актами. За даними аналізу програма автоматично створює експертні висновки, що дають можливість зрозуміти, яке фінансовий стан підприємства і на що в першу чергу слід звернути увагу (це особливо важливо для людей, не досвідчених в області фінансового аналізу).

  Працювати з Audit Expert зручно: спеціальний Майстер завдань дає можливість вибрати набір необхідних для вирішення конкретного завдання методик аналізу, задати в результуючих таблицях валюту (крім місцевої можна вибрати і будь-яку другу, що дозволяє "відбудуватися" від впливу інфляції), мовні, арифметичні, вибрати необхідну глибину аналізу та багато іншого.

  Аналітичні звіти Audit Expert формує у форматі Word. Структура звіту конструюється користувачем, в нього можна включити таблиці з вихідними даними і результатами, графіки та діаграми, тексти експертних висновків та коментарі, внесені користувачем при перегляді аналітичних таблиць. При цьому, виконавши нові розрахунки, програма автоматично оновлює дані вихідних таблиць в звіті і експертний висновок. А якщо користувач створив звітні таблиці і в Excel, то автоматичне оновлення даних відбувається і в них. Звіт в системі Audit Expert може бути складений, крім російського, ще й англійською мовою, з урахуванням ситуації, що в міжнародній практиці термінології. Це робить результати аналізу зрозумілими не тільки вітчизняним, а й іноземним експертам.

  Не тільки для підприємств

  Крім самих підприємств, в аналізі характеристик їх фінансового стану зацікавлений широке коло зовнішніх господарюючих суб'єктів. У нього потрапляють і так звані конкурсні керуючі підприємств, що знаходяться під зовнішнім управлінням. Ця категорія менеджерів робить акцент на дослідженні стандартних коефіцієнтів, що характеризують ліквідність, ділову активність підприємства, структуру його капіталу і т.д.

  Рішенням завдань зовнішнього фінансового аналізу постійно займаються також банки, страхові компанії та інвестори, оскільки без аналізу платоспроможності та фінансової стійкості підприємств-клієнтів навряд чи хто стане по відношенню до них ризикувати своїми коштами. Велику зацікавленість у використанні програм цієї спрямованості виявляють державні органи. Вони застосовують їх для моніторингу діяльності підвідомчих підприємств.