• Рішення
 • Завдання 2.
 • Завдання 3.
 • Завдання 4.


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір25.71 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 25.71 Kb.

  Зміна середньої рентабельності

  Завдання 1. Є такі дані по окремих галузях економіки РФ:


  Галузь економіки РФ

  базисний рік Звітній рік
  Витрати на виробництво продукції, млрд. Руб. Рентабельність продукції,% Витрати на виробництво продукції, млрд. Руб. Рентабельність продукції,%
  транспорт 562,2 17,2 1059,6 8
  зв'язок 121,8 30,7 225,1 33,4

  На підставі представлених даних визначте:

  а) зміна у відсотках рентабельності продукції по кожній галузі і середнє для двох галузей;

  б) який із чинників (рентабельність продукції кожної галузі або розподіл витрат на виробництво продукції між галузями) зробив найбільший вплив на зміну середньої рентабельності;

  в) на яку суму (млрд. руб.) змінилася прибуток від реалізації продукції під впливом змін в розподілі витрат на виробництво продукції між галузями;

  г) зміна прибутку під впливом зміни середньої рентабельності (в абсолютному і відносному вираженні).

  Проаналізуйте результати розрахунків і зробіть висновки.

  Рішення

  Вплив зміни показників рентабельності і витрат на зміну прибутку (в абсолютному та відносному вираженні):

  Абсолютна зміна рентабельності для кожної галузі:

  - Транспорт DR = 8% -17,2% = - 9,2%;

  - Зв'язок DR = 33,4% -30,7% = 2,7%.

  Середня рентабельність для двох галузей:

  ;

  .

  Зміна середньої рентабельності за рахунок зміни показників рентабельності по галузях:

  Зміна середньої рентабельності за рахунок зміни показників витрат по галузям:

  .

  Найбільший вплив на зміну середньої рентабельності надали показники рентабельності галузей.

  Зміна суми прибутку від реалізації продукції під впливом змін в розподілі витрат між галузями:

  Абсолютна і відносна зміна прибутку під впливом зміни середньої рентабельності:

  - Середні витрати за базисний і звітний період між галузями:


  - Абсолютна зміна прибутку під впливом зміни середньої рентабельності:

  - Відносна зміна прибутку під впливом зміни середньої рентабельності:

  або -50,3%.

  Завдання 2. За наведеними даними визначте:

  Вихідні дані про валовий збір і індексах цін виробників зернових культур в господарствах всіх категорій Російської Федерації.

  зернова культура 2003 р 2004 р
  Валовий збір, млн. Т Середня ціна виробників в середньому за рік, руб. за т Валовий збір, млн. Т Індекс цін виробників в середньому за рік. % До попереднього року
  Пшениця озима та яра 34,1 2423 45,4 162,3
  Жито озиме та яра 4,2 1349 2,9 155,3
  Кукурудза 2,1 2781 3,5 147,8
  Ячмінь озимий та ярий 18 тисячу дев'ятсот сорок одна 17,2 145,8
  Овес 5,2 1666 5 139,9
  Просо 1 2952 1,1 134,9
  Гречка 0,5 5062 0,7 127,1
  зернобобові 1,6 2824 1,9 126,3

  а) структуру валового збору за кожен рік, покажіть її графічно;

  б) зміна вартості зібраних зернових культур (в абсолютному і відносному вираженні);

  в) індекс цін виробників зернових культур (у відсотках до попереднього року).

  Проаналізуйте результати розрахунків і зробіть висновки.

  Рішення:

  зернова культура 2003 р 2004 р
  Валовий збір, млн. Т Питома вага культури,% Середня ціна виробників в середньому за рік, руб. за т Валовий збір, млн. Т Питома вага культури,% Індекс цін виробників в середньому за рік. % До попереднього року
  Пшениця озима та яра 34,1 51,12 2423 45,4 58,43 162,3
  Жито озиме та яра 4,2 6,30 1349 2,9 3,73 155,3
  Кукурудза 2,1 3,15 2781 3,5 4,50 147,8
  Ячмінь озимий та ярий 18 26,99 тисячу дев'ятсот сорок одна 17,2 22,14 145,8
  Овес 5,2 7,80 1666 5 6,44 139,9
  Просо 1 1,50 2952 1,1 1,42 134,9
  Гречка 0,5 0,75 5062 0,7 0,90 127,1
  зернобобові 1,6 2,40 2824 1,9 2,45 126,3
  Разом: 66,7 100,00 77,7 100,00

  Діаграма структури валового збору в процентному співвідношенні,%.

  Зміна вартості зібраних зернових культур в абсолютному і відносному вираженні:

  - Абсолютна зміна:

  - Відносна зміна:

  або 59,8%.

  Індекс цін всіх виробників зернових культур:

  або 162,2%.

  Завдання 3. На підставі наведених нижче даних визначте:

  а) середній розмір угоди купівлі та продажу по кожній групі і в цілому по всіх групах;

  б) показники структури за видами операції і розміром угод на підставі даних про кількість та обсяг угод;

  в) ступінь диференціації за розміром угод для покупки і продажу.

  Вихідні дані про розподіл операцій з фізичними особами з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти уповноваженими банками та їх філіями (за даними банківської статистики).

  вид операції Розмір угод, дол. Жовтень базисного року Жовтня звітного року
  кількість угод, тис.од. обсяг угод, млн. дол кількість угод, тис.од. обсяг угод, млн. дол
  Купівля до 250 2185,5 258,7 2389,2 406,8
  продаж 266,2 49,3 92,4 19,5
  Купівля 251-500 135,8 43,4 1839,9 328,8
  продаж 674,8 242,8 637,2 125,8
  Купівля 501-2000 11,9 8,8 463,6 1438,3
  продаж 498,9 362,8 366,9 1276,9
  Купівля 2001-5000 0,5 1,2 27,4 91,5
  продаж 4,6 12,7 167 463,5
  Купівля понад 5000 0,2 1,9 9,9 81,1
  продаж 0,1 1,1 35,3 306

  Порівняйте з лучанин результати. Проаналізуйте розраховані показники в динаміці. Побудуйте графіки. Зробіть висновки.

  Рішення:

  вид операції Розмір угод, дол Жовтень базисного року Жовтня звітного року
  кількість угод, тис.од. обсяг угод, млн. дол Середній розмір угод, дол. кількість угод, тис.од. обсяг угод, млн. дол Середній розмір угод, дол.
  Купівля до 250 2 185,50 258,70 125,63 2 389,20 406,80 171,78
  продаж 266,20 49,30 92,40 19,50
  Разом: 2 451,70 308,00 2 481,60 426,30
  Купівля 251-500 135,80 43,40 353,07 1 839,90 328,80 183,52
  продаж 674,80 242,80 637,20 125,80
  Разом: 810,60 286,20 2 477,10 454,60
  Купівля 501-2000 11,90 8,80 727,49 463,60 1 438,30 3 269,36
  продаж 498,90 362,80 366,90 1 276,90
  Разом: 510,80 371,60 830,50 2 715,20
  Купівля 2001-5000 0,50 1,20 2 725,49 27,40 91,50 2 854,94
  продаж 4,60 12,70 167,00 463,50
  Разом: 5,10 13,90 194,40 555,00
  Купівля понад 5000 0,20 1,90 10 000,00 9,90 81,10 8 564,16
  продаж 0,10 1,10 35,30 306,00
  Разом: 0,30 3,00 45,20 387,10
  ВСЬОГО: 3 778,50 982,70 13 931,68 6 028,80 4 538,20 15 043,76
  Середня: 2 786,34 3 008,75

  Середній розмір угоди по кожній групі:

  - См.таблицю і

  так далі для кожної групи.

  Середній розмір угоди по групах:

  для базисного періоду, для звітного - см табл.

  Завдання 4. Відомі наступні дані за основними показниками діяльності великих комерційних банків Російської Федерації на 01.08.2004 р, млн. Руб.

  банк Працюючі ризикові активи Власний капітал Залучені засоби прибуток
  Московський кредитний 8162,5 19500 тисячу двісті сімдесят одна 73,2
  Абсолют Каїка 8320,1 1703,8 2975 79,1
  "Росія" 6965,4 1327,6 29,1 257,6
  "Північна кізнл" 7914,5 1108,6 102,7 +1132
  Перше Про У К 8051,1 1005,5 3131,3 54
  101 банк 7051 763,5 26 113,2
  Славштеобанк 7281,8 1382,6 1585,2 152,4
  Промторгбанк 7438,8 2150,4 28 50,9
  Майстер-банк 5559,3 2877,3 264,2 415,8
  "Кредит-Урал" 5965,7 1816 24 399,1
  "Пересвет" 6475,4 11658,1 122,6 265,2
  "СтропПкрелт" 7092,9 1157,1 50 50,2
  "Транскапшанбанк" 6685,8 1216,4 620,4 171,3
  МІБ 7190,9 2668,8 115,4 411,5
  Новікомбанк 6787,8 1199,6 100,8 1642,3
  Інтерпромбанк 6385,5 837,6 80 2434
  Оргесбанк 5126,5 1987 122 1184,6
  "Таврійський" 5778,6 1283,5 8,9 71,5
  Лефко-Банк 6100,3 2443,8 863,6 32,1
  Еспобанк 4651,2 1536,9 461,3 40,4
  Сибірське Про У К 5709,4 885,3 50,2 один тисяча п'ятсот сімдесят чотири
  ВЕБІнвест Банк 9541,8 2137,3 1617,1 135,4
  ВКВ-Банк 5071,2 1095,5 205,4 32
  "Нафтовий" 4100,4 1671,2 281,6 31,6
  Ніжегородпромстройбанк 4576 1504,3 221,1 134,1
  Конверсбанк 5226,5 2246,7 1167,5 219
  Межтопенергобанк 5112,6 1829,9 133,2 93,9
  Фондсервісбанк 4291 996,2 546,9 46,3
  Татфомлбанк 10535,7 2613,9 1254,7 110
  Юніаструм 4733,6 1284,9 564,1 74,8

  За наведеними даними:

  а) побудуйте рівняння регресії між величиною активів і прибутком, покажіть графічно лінію регресії;

  б) визначте коефіцієнт еластичності;

  в) оціните ступінь тісноти зв'язку між величиною капіталу і обсягом залучених ресурсів, між величиною капіталу.

  Рішення:

  Рівняння регресії:

  , де

  - Коефіцієнти, які потрібно обчислити.

  Вищевказані коефіцієнти знаходяться із системи рівнянь:

  Для визначення коефіцієнтів побудуємо таблицю:

  банк Працюючі ризикові активи Хi Власний капітал Si Залучені кошти Pi прибуток Yi x i 2 x i y i s i 2 p i 2 s i p i
  1 "Нафтовий" 4100,4 1671,2 281,6 31,6 16813280,16 129572,64 2792909,44 79298,56 470609,92
  2 Фондсервісбанк 4291 996,2 546,9 46,3 18412681 198673,3 992414,44 299099,61 544821,78
  3 Ніжегородпромстройбанк 4576 1504,3 221,1 134,1 20939776 613641,6 2262918,49 48885,21 332600,73
  4 Еспобанк 4651,2 1536,9 461,3 40,4 21633661,44 187908,48 2362061,61 212797,69 708971,97
  5 Юніаструм 4733,6 1284,9 564,1 74,8 22406968,96 354073,28 1650968,01 318208,81 724812,09
  6 ВКВ-Банк 5071,2 1095,5 205,4 32 25717069,44 162278,4 1200120,25 42189,16 225015,7
  7 Межтопенергобанк 5112,6 1829,9 133,2 93,9 26138678,76 480073,14 3348534,01 17742,24 243742,68
  8 Оргесбанк 5126,5 1987 122 1184,6 26281002,25 6072851,9 3948169 14884 242414
  9 Конверсбанк 5226,5 2246,7 1167,5 219 27316302,25 1144603,5 5047660,89 1363056,25 2623022,25
  10 Майстер-банк 5559,3 2877,3 264,2 415,8 30905816,49 2311556,94 8278855,29 69801,64 760182,66
  11 Сибірське Про У К 5709,4 885,3 50,2 один тисяча п'ятсот сімдесят чотири 32597248,36 8986595,6 783756,09 2520,04 44442,06
  12 "Таврійський" 5778,6 1283,5 8,9 71,5 33392217,96 413169,9 1647372,25 79,21 11423,15
  13 "Кредит-Урал" 5965,7 1816 24 399,1 35589576,49 2380910,87 3297856 576 43584
  14 Лефко-Банк 6100,3 2443,8 863,6 32,1 37213660,09 195819,63 5972158,44 745804,96 2110465,68
  15 Інтерпромбанк 6385,5 837,6 80 2434 40774610,25 15542307 701573,76 6400 67008
  16 "Пересвет" 6475,4 11658,1 122,6 265,2 41930805,16 1717276,08 135911295,6 15030,76 1429283,06
  17 "Транскапшанбанк" 6685,8 1216,4 620,4 171,3 44699921,64 1145277,54 1479628,96 384896,16 754654,56
  18 Новікомбанк 6787,8 1199,6 100,8 1642,3 46074228,84 11147603,94 1439040,16 10160,64 120919,68
  19 "Росія" 6965,4 1327,6 29,1 257,6 48516797,16 1794287,04 1762521,76 846,81 38633,16
  20 101 банк 7051 763,5 26 113,2 49716601 798173,2 582932,25 676 19851
  21 "СтропПкрелт" 7092,9 1157,1 50 50,2 50309230,41 356063,58 1338880,41 2500 57855
  22 МІБ 7190,9 2668,8 115,4 411,5 51709042,81 2959055,35 7122493,44 13317,16 307979,52
  23 Славштеобанк 7281,8 1382,6 1585,2 152,4 53024611,24 1109746,32 1911582,76 2512859,04 2191697,52
  24 Промторгбанк 7438,8 2150,4 28 50,9 55335745,44 378634,92 4624220,16 784 60211,2
  25 "Північна кізнл" 7914,5 1108,6 102,7 +1132 62639310,25 8959214 1228993,96 10547,29 113853,22
  26 Перше Про У К 8051,1 1005,5 3131,3 54 64820211,21 434759,4 1011030,25 9805039,69 3148522,15
  27 Московський кредитний 8162,5 19500 тисячу двісті сімдесят одна 73,2 66626406,25 597495 380250000 1615441 24784500
  28 Абсолют Каїка 8320,1 1703,8 2975 79,1 69224064,01 658119,91 2902934,44 8850625 5068805
  29 ВЕБІнвест Банк 9541,8 2137,3 1617,1 135,4 91045947,24 1291959,72 4568051,29 2615012,41 3456227,83
  30 Татфомлбанк 10535,7 2613,9 1254,7 110 111000974,5 1158927 6832473,21 1574272,09 3279660,33
  сума 193883,3 75889,3 18023,3 11481,5 1322806447 73680629,18 597253406,6 30633351,43 53985769,9
  Середня 6 462,78 2 529,64 600,78 382,72

  ; .

  Знайдемо невідомі коефіцієнти :

  ;

  .


  Таким чином, шукане рівняння набуде вигляду:

  Коефіцієнт еластичності для лінійної регресії визначається за формулою

  (Див. Таблицю).

  Визначимо тісноту зв'язку між власним капіталом (S) і залученими коштами (P), обчисливши коефіцієнт кореляції за формулою:

  , де

  ; .

  ;

  ;

  ;

  .

  Так як коефіцієнт кореляції rбліже по модулю до нуля, то зв'язок між власним капіталом і залученими коштами досить слабка.