Дата конвертації18.06.2017
Розмір17.72 Kb.
Типреферат

Скачати 17.72 Kb.

Заробітна плата і її форми

праці (трудові обов'язки) і відпрацьованих норму робочого часу, розмір місячної заробітної плати був не нижче встановленого Федеральним Законом мінімального розміру оплати праці.
6. оплачувати працю робітників-відрядників за максимальними розцінками встановленими за фактично вироблену продукцію і оформленим нарядом.
7. проводити оплату праці робітників-почасовиків, керівників, фахівців і службовців за тарифами і окладами, згідно штатних розписів за фактично відпрацьований час.
8. не допускаються випадки на виконання норм часу робітниками при повному завантаженні роботою.
9. виробляти матеріальне заохочення Працівників відповідно до затверджених положень тільки за основним місцем роботи.
10. здійснювати разові преміювання працівників за виконання особливо важливих для підприємства заходів:
· Своєчасну розробку, освоєння і випуск нових видів обладнання;
· Створення та освоєння нових технологічних процесів;
· Вдосконалення конструкцій серійної продукції іразработкі нових видів продукції;
· Виконання особливо важливих і відповідальних робіт.
11. здійснювати тарифікацію робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів Працівникам відповідно до єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, кваліфікаційним довідником посад Керівників, фахівців і службовців.
12. виробляти нормування трудовитрат на продукцію, що випускається за прогресивними галузевим, міжгалузевим або розробленим в Товаристві нормативам.
13. переводити робітників, у міру зростання їх кваліфікацій, на більш кваліфіковані роботи з підвищенням тарифного розряду після висновку кваліфікаційної комісії і здачі пробної роботи. Переклад можливий при наявності відповідних робіт для робітників-відрядників і відповідних розрядів за штатним розкладом для почасових робітників.
14. виробляти введення, заміну і перегляд норм праці у міру вдосконалення або впровадження нової техніки, технологій і проведення організаційних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці.
15. виробляти в підвищеному розмірі оплату праці Працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними і іншими особливими умовами праці, і компенсувати додатковими виплатами згідно «Переліку робіт, професій і посад на важких роботах» за результатами атестації робочих місць.
16. проводити оплату праці на роботах в місцевостях з особливими кліматичними умовами в порядку і розмірах не нижче встановлених трудовим законодавством і іншими нормативами правовими актами.
17. провадить доплату працівникам до середнього заробітку за попередньою роботою терміном не більше трьох місяців на період освоєння нового виробництва (продукції).
18. проводити оплату праці при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини Працівника нарівні з придатними виробами.
Повний шлюб з вини Працівника оплаті не підлягає.
Частковий брак з вини Працівника оплачувати за зниженими розцінками залежно від ступеня придатності продукції.
19. час простою з вини Роботодавця оплачувати виходячи з розміру середньої заробітної плати Працівників за фактичний час простою.
Час простою з вини працівників не оплачується
20. проводити оплату при невиконанні норм праці (посадових обов'язків) з вини Роботодавця за фактично відпрацьований час або виконану роботу, але не нижче середньої заробітної плати Працівника, розрахований за той же період часу або за виконану роботу.
При невиконанні норм праці (посадових обов'язків) з причин, не залежних від Роботодавця і Працівника, за Працівником зберігати не менше двох третин тарифної ставки (окладу).
При невиконанні норм праці (посадових обов'язків) з вини Працівника оплату нормованої частини заробітної плати проводити відповідно до обсягу виконаної роботи.
21. виробляти доплату Працівника за виконання, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або виконуючого обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи в кожному конкретному випадку індивідуально, з урахуванням обсягу робіт і якості його виконання за погодженням сторін, як правило в розмірі до 30% тарифної ставки відсутнього працівника, а при виконанні особливо складних і відповідальних робіт - до 50%.
22. виробляти доплату до тарифної ставки Працівникам за роботу в багатозмінному режимі:
для працівників промислово-виробничого персоналу
· Для працюючих в двох-і тризмінному режимі, при восьмигодинний робочий дне- в розмірі 20% тарифної ставки (окладу) за вечірню зміну і 40% - за нічну зміну, за кожну годину роботи у відповідній зміні;
· Для працюючих по 11-ти годинним графіком змінності на ділянках безперервного виробництва (ЕС, ЖДУ, відділу збуту, Служби безпеки, Вузла зв'язку та ін.) - в размере35% тарифної ставки (окладу) за роботу в нічний час з 22-00 до 6-00 ч.
Для працівників обслуговуючого виробництва
· 35% тарифної ставки (окладу) за роботу в нічний час з 22-00 до 6-00 год.
23. оплату праці працівникам молодше 18-ти років при скороченій тривалості робочого часу проводити в тому ж режимі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості.
24. проводити оплату праці учнів при індивідуальному виробничому навчанні професій робітників в наступному розмірі:
відрядна форма оплати праці
· I місяць навчання - 75% тарифної ставки II розряду;
· II місяць навчання - 60% тарифної ставки II розряду;
· III місяць навчання - 40% тарифної ставки II розряду;
· IV і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою - 20% тарифної ставки II розряду;
погодинна форма оплати
· I і II місяці навчання - 75% тарифної ставки II розряду;
· III і IV місяці навчання - 80% тарифної ставки II розряду;
· V і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою - 90% тарифної ставки II розряду;
Крім того, учням, які працюють відрядно, на період освоєння професії, за індивідуально виготовлену ними придатну продукції нараховувати заробітну плату за пільговими, підвищеним до 20% нормам часу.
Виробляти доплату до 100% ставки почасового II розряду з відрядного заробітку бригади при навчанні учнів в бригадах, починаючи з другого місяця навчання.
Розмір цієї доплати визначається колективом бригади з урахуванням вкладу учня в загальні результати і в межах відрядного заробітку бригади.
Проводити оплату праці відповідно до встановленого порядку при:
· Підготовці молодих робітників (учнів), перекваліфікації та навчання другим професіям;
· Навчанні гостродефіцитним робітничими професіями.
Проводити оплату праці молодих робітників за час перекваліфікації або навчання їх другим професіям, виходячи з потреби виробництва, в розмірі 100% середнього заробітку.
25. встановлювати окремими наказами Генерального директора або розпорядженнями:
· Збільшення відрядних розцінок робітникам-відрядникам при роботі по технічно обгрунтованим нормам в залежності від особливостей і умов виробництва, а так само з метою закріплення і збереження кадрів;
· Збільшення тарифних ставок на окремих операціях або видах робіт;
· Висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, персональні оклади, замість тарифних ставок;
· Доплати працівникам, що мають особисте клеймо якості.
26. проводити оплату робіт у вихідні, святкові та неробочі дні наступних розмірів:
· Відрядникам - за подвійними відрядними розцінками;
· Працівникам, праця яких оплачується за денним і годинних тарифних ставок - в розмірі подвійної денної або годинної тарифної ставки.
додаток
Вартові і місячні тарифні ставки ВАТ «Волгограднефтемаш»
Робітників-відрядників промислово-виробничого персоналу
Вводиться з 1 лютого 2008 р

Робітники-відрядники

Р о з р я д и

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти:

1.000

1, 097

1,219

1,360

1,529

1,730

Годинна тарифна ставка, С, СТС

місячна

25,52

4238,36

28,00

4649,48

31,11

5166,56

34,71

5746,17

39,02

6480,45

44,15

7332,37

Примітка: тарифна ставка за місяць розрахована виходячи з середньомісячної кількості годин у 2008 році - 166,08 годин
Почасових робітників промислово-виробничого персоналу

Робітники-повременщики

Р о з р я д и

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти:

1,000

1, 097

1,219

1,360

1,529

1,730

Годинна тарифна ставка П-1

місячна

22,03

3658,74

24,17

4013,64

26,85

4460,01

29,96

4975,89

33,68

5594,22

38,11

6329,62

Годинна тарифна ставка П-2

місячна

23,08

3833,13

25,32

4204,94

28,13

4672,58

31,39

5213,05

35,29

5860,85

39,93

6631,31

Годинна тарифна ставка П-3

місячна

24,11

4004,19

26,45

4392,60

29,39

4881,11

32,79

5445,70

36,86

6122,40

41,71

6927,25

Примітка: тарифна ставка за місяць розрахована виходячи з середньомісячної кількості годин у 2008 році - 166,08 годин

Робітники-повременщики

Р о з р я д и

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти:

1,000

1, 097

1,219

1,360

1,529

1,730

Годинна тарифна ставка СТП-1, ПР-1

місячна

23,30

3869,66

25,56

4245,02

28,40

4717,12

31,69

5262,74

35,63

5916,72

40,31

6694,52

Годинна тарифна ставка СТП-2, ПР-2

місячна

24,41

4054,01

26,78

4447,25

29,76

4941,84

33,20

5513,46

37,32

6198,59

42,23

7013,44

Годинна тарифна ставка СТП-3, ПР-3

місячна

25,52

4238,36

28,00

4649,48

31,11

5166,56

34,71

5764,17

39,02

6480,45

44,15

7332,37

Примітка: тарифна ставка за місяць розрахована виходячи з середньомісячної кількості годин у 2008 році - 166,08 годин
Робочих безперервного виробництва промислово-виробничого персоналу і робітників, зайнятих обслуговуванням виробництва

8

Р о з р я д и

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти:

1.000

1, 097

1,219

1,360

1,529

1,730

Годинна тарифна ставка ПВ-1

місячна

18,63

З094,07

20,44

3394,20

22,71

3771,67

25,34

4207,94

28,49

4730,83

32,23

5352,74

Годинна тарифна ставка ПВ-2

місячна

19,53

3243,54

21,42

3558,17

23,81

3953,88

26,56

4411,22

29,86

4959,38

33,79

5611,33

Годинна тарифна ставка ПВ-3

місячна

20,42

3391,35

22,40

3720,31

24,89

4134,06

27,77

4612,243

31,22

5185,38

35,33

5867,04

Примітка: тарифна ставка за місяць розрахована виходячи з середньомісячної кількості годин у 2008 році - 166,08 годин
Список літератури
1. «Економіка і праця». Під ред. Проф. П.Е. Шлендера, 2006р.
2. «Політика доходів і заробітної плати». Під ред. П.В. Савченко і Ю.П. Кокіна, 2006р.
3. «Економіка праці». Під ред. Н.А. Волчин і Ю.Г. Волгіна, 2007р.
4. Журнал «Людина і праця». №4 2006р.
5. Журнал «Людина і праця». №12 2007р.
6. Журнал «Людина і праця». №2 2007р.
...........