• 4.3 Аналіз ризиків інноваційного проекту
 • Список використаних джерел
 • Додаток 1
 • 2.1.2 Маркетингове просування товару
 • 2.2 Теоретичні основи підвищення продуктивності праці
 • 2.2.1 Автоматизація виробництва
 • 2.2.2 Мотивування персоналу
 • 3.3 Розрахунок обсягів виробництва
 • 3.4 Розрахунок капітальних витрат
 • 3.5.1 Розрахунок змінних витрат на виробничу
 • 3.5.2 Розрахунок постійних витрат на виробничу програму
 • 3.6 Калькуляція на одиницю продукції
 • 3.7 Розрахунок ефективності інноваційного проекту
 • 4. РОЗРОБКА ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І АНАЛІЗ РИЗИКІВ 4.1 Етапи інноваційного проекту


 • Дата конвертації19.07.2017
  Розмір113.09 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 113.09 Kb.

  Збільшення обсягу продажів фірми на основі зростання продуктивності праці

  3

  2.7. Коригування ТД за результатами дослідної експлуатації

  1

  0,7

  1,5

  3. Організаційно-економічна підготовка виробництва

  3.1. Розрахунок собівартості продукції з урахуванням технологічних змін

  3

  0,7

  4

  3.2. Розробка внутріцехових робочих документів

  2

  0,7

  3

  3.3. Навчання персоналу, атестація

  5

  0,7

  7

  4. Введення обладнання в експлуатацію

  4.1. Здача обладнання в промислову експлуатацію (кваліфікаційні випробування)

  2

  0,7

  3

  4.2. затвердження ТД

  0,5

  0,7

  1

  Разом

  40,5

  -

  58

  Таким чином, загальна тривалість етапів процесу розробки нашого проекту в робочих дня склала 40,5 днів, а в календарних днях 58 днів. Для виявлення можливостей скорочення сумарної тривалості розробимо календарний план-графік інноваційного проекту (додаток 2).

  Метою розробки будь-якого календарного план-графіка є виявлення резервів скорочення тривалості етапів заходів по розробці інноваційного проекту. Загальна тривалість розробки проекту може бути скорочена або за рахунок зниження трудомісткості окремих етапів заходів, або за рахунок паралельно-послідовного виконання робіт. При цьому використовують такі рекомендації:

  1. Якщо наступний етап більш тривалий, то його потрібно починати одночасно з попереднім етапом

  2. Якщо наступний етап менш тривалий, то його початок потрібно зрушити вправо так. Щоб збіглися строки закінчення подальшого і попереднього етапів.

  В результаті побудови плану-графіка тривалість реалізації проекту вдалося скоротити на 10 днів.

  4.3 Аналіз ризиків інноваційного проекту

  Під ризиком розуміється фактор загрози того, що з тих чи інших причин виробництво зазнає втрат через додаткових витрат понад передбачених проектом, або отримає доходи нижчі за ті, на які розраховувалося.

  Практика показує, що частіше, висока частка ризику припадає на початкову стадію проекту, що пов'язано з можливістю припинення інвестування, затягуванням початку робіт або взагалі не реалізацією проекту. Потрібне постійне увагу і випереджальна реакція на можливість виникнення і усунення несприятливих чинників.

  Основні можливі ризики для ТОВ МІКОН »:

  - ризик відсутності збуту товару - імовірність цього ризику невелика, так як фірма має портфель замовлень на тривалий проміжок часу.

  - ризик неплатоспроможності покупців - цей ризик залежить від якості товару, контингенту покупців, від ціни на товар, і ін. Такий ризик існує при запуску будь-якого проекту, цю ситуацію уникнути дуже важко, але її потрібно якнайшвидше максимально оцінити. Ризик можна уникнути, якщо знайти рівновагу між ціною і платоспроможністю покупців.

  - ризик непередбачених витрат - може бути пов'язаний з проведенням додаткових консультацій по проекту, появою нової інформації і ін. Для мінімізації ризику потрібне ретельне опрацювання проекту, відстеження та облік всіх можливих змін.

  - ризик зростання податків - зміна політики уряду і зокрема міністерства фінансів. З цими ризиками підприємство боротися практично не може.

  - зростання цін на сировину, матеріали, перевезення - зростання тарифів на перевезення, інфляція. Рекомендоване захід - вибір найбільш вигідно кошти перевезень.

  ВИСНОВОК

  Мета даної роботи - збільшення обсягу продажів підприємства ТОВ «МІКОН» на основі підвищення продуктивності праці.

  Основне завдання роботи - економічне обгрунтування впровадження обладнання, що бере участь в процесі виробництва алюмінієвих конструкцій.

  Аналітична частина дипломної роботи присвячена аналізу діяльності підприємства, зокрема, в ній розглядається його положення, аналізується структура управління, продукція та ресурси підприємства, а також виявляється проблема дослідження.

  В результаті проведеного аналізу виробництва була виявлена ​​така проблема як висока залежність обсягу продажів підприємства від продуктивності праці, тобто низька продуктивність праці, не здатна давати великий обсяг готової продукції, породжувала незадоволеність попиту. При більш детальному вивченні технологічного процесу виробництва, з'ясувалося, що причиною такої проблеми стала низька автоматизація процесу виробництва. Переважання ручної праці (до 70%) викликано застарілою технологією і відсутністю у підприємства відповідного обладнання, отже, цю технологію виробництва необхідно замінити на більш прогресивну і придбати необхідне обладнання.

  У теоретичній частині дипломної роботи розглянуті теоретичні питання підвищення продуктивності праці і збільшення обсягу продажів.

  Проектна частина включає в себе наступні розділи:

  - формування інноваційної ідеї (підведення підсумків аналізу, пропозицію інноваційного заходу: впровадження автоматизованої лінії для випуску алюмінієвих конструкцій);

  - опис інновації (опис обладнання);

  - розрахунок обсягів виробництва;

  - розрахунок капітальних витрат;

  - розрахунок поточних витрат;

  - розрахунок економічної ефективності інноваційного проекту.

  Важливою перевагою нововведення є збільшення в два рази обсягу виробництва внаслідок автоматизації виробництва.

  На думку фахівців, заміна застарілої технології на нову дозволить підприємству ТОВ «МІКОН» знизити собівартість готової продукції, зменшити витрату основної сировини, скоротити виробничий процес (тим самим підвищити вихід готової продукції на 100%), збільшити продуктивність праці за рахунок зниження трудомісткості технологічного процесу, підвищити якість продукції, що випускається.

  Організаційна частина включає в себе розробку плану реалізації проекту та аналіз ризиків.

  Розрахунок економічної ефективності від впровадження інновації проводився за системою міжнародних показників. Показники ефективності інноваційного проекту, розраховані за цим методом, дозволяють прийняти рішення про реалізацію проекту (NPV> 0; PI> 1, термін окупності - 1,75 року; Е вн більше ціни авансируемого капіталу).

  Таким чином, отримані результати дослідження дозволяють стверджувати, що збільшення продуктивності праці і, отже, обсягу продажів, може бути успішно проведено на ТОВ «МІКОН».

  Список використаних джерел

  1. Абраш Ю.А., Берзінь І.Е., Застрожнова М.М. та ін. Економіка машинобудівного виробництва: Учеб. для машиностр. спец. Вузів. / Под ред. І.Е. Берзіна, В.Н. Калініна. - М .: Вища. шк., 1988. - 432 с.

  2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. 3-е изд., Перераб. - М .: Фінанси і статистика, 1997. - 285 с.

  3. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. 2-е изд., Перераб. - М .: Фінанси і статистика, 1999. - 345 с.

  4. Балабанов І.Т. Ризик-менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, 1996..

  5. Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Орлова О.Р., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Навчально-практичний посібник. - М .: Справа, 1998. - 428 с.

  6. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник / Під. ред. П.Н. Заваліна, А.К. Казанцева, Л.Е. Гендель. - М .: Економіка, 2000. - 271с.

  7. Методичні рекомендації щодо оцінки інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування. - М .: Терінвест, 2000. - 319 с.

  8. Наукова організація і нормування праці в машинобудуванні. Підручник. - М .: Вища школа, 1994. - 563 с.

  9. Основи інноваційного менеджменту: Теорія і практика: Навчальний посібник. / Под ред. П.Н. Заваліна і ін. - М .: ВАТ «НВО« Видавництво «Економіка», 2000. - 145 с.

  10. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000. - 487 с.

  11. Фатхутдінов Р.А. Інноваційний менеджмент. Підручник. 2-е изд. - М .: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 2000. - 624 с.

  12. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. 2-е Європ. изд. - М .; СПб .; К .: «Видавничий дім« Вільямс », 2000. - 944 с .: іл. - Парал. тит. англ. Уч. сел.

  13. Прикіна Л.В. Економічний аналіз підприємства: Підручник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 360 с.

  14. Четиркін Є.М. Фінансовий аналіз виробничих інвестицій. 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Справа, 2001. - 256 с.

  15. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000. - 688 с.

  16. Основи інноваційного менеджменту: Теорія і практика: Навчальний посібник. / Под ред. П.І. Заваліна і ін. - М .: ВАТ «НВО« Видавництво «Економіка», 2000. - 454 с.

  Додаток 1

  Схема організаційної структури ТОВ «МІКОН»

  Пунктиром показані сформовані горизонтальні зв'язки.

  Додаток 2

  План-графік реалізації інноваційного проекту

  етап роботи

  Продовж-ність

  Листопад

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  1. Підготовчий етап

  1.5. Прийняття рішення про необхідність впровадження проекту

  1

  1.2. Затвердження впровадження проекту

  1

  2. Виготовлення, монтаж і здача устаткування

  2.1. Розробка технологічної документації

  7

  2.2. Купівля обладнання

  4

  2.3. Доставка обладнання

  7

  2.4. Монтаж обладнання

  14

  2.5. Проведення випробувань

  1,5

  2.6. Проведення дослідної експлуатації верстатів

  3

  2.7. Коригування ТД за результатами дослідної експлуатації

  1,5

  3. Організаційно-економічна підготовка виробництва

  14

  4. Введення обладнання в експлуатацію

  4

  етап роботи

  Продовж-ність

  грудень

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  2.4. Монтаж обладнання

  14

  2.5. Проведення випробувань

  1,5

  2.6. Проведення дослідної експлуатації верстатів

  3

  2.7. Коригування ТД за результатами дослідної експлуатації

  1,5

  3. Організаційно-економічна підготовка виробництва

  3.1. Розрахунок собівартості продукції з урахуванням технологічних змін

  4

  3.2. Розробка внутріцехових робочих документів

  3

  3.3. Навчання персоналу, атестація

  7

  4. Введення обладнання в експлуатацію

  4.1. Здача обладнання в промислову експлуатацію (кваліфікаційні випробування)

  3

  4.2. затвердження ТД

  1

  ерств за показниками частки ринку

  Інші фірми хочуть бути лідерами за показниками частки ринку. Вони вірять, що компанія, якій належить найбільша частка ринку, буде мати найнижчі витрати і найвищі довгострокові прибутки. Домагаючись лідерства за показниками частки ринку, вони йдуть на максимально можливе зниження цін. Варіантом цієї мети є прагнення домогтися конкретного збільшення частки ринку. Скажімо, протягом одного року фірма хоче збільшити свою частку ривка з 30 до 45%. З урахуванням цієї мети вона буде формувати і ціну, і свій комплекс маркетингу.

  2.1.2 Маркетингове просування товару

  Під просуванням товару розуміється сукупність різних видів діяльності по доведенню інформації про достоїнства продукту до потенційних споживачів і стимулюванню виникнення в них бажання його купити. Сучасні організації використовують складні комунікаційні системи для підтримки контактів з посередниками, клієнтами і різними громадськими організаціями і шарами.

  Просування продукту здійснюється шляхом використання в певній пропорції реклами, методів стимулювання збуту (продажів), персонального продажу і методів зв'язку з громадськістю.

  Реклама - найдійовіший інструмент у спробах підприємства модифікувати поведінку покупців, привернути їх увагу до його товарів, створити позитивний образ самого підприємства, показати його суспільну корисність.

  Реклама - це будь-яка оплачувана форма не персональної презентації і просування ідей, товарів або послуг, здійснювана конкретним замовником.

  «Реклама - це друковане, рукописне, усне або графічне освідомлення про особу, товарі, послугах чи громадському русі, відкрито що йде від рекламодавця і оплачений нею з метою збільшення збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або публічного схвалення». У сучасних умовах реклама - необхідний елемент виробничо-збутової діяльності, засіб створення ринку збуту, активний засіб боротьби за ринок. Саме в силу цих її функцій рекламу називають двигуном торгівлі.

  В рамках маркетингу реклама повинна: ​​по-перше, підготувати ринок (споживача) до сприятливого сприйняття нового товару; по-друге, підтримувати попит на високому рівні на стадії масового виробництва товару; по-третє, сприяти розширенню ринку збуту. Залежно від стадії життєвого циклу товару змінюються масштаби й інтенсивність реклами, співвідношення між престижною рекламою (реклама фірми-експортера, компетентності її персоналу і т. Д.) І товарної (тобто. Е. Рекламою конкретного товару); змінюються також засоби її поширення, оновлюються її аргументи, підбираються більш свіжі, більш оригінальні ідеї.

  Хоча витрати на рекламу значні, особливо при публікації оголошень у закордонній пресі, участі на виставках і ярмарках і т. Д., Витрати ці цілком виправдані. По-перше, відпущені на рекламу засобу включаються в калькуляцію ціни товару, і продаж їх відповідної кількості компенсує витрати. По-друге, без реклами торгівля, як правило, йде мляво, приносить збитки, нерідко багаторазово переважаючі витрати на рекламу. Як показує міжнародна практика, рекламні витрати складають у середньому 1,5-2,5% вартості реалізованих товарів виробничого призначення і 5-15% по товарах побутового призначення.

  Слід рішуче спростовувати поширену думку про те, що хороший товар реклами не потребує. Навпаки, тільки хороший, конкурентоздатний товар потребує реклами, причому самої інтенсивної, а рекламування товару поганої якості призводить до величезних економічних витрат і втрати доброго імені підприємства. На відновлення репутації в цьому випадку підуть роки і мільйони.

  Виділяють наступні види реклами: інформативна, спонукальна (може ставати порівняльної) і реклама-нагадування.

  Інформативна реклама використовується для інформування споживачів про нові продукти з метою створення початкового попиту.

  Спонукальна реклама використовується для створення в обраного сегмента споживачів попиту на якийсь продукт шляхом навіювання споживачам, що рекламований продукт є найкращим у рамках наявних у них коштів.

  Порівняльна реклама здійснює пряме або непряме порівняння певної марки продукту з іншими марками. Наприклад, в рекламі підкреслюються гідності даного виду зубної пасти.

  Реклама-нагадування нагадує споживачам про існуючі продукти.

  Стимулювання збуту.

  Стимулювання збуту (продажів) - це короткострокові заохочувальні заходи, що сприяють продажу або збуту продукції і послуг. Якщо реклама закликає: "Купіть наш продукт", то стимулювання збуту засноване на заклику: "Купіть його зараз". Можна розглядати стимулювання продажів більш детально, маючи на увазі, що воно включає: стимулювання споживачів, стимулювання торгівлі і стимулювання збутовиків самої організації.

  Стимулювання споживачів спрямовано на збільшення ними обсягу покупок. Використовуються такі основні методи: надання зразків для випробувань; використання купонів, повернення частини ціни чи торгова знижка; пакетні продажі за зниженими цінами; премії; сувеніри з рекламою; заохочення постійної клієнтури; конкурси, тоталізатори й ігри, що дають споживачеві шанс що-небудь виграти - гроші, товари, подорожі; експозиції і демонстрації вивісок, плакатів, зразків і т.п. в місцях реалізації продуктів.

  Виставки та ярмарки.

  Виставки та ярмарки займають чільне місце в маркетингу. Їх важлива перевага - можливість представити покупцям товар у справжньому вигляді, а також у дії. У будь-якому випадку відвідувачі приходять в павільйони з ясно вираженим наміром дізнатися щось нове для себе, і таке відношення активно сприяє впровадженню на ринок нових товарів і послуг. Особисті контакти між стендистами (представниками продавця) і потенційними покупцями дозволяють сформувати атмосферу довіри і доброзичливості, що сприяє розвитку ділових відносин. Фірма-експонент (яка виставляє зразки своїх товарів) може виступити з доповідями на симпозіумах, що звичайно проходять у рамках виставки (ярмарки), поширити при цьому друкарську рекламу, показати кіно- або телефільми, дарувати рекламні пакети, сумочки, папки і т. П. Вміла виставкова діяльність відіграє не меншу, а іноді і велику роль, ніж публікація рекламних оголошень у пресі про товари виробничого призначення.

  Однак робота на виставці буде ефективної лише в тому випадку, коли вона ведеться строго за планом і цілеспрямовано.Фахівці, що знаходяться на стенді, повинні чітко уявляти собі, заради яких комерційних цілей фірма (підприємство) бере участь у виставці, і робити все від них залежне, щоб ця мета була досягнута.

  Персональний продаж.

  Під персональної продажем розуміється усна презентація товару з метою його збуту в розмові з одним чи декількома потенційними покупцями. Це найбільш ефективний інструмент просування продукту на певних етапах його збуту, особливо для створення в покупців сприятливого відношення до пропонованих продуктів, в першу чергу до продукції виробничого призначення. Однак це найбільш дорогий метод просування. Американські компанії на персональний продаж витрачають у три рази більше, ніж на рекламу.

  Зв'язок з громадскістю.

  Зв'язок з громадськістю припускає створення добрих відносин з різними державними та громадськими структурами і шарами шляхом створення сприятливої ​​думки про компанію, її продуктах і шляхом нейтралізації несприятливих подій і чуток. Зв'язок з громадськістю включає також зв'язок із пресою, поширення інформації про діяльність компанії, лобістську діяльність у законодавчих і урядових органах з метою прийняття або скасування певних рішень, роз'яснювальну роботу щодо положення компанії, її продуктів, соціальної ролі.

  Отже, в маркетингу також розглядається політика просування, що сприяє максимальному збуту товару, що допомагає підприємцю краще з'ясувати переваги покупця і вибрати найбільш ефективний вид просування. Без знання техніки просування сучасній фірмі неможливо вижити, тому що без реклами (одного із способів просування) про неї просто-напросто ніхто не буде знати.

  Критерії вибору каналів поширення рекламних послань

  Оскільки будь-які витрати на рекламу включені в собівартість товару, вони або збільшують його ціну, або знижують прибутковість комерційної роботи. Тому важливо, максимально збільшуючи число рекламних контактів з потенційними покупцями, знижувати до мінімуму витрати на кожен такий контакт. Щоб раціонально вибрати канал поширення рекламних послань, проводиться спеціальна робота, що аналізує канали масової інформації за наступними критеріями:

  · Охоплення (тобто до якого можливого числа адресатів вдасться донести послання при звичайних середніх умовах);

  · Доступність (іншими словами, чи зможе підприємство скористатися, даними каналами в будь-який потрібний момент, а якщо немає, то наскільки виниклі обмеження знизять ефективність реклами);

  · Вартість (загальні витрати на одну публікацію (передачу) даного рекламного послання, знижки на багаторазовість, вартість одного рекламного контракту з урахуванням тиражу (числа глядачів, слухачів));

  · Керованість (тобто чи отримає підприємство можливість передавати по цьому каналу повідомлення саме тій цільовій групі впливу, яка необхідна);

  · Авторитетність (наскільки даний канал користується повагою з боку потенційних і діючих покупців;

  · Сервісне (тобто чи треба представляти рекламне послання в абсолютно готовому вигляді для друкування (передачі) або можна розраховувати на те, що професіонали виконають підготовку тексту, фотозйомку, створять телефільми і т.д.).

  Для порівняння значущості каналів масової інформації кожному з них присвоюють «вага» по перерахованих вище категорій, після чого підсумовують «ваги» і отримують можливість ранжувати канали в порядку переваги. Зазвичай «вагу» визначається групою фахівців (зокрема, ними можуть бути співробітники маркетингової служби підприємства). Треба враховувати, що в різних регіонах і країнах тарифи за публікацію (передачу) реклами різняться. Корисно звернутися до консультанта, що має досвід рекламної роботи на даному ринку і володіє певними статистичними і вартісними даними, наприклад, до комерційного посередника підприємства. У всякому разі, слід уникати рішень, заснованих тільки на думках керівних осіб. З точки зору мінімізації витрат на рекламу (по відношенню до товарів промислового призначення і продається через посередників товарам індивідуального споживання) канали масової інформації розташовуються в такий спосіб: «директ мейл»; реклама в журналах для інженерів; реклама в журналах для бізнесменів і менеджерів. У будь-якому випадку витрати на «директ мейл» при інших рівних умовах виявляються найменшими, а керованість, доступність і авторитетність цього каналу - дуже високими. З позиції мінімізації витрат на рекламу масових товарів індивідуального споживання, спрямовану безпосередньо на покупців (споживачів), розташування каналів інформації дещо змінюється: реклама в пресі, але в найбільш популярних газетах і журналах; аудіо-візуальна, в основному теле- і радіореклама (в меншій мірі кинореклама); зовнішня реклама (рекламні щити, що біжить рядок, плакати і т.п.); Реклама на транспорті.

  Особливості проведення рекламної кампанії методом «директ мейл»

  Реклама методом прямої поштової розсилки - «директ мейл» - найбільш простий, дохідливий ( «адресний») і мінімальний по витратах спосіб виходу на ринок. Список адрес складається в результаті, перш за все, довідників (галузевих, фірмових, телефонних). Відому допомогу можуть надати Торгово-промислова палата РФ, рекламні, торгові організації, в тому числі й іноземні. За кордоном існують фірми, які підбирають адреси за заданими критеріями.

  Як додаток до ділового листа можуть фігурувати будь-які дозволені до поштової пересилки проспекти, каталоги, відбитки опублікованих в пресі матеріалів про товар, добірки відгуків покупців і т.д., а також зразки товарів та сувеніри. Листи надсилають по одним і тим же адресами кілька разів. Після першої розсилки відповідають 4--10% адресатів, після другої - 35, після третьої - до 60, після четвертої - до 75, а після п'ятої - до 85%. Рекламне послання не обов'язково виконувати друкарським способом, цілком годяться акуратно надруковані тексти (зрозуміло, на мові адресата!) І чорно-білі технічні фотографії високої якості. Супровідний лист повинен бути написаний простою мовою без зворотів типу «ми раді повідомити» або «чекаємо відповіді». Приблизний текст такий:

  "Шановний пане

  Ваша фірма відома на міжнародному ринку як ... тому Вам краще, ніж кому б то не було, відомі труднощі, що виникають при ... Вам також добре відомо, що численні спроби подолання цих труднощів ще не приводили до надійного успіху.

  У машині (установці) нам вдалося виключити зазначений недолік і домогтися. Крім того, отримані додаткові переваги перед відомими (йде перелік). Ми готові надати у Ваше розпорядження повнішу інформацію.

  Ваш, Генеральний директор ».

  Але оскільки доведеться посилати кілька листів по одному і тому ж адресою, не можна допустити, щоб тексти були схожі один на одного, як близнюки. Потрібно скласти кілька звернень, виходячи з числа передбачуваних послідовних розсилок, додатки до них зробити також різними, збільшуючи обсяг інформації від листа до листа.

  Для відповіді в лист «директ мейл» вкладають листівку з адресою фірми-рекламодавця і текстом, у вільні місця якого (вони залишені заздалегідь) адресат вписує відомості про бажану додаткову інформацію, а також про свою фірму і співробітника, якому ця інформація повинна бути надіслана. Поштові витрати на пересилку листівки з-за кордону рекламодавець зазвичай не оплачує.

  Необхідно розробити графік розсилки листів і контролю відповідей, щоб не звернути чергових планових листів тим, хто вже вступив в контакт з підприємством. Наступний лист, якщо відповідь не пішов, відправляють звичайно через місяць після попереднього. У супроводжуючому листі не слід писати «Як ми Вам вже повідомляли ...», бо є ймовірність, що адресат не отримав попереднього послання. Відповідь на отримані листи повинен бути дана не пізніше ніж через 14 днів; більший термін висловлює небажання вступати в контакт. Швидкі ж відповіді свідчать про чіткість роботи і справляють гарне враження.

  престижна реклама

  Престижна реклама, яку часто називають корпоративної чи фірмової - це комерційна пропаганда позитивного образу підприємства. На відміну від товарної реклами, має характерну адресну спрямованість і орієнтована на контактну аудиторію, престижна реклама звернена до громадськості в самому широкому сенсі. Завдання престижної реклами полягають у тому, щоб створити сприятливе враження про рекламованому підприємстві, а також переконати громадськість, що діяльність того чи іншого підприємства є суспільно корисною.

  Найбільш поширені способи здійснення престижної реклами такі:

  · Підготовка і публікація в спеціальних журналах редакційних (не рекламний) матеріалів про останні досягнення того чи іншого підприємства в розробці та організації виробництва нових товарів в соціально значущих напрямках діяльності підприємства і т.п .;

  · Організація прес-конференцій із запрошенням не лише преси, а й представників громадськості, політичних діячів, знаменитостей з: різних сфер науки, культури, спорту і т.п .;

  · Поширення власної друкованої продукції у формі фірмових журналів, брошур, буклетів тощо, в яких представлена ​​історія підприємства, його виробничі досягнення, суспільно корисна діяльність, турбота про благо споживачів;

  · Участь в благодійних акціях (внески в благодійні фонди, участь в благодійних «марафонах», інших акціях на підтримку малозабезпечених верств населення, хворих дітей, інвалідів, пенсіонерів та ін.);

  · Підтримка організацій охорони здоров'я, культури, спорту, освіти, освіти і т.п.

  Підприємство повинно піклуватися про свою високу репутацію, при цьому основними критеріями престижу, які по можливості повинні знайти відображення в інформативній частині рекламних заходів та інших акцій, які сприяють зростанню репутації, є: рівень відповідальності по відношенню до споживачів і місцевої громадськості; охорона навколишнього середовища; фінансова стабільність; активна інноваційна діяльність; висока якість товарів і послуг; рентабельність інвестицій; турбота про робітників та інженерно-технічний персонал; високий професійний рівень і компетентність керівників і т.п.

  Слід зауважити, що рекламна діяльність може бути спрямована і не на користь споживачів, в ній можуть переважати односторонні інтереси товаровиробників, що прагнуть до масової реалізації товарів. Відомо, що реклама може виступати і як інструмент маніпулювання суспільною свідомістю, засіб спрямованого впливу на споживачів не в інтересах останніх.

  Щоб уникнути небажаних наслідків рекламного впливу на споживачів Міжнародною Торговельною Палатою розроблені і впроваджені в практику кодекси, які встановлюють норми і правила рекламної практики, що захищають інтереси споживачів і обмежують діяльність товаровиробників певними соціально-етичними рамками. В цьому відношенні найбільш важливим є «Міжнародний кодекс рекламної практики». Прийнятий в 1937 р, він кілька разів переглядався; в даний час діє редакція кодексу 1986 р

  У ньому відображені як минулий досвід, так і сучасне мислення, що розглядає рекламу як засіб спілкування між продавцем і покупцем.Міжнародна торговельна палата - розробник кодексу - вважає свободу комунікацій, як вона визначена в статті 19 Міжнародної конвенції ООН про громадянські і політичні права, фундаментальним принципом рекламної діяльності. «Міжнародний кодекс рекламної практики» задуманий, перш за все, як інструмент самодисципліни, але разом з тим він призначений і для використання в судовій практиці, в якості довідкового матеріалу в рамках відповідних законів. Кодекс спрямований на зближення національних норм і стандартів реклами та покликаний гармонізувати торгівлю на благо як споживачів (покупців), так і товаровиробників (продавців).

  2.2 Теоретичні основи підвищення продуктивності праці

  В якості основних інструментів, що дозволяють підвищити продуктивність праці, можна виділити наступні:

  · Автоматизація виробництва;

  · Мотивування персоналу.

  2.2.1 Автоматизація виробництва

  Під автоматизацією виробництва розуміється процес оснащення машинами, обладнанням, приладами і т.п., за допомогою яких виконується комплекс робіт без безпосередньої участі людини, а коли за ним залишаються функції спостереження, контролю або ремонту (налагодження). Автоматизація сприяє безперервності і паралельності виробничого процесу і вважається вищим рівнем організації виробництва.

  Мета автоматизації - це скорочення трудових витрат, поліпшення умов виробництва, підвищення обсягу випуску і якості продукції, що випускається. Вона покликана забезпечити найбільшу економію суспільної праці і найменші витрати виробництва.

  2.2.2 Мотивування персоналу

  Наскільки авторитарною ні була б організація, вона повинна задовольняти амбіції і потреби своїх членів і робити це по відношенню до них як до індивідів.

  П. Дракер

  Для того щоб скласти досить повне загальне уявлення про мотивацію, необхідно відповісти на питання, що стосуються суті, змісту і структури мотивації, а також сутності, змісту і логіки процесу мотивації.

  Що таке мотивація

  У найзагальнішому вигляді мотивація людини до діяльності розуміється як сукупність рушійних сил, що спонукають людину до здійснення певних дій. Ці сили знаходяться поза і всередині людини та змушують її усвідомлено чи неусвідомлено робити деякі вчинки. При цьому зв'язок між окремими силами і діями людини опосередкований дуже складною системою взаємодій, в результаті чого різні люди можуть по-різному реагувати на однакові дії з боку однакових сил.

  Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, задають межі і форми діяльності і додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей.

  Для того щоб всебічно розкрити поняття мотивації, необхідно розглянути три аспекти цього явища:

  що в діяльності людини знаходиться в залежності від мотиваційного впливу;

  яке співвідношення внутрішніх і зовнішніх сил;

  як мотивація співвідноситься з результатами діяльності людини.

  Потреби - це те, що виникає і знаходиться всередині людини, що досить загальне для різних людей, але в той же час має певний індивідуальний прояв у кожної людини. Нарешті, це те, від чого людина прагне звільнитися, тому що, поки потреба існує, вона дає про себе знати і «вимагає» свого усунення. Потреби можуть виникати як усвідомлено, так і несвідомо. При цьому не всі потреби усвідомлюються і усвідомлено усуваються.

  Мотив - це те, що викликає певні дії людини. Мотив знаходиться «всередині» людини, має «персональний» характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх стосовно людини факторів. А також від дії інших, що виникають паралельно з ним мотивів. Мотив не тільки спонукає людину до дії, а й визначає, що треба зробити і як буде здійснена ця дія. Мотиви піддаються усвідомленню. Людина може впливати на мотиви, приглушаючи їх дію або навіть усуваючи їх зі своєї мотиваційної сукупності.

  Поведінка людини звичайно визначається не одним мотивом, а їх сукупністю, у якій мотиви можуть знаходитися в певному відношенні один до одного за ступенем їх впливу на поведінку людини. Тому мотиваційна структура людини може розглядатися як основа здійснення ним певних дій. Мотиваційна структура людини володіє певною стабільністю. Однак вона може змінюватися, зокрема, свідомо в процесі виховання людини, його освіти.

  Мотивування - це процес впливу на людину з метою спонукання його до певних дій шляхом пробудження в ньому певних мотивів. Мотивування складає серцевину і основу в людиною. Ефективність управління в дуже великій мірі залежить від того, наскільки успішно здійснюється процес мотивування.

  Залежно від того, що переслідує мотивування, які задачі воно вирішує, можна виділити два основних типи мотивування. Перший тип полягає в тому, що шляхом зовнішнього впливу на людину викликаються до дії певні мотиви, які спонукають людину здійснювати певні дії, що призводять до певного для мотивуючого суб'єкта результату. При даному типі мотивування треба добре знати те, які мотиви можуть спонукати людину до бажаних дій, і те, як викликати ці мотиви.

  Другий тип мотивування своєю основною задачею має формування визначеної мотиваційної структури людини. У цьому випадку основна увага звертається на те, щоб розвинути і підсилити бажані для суб'єкта мотивування мотиви дій людини, і навпаки, послабити ті мотиви, які заважають ефективному управлінню людиною. Цей тип мотивування носить характер виховної й освітньої роботи, та часто не пов'язаний з якимись конкретними діями чи результатами, які очікується отримати від людини у вигляді підсумку його діяльності.

  Обидва ці типи мотивування не слід протиставляти, так як в сучасній практиці керування прогресивно керовані організації прагнуть сполучити обидва ці типи мотивування.

  Стимули виконують роль важелів впливу або носіїв «роздратування», що викликають дію певних мотивів. В якості стимулів можуть виступати окремі предмети, дії інших людей, обіцянки і багато іншого, що може бути запропоновано людині як компенсація за його дії або, що він бажав би отримати в результаті певних дій. Людина реагує на багато стимули не обов'язково свідомо.

  Процес використання різних стимулів для мотивування називається процесом стимулювання. Стимулювання має різні форми. В практиці керування однією з найпоширеніших його форм є матеріальне стимулювання. Однак дуже важливо не перебільшувати його можливості, тому що людина має дуже складну і не однозначну систему потреб, інтересів, пріоритетів і цілей.

  Стимулювання - це один із засобів, за допомогою якого може здійснюватися мотивування. При цьому, чим вище рівень розвитку відносин в організації, тим рідше як засобів управління людьми застосовується стимулювання. Це пов'язано з тим, що виховання і навчання як один з методів мотивування людей призводять до того, що члени організації самі виявляють зацікавлена ​​участь у справах організації, здійснюючи необхідні дії не чекаючи або ж взагалі не отримуючи відповідного стимулюючого впливу.

  Якщо подивитися на що в діяльності людини надає мотивація, то з'ясується, що це такі характеристики діяльності:

  зусилля (Одну і ту ж роботу людина може робити, витрачаючи різні зусилля. Це відображає те, які зусилля він готовий витрачати. ​​І залежить це від того, наскільки він змотивувати на витрату великих зусиль при виконанні своєї роботи.);

  старання (Людина може по-різному намагатися, виконуючи свою роль в організації.);

  наполегливість (Це здатність людини наполегливо продовжувати і розвивати розпочату справу. Відсутність наполегливості позначається негативно на доведенні справи до кінця. Працівник може висувати прекрасні ідеї і нічого не робити для їх виконання, що на практиці буде обертатися для організації втраченими можливостями.);

  сумлінність (Сумлінність у виконанні роботи, що означає відповідальне виконання роботи, з урахуванням всіх необхідних вимог і регулюючих норм, для багатьох робіт є найважливішою умовою їх успішного виконання.);

  спрямованість (спрямованість як характеристика діяльності людини вказує на те, до чого він прагне, здійснюючи певні дії).

  мотиваційний процес

  Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути представлена ​​у вигляді шести наступних одна за одною стадій:

  Малюнок 3. Схема мотиваційного процесу

  Перша стадія - виникнення потреб. Потреба виявляється у виді того, що людина починає відчувати, що йому чогось не вистачає. Потреби можуть бути самими різними. Умовно можна розбити на три групи:

  фізіологічні;

  психологічні;

  соціальні.

  Друга стадія - пошук шляхів усунення потреби. Раз проблема виникла і створює проблеми для людини, то він починає шукати можливості усунути її: задовольнити, придушити, не помічати.

  Третя стадія - визначення цілей (напрямки) дії. Людина фіксує, що і якими засобами він повинен зробити, чого домогтися, що одержати, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув'язування чотирьох моментів:

  що я повинен отримати, щоб усунути потребу;

  що я повинен зробити, щоб отримати те, що бажаю;

  в якій мірі я можу домогтися того, чого бажаю;

  наскільки то, що я можу отримати, може усунути потребу.

  Четверта стадія - здійснення дії. На цій стадії людина витрачає зусилля для того, щоб здійснити дії, які в кінцевому рахунку повинні надати йому можливість отримання чогось, щоб усунути потребу.

  П'ята стадія - одержання винагороди за здійснення дії. На даній стадії з'ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат. Залежно від цього відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації до дії.

  Шоста стадія - усунення потреби. Залежно від ступеня зняття напруги, що викликається потребою, а також від того, викликає усунення потреби ослаблення або посилення мотивації до діяльності, людина або припиняє діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і здійснювати дії по усуненню потреби (рис. 3).

  Процес мотивації дуже складний і неоднозначний. Існує досить велика кількість різних теорій мотивації, які намагаються дати пояснення цьому явищу, які можуть бути розбиті на дві великі групи. Першу групу складають теорії, що концентруються на виявленні та аналізі змісту факторів мотивації (теорії змісту мотивації), другу - теорії мотивації, точкою концентрації уваги яких є динаміка взаємодії мотивів (теорії процесу мотивації), тобто то, як ініціюється і направляється поведінку людини.

  3.РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

  3.1 Формування інноваційної ідеї

  Основна увага при проведенні аналізу в першій частині дипломної роботи було приділено стану продуктивності праці. Це пов'язано з тим, що подальше збільшення прибутку підприємства, при незмінній ціновій політиці, можливо тільки за рахунок збільшення продуктивності праці. Збільшивши цей показник, можна задовольнити наявний високий попит і знизити собівартість готової продукції.

  В результаті аналізу були виявлені наступні проблеми:

  1. Високий відсоток ручної праці. Його величина становить до 70%. Що викликає простої устаткування. Це говорить про необхідність заміни існуючої технології виробництва нової;

  2. Наявність незадоволеного попиту. При більш детальному вивченні даної проблеми з'ясувалося, що виробничий потенціал підприємства вичерпано і подальше збільшення обсягу продукції, що випускається неможливо без серйозної реорганізації виробничого процесу. До теперішнього моменту ця проблема не була такою актуальною, оскільки недостатній обсяг виробництва компенсувався підвищеними цінами на готову продукцію. Але при розгляді фахівцями компанії даної проблеми в перспективі, було виявлено суттєве падіння конкурентоспроможності продукції підприємства.

  Підвищити продуктивність праці і знизити показник незадоволеності попиту за допомогою таких дій:

  1. Доповнити наявний парк устаткування відповідними машинами;

  2. Найняти додатково кваліфікований персонал.

  Так як додаткові фахівці не підвищать якість продукції, що випускається і не підвищать продуктивність праці, до того ж ТОВ «МІКОН» має обмежені виробничими площами і, відповідно кількістю робочих місць, тому другий варіант вирішення проблеми можна відхилити.

  У зв'язку з вищесказаним пропонується наступне інноваційний захід: доповнити наявний парк устаткування відповідними машинами.

  3.2 Опис інновації

  Суть інновації полягає в заміні діючої технології виробництва на більш прогресивну: механізацію здебільшого ручних робіт.

  З метою обладнання автоматизованої лінії розроблено спеціальну програму, що включає в себе ремонт приміщень, придбання обладнання на підставі договору з фірмою ELUVATEC (Німеччина), придбання а / м Газель і витратних матеріалів. Основна частина програми вже виконана, ремонт приміщень проведений, частково обладнання отримано і введено в експлуатацію. З придбанням додаткового обладнання робота цеху буде повністю автоматизована, що дасть можливість двократного збільшення обсягу продукції, що випускається при тих же внутрішньовиробничих витратах.

  Для модернізації виробництва алюмінієвих конструкцій ТОВ «МІКОН» має в своєму розпорядженні орендованими виробничими площами на території Калінінського району м Санкт-Петербурга. Будівля цегляна, площею 300 м кв., З прибудовами, оснащене всіма необхідними для виробництва комунікаціями:

  · Водопостачанням;

  · Каналізацією;

  · Вентиляцією;

  · Центральним опаленням;

  · Електроживленням;

  · Є під'їзні шляхи.

  Алюмінієві огороджувальні будівельні конструкції вже завоювали велику популярність серед бізнесменів і найбільш забезпеченого населення міста.

  Продукція, вироблена і планована до випуску ТОВ «МІКОН» в зв'язку з цим проектом, включає в себе всі види алюмінієвих конструкцій, що виготовляються і монтованих на замовлення - вікна, двері, вітрини, фасадні конструкції, зенітні ліхтарі, зимові сади, та ін.

  Різноманітність асортименту доповнюється також багатоваріантністю виготовлення цих виробів в залежності від замовлення конкретного споживача:

  · По площі (без обмежень);

  · За кількістю ступенів відкривання вікон (1,2 або 3) і видам відкриттів;

  · По густоті палітурки (густий, дрібний);

  · За кількістю стулок дверей (1,2 і більше) і видам відкриттів (звичайні, митників, відкатні);

  · За формою контурів (прямі або фігурні);

  · По виду скла (просте, тоноване, броньоване і т.п.);

  · За іншими параметрами.

  Різноманіття вибору і задоволення бажань замовника зумовлюється 1,5 тис. Найменуваннями комплектуючих виробів.

  Продукція ТОВ «МІКОН» буде переважно виготовлятися на основі профілю фірми PURSO OY (Фінляндія), що пройшов сертифікацію за європейським стандартом і має повний комплект сертифікатів для використання в кліматичних умовах Крайньої Півночі і Північно-Західного регіону, що гарантує високу якість готових виробів за такими позиціями :

  1. морозостійкість;

  2. захист від ультрафіолетового випромінювання;

  3. незруйнованим озонового шару;

  4. екологічність (100% -ве відсутність канцерогенних властивостей).

  Важливою особливістю співробітництва з фірмою PURSO OY (Фінляндія) є наявність дилерського договору, що дозволяє забезпечити прямі поставки всіх витратних матеріалів під конкретне замовлення безпосередньо від виробника в вкрай стислі терміни. Крім того, фірма PURSO OY пропонує ряд ексклюзивних видів продукції:

  посилений куленепробивний алюмінієвий профіль (замовники - елітні клієнти - банкіри, керівники великих підприємств);

  профілі для виготовлення протипожежних алюмінієвих дверей (протипожежні алюмінієві двері ТОВ "МІКОН" сертифіковані в системі ВНДІ ПО, застосовуються при будівництві банківських і офісних приміщень).

  Таким чином, дане інноваційне захід дозволяє вирішити такі завдання: оновлення основних фондів підприємства; скорочення витрат на оплату праці; підвищення ефективності використання сировини, дворазове збільшення обсягу виробництва. Наслідком від впроваджених заходів стане зниження собівартості готової продукції.

  Таблиця 8

  Об'єкти і напрямки інвестицій, тис. Руб.

  напрями інвестицій

  сума інвестицій

  Освоєно на поточний момент

  призначення

  1

  2

  3

  4

  1. передмонтажна ремонт приміщень

  400 000

  400 000

  2. Придбання обладнання, в т.ч .:

  1 674 000

  2.1. Двухголовочная усорезная пила DG-104 + E500

  1 050 000

  2.2. Пила для різання штапика CO 275

  70 000

  2.3. Фрезерний верстат FT-612

  140 000

  2.4. Копіювально-фрезерний одноголовочний верстат AS-60/70

  : 49 000

  прискорення процесу обробки пазів під замково-залізні вироби

  2.5. Двухплоскостной фрезерний верстат AF-222

  115 000

  розширення номенклатури: зенітні ліхтарі, складні фасадні конструкції

  2.6. Кутообтискні пневматичний прес ES-710

  250 000

  автоматизація збірки

  3. Придбання транспортних засобів, в т.ч .:

  236 000

  А. / м Газель, обладнана гіркою

  232 000

  внутрішньоміські перевезення

  4. Придбання витратних матеріалів

  350 000

  РАЗОМ:

  2 660 000

  400 000

  3.3 Розрахунок обсягів виробництва

  Плановане робочий розклад:

  Режим роботи - 1 змінний

  Тривалість робочого дня (зміни) - 8 годин

  Фонд робочого часу на місяць - 21 день

  Різноманіття виготовляються конструкцій і, як наслідок, різна їх складність, призводять до великого розкиду кількісних характеристик, що визначають обсяг продукції, що випускається. Для спрощення, зведемо весь обсяг випуску до виготовлення таких виробів:

  - вікна;

  - двері;

  - вітрини.

  У таблиці 9 наведені дані за обсягом випуску і реалізації продукції за місяць при 100% завантаженні обладнання.

  Таблиця 9

  Обсяг випуску та реалізації продукції за місяць (при 100% завантаженні устаткування)

  Найменування продукції

  Од.вим.

  Кількість

  Середня ціна (в у.о., 1 у.о. = 1 $)

  Вартість реалізованої продукції (у.о.)

  Вартість реалізованої продукції (руб.)

  двері

  кв.м

  150

  300

  45 000

  1 260 000

  вікна

  кв.м

  175

  150

  26 500

  742 000

  вітрини

  кв.м

  200

  100

  20 000

  560 000

  РАЗОМ:

  525

  91,5

  2 562 000

  3.4 Розрахунок капітальних витрат

  Сума капітальних витрат розраховується за формулою:

  К = П н + К монт + К з.ч. + До трансп. + До дем + К пр.,

  (1)

  де

  До

  - капітальні витрати;

  П н

  - первісна вартість вводиться обладнання;

  До монт.

  - витрати на монтаж вводиться обладнання;

  До з.ч. , До трансп

  - витрати на запчастини і транспортування вводиться обладнання;

  До дем

  - витрати на демонтаж виведеного обладнання;

  До пр.

  - інші одноразові витрати.

  Дані для розрахунку суми капітальних витрат наведені в таблиці 10.

  Таблиця 10

  Загальні інвестиції, руб.

  Найменування параметрів

  0 рік (2005)

  1. Придбання обладнання (доставка, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу)

  2 300 000

  2. Маркетингові дослідження

  123 500

  3. передмонтажна ремонт приміщень

  400 000

  4. Придбання витратних матеріалів, запчастин

  700 000

  РАЗОМ загальні інвестиції

  3 523 500

  Сума капітальних витрат:

  К = 2 300 000 + 123 000 + 400 000 + 700 000 + = 3 523 500 (руб.).

  Капітальні витрати будуть фінансуватися за рахунок власних коштів підприємства.

  3.5 Розрахунок поточних витрат

  3.5.1 Розрахунок змінних витрат на виробничу

  програму

  Різноманіття виготовляються конструкцій і величезна кількість профілів і комплектуючих виробів до них (як було сказано вище близько 15 тис. Найменувань) ускладнює розрахунок витрат на матеріали і комплектуючі.

  Малюнок 4. Двері двостулкові «тепла» (габаритні розміри 1,15 х 2,11 = 2,43 кв.м)

  Нижче наведені розрахунки вартості матеріалів для типових конструкцій, що виготовляються ТОВ «МІКОН»:

  Таблиця 11

  Розрахунок витрат на матеріали на 1 кв. м дверних конструкцій

  Найменування матеріалів:

  Од. вим.

  Кількість

  Вартість (в у.о.) (1 у.о. = 1 $)

  Ал.профіль (різної Номенкл.)

  м.п.

  27,99

  225,51

  фарбування

  32,43

  ущільнювачі

  м.п.

  64,05

  51,35

  фурнітура

  шт.

  11

  173,80

  склопакет

  Кв. м

  0,84

  21,40

  панель

  Кв. м

  0,84

  9,00

  РАЗОМ:

  513,49

  На 1 кв. м

  211,31

  Малюнок 5. Вікно 2-х стулкові з 1 стулкою, поворотно-відкидне (габаритні розміри 1,5 х 1,7 = 2,55 кв. М)

  Таблиця 12

  Розрахунок витрат на матеріали на 1 кв. м віконних конструкцій

  Найменування матеріалів:

  Од. вим.

  Кількість

  Вартість (в у.о.) (1 у.о. = 1 $)

  1

  2

  3

  4

  Ал.профіль (різної Номенкл.)

  м.п.

  10,2

  126,54

  фарбування

  35,95

  ущільнювачі

  м.п.

  37,2

  15,06

  фурнітура

  шт.

  15

  30,25

  склопакет

  кв. м

  2,06

  ...........


  45,65

  Поворотно-відкидний механізм

  кв.м

  0,84

  63,58

  РАЗОМ:

  317,02

  На 1 кв. м

  124,32

  Малюнок 6. Вітрини теплі з імпостом і панеллю з «теплого» профілю (габаритні розміри 1,91 х 1,15 = 2,2 кв. М)

  Таблиця 13

  Розрахунок витрат на матеріали на 1 кв. м вторинних конструкцій

  Найменування матеріалів

  Од. вим.

  Кількість

  Вартість (в у.о.) (1 у.о. = 1 євро)

  Ал.профіль (різної Номенкл.)

  м.п.

  6,12

  83,07

  фарбування

  12,21

  ущільнювачі

  м.п.

  6,12

  5,42

  імпост

  М.п.

  1,15

  30,52

  склопакет

  кв. м

  1,78

  44,51

  РАЗОМ:

  175,73

  На 1 кв. м

  80,00

  Потреба в матеріалах на виробничу програму 1 місяця при 100% завантаженні обладнання приведена в таблиці 14, на програму 2006 року - в таблиці 15.

  Табліца14

  Потреба в матеріалах на виробничу програму 1 місяця при 100% завантаженні обладнання

  Найменування продукції

  Од. вим.

  Кількість

  Вартість матеріалів на од. продукції (у.о.)

  Вартість матеріалів (у.о.)

  Вартість матеріалів (руб.)

  двері

  кв.м

  150

  211,31

  31 697

  1 109 378

  вікна

  кв.м

  175

  124,32

  21 756

  761 460

  вітрини

  кв.м

  200

  80

  16 000

  560 000

  РАЗОМ:

  525

  69 453

  2 430 838

  Таблиця 15

  Потреба в матеріалах на виробничу програму 2006 р .:

  січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  червень

  РАЗОМ:

  I півріччя

  % Ісп. потужності

  50%

  70%

  90%

  100%

  100%

  100%

  Витрати на матеріали (руб.)

  1 215 420

  1701590

  2 187 760

  2 430 840

  2 430 840

  2 430 840

  12 397 290

  Липень

  Серпень

  вересень

  Жовтень

  Листопад

  грудень

  РАЗОМ: II півріччя

  % Ісп. потужності

  100%

  90%

  90%

  80%

  70%

  70%

  Витрати на матеріали (руб.)

  2 430 840

  2187760

  2187760

  1 944 670

  1 701 590

  1 701 590

  12 154 210

  Всього передбачається витратити на придбання матеріалів за 2006 р (руб.):

  24 551 500

  3.5.2 Розрахунок постійних витрат на виробничу програму

  Розрахунок витрат на оплату праці

  Розрахуємо дійсний фонд робочого часу по таблиці 16.

  Таблиця 16

  Розрахунок витрати на оплату праці

  персонал

  чисельність

  З / п в місяць

  Фонд з / п в міс.

  1. Основні робочі

  ділянку складування

  1

  6 000

  6 000

  Ділянка розкрою профілю

  1

  9 000

  9 000

  ділянка фрезерування

  1

  12 000

  12 000

  Ділянка складання конструкцій

  2

  12 000

  24 000

  Ділянка нарізки штапиків

  1

  8 000

  8 000

  Ділянка упаковки готової продукції

  1

  6 000

  6 000

  Разом:

  7

  65 000

  2.допоміжні робітники

  Водій а / м Газель

  1

  12 000

  12 000

  Допоміжні робітники (доставка)

  2

  6 000

  12 000

  монтажна бригада

  3

  12 000

  36 000

  Разом:

  6

  66 000

  3. Апарат управління

  директор

  1

  20 000

  20 000

  Технічний директор

  1

  18 000

  18 000

  Комерційний директор

  1

  15 000

  15 000

  Бухгалтер

  1

  12 000

  12 000

  секретар

  1

  5 000

  5 000

  Кошторисник

  1

  6 000

  6 000

  Начальник зміни

  1

  14 000

  14 000

  Разом:

  6

  75 000

  4. Охорона

  3

  3 500

  10 500

  5.Уборщікі

  1

  4 000

  4 000

  ВСЬОГО:

  24

  229 500

  Витрати на паливо та енергію

  · Енергоспоживання - 20 кВт / год;

  · Вартість 1 кВт - 0,97 руб. без ПДВ, 1,17 руб. з ПДВ;

  · Фонд робочого часу на добу - 9 год;

  · Місячний фонд робочого часу в годинах - 189 годину.

  Витрати на енергію в місяць:

  189х20х1,17 = 4422 руб. / Міс.

  РАЗОМ: Витрати на електроенергію в рік: 53071 руб. / Рік

  Витрати на послуги зв'язку

  в місяць:

  · 2 стаціонарні телефони ПТС - 2 400 руб.

  · 3 мобільних телефони Мегафон (директор, комерційний директор, бригадир монтажників) - 4 500 руб.

  · Міжміські і міжнародні переговори - 2 000 руб.

  РАЗОМ: за місяць - 8 900 руб.

  ВСЬОГО: Витрати на зв'язок в рік: 106 800 руб.

  амортизація

  Розрахунок вартості амортизації основних фондів наведено в таблиці 17

  Таблиця 17

  Розрахунок вартості амортизації основних фондів

  Найменування основних фондів

  Первісна вартість

  норма амортизації

  Амортизація в рік (грн.)

  1. Обладнання

  1 674 000

  10%

  167 400

  2. А. / м Газель, обладнана гіркою

  236 000

  20%

  47 200

  РАЗОМ:

  1 910 000

  214 600

  Витрати на рекламу (в т.ч. ПДВ)

  в місяць: 3 500 руб.

  в рік: 42 000 руб.

  Транспортні (експлуатаційні) витрати (2% від обсягу обороту)

  в рік - 805 980 руб.

  Оренда приміщень

  площа - 300 кв. м.

  Орендна плата в місяць - 3,5 у.о. за 1 кв. м площі (1 у.о. - 1 $ США)

  3,5 х 300 кв.м. = 1050 у.о. = 30 450 руб.

  У рік 365 400 руб.

  Податки і відрахування

  Розрахунок податку на додану вартість

  Розрахунок податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету:

  1. ПДВ, що сплачується за виробництво продукції (послуг):

  в рік: 40 299 000 / 1,2 х 0,2 = 6 716 500 руб.

  2. ПДВ, що сплачується за матеріали:

  в рік: 24, 551 500 / 1,2 х 0,2 = 4 091 920.

  3. ПДВ, сплачений за енергоресурси:

  в рік: 53071 / 1,2 х 0,2 = 8 845 руб. / рік.

  4. ПДВ, що сплачується за рекламу: 7000 руб / рік

  5. Сума ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету:

  в рік 6 716 500 - 4091920 - 8845 - 7000 = 2 608 735 руб.

  розрахунок ЄСП

  Фонд оплати праці - 2 574 000 руб.

  Пенсійний фонд - 28% від ФОП = 720 720 руб / рік

  Фонд соціального страхування - 4% від ФОП = 102 960 руб / рік.

  Фонд обов'язкового мед. страхування - 3,6% від ФОП = 92 664 руб. / рік

  РАЗОМ: ЄСП = 916 344 руб. / Рік

  Розрахунок траспортні податку

  А / м «Газель» двигун 90 л / с, ставка 19 руб. Л / с

  90 х 19 = 1710 руб. / Рік

  Розрахунок податку на майно

  Вартість основних фондів-1 674 000 руб., Ставка податку - 2%

  1 674 000 х 0,02 = 33 480 руб. / Рік

  Розрахунок податку на рекламу

  Ставка 0,5% від вартості послуг:

  35 000 х 0,05 = 1 750 руб.

  Страховий внесок на зобов. Соц. Страхування від нещасних випадків

  Ставка - 0,9% від ФОП:

  2 574 000 х 0,009 = 23 166 руб.

  Податок на потреби освіти

  Ставка 1% від ФОП

  2574 000 х 0,01 = 25 740 руб.

  Таблиця 18

  Розрахунок витрат на виробничу програму за статтями витрат на 2006 р

  Стаття витрат

  Сума в рік (грн.)

  1

  2

  Матеріали і комплектуючі

  24 551 500

  РАЗОМ: змінні витрати

  24 551 500

  Заробітня плата

  2 574 000

  Паливо та енергія

  53 070

  зв'язок

  106 800

  транспорт

  671 650

  Реклама

  42 000

  Оренда

  365 400

  амортизація

  285 780

  РАЗОМ: постійні витрати

  4 098 700

  ВСЬОГО:

  28 650 200

  ЄСП

  916 344

  Податок на майно

  31 767

  Транспортний податок

  1 710

  Податок на рекламу

  1 750

  Страховий внесок на зобов.страхування

  23 166

  Податок на потреби освіти

  25 740

  РАЗОМ: Податки і збори

  3 609 212

  ВСЬОГО:

  32 259 412

  3.6 Калькуляція на одиницю продукції

  Початкові дані:

  1. Дані про витрати на основну сировину і матеріали на одиницю продукції (одиниця продукції - 1 кв. М) представлені в таблиці 19.

  Таблиця 19 Витрати на основну сировину і матеріали, у.о.

  витрати

  дверна конструкція

  віконна конструкція

  вітринна конструкція

  1. Основна сировина

  129,01

  62,97

  67,79

  2. Фурнітура

  49,87

  35,40

  -

  3. Фарбування

  32,43

  25,95

  12,21

  РАЗОМ

  211,31

  124,32

  80,00

  2. Витрати на паливо і електроенергію для технологічних цілей складають за кошторисом витрат 53 070 руб.

  3. Основна заробітна плата основних робітників - 2 574 000 руб.

  4. Додаткова заробітна плата - 10%.

  5. Відрахування в ЄСФ - 35,6%.

  6. ОПР - 4,07% від витрат на матеріали.

  7. ВОХР - 2,30% від витрат на матеріали.

  8. Комерційні витрати - 0,07% від заводської собівартості.

  Розподіл витрат на електроенергію для технологічних цілей проводиться таким чином. За базу розподілу приймаємо витрати на матеріали. Для визначення відсотка витрат на електроенергію (скільки витрат на електроенергію припадає на 1 карбованець витрат на матеріали) застосовується формула:

  % Е = (Е / М) * 100%,

  (2)

  де

  Е

  - витрати на електроенергію для технологічних цілей за кошторисом витрат, руб .;

  М

  - витрати на матеріали, руб.

  Розмір витрат на електроенергію, що припадають на одиницю продукції (кв. М), визначається за формулою:

  Е кв. м = (% Е * М кв. м) / 100%,

  (3)

  де

  М кв. м

  - витрати на матеріали для виробництва 1 кв. м. продукції.

  % Е = (53 070/24 551 500) * 100% = 0,22%;

  Е кв.м Дверні. = (0,22 * 5 916,68) / 100 = 13,02 руб.

  Розрахунки з розподілу основної заробітної плати основних робочих здійснюються аналогічно.

  Планова калькуляція представлена ​​в таблиці 20.

  Таблиця 20

  планова калькуляція

  Статті витрат

  дверна конструкція

  віконна конструкція

  вітринна конструкція

  1

  2

  3

  4

  1. Основна сировина та матеріали

  5 916,68

  3 480,96

  2 240,00

  2. Електроенергія для технологічних цілей

  13,02

  7,67

  4,93

  3. Основна заробітна плата основних робітників

  150,30

  132,14

  112,76

  4. Додаткова заробітна плата основних робітників

  15,03

  13,21

  11,28

  5. Відрахування в ЄСФ від заробітної плати основних робочих

  58,86

  51,74

  44,16

  6. ОПР

  278,08

  163,61

  105,28

  цехова собівартість

  6 431,97

  3 849,33

  2 518,00

  7. ВОХР

  136,08

  80,06

  51,52

  Заводська собівартість

  6 568,05

  3 929,39

  2 570,00

  8. Комерційні витрати

  4,60

  2,75

  2,00

  повна собівартість

  6 572,65

  3 932,14

  2 572,00

  Планова рентабельність продукції становить 35%. Виходячи з цього, визначимо ціну одиниці продукції:

  Дверна конструкція: Ц Дв = 6 572,65 * 1,25 = 8 215,81руб .;

  Віконна конструкція: Ц Вікон = 3 932,14 * 1,25 = 4915,18 руб .;

  Вітринна конструкція: Ц Витр = 2 572,00 * 1,25 = 3 215,00 руб.

  3.7 Розрахунок ефективності інноваційного проекту

  Потоки готівки - це різниця між припливом і відтоком готівки по роках за розрахунковий період.

  До притоку готівки віднесемо чистий прибуток від реалізації продукції і амортизаційні відрахування.

  До відтоку готівки віднесемо капітальні вкладення в основний капітал.

  Дисконтування - це приведення витрат і результатів до одного моменту часу, т. Е. Визначення цінності грошових коштів (витрат і результатів, що здійснюються в різний час) в умовах даного року.

  Коефіцієнти дисконтування розраховуються по формулі складних відсотків:

  (4)

  де

  Е

  - норма дисконту (норма доходу за рік на вкладений капітал);

  T

  - поточний період (рік, місяць, і т.д.).

  Грошові потоки та їх дисконтування представлені в таблиці 21.

  Таблиця 21

  Розрахунок чистої поточної вартості проекту

  період

  Потік грошових коштів, руб.

  коефіцієнт дисконтування

  Чистий приведений ефект, руб.

  2005

  - 3 523 500

  1

  - 3 523 500

  - 3 523 500

  2006

  1 кв.

  495 897

  0,956

  474 078

  - 3 049 422

  2 кв.

  893 548

  0,917

  819 384

  - 2 230 038

  3 кв.

  888 173

  0,878

  779 816

  Посилання - 1 450 222

  4 кв.

  584 562

  0,840

  491 032

  Посилання - 1 941 254

  2007

  2 862 179

  0,706

  2 020 648

  79 430

  2008

  2 862 175

  0,593

  1 697 272

  1 776 702

  2009

  2 862 179

  0,499

  1 428 227

  3 204 929

  2010

  2 862 179

  0,419

  1 199 253

  4 404 182

  РАЗОМ

  -

  -

  4 404 182

  -

  Показники економічної ефективності розраховуються з використанням таблиці грошових потоків (таблиця 21).

  1. Чистий приведений ефект - це чистий дисконтований дохід за розрахунковий період, перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами. Він розраховується за формулою:

  ,

  (5)

  де

  D t

  - дохід, що отримується за проектом в рік t;

  До t

  - разові інвестиції за проектом;

  a t

  - коефіцієнт дисконтування по році t;

  t

  - номер року розрахункового періоду.

  NPV = 9 155 771 - 3 523 500 = 5 623 271 (руб.).

  Таким чином, NPV> 0, отже, проект слід прийняти.

  2. Рентабельність інвестицій та індекс прибутковості розраховується за формулою:

  ,

  (6)

  де

  D t

  - дохід, що отримується за проектом в рік t;

  До t

  - разові інвестиції за проектом;

  a t

  - коефіцієнт дисконтування по році t;

  t

  - номер року розрахункового періоду.

  • IR = 9 155 771/3 523 500 = 2,598.
  • Висновок за показником: IR> 1, отже, проект слід прийняти.
  • 3. Термін окупності капітальних вкладень - це число років, протягом яких інвестиції будуть погашені кумулятивним доходом.
  • РР = Т ок. , за якого .

  Кумулятивний дохід позитивним в 1-му кварталі 2-го року, отже, термін окупності інвестицій дорівнює 1,25 року.

  4. Внутрішня норма прибутковості Е вн - це значення коефіцієнта дисконтування, при якому чистий приведений ефект (NPV) дорівнює нулю.

  Розрахуємо Е вн методом підбору. Візьмемо два довільних значення норми рентабельності: Е 1 = 70%, Е 2 = 80%. Розрахуємо два значення NPV при цих нормах рентабельності, розрахунок представлений в таблиці 22.

  Таблиця 22 Розрахунок значення NPV

  рік

  Потік, руб.

  Е 1 = 70%

  Е 2 = 80%

  At

  PV

  at

  PV

  0

  -3 523 500

  1

  -3 523 500

  1

  -3523 500

  1

  2 862 179

  0,588

  1 682 961

  0,556

  1 591 372

  2

  2 862 179

  0,346

  990 314

  0,309

  884 413

  3

  2 862 179

  0,204

  583 885

  0,171

  489 433

  4

  2 862 179

  0,120

  343 461

  0,095

  271 907

  5

  2 862 179

  0,070

  200 474

  0,053

  151 695

  РАЗОМ

  -

  -

  277 474

  -

  -134 680

  Інтервал обраний правильно: NPV змінює своє значення з позитивного на негативне.Е вн розраховується за формулою:

  Е вн = Е 1% +

  NPV 1

  * (Е 2% - Е 1%). (7)

  NPV 1 - NPV 2

  Е вн = 70 +

  277 474

  * (80 - 70) = 76,732.

  277 474 + 134 680

  Це зразкове значення внутрішньої норми прибутковості. Для отримання її істинного значення змінимо інтервал, скоротивши його довжину до 1%: Е 1 = 76%, Е 2 = 77%. Розрахунок значення NPV при цих нормах рентабельності представлений в табліце23. Таблиця 23 Розрахунок уточненого значення NPV

  рік

  Потік, руб.

  Е 1 = 76%

  Е 2 = 77%

  At

  PV

  Аt

  PV

  0

  -3 523 500

  1

  -3 523 500

  1

  -3523 500

  1

  2 862 179

  0,568

  1 625 718

  0,565

  1 617 131

  2

  2 862 179

  0,323

  924 484

  0,319

  913 035

  3

  2 862 179

  0,183

  523 779

  0,180

  515 192

  4

  2 862 179

  0,104

  297 667

  0,102

  291 942

  5

  2 862 179

  0,059

  168 869

  0,058

  166 006

  РАЗОМ

  -

  -

  17 017

  -

  -20 194

  Е вн = 76 +

  17 017

  * (77 - 76) = 76,457.

  17 017 + 20 194

  Внутрішня норма прибутковості (Е вн = 76,457%) більше ціни авансируемого капіталу, яка дорівнює 19%. Отже, проект слід прийняти. Таким чином, за всіма показниками ефективності проект є ефективним і може бути прийнятий до реалізації. 4. РОЗРОБКА ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ І АНАЛІЗ РИЗИКІВ 4.1 Етапи інноваційного проекту

  Етапи інноваційного проекту по заміні обладнання представлені в таблиці 24.

  Таблиця 24

  Етапи інноваційного проекту

  захід

  кінцевий документ

  виконавці

  1

  2

  3

  1. Підготовчий етап

  Прийняття рішення про необхідність впровадження проекту

  Протокол наради

  Генеральний, технічний, комерційний директора

  1.2. Затвердження впровадження проекту

  Наказ про впровадження проекту

  Генеральний директор

  2. Виготовлення, монтаж і здача устаткування

  2.1. Розробка технологічної документації

  ТД

  Тих. відділ

  2.2. Купівля обладнання

  паспорти

  Комерційний директор

  2.3. Доставка обладнання

  Акт прийому

  Підприємство-продавець

  2.4. Монтаж обладнання

  Документи бух. звітності

  Наладчики підприємства-постачальника

  2.5. Проведення випробувань

  Протокол випробувань

  Комісія, фахівці тех. відділу

  2.6. Проведення дослідної експлуатації верстатів

  Протокол дослідної експлуатації

  Начальник цеху, фахівці цеху

  2.7. Коригування ТД за результатами дослідної експлуатації

  скоригований техпроцес

  Начальник цеху, фахівці цеху

  3. Організаційно-економічна підготовка виробництва

  3.1. Розрахунок собівартості продукції з урахуванням технологічних змін

  План по собівартості продукції

  Бухгалтер, комерційний директор

  3.2. Розробка внутріцехових робочих документів

  комплект РД

  Начальник цеху

  3.3. Навчання персоналу, атестація

  висновок комісії

  фахівці цеху

  4. Введення обладнання в експлуатацію

  4.1. Здача обладнання в промислову експлуатацію (кваліфікаційні випробування)

  Акт приймання в промислову експлуатацію, наказ про запуск обладнання

  Начальник цеху

  4.2. затвердження ТД

  затверджена ТД

  Технічний директор

  4.2 Розрахунок тривалості етапів інноваційного проекту

  Розрахунок трудомісткості етапів інноваційного проекту проводився на основі експертних оцінок.

  Для перекладу тривалості етапів з робочих днів у календарні будемо використовувати наступне співвідношення:

  Т j к = Т j / К,

  (8)

  де

  Т j до

  тривалість j-го етапу в календарних днях,

  Т j

  тривалість j-го етапу в робочих днях,

  До

  коефіцієнт, який вираховується наступним чином:

  К = число робочих днів / число календарних днів.

  (9)

  Розрахуємо коефіцієнт перерахунку К. Для цього необхідно визначити кількість календарних і робочих днів у кожному місяці (таблиця 25).

  Таблиця 25

  місяць

  Кількість календарних днів

  Кількість робочих днів

  1

  2

  3

  січень

  31

  17

  Лютий

  28

  20

  Квітень

  30

  20

  Травень

  31

  21

  червень

  30

  21

  Липень

  31

  22

  Серпень

  31

  22

  вересень

  30

  22

  Жовтень

  31

  21

  Листопад

  30

  21

  грудень

  31

  22

  РАЗОМ

  365

  251

  К = 251/365 = 0,7.

  Використовуючи формулу (9), розрахуємо тривалість кожного етапу в календарних днях.

  Всі розрахунки по тривалості етапів зведемо в таблицю 26.

  Таблиця 26

  Тривалість етапів процесу розробки проекту

  етап роботи

  Робочі дні, Т j

  Коефіцієнт, К

  Округлене значення календарного дня

  1

  2

  3

  4

  1. Підготовчий етап

  1.1. Прийняття рішення про необхідність впровадження проекту

  0,5

  0,7

  1

  1.2. Затвердження впровадження проекту

  0,5

  0,7

  1

  2. Виготовлення, монтаж і здача устаткування

  2.1. Розробка технологічної документації

  5

  0,7

  7

  2.2. Купівля обладнання

  3

  0,7

  4

  2.3. Доставка обладнання

  5

  0,7

  7

  2.4. Монтаж обладнання

  10

  0,7

  14

  2.5. Проведення випробувань

  1

  0,7

  1,5

  2.6. Проведення дослідної експлуатації апаратів

  2

  0,7

  ...........
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Збільшення обсягу продажів фірми на основі зростання продуктивності праці

  Скачати 113.09 Kb.