• Рис.1 Крива попиту
 • Рис.2 Крива пропозиції
 • Приклад 4) Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці


 • Дата конвертації08.09.2018
  Розмір44.06 Kb.
  Типреферат

  Скачати 44.06 Kb.

  Закони попиту та пропозиції в сучасній економіці

  ЗМІСТ

  введення 3

  1. Закон попиту 5

  1.1) Поняття попиту 5

  1.2) Види попиту і його формування 5

  1.3) Закон попиту 7

  1.4) Еластичність попиту 12

  2. Закон пропозиції 142.1) Поняття пропозиції 14

  2.2) Величина і функції пропозиції 14 2.3) Закон пропозиції 16

  2.4) Еластичність пропозиції 19

  3. Роль попиту та пропозиції у встановленні рівноважної

  ринкової ціни 21

  3.1) Рівноважна ціна як перетин кривих попиту і пропозиції 21

  3.2) Надлишковий попит і надлишкова пропозиція 21

  3.3) Зміни рівноважної ціни при зміні попиту і пропозиції 22

  3.4) Ціна, що врівноважує попит і пропозицію - рівноважна 23

  ринкова ціна

  4. Практичне вивчення закону попиту і пропозиції 27

  висновок 31

  Список використаної літератури

  ВСТУП

  Необхідно визнати, що виведені в XIX столітті закони попиту і пропозиції були практично революційними в економічній теорії. Але вони зіграли свою роль не тільки в теоретичному плані, але їх роль дуже велика і в практичному застосуванні.

  У ринковій економіці виробники і споживачі у своїй економічній діяльності керуються параметрами ринку, найважливішими з яких є попит, пропозиція, рівноважна ціна. Це стрижень ринкових відносин, ядро ​​ринку. 1

  Товари постійно продаються і купуються. Товарний обіг і відповідно ринок завжди представлені парним ставленням «продавець-покупець», яке в перетвореної формі, властивій зверненням, висловлює внутрішні зв'язки і протиріччя між виробництвом і споживанням. Вони проявляються в сфері обміну як протиріччя між попитом і пропозицією.

  Попит і пропозиція товарів є справжніми регуляторами ринкової економіки. В основі життя ринкової економіки лежить взаємодія попиту і пропозиції. Саме від цієї взаємодії залежить відповідь, що робити, для кого виробляти і за якою ціною продавати вироблену продукцію, щоб витягти необхідний прибуток для подальшого розвитку. Саме співвідношення між попитом і пропозицією породжує коливання ринкових цін.

  Через ці коливання встановлюється той рівень цін, при якому забезпечується рівновага попиту і пропозиції, а в підсумку - рівновага виробництва і споживання.

  Вивчення попиту і пропозиції на ринку зараз стає першочерговою задачею при функціонуванні будь-якого підприємства.

  ____________

  1 Економічна теорія (політекономія) / Підручник / За заг. ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. 2007., С. 127

  Постійне відстеження попиту і пропозиції і здатність моментально реагувати на найменші їх зміни (тобто гнучкість виробництва) - все це зумовлює виживання і успішну роботу підприємства.

  Всім відомо що, одним з головних питань, яке намагалися вирішити не тільки продавці та покупці, а й економісти всіх часів є - що визначає ціни на будь-які товари? І з вище сказаного з'являється найбільш коротку відповідь на нього: ціну визначає співвідношення попиту і пропозиції.

  Мета цієї роботи - це теоретичний і, по можливості, практичний аналіз закону попиту і пропозиції, розгляд їх дії на конкретних прикладах, їх функції та механізм дії в умовах ринкової економіки. А також визначення важливої ​​ролі попиту та пропозиції у встановленні рівноважної ринкової ціни.

  1. ЗАКОН ПОПИТУ

  1.1) Поняття попиту

  Попит - це найважливіша категорія ринкової економіки.

  Попит - це відображення потреб людей в той чи інший товар, послугу, їх бажання його купити. 2

  Попит можна ототожнювати з потребою як такої: якщо людина потребує якесь благо, але у нього немає грошей, то він не має купівельний попит, т. Е. Сукупна величина потреб перевищує платоспроможний попит, і потреби не можуть бути повністю задоволені. Таким чином, платіжний попит-це попит на товари і послуги, підкріплений коштами покупців. Він відображає забезпечену грошима частина потреб населення в конкретних кількостях товарів і обсяги послуг певного призначення.

  Попит характеризується кількістю товарів певного виду, які споживач хоче і в змозі купити за певною ціною на них протягом певного періоду часу. Саме попит визначає, що купувати на ринку і в якій кількості. Попит-це найважливіший орієнтир для пропозиції. І навпаки, пропозиція на ринку виступає з такими товарами, які користуються попитом.

  Співвідношення попиту і пропозиції, в кінцевому рахунку, визначає ціни на ринку споживчих товарів, засобів виробництва, цінних паперів, робочої сили та інших товар

  1. 2) Види попиту і його формування

  Залежно від рівня економіки, на якому формується попит, виділяють:

  1. Сукупний попит.

  Він формується на рівні макроекономіки.

  ________________________

  2 Основи економічної теорії: навчальний посібник / За ред. В.Д. Камаева, 1996. С. 142.

  .

  2. Галузевий попит.

  Формується на мезорівні і являє собою попит з боку інших галузей і домогосподарств на продукцію даної галузі.

  3. Ринковий попит.

  Це попит на якийсь певний вид продукції.

  4. Попит індивідуального покупця.

  Залежить від розмірів грошових коштів, що знаходяться на руках населення, в ощадкасах, від різних виплат і спадщини, розмірів ринку, ціни, корисності і якості товарів, суб'єктивних смаків і уподобань.

  Він являє собою реальний обсяг товарів, який готові купити при певному рівні цін всі господарюючі суб'єкти.

  За ступенем охоплення товарів розрізняють:

  а) мікроспрос, тобто попит на окремі види товарів,

  б) макроспрос, тобто попит на більш-менш великі групи товарів.

  За ступенем задоволення попиту виділяють:

  а) реалізований попит,

  б) незадоволений попит, який визначається кількістю грошей, які не можуть бути обмінені на товари в силу їх відсутності в продажу,

  в) прихований незадоволений попит, коли замість бажаного товару, відсутнього у продажу, купуються інші товари або його вигляд, гірший за якістю.

  За характером попит розрізняють:

  а) падаючий попит,

  б) повноцінний попит,

  в) зростаючий попит,

  г) надмірний попит,

  д) нерегулярний попит,

  ж) нераціональний попит.

  Елементи формування попиту.

  На розміри і структуру попиту впливають:

  а) ціна продукту або послуги, б) доходи населення,

  в) число покупців, г) наявність товару, д) смаки покупців,

  е) мода, ж) реклама, з) ціни на зв'язані товари,

  і) система оподаткування, к) можливість і умови кредиту,

  л) гарантійний сервіс, м) сезонний фактор,

  н) демографічні фактори, о) географічні особливості,

  п) національні та історичні особливості,

  р) професійна структура працюючого населення,

  с) майнова диференціація населення, т) валютний курс,

  у) заходи зі стимулювання попиту та ін.

  Для стимулювання попиту можна використовувати такі заходи:

  а) демонстрація товарів,

  б) пропозиція про повернення грошей, якщо товар не сподобався,

  г) зручність упаковки і доставка товару,

  д) премії та конкурси та ін.

  1.3) ЗАКОН ПОПИТУ

  Величиною попиту називається кількість товару, яку покупці готові (тобто хочуть, можуть) купити при даній ціні протягом певного періоду: дня, тижня і т.п.

  Величина попиту знаходиться в зворотній залежності від ціни: чим вища ціна товару, тим меншу його кількість люди готові купити, і навпаки, чим нижче ціна, тим більшу кількість товару люди готові купити. 3 Це співвідношення називається законом попиту.

  Попит описується шкалою (таблицею) попиту, що показує

  ____________

  3 Курс економічної теорії: навчальний посібник. - М .: 1993. С. 159.

  готовність покупця купувати даний товар за певними цінами.

  Таблиця 1

  шкала попиту

  ціна товару (шт), руб. купується кількість

  1 20

  2 13

  3 10

  4 7

  5 4

  Закон попиту виражає наступну функціональну залежність попиту (С) від ціни (Ц): З = F (Ц), де F- показник кількісної залежності. 4 Чим вище ціна товару, тим менше попит на нього з боку покупців. Приклад, в нашій фірмі підвищення цін на канцелярські товари в 2007-2008 рр. призвело до скорочення обсягу продажів. Діє і зворотна залежність: чим нижче ціна, тим більше попит. Це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено пропорційна залежність.

  Закон попиту описує зв'язок між ціною і кількістю товару, яке буде куплено за кожною ціною за інших рівних умов.

  При високій ціні буде пред'явлений попит на меншу кількість товарів, ніж при низькій ціні.

  Природа закону попиту по суті проста. Якщо у покупця є певна сума грошей на придбання даного товару, то він зможе купити тим менше товару, чим більше його ціна, і навпаки. Звичайно, реальна картина набагато складніше, тому що покупець може залучити додаткові кошти, придбай замість даного товару інший, який замінює його.

  _____________

  4 Політична економія: Підручник для вузів / Під ред. В.А. Медведєв, Л.І. Абалкін. 1988. С. 163.

  Але в цілому закон попиту відображає генеральну тенденцію згортання обсягу закупівель зі зростанням цін на товар в умовах, коли грошові можливості покупця обмежені певною межею.

  Взаємозв'язок між ціною та кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку (рис.1)

  Р


  P2 A

  P1 B

  D

  Q2 Q1 Q

  Рис.1 Крива попиту

  При ціні Р1, яка є нижчою в порівнянні з ціною Р2, попит пред'явлено на більшу кількість продукту Q1. Коли ціна підвищується до Р2, попит знижується. Причина цього криється в тому, що при зростанні ціни люди роблять вибір, які продукти їм споживати. Із закону попиту можна зробити висновок, що при рівноцінності інших складових величин результатом підвищення ціни завжди буде зменшення кількості товару, що купується.

  Криві попиту дозволяють встановити не тільки обсяг попиту, що відповідає даній ціні на товар, але і виявити чутливість величини попиту до зміни ціни на товар.

  Зсув кривих попиту відбувається під впливом змін доходів людей. Коли дохід зростає, попит на більшість товарів збільшується, і навпаки, при зменшенні доходу попит знижується. Ці товари економісти називають нормальними. Але є і товари-виключення, на які зі зростанням доходу попит падає, а зі зменшенням - зростає.

  Серед товарів нижчої категорії є також дивовижні товари, величина попиту на які зростає зі збільшенням ціни (т.е. крива попиту є зростаючою). 5 Попит на багато товарів в економіці залежить від ситуації на ринку інших товарів.

  Приклад, якщо ціна на зелений салат зросте, а на капусту залишиться без зміни, споживачі перейдуть на салати зі свіжої капусти і, відповідно, крива попиту на неї зрушиться вправо.

  Такі товари, як салат і капуста, називаються замінниками. Є й такі товари, на які попит зростає одночасно, наприклад, якщо знизиться ціна на роликові ковзани, цілком ймовірно, зросте попит на літню спортивний одяг. Такі товари називають доповнюють.

  Отже, переміщення по кривій попиту може відбутися ще і в результаті:

  1. зміни смаків та уподобань споживачів;

  2. зміни кількості покупців;

  3. зміни доходу споживачів;

  4. зміни величини оподаткування доходів громадян.

  5. зміни ситуації (попиту, пропозиції, ціни) на ринку замінників або доповнюючих товарів;

  Цілком можливо існування товарів, які не підкоряються закону попиту, величина попиту на які зростає при збільшенні ціни.

  Їх називають товарами Гіффена. Робилося багато спроб виявити такі товари. У реальному житті нерідко трапляється, коли зростання цін на товар збільшує попит на нього, так як людям здається, що зростання ціни відображає високу якість товару.

  ____________

  5 Введення в ринкову економіку / Под ред. А Я. Лівшиця, І.М. Нікуліній. - М .: Вища школа, 1998. С. 93.

  Але оскільки в даному випадку проявилося дію не власне ціни, а інших факторів, то подібні товари не прийнято вважати товарами Гіффена. Тут знову позначається умовність передумов, закладених в основу закону попиту.

  Існування закону попиту підтверджують деякі факти:

  1. Зазвичай люди дійсно купують даного продукту більше за низькою ціною, ніж за високою. Уже той факт, що фірми влаштовують «розпродажу», служить наочним свідченням їхньої віри в закон попиту. Підприємства скорочують свої товарні запаси не шляхом підвищення цін, а шляхом їхнього зниження.

  2. У будь-який даний період часу кожен покупець продукту отримує менше задоволення, або вигоди, або корисності від кожної наступної одиниці продукту. Оскільки споживання схильне до дії принципу спадної граничної корисності - тобто принципу, згідно з яким наступна одиниця даного продукту приносить все менше і менше задоволення, - споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що ціна його знижується. 6

  3. На кілька більш високому рівні аналізу закон попиту можна пояснити ефектами доходу і заміщення. Ефект доходу вказує на те, що при більш низькій ціні, людина може дозволити собі купити більше даного продукту, не відмовляючи собі в придбанні яких-небудь альтернативних товарів. 7 Тобто, зниження ціни продукту збільшує купівельну спроможність грошового доходу споживача, а тому він у стані купити більшу кількість даного продукту, ніж раніше. Більш висока ціна призводить до протилежного результату.

  ____________

  6 Принципи економічної науки. Маршалл. А., М .: 1993. Т. 2. кн. 5. гл .. 15. Т. 3. кн. 6. Додаток А. С. 243.

  7 Курс економічної теорії: навчальний посібник. - М .: 1993. С. 162.

  Ефект заміщення виражається в тому, що при більш низькій ціні у людини з'являється стимул придбати дешевий товар замість аналогічних товарів, які тепер відносно дорожче.

  Споживачі схильні заміняти дорогі продукти дешевшими. Ефект доходу і заміщення поєднуються і призводять до того, що у споживача виникає здатність і бажання купувати більшу кількість продукту за низькою ціною.

  1.4) Еластичність попиту

  Еластичність-це міра реагування однієї змінної величини (попиту або пропозиції) на зміни іншої (ціни).

  Закон попиту говорить, що величина попиту на товар знаходиться в зворотній залежності від зміни ціни на нього. Наскільки ж велика ця залежність?

  Оцінити її дозволяє показник, який називається еластичністю попиту за ціною. Якщо величина попиту сильно реагує на зміни ціни, то говорять про високу еластичності попиту, якщо ж величина попиту мало змінюється при зміні ціни, то говорять про низьку еластичність. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності попиту (К). 8

  К = Зростання обсягу попиту (у%) / Зниження цін (в%)

  При еластичності попиту, що дорівнює одиниці, зміна ціни, скажімо, на 10% викликає зміну попиту на ті ж 10%.

  Якщо еластичність попиту більше одиниці, тобто величина попиту змінюється швидше, ніж ціна, ми говоримо, що попит на даний товар еластичний.

  Якщо ж показник еластичності менше одиниці, тобто величина попиту змінюється повільніше, ніж ціна, ми говоримо, що попит на товар нееластичний. То треба пам'ятати, що при різній початковій ціні на один і той же товар показник еластичності попиту найчастіше буде різним.

  _____________

  8 Політична економія: Підручник для вузів / Під ред. В.А. Медведєв, Л.І. Абалкін. 1988. С. 166.

  До товарів з еластичним попитом зазвичай відносять:

  1. предмети розкоші;

  2. товари, вартість яких відчутна для сімейного бюджету;

  3. легкозмінним предмети;

  Товари з нееластичним попитом включають:

  1. предмети першої необхідності;

  2. товари, вартість яких незначна;

  3. труднозаменяемие товари;

  З еластичністю попиту стикається кожна фірма, яка прагне змінити ціну на свій товар. Якщо фірма підвищує ціну на свій продукт, їй хочеться, щоб попит на нього був якомога менш еластичним. Для цього необхідно, щоб продукт став для споживача незамінним, і, отже, треба виховувати у покупця «відданість» до виробів цієї фірми, її торгової марки. Але якщо фірма хоче заробити на зниженні ціни, їй вигідна висока еластичність попиту на її товари.

  Дослідження показують, що попит на більшу частину с / г продукції вкрай нееластичний, порядку 0,25 або 0,3. В силу чого збільшення виробництва с / г продукції завдяки хорошим погодним умовам або зростанню ефективності виробництва одночасно знижує як ціни с / г продукції, так і сумарну виручку фермерів.

  Взагалі кажучи, попит на продукт зазвичай тим еластичнішою, чим довше період часу для прийняття рішень. Одна з причин цього правила полягає в тому, що багато споживачів - це люди звички. Якщо ціна на продукт зростає, нам потрібен час, щоб знайти і випробувати інші продукти, поки ми не переконаємося в їх прийнятності. Якщо ціна яловичини підвищиться на 10%, споживачі, можливо, не відразу скоротять свої покупки. Але через деякий час вони можуть перенести свої симпатії на птицю або рибу, на які

  у них тепер "з'явився смак".

  2. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ

  2.1) Поняття пропозиції

  Пропозицією називається кількість товару або послуги, яку виробники готові продати за певною ціною за певний період.

  Пропозиція - це сукупність товарів, що знаходяться на ринку або здатних бути доставленими туди, це сума товарів, які продавці готові продати при різній динаміці ринкової ціни. Іншими словами, пропозиція являє собою ринкові фонди, тобто ту сукупність товарів, яка надходить для остаточної реалізації.

  Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця

  (Виробника) пропонувати свої товари для продажу на ринку за певними цінами. Таке визначення змальовує пропозицію і відображає його сутність з якісної сторони. У кількісному плані пропозиція характеризується його величиною, об'ємом. 9

  Пропозиція виникає тільки тоді, коли даний виробник буде готовий провести операцію з продажу доставленого на ринок товару.

  Пропозиція встановлює залежність між ринковими цінами і тією кількістю товару, яку виробники згодні виготовити і продати. Очевидно, чим вище ціна товару, тим більша кількість його згодні викинути на ринок продавці.

  2.2) Величина і функції пропозиції

  Обсяг, величина пропозиції - це кількість продукту, яке продавець бажає, може і здатний у відповідності з наявністю або виробничими можливостями запропонувати для продажу на ринку протягом деякого періоду часу за певними цінами.

  ____________

  9 Економічна теорія (політекономія) / Підручник / За ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. 2007. С. 133.

  Як і обсяг попиту, величина пропозиції залежить не тільки від ціни, але і від ряду нецінових чинників, включаючи виробничі можливості, стан технології, ресурсне забезпечення, рівень цін на інші товари, інфляційні очікування.

  Якщо для покупців ціна визначає величину попиту на товар або послугу, то для виробників вона визначає величину пропозиції.

  Величиною пропозиції називається кількість товару, яке буде запропоновано для продажу за даною ціною в даний період.

  Обсяг пропозиції визначається загальною сумою пропозицій товарів, що продаються на ринку. Оскільки кількість продавців тут нічим не обмежується, підвищення або зниження ціни окремим продавцем помітно не впливає на рівень ринкової ціни. При цьому передбачається, що ринок є вільним і тому в ньому не можуть встановлюватися монопольні ціни, хоча в реальній дійсності, як правило, мають справу зі змішаною економікою, в якій поряд з конкуренцією діють і монополії.

  Функція пропозиції полягає в тому, щоб зв'язати виробництво зі споживанням, продаж товарів з їх придбанням. Реагуючи на виникаючий попит, виробництво починає збільшувати випуск товарів, покращувати їх якість і зменшувати витрати їх виготовлення, а тим самим збільшувати загальний обсяг пропозиції на ринку. 10

  Ціною пропозиції називають ту мінімальну, або найменшу, ціну, за якою продавець все ще може продати свій товар. Нижче цієї ціни він не може його поступитися, тому що в противному випадку він потерпить збиток і виробництво товару виявиться нерентабельним.

  ____________

  10 Економічна теорія (політекономія) / Підручник / За заг. ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. М .: 2007.

  С. 136.

  2.3) Закон пропозиції

  Закон пропозиції свідчить, що існує пряма залежність між ціною товару і величиною пропозиції.

  Суть закону пропозиції полягає в тому, що обсяг пропозиції товару збільшується при зростанні ціни і зменшується при її зниженні. 11

  Чому діє закон пропозиції?

  По-перше, тому, що за збільшеною ціною виробники захочуть дати більше виробів, ніж раніше.

  По-друге, діє «ефект нового продавця». Справа в тому, що будь-якого роду виробництво чогось варта виробнику, вимагає від нього певних витрат і витрат. Вони мають різну природу. З одного боку, для того, щоб виготовити кілька товарів, виробник повинен придбати і затратити фактори виробництва: землю, працю і капітал. Це так звані витрати виробництва.

  Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незмінних витратах на виробництво одиниці товару зі збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше такого товару. Реальна картина на ринку складніше цієї простої схеми, але виражена в ній тенденція зазвичай має місце.

  У міру збільшення ціни кількість пропонованих для продажу товарів буде зростати.Це ілюструється на умовному прикладі в шкалі пропозиції.

  Шкала пропозиції показує різні кількості товару, які

  виробник пропонує до продажу на ринку за будь-якої певною ціною.

  _______________

  11 Основи економічної теорії. В.Н. Щербаков, В.М. Агєєв, М .: 2000. С. 185.

  Таблиця 2

  шкала пропозиції

  ціна товару (шт), руб. продається кількість

  20 30

  15 20

  13 8

  8 5

  5 2

  Приклад, в нашій фірмі зросла ціна на канцелярську ручку, звичайно для фірми буде вигідніше продати цей товар першими чим більше, тим краще з метою збільшення свого прибутку.

  Графічно закон пропозиції може бути відображений кривої пропозиції, що відображає у формі графіка зв'язок, функціональну залежність між величиною пропозиції та ціною. Криві пропозиції прийнято позначати буквою S, що представляє першу букву англійського слова «supply» - пропозиція.

  Р S

  P2

  P1


  Q1 Q2 Q

  Рис.2 Крива пропозиції

  З даного графіка видно, що при збільшенні ціни на товар, пропозиція буде збільшуватися.

  На графіку крива пропозиції піднімається від низу до верху. Це обумовлено законом зміни пропозиції. Суть його полягає в тому, що, якщо ціна будь-якого товару підвищується при незмінності інших умов ринку, то пропозиція цього товару збільшується, і, навпаки, падіння ціни веде до скорочення пропозиції.

  Існує наступна формула закону:

  S = f (P),

  причому f (P)> 0, де S - пропозиція, f - функція, P - ціна.

  За аналогією з попитом слід розрізняти величину пропозиції,

  характеризує зміну обсягу пропозиції залежно від ціни при переміщенні по кривій пропозиції, і пропозиція в цілому, характеризується формою і положенням всієї кривої пропозиції. Зсув усієї кривої пропозиції обумовлено дією нецінових факторів.

  Зміна пропозиції товарів на ринку відбувається під впливом наступних умов:

  1. ціни на ресурси (при їх зростанні відбувається скорочення пропозиції товарів);

  2. якість ресурсів і факторів виробництва;

  3. рівень технологій;

  4. податки і дотації, що впливають на розвиток виробництва;

  5. наявність взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів і рух їхніх цін;

  6. зміна цін на інші товари;

  7. число продавців і їх поведінку на ринку;

  8. конкуренція на ринку;

  9. природні катастрофи і війни;

  10. політична ситуація в країні.

  2. 4) Еластичність пропозиції

  Пропозиція теж може бути еластичним і нееластичним. Ступінь зміни обсягу пропозиції у відповідь на збільшення ціни характеризує еластичність пропозиції. Під еластичністю пропозиції розуміється ступінь його зміни в залежності від динаміки цін. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції (Кп) 12:

  Кп = обсяг пропозиції (у%) / зростання цін (у%)

  Еластичним пропозицію стає, коли його величина змінюється на більший відсоток, ніж ціна. Як показує досвід західних країн, коефіцієнт еластичності пропозиції-за умови рівноваги цін і за тривалий період

  - має тенденцію до зростання (тобто зростання цін на певну величину в дещо більшою мірою викликає збільшення виробництва).

  Нееластичним пропозицію буває, якщо воно не змінюється при підвищенні або зниженні цін. Це характерно для багатьох товарів в короткостроковому періоді. Наприклад, низька еластичність для швидкопсувних продуктів, які неможливо зберігати в великих кількостях. До того ж пропозиція більш інертно (в порівнянні з попитом). Адже досить важко перемикати виробництво на випуск нових виробів, перерозподіляти в зв'язку з цим ресурси для зміни кількості товарів, що випускаються. Стало бути, знання динаміки коефіцієнта еластичності пропозиції корисно для прогнозування обсягу виробництва в залежності від зміни ціни.

  ____________

  12 Політична економія: Підручник для вузів / Під ред. В.А. Медведєв, Л.І. Абалкін. 1988. С. 170.

  Таким чином, стала відома пряма залежність попиту і пропозиції від ринкової ціни. Ця залежність проявляється в регулюючому впливі ціни на співвідношення попиту і пропозиції, а отже, на економічне становище продавців і покупців. 13

  Існує два варіанти такого регулювання, при яких одна сторона ринкової угоди виграє, а інша програє.

  Перший варіант: ринкова ціна зростає, а це веде, з одного боку, до зниження попиту і, з іншого, до збільшення пропозиції. В результаті економічний виграш виявляється у виробників і продавців.

  Другий варіант: ціна на товари знижується, що сприяє, з одного боку, розширення попиту і, з іншого боку, скорочення пропозиції. У підсумку економічно виграють покупці.

  ____________

  13 Економічна теорія: навчальний посібник. Е.Ф. Борисов - М .: 2000. С. 139.

  3. РОЛЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ В ВСТАНОВЛЕННЯ

  Отже, рівноважна ринкова ЦІНИ

  3.1), рівноважна ринкова ціна як перетин кривих попиту

  і пропозиції

  Ринковий механізм являє собою взаємодію попиту, пропозиції та ціни. Споживачі зацікавлені в низькій ціні, а виробники - навпаки, у високій. Як же вирішується це протиріччя?

  Воно дозволяється встановленням ціни, яка призводить до компромісу між інтересами виробників і споживачів.

  Їх інтереси збігаються в точці перетину кривих попиту і пропозиції (Е).

  3.2) Надлишковий попит і надлишкова пропозиція

  Точка перетину кривих попиту (DD) і пропозиції (SS) є точка рівноваги (Е). У цій точці обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції. Тут фіксується формується за цих умов рівноважна ціна. Положення на ринку, при якому кількість товарів або послуг, які хочуть придбати споживачі, абсолютно ідентично кількості товарів і послуг, які бажають запропонувати виробники, є ринкова рівновага. 14

  ____________

  14 Економічна теорія: навчальний посібник. Е.Ф. Борисов - М .: 2000. С. 143.

  Відхилення від ринкової рівноваги можуть бути в таких формах:

  а) надлишковий попит, коли кількість благ, запитуємо на ринку, перевищує кількість пропонованих. Ознаками такого становища є скорочення товарних запасів (т. Е. Тих фондів товарів, які вже проведені і готові до оперативної продажу або використання) і поява черг в сфері послуг (т. К. Запаси неможливі в таких закладах як перукарні, пральні);

  б) надлишкову пропозицію, коли кількість благ, пропонованих на ринку, перевищує кількість запитуємо. Ознаки такого становища-зростання товарних запасів (вони перевищують рівень, запланований на випадок нормальних змін попиту) і поява черг підприємців, продавців, що пропонують послуги.

  На графіку подібні ситуації виглядають наступним чином:

  Р

  3.3) Зміни рівноважної ціни при зміні попиту

  і пропозиції

  1.Уменьшеніе попиту веде до падіння рівноважної ціни і обсягу

  пропозиції.

  2.Увеліченіе попиту підвищує рівноважну ціну і обсяг пропозиції.

  3.Уменьшеніе пропозиції веде до підвищення рівноважної ціни і скорочення обсягу попиту

  4.Збільшення пропозиції веде до падіння рівноважної ціни і

  розширення обсягу попиту.

  3.4) Ціна, що врівноважує попит і пропозицію

  рівноважна ринкова ціна

  Отже, рівноважна ринкова ціна - це ціна, що врівноважує попит і пропозицію. Освіта рівноважної ціни вимагає певного часу. Але в умовах вільного ринку пристосування цін попиту і цін пропозиції і обсягу попиту і обсягу пропозиції відбувається все-таки досить швидко. В результаті встановлення рівноваги виграють і виробники, і споживачі, так як рівноважна ціна зазвичай нижче максимально пропонованої споживачами ціни і в той же час вище мінімальної ціни, яку могли б запропонувати найбільш конкурентоспроможні фірми. 15

  Рівноважна ціна означає встановлення не просто рівноваги між попитом і пропозицією, вона означає стійку рівновагу. Бо у виробників немає стимулів для підвищення ціни, так як в цьому випадку частина товару не знайде попиту, а у споживачів - немає стимулу до зниження ціни, так як при цьому частина їх попиту не буде задоволена.

  Великий внесок у дослідження формування ринкової ціни вніс

  А. Маршалл. 16 Він розрізняв три періоди рівноваги з точки зору фактора часу.

  а) миттєве рівновагу.

  У цих умовах пропозиція товарів фіксоване. У виробника немає часу для зміни пропозиції і пристосування його до попиту. Тому зростання попиту призводить лише до зростання ціни, а його зниження до падіння ціни.

  б) короткострокове рівновагу.

  Обсяг пропозиції може бути збільшений за рахунок більш інтенсивного використання обладнання і т.д.

  в) довгострокове рівновагу.

  Ситуація, коли виробники можуть розширити існуюче виробництво або побудувати нове підприємство, тобто змінити кількість фірм в галузі (збільшити або зменшити).

  ____________

  15 Основи економічної теорії. В.Н. Щербаков, В.М. Агєєв. - М .: 2000. С. 192.

  16 Принципи політичної економії. Маршал А. Т. 2. М .: 1983. С. 201.

  Таким чином, в короткострокові періоди більшого значення користується попитом, а в довгостроковому - пропозиція.

  Якщо ж ціна встановлюється спочатку нижче або вище рівня рівноваги, то в результаті конкуренції між виробниками і споживачами ціна змінюється, поки не врівноважить попит і пропозицію.

  В результаті вільної конкуренції на ринку формується певна межа зростання і зниження цін. Він виступає у вигляді ціни попиту і ціни пропозиції. Ціна попиту - це та максимальна ціна, яку покупці згодні заплатити за товар, а ціна пропозиції - це та мінімальна ціна, за якою продавець все ще згоден продавати свій товар, щоб не зазнати збитку.

  Щоб обмежити прагнення монополій до безмежного росту цін, потрібне втручання держави в ринкове ціноутворення, за допомогою встановлення фіксованих або максимально можливих цін на продукцію природних монополій, які вони не мають права підвищувати.

  Все сказане свідчить про те, що рівноважна ціна і рівноважний кількість володіють наступними незвичайними властивостями:

  1.Товарів надано на ринку не більше і не менше, ніж потрібно для споживання людей. Всі витрати на виробництво благ окупаються їх продажем по рівноважної ціною. Стало бути, досягнута рівновага свідчить про найбільшої економічної ефективності сформованої ринкової ситуації.

  Нобелівський лауреат французький економіст М. Алле вивів теореми з такими фундаментальними положеннями: «... будь-яка рівноважна ситуація ринкової економіки є ситуацією максимальної ефективності, і, навпаки, будь-яка ситуація максимальної ефективності є рівноважною ситуацією ринкової економіки». 17

  2. У точці рівноваги виражений і найбільший соціальний ефект. За рівноважну ціну споживач набуває граничне (для його доходу) кількість корисних речей.

  3. На ринку не можна знайти який надлишку товарів (кількість, яка зайво для продажу при даному обсязі доходів населення), ні дефіциту благ.

  __________

  17 Єдиний критерій істини - згода з даними досвіду // Світова економіка і міжнародні відносини. Аллі. М. 1989. № 11. С. 52.

  4. ПРАКТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ПОПИТУ І

  ПРОПОЗИЦІЇ

  Приклад 1) Формування попиту на ринку канцелярських товарів

  В м Ярославлі основними постачальниками на канцелярському ринку є ТОВ ВКФ «Астра Плюс», ТОВ «ПроБюро», а також останнім часом надзвичайно популярними стали марки «SILWERHOF», які користуються великим попитом у споживачів. Обсяг продажів канцелярії в м Ярославлі в 2007 р в сумі склав близько 35 млн. Руб. Багато це чи мало?

  Чисельність населення м Ярославля - близько 600 тис. Чол. За вирахуванням числа людей похилого віку - ця цифра складе близько 470 тисяч чоловік. У сезонний період частка споживачів канцелярії становить понад 68% міського населення. При цьому 40% населення набувають канцелярські товари не рідше 2 разів на тиждень. Серед 10-15-річних Ярославцев частка активних споживачів становить 80-83%, дітей 7-9 років придбають канцелярію 1 раз в тиждень і частіше (75-78%). Серед молоді 16-24 років частка активних споживачів в літні місяці становить 65%, а серед людей старше 35 років - менше 20%. У різних регіонах значно різниться співвідношення частих і рідкісних споживачів. В м Ярославлі частка частих споживачів становить 40% населення. Російський канцелярський ринок різноманітний, як за кількістю марок, так і за кількістю видів канцелярії. Рівень прихильності споживачів до окремих марках досить низький, більш яскраво виражені переваги щодо дешевших канцелярських товарів. В цілому найбільшу перевагу віддається дешевим канцтоварам (60%), близько 30% часто віддають перевагу більш дорогу продукцію, 10% - дорогу продукцію (як, правило, для подарунків). Очевидно, що існують чинники, які стримують платоспроможний попит на канцтовари. Відзначимо тут, що основними факторами є:

  Високі ціни на дійсно якісну канцелярську продукцію, недоступні для населення з низьким і навіть середнім рівнем прибутковості (60% від загальної чисельності населення Ярославля).

  Низька якість дешевої канцелярії, що не задовольняють потреби населення.

  Основна причина неповного задоволення попиту - відсутність на ринку якісних канцелярських товарів за невисокою ціною.

  Аналізуючи тенденції, які існують на канцелярському ринку, можна з повною підставою прогнозувати, що досягнутий по місту обсяг продажів істотно не зросте, т. К .:

  а) якість канцтоварів розраховане, в основному, на споживача, що має невибагливі вимоги: як правило, це населення із середнім і нижче середнього рівнем доходів. Потреба цього сегмента ринку вже практично повністю задоволена.

  б) існуючий обсяг більш якісної продукції також повністю задовольняє потреби населення з більш високими вимогами (про що свідчить постійна наявність певного обсягу нереалізованих залишків). Тому різкого збільшення обсягу пропозиції на даному сегменті ринку також не очікується.

  У будь-якому випадку, так як канцелярські товари в м Ярославлі купуються, можна перерахувати кілька причин, які змушують споживачів робити цю покупку. Виділяють наступні фактори:

  Безумовно, першим аргументом, який впливає на споживача в дилемі робити або не робити покупку є необхідність в канцелярських товарах (для освітніх установ, для роботи офісів і т.д.)

  Попит на канцелярські товари сезонний і залежить від того, коли населення готується до навчального року (серпень-вересень).

  Ще однією причиною є реклама. Реклама організована з упором на зміну індивідуальних переваг споживача і з метою схилення споживачів до придбання товару. Канцелярія не є винятком. Яскравість і барвистість упаковки дуже впливає на споживчий вибір. Чим більше упаковка товару буде виділятися на тлі інших упаковок, тим вище ймовірність того, що саме цей товар придбають.

  Приклад 2) Еластичність попиту при автоматизації підприємств

  Розглянемо характер впливу автоматизації, тобто швидкого технологічного прогресу, на рівень зайнятості частково залежить від еластичності попиту на вироблений продукт. Припустимо, що фірма встановлює нове обладнання, і це призводить до звільнення 650 робітників. Припустимо також, що частина економії на витратах, отриманої завдяки технологічному прогресу, передається споживачам шляхом зниження цін. Тепер вплив зниження цін на обсяг продажів фірми, отже, і на кількість необхідних їй робітників буде залежати, від еластичності попиту на продукт. Еластичний попит міг би забезпечити таке розширення продажів, що майже всі 650 звільнених робітників були б знову найняті цією фірмою. Нееластичність попиту означатиме, що лише деякі зі звільнених робітників можуть бути знову прийняті на роботу, так як приріст обсягу продажів і виробництва фірми буде невеликий.

  Приклад 3) Дія закону пропозиції в промисловості

  Розглянемо підприємство в обробній промисловості. На якомусь етапі промисловці звичайно зіштовхуються зі збільшенням витрат виробництва одиниці продукції. А тому для покриття зрослих витрат необхідно підвищити ціну на вироблений продукт. Але чому зростають витрати? Вони зростають тому, що певні виробничі ресурси, особливо виробничі площі і машинний парк, неможливо збільшити за короткий час. Тому, у міру того як фірма нарощує кількість більш мобільних ресурсів - наприклад, робочої сили, сировини і комплектуючих виробів, - стаціонарні споруди та обладнання в якийсь момент стають перевантаженими, у результаті чого ефективність виробництва знижується, а витрати виробництва кожної наступної одиниці продукту зростають. Для виробництва цих вимагають великих витрат одиниць продукту виробники повинні одержати більш високу ціну. Між ціною і величиною пропозиції існує прямий зв'язок.

  Приклад 4) Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці

  За даними газети «Юність» на 11 березня 2009 року в межах Ярославської області близько 3003 людей залишилися без роботи і шукають вільні вакансії, але тільки 1236 чоловік з них були працевлаштовані. 18 Отже на даний момент охочих знайти роботу в 2,5 рази перевищує наявність вільних вакансій. Що дозволяє роботодавцю знайти на посаду продавця більш кваліфікованого працівника, ніж раніше. Попит на вакансії значно перевищує пропозиції, що дає можливість фірмам знизити рівень заробітної плати працівникам, т. К. Бажаючих на цю вакансію багато. Але одночасно з цим кваліфікація працівників стала більш затребувана, що дає величезний поштовх для придбання вищої освіти і підвищення рівня кваліфікації фахівців.

  ___________

  18 Газета «Юність», № 11 від 18.03.2009г. С. 4. стаття «Повертають звільнених».

  ВИСНОВОК

  Курсова робота полягала в тому, щоб розкрити поняття і функції законів попиту і пропозиції, еластичність попиту і пропозиції, механізм формування рівноважної ціни, а також вплив попиту і пропозиції на встановлення рівноважної ціни на ринку.

  Закон попиту і закон пропозиції відіграють величезну роль в розкритті природи, тлумаченні ринкових процесів і пояснення поведінки продавців і покупців на ринку.

  Ринковий процес складається з безлічі актів обміну товарами і послугами. У кожному такому акті бере участь продавець, на стороні якого виступає пропозиція товару, і покупець, що представляється попитом на товари. Попит і пропозиція є тісно пов'язаними і безупинно взаємодіючими категоріями і служать сполучною механізмом між виробництвом і споживанням.

  Ринкова економіка є динаміка цін і обсягу угод, але домагатися їх бажаного зміни можна, регулюючи величину попиту (доходу споживачів) і величину пропозиції (прибуток виробників).

  Результатом взаємодії попиту і пропозиції виступає ринкова ціна, яка також називається рівноважною ціною. Вона характеризує стан ринку, при якому величина попиту дорівнює пропозиції. Для вимірювання величини зміни попиту та пропозиції використовується поняття еластичності як міри реагування однієї змінної на зміну іншої.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Основи економічної теорії: навч. посібник / За ред. В.Д. Камаева.-

  М .: 1996. С. 463.

  2. Економічна теорія (політекономія): Підручник / За ред. В.І.

  Відяпіна, Г.П. Журавльової - М .: 2007. С. 639.

  3. Єдиний критерій істини - згода з даними досвіду //

  Світова економіка і міжнародні відносини. Аллі. М. 1989. № 11.

  С. 158.

  4. Принципи економічної науки. Маршалл А., М.: 1993, Т.2. кн.5. гл.15.

  Т.3.кн.6. Додаток А. С. 386.

  5. Основи політичної економії. Мілль Дж.С., М.: 1980. С. 548.

  6. Основи економічної теорії. В. Н. Щербаков, В.М.Агеев, М.: 2000.

  С. 471.

  7. Політична економія: Підручник для вузів / Медведєв В.А., Абалкін Л.І.

  і др.-М.: тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім. С. 643.

  8. Економічна теорія: навчальний посібник. Е.Ф.Борісов-М.: 2000. С. 462.

  9. Принципи політичної економії. Маршалл А. Т. 2. М .: 1983. С. 561.

  10. Введення в ринкову економіку / під ред. А Я. Лівшиця, І.М.

  Нікуліной.- М .: Вища школа, 1998. С. 289.

  11. Курс економічної теорії: Навчальний посібник. - М .: 1993. С. 498.

  12. Газета «Юність», № 11 від 18.03.2009г., С. 4.