• 2. Поняття дісконтної Величини та дисконтування
 • Чистий дисконтний дохід (ЧДД).
 • Індекс доходності (ІД) проекту
 • Внутрішня норма доходності (ВНД)
 • Строк окупності


 • Дата конвертації01.05.2017
  Розмір8.78 Kb.
  Типконтрольна робота

  Зміни у доході на споживання. Поняття дісконтної величини. ОБСЯГИ надлишково Попит

  варіант 10

  1. Вплив Зміни у доході на споживання. Кріві Енгеля

  Если дохід змінюється на величину? R, бюджетне обмеження набуває вигляд:

  P 1 Q 1 + P 2 Q 2 = R +? R

  Внаслідок Збільшення доходу бюджетна пряма зсувається вправо. У разі Зменшення доходу бюджетна лінія зсувається вліво. Если зєднаті между собою точки при зсуві бюджетної Лінії вправо, одержимо криву «дохід - споживання».

  Для нормальних товарів величина ОБСЯГИ всегда змінюється у тому ж напрямку что й дохід. Крива дістала Назву крівої Рівняння життя.

  Дерло економістом, Який досліджував Вплив Зміни доходу на структуру СПОЖИВЧИХ витрат, БУВ німецький статистик Ернест Енгель.

  Крива Енгеля - це графік Попит на один з товарів при незмінніх цінах, поданий функцією доходу.

  Приклад кривих «дохід - споживання» и кривих Енгеля.

  Для товарів замінніків, де P 1 > P 2 крива «дохід - споживання» збігається з горизонтальною віссю.

  Функція доходу для товару 1 запісується як R = P 1 Q 1. Попит на товар 1 візначається як Q 1 = R / P 1 і крива Енгеля представляет собою пряму лінію. Нахил цієї прямої Лінії дорівнюватіме P 1. Для товарів-комплементів крива «дохід - споживання» є Променя, Який виводу з качана координат. Крива Енгеля має вигляд двох прямих, Що Виходять з однієї точки и розташовані під прямим кутом. Бюджетне обмеження для споживача товарів-комплементів запісується як

  R = P 1 Q 1 + P 2 Q 2 = (P 1 + P 2) Q 1,, оскількі Q 1 = Q 2.

  2. Поняття дісконтної Величини та дисконтування

  При оцінюванні ефектівності варіантів проектів капітальніх вкладень, їх інвестування, порівняння показніків різночасовіх витрат и результатів здійснюється приведенням їх до початкових або наперед заданого Іншого фіксованого моменту часу. Операція приведення доходу (результату) до моменту вкладення Капіталу назівається дисконтування. В ее основе - норма дисконту (Е), что дорівнює прійнятній для інвестора нормі доходу на капітал. Приведення до базисного моменту часу витрат и результатів, Які ма ють місце на ІНШОМУ кроці розрахунку реализации проекту, Відображається їх добутком на коефіцієнт дисконтування а t что візначається для постійної норми дисконту (Е) за формулою:

  де і - номер Кроку розрахунку (і = 1, 2, 6 + 60,..., t); t - строк Освоєння капіталовкладень.

  Відрізком годині, что відповідає КРОК, может буті місяць, квартал, рік. Если ж норма дисконту змінюється у часі та на імовірному кроці дорівнює Е i то при a 0 = 1 коефіцієнт дисконтування

  Сама величина норми дисконту складається з трьох складових: темпу інфляції, мінімальної норми прибутку, коефіцієнта, что враховує степень ризики. Під мінімальною нормою прибутку розуміють найменшого гарантованого рівень доходності, что Склаві на Сайти Вся Капіталу. Дисконтований множнік дозволяє візначіті Сучасний ВАРТІСТЬ (фінансовий еквівалент) Наступний капітальніх вкладень и дохід, что зростають за Певний рядків за правилом складних процентів.

  Порівняння різніх інвестіційніх проектів (або варіантів проекту) та вибір кращий з них для фінансування капітальніх вкладень, что зіставляються з помощью дисконтування, відбуваються з Використання різніх показніків, до якіх належати:

  * Чистий дисконтний дохід;

  * Індекс доходності (прібутковості);

  * Внутрішня норма доходності (внутрішня норма прібутковості, рентабельність, повернення інвестіцій);

  * Рядків окупності.

  Чистий дисконтний дохід (ЧДД).

  Метод розрахунку ЧДД пріпускає, что предприятие (фірма) Ранее задає мінімально допустиму ставку відсотка, при Якій інвестиції могут вважатіся ефективного. Така «задана» ставка відсотка назівається розрахунково ставкою відсотка підприємства ( «субєктівною ставкою відсотків).

  ЧДД візначається як сума ефектів за увесь розрахунковий период, что наведена до початкових КРОК, або як перевіщення інтегральніх результатів над інтегральнімі витратами.

  Если в течение розрахункового ПЕРІОДУ немає інфляційної Зміни цен або розрахунок відбувається у базових цінах, то величина ЧДД для постійної норми дисконту обчіслюється за формулою:

  де Р i - результати, досягнуті на імовірному кроці розрахунку; В i - витрати, у тому чіслі капітальні вкладення, что здійснюються на цьом ж кроці (за вінятком амортизаційних відрахувань); t - период розрахунку.

  Ефект, досягнуть на ІНШОМУ кроці, дорівнює:

  Чим більшій чим більшій чистий дисконтований дохід, тім ефектівнішій проект.

  На практике часто корістуються модіфікованою формулою для визначення ЧДД. Для цього зі складу витрат віключають капітальні вкладення та позначають через:

  До i - капіталовкладення на Першому кроці;

  К - суму дисконтних капіталовкладень, а самє:

  Если позначіті витрати, які не включені капіталовкладення через В i, то отрімаємо формулу:

  Тут чистий дисконтний дохід візначається як різніця между сумою наведених ефектів и пріведеної до того ж моменту величиною капітальніх вкладень.

  Індекс доходності (ІД) проекту представляет собою відношення суми наведених ефектів до величини капіталовкладень:

  Індекс доходності тісно повязаний Із ЧДД. ВІН складається з тих же елементів и его значення повязане зі значенням ЧДД: если ЧДД - додатний, то ІД> 1 - неефективно.

  Внутрішня норма доходності (ВНД) представляет собою норму дисконту (Е ВН), при Якій величина приведених ефектів дорівнює наведених капіталовкладенням, тобто чистий дисконтний дохід превращается в нуль. Інакше Кажучи, Е ВН (ВНД) є розв'язання Рівняння:

  Таким чином, розрахунок ЧДД та ІД проекту дает відповідь на питання, чи є проект ефективного при певній візначеній нормі дисконту (Е), а внутрішня норма доходності проекту візначається в процесі розрахунку и потім порівнюється з нормою доходу, якові требует інвестор на капітал, что вкладається .

  Если ВНД дорівнює або более норми доходу, якові требует інвестор на капітал, то інвестиції в Сейчас проект віправдані.

  Строк окупності - Показник, что показує, за Який период часу скуповуються капітальні вкладення у проект. Це - период, вімірюваній у місяцях, кварталах або роках, починаючі з которого первісні вкладення та інші витрати, повязані з інвестиційним проектом, покріваються Сумарний результатами его Здійснення.

  Результати й витрати у звязку зі здійсненням проекту можна обчіслюваті з дисконтування и без дисконтування. Відповідно отрімуємо и два різніх рядки окупності.

  Визначення рядок окупності проекту на базі недисконтним доходів застосовується при необхідності швидкої ОЦІНКИ при віборі альтернативних проектів; ВІН НЕ враховує факторів часу.

  Для більш точного визначення рядок окупності рекомендується візначаті цею рядків Із Використання дисконтування витрат и результатів реализации проекту.

  Строк окупності, что візначається з урахуванням методу дисконтування, - це мінімальній годин Інтервал від качана Здійснення проекту, за межами которого Інтегральний ефект становится у подалі невідємнім, тобто за период, починаючі з которого первісні вкладення та інші витрати, повязані з інвестиційним проектом, покріваються Сумарний результатами его Здійснення.

  3. Завдання

  Функція ринкового Попит

  X D = 100 - 6P,

  а функція Пропозиції

  X S = 20 + P

  Візначте ОБСЯГИ надлишково Попит, если державою встановлен фіксовану Ціну на цею товар P = 10 грн.

  розвязок:

  X D = 100 - 6 * 10 = 40

  X S = 20 + 10 = 30

  X D> X S на 10

  Відповідь: ОБСЯГИ надлишково Попит (дефіціту) ставити 10.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Зміни у доході на споживання. Поняття дісконтної величини. ОБСЯГИ надлишково Попит