• Форма HelpForm 2 (допомога в розумінні результатів обчислень)
 • Форма HelpForm 3 (допомога в перекладі одиниць часу)
 • Форма InsForm (введення кількості етапів робіт, перевірка формату листа, перевірка правильності введення, виклик довідки, вихід з програми, перехід до розрахункової формі)
 • Форма OKForm (підтвердження закінчення введення початкових даних)
 • Форма Perevod 1 (запамятовування поточних одиниць часу)
 • Форма Perevod 2 (переклад одиниць часу, повернення до розрахункової формі)
 • SolForm (перевірка правильності заповнення таблиці, перевірка формату листа, перевірка наявності даних в аркуші результатів, виклик модуля формування та заповнення таблиці результатів)
 • Форма STF (вхід в програму, завершення роботи програми)
 • Модуль Result (побудова таблиці результатів)
 • Модуль Solve (побудова таблиці початкових даних, знаходження критичного шляху і супутніх даних, виділення комірки, що містить неправдиву інформацію)


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір58.57 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 58.57 Kb.

  Знаходження критичного шляху табличним методом

  зміст

  Вступ. 2

  1.Постановка завдання. 3

  2.Метод рішення. 4

  3.Язик програмування. 11

  4.Опісаніе алгоритму. 12

  5.Контрольний приклад. 15

  6.Опісаніе інтерфейсу з користувачем. 19

  Висновок. 20

  Література. 21

  Лістинг програми .. 22


  Вступ

  Мережевий графік - необхідний елемент складного виробництва, що складається з декількох пов'язаних і залежать один від одного етапів. Виявлення критичного шляху і тимчасових резервів виробництва - основне завдання, яке вирішується побудовою мережевого графіка. Такі завдання можуть бути представлені у вигляді графа і у вигляді відображає його таблиці. Для знаходження критичного шляху (послідовності етапів роботи, що визначають тривалість всього проекту і не мають резерву за часом) застосовуються обчислювальні методи. Одним з таких методів є табличний метод і застосовується для даних, представлених у вигляді таблиці.

  Проблема автоматизації розрахунку мережного графіка є досить актуальною і важливою. Обчислення критичного шляху за допомогою ЕОМ допоможе в кілька разів прискорити цей процес, а при великих графіках - у багато разів. Тому автоматизація розрахунку мережного графіка може мати велику практичну користь.


  1.Постановка завдання

  Ми розглядаємо задачу, яка представлена ​​у вигляді графа.

  Мал. 1

  Вершини графа - етапи робіт.

  Ребра графа - виконання роботи. Ребра мають довжину, що позначає тривалість роботи і напрям, що позначає послідовність виконання роботи.

  Потрібно знайти такий шлях на графі, який би мав максимальну довжину в порівнянні з усіма можливими шляхами для даного графа.

  Дані завдання також можуть бути представлені у вигляді таблиці

  Види робіт тривалість
  1-2 2
  1-4 1
  1-5 4
  2-3 3
  4-3 5
  4-6 3
  4-7 1
  4-9 3
  5-6 2
  6-10 5
  7-8 6
  7-9 2

  Метою рішення також є:

  Обчислення часу раннього початку робіт кожного виду - мінімального терміну початку роботи, рахуючи від початку проекту.

  Обчислення часу раннього завершення робіт кожного виду - мінімального терміну завершення роботи, рахуючи від початку проекту.

  Обчислення часу пізнього початку робіт кожного виду - максимального терміну початку роботи, рахуючи від початку проекту.

  Обчислення часу пізнього завершення робіт кожного виду - максимального терміну завершення роботи, рахуючи від початку проекту.

  Обчислення повного резерву робіт кожного виду - максимального запасу часу на яке можна відстрочити початок роботи.

  3.Язик програмування

  Для написання програми була вибрана мова VBA з наступних причин:

  1. VisualBasicforApplications дозволяє зручно працювати з великими таблицями, зчитуючи з них дані, виробляючи над ними перетворення і будуючи нові.

  2. Використання VBA під оболонкою Excel дозволяє використовувати функції даної оболонки, що полегшують введення даних і роботу з ними.

  3. Ця мова дозволяє автоматизувати деякі етапи написання програми засобами макрорекордер.

  4. Я добре знайомий з цією мовою і мені зручніше за все буде писати програму саме за допомогою VBA.

  5. Простота в освоєнні мови і доступність вихідних кодів програми дозволить наступним користувачам вдосконалити її, або змінити під свої вимоги.


  4.Опісаніе алгоритму

  1. При запуску вікна введення початкових даних користувачеві пропонується ввести кількість етапів робіт:

  А) Виконується перевірка на правильність введення. Кількість виражається числом, воно повинно бути цілим (якщо число дробове, то відбувається усічення дробової частини) і не повинно перевищувати 254.

  Б) Якщо умови введення виконані, то відбувається перевірка на наявність інформації в листі, про що виводиться повідомлення.

  В) Будується таблиця вихідних даних

  2. Після промальовування таблиці користувач повинен заповнити її значеннями:

  А) після підтвердження користувачем заповнення таблиці:

  3. Користувач переходить до іншого робочого вікна, де він має можливість активувати розрахунок критичного шляху і мережевого графіка, або перевести одиниці часу з одних в інші (наприклад, дні в години), якщо в таблиці є дробові числа, оскільки в конкретному завданні під оболонкою VBA обчислення з використанням дробових чисел дають похибку.

  А) Якщо користувач вибрав переклад одиниць часу, то числа в таблиці вихідних даних перетворюються за обраною схемою.

  Б) Якщо користувач вибрав побудова мережевого графіка, то будується таблиця, що має дані про час раннього і пізнього початку роботи, раннього і пізнього завершення роботи, а також резерв по часу для кожного етапу і послідовність етапів критичного шляху.

  4. Натиснувши кнопку розрахунку мережного графіка, користувач запускає алгоритм пошуку критичного шляху і супутніх даних, який працює в такий спосіб:

  4.1. У таблицю рішення заноситься інформація з таблиці вихідних даних і підраховується кількість записів (число видів робіт).

  4.2. Визначаються початкові етапи. Якщо в таблиці вихідних даних стовпець не містить дані тривалості, значить, цим етапом не закінчується жоден вид робіт, тобто він початковий.

  4.3. Для всіх початкових етапів, знайдених по вихідній таблиці заносяться значення раннього початку робіт рівні 0 і час раннього закінчення робіт 0 + тривалість виду робіт.

  4.4. Для кожної заповненої таким чином рядка визначається етап закінчення виду робіт і його позначення запам'ятовується. З усіх видів робіт, що закінчуються на такий етап, виявляється вид, що має максимальне значення часу раннього закінчення роботи. Це значення також запам'ятовується. Далі в таблиці відшукуються види робіт, що починаються на раніше запомненний етап і для всіх записів, які відповідають умові в графу час раннього початку заноситься запомненное максимальне значення часу раннього закінчення роботи. Алгоритм повторюється, поки не залишиться ні за одну повну висоту.

  4.5. У таблиці результатів, де для кожного виду робіт визначено час раннього початку і завершення, визначається максимальне значення часу раннього закінчення роботи, яке є тривалістю всього проекту.

  4.6. Визначаються кінцеві етапи. Якщо в таблиці вихідних даних рядок не містить дані тривалості, значить, цим етапом не почалась жоден вид робіт, тобто він кінцевий.

  4.7. Для всіх кінцевих етапів, знайдених по вихідній таблиці заносяться значення пізнього завершення робіт рівні тривалості проекту і час пізнього початку робіт, однакову різниці тривалості проекту та тривалості виду робіт. Обчислюється повний резерв дорівнює різниці між пізнім і раннім часом закінчення (початку) робіт.

  4.8. Для кожної заповненої таким чином рядка визначається етап початку виду робіт і його позначення запам'ятовується. З усіх видів робіт, що починаються на такий етап, виявляється вид, що має мінімальне значення часу пізнього початку роботи. Це значення також запам'ятовується. Далі в таблиці відшукуються види робіт, що закінчуються на раніше запомненний етап і для всіх записів, які відповідають умові в графу доби пізнього завершення заноситься запомненное мінімальне значення часу пізнього початку роботи. Обчислюється повний резерв. Алгоритм повторюється, поки не залишиться ні за одну повну висоту.

  4.9. Виділяються записи, що мають значення повного резерву рівне 0. Такі види робіт входять в критичний шлях.

  4.10. Для відшукання критичного шляху з першої зустрілася записи з повним резервом рівним нулю беруться значення початку і завершення виду робіт. Для всіх наступних записів береться тільки позначення етапу завершення виду робіт. Працездатність таким алгоритмом забезпечує структура розрахункової таблиці, де види робіт впорядковані по етапах їх початку. Однак якщо користувач пронумерує етапи в зворотному порядку, може статися так, що який-небудь етап зустрінеться в критичному шляху два рази, а інший ні разу. Для цього передбачений алгоритм пошуку повторюваних значень в критичному шляху. Якщо повторення виявлені, то програма будує критичний шлях у зворотному порядку. З останньої зустрілася записи з повним резервом рівним нулю беруться значення завершення і початку виду робіт. Для всіх наступних записів береться тільки позначення етапу початку виду робіт.

  5. Результати обчислень виводяться на екран. Користувач може перевести одиниці часу в зворотному порядку (п. 3).


  5.Прімер рішення задачі на ЕОМ

  Визначимо критичний шлях на основі даних про зв'язки між етапами робіт і тривалості виконання робіт.

  Нехай заданий граф.

  На основі даних графа будується таблиця

  Види робіт

  Продовжуйте

  жітель-

  ність

  Час раннього початку Час раннього кінця Час пізній початок Час пізнього кінця повний резерв
  1-2 2
  1-4 1
  1-5 4
  2-3 3
  4-3 5
  4-6 3
  4-7 1
  4-9 3
  5-6 2
  6-10 5
  7-8 6
  7-9 2

  Спочатку вводиться число етапів робіт (в даному прикладі 10)

  Виходячи з даних таблиці заповнюється електронна таблиця вихідних даних, де номер рядка - етап початку роботи, а номер стовпчика - етап завершення роботи.

  Після натискання на кнопку «ОК» відкриється меню рішення

  У конкретному прикладі переклад одиниць часу не потрібно, але для наочності можна здійснити переклад. Припустимо є дані про тривалість в днях, але є необхідність представити їх в годиннику.


  Провівши розрахунок отримаємо підсумкову таблицю:

  Можна здійснити зворотний переклад одиниць часу.

  Це завдання було вирішене раніше без використання ЕОМ і мала рішення:

  Види робіт

  Продовжуйте

  жітель-

  ність

  Час раннього початку Час раннього кінця Час пізній початок Час пізнього кінця повний резерв
  1-2 2 0 2 6 8 6
  1-4 1 0 1 1 3 2
  1-5 4 0 4 0 4 0
  2-3 3 2 5 8 11 6
  4-3 5 1 6 6 11 4
  4-6 3 1 4 3 6 2
  4-7 1 1 2 4 5 3
  4-9 3 1 4 8 11 7
  5-6 2 4 6 4 6 0
  6-10 5 6 11 6 11 0
  7-8 6 2 8 5 11 3
  7-9 2 2 4 9 11 7


  Критичний шлях: 1-5-6-10

  Результати обчислень вручну і на ЕОМ збігаються.

  5.Опісаніе інтерфейсу і керівництво користувача

  При запуску Excel файлу з'являється стартове вікно, на якому розташовуються 2 кнопки:

  «Почати роботу» при натисканні на цю кнопку викликається вікно введення початкових даних.

  «Вихід» при натисканні на цю кнопку відбувається закриття програми і Excel.

  У вікні введення початкових даних користувач задає число етапів робіт (число повинне бути цілим в діапазоні від 3 до 254)

  У формі знаходяться 4 кнопки і прапорець

  · «ОК» - формування таблиці вихідних даних і включення режиму заповнення таблиці.

  · «Скасування» - закриття форми

  · «Довідка» - виклик довідки про програму

  · «Пропустити» - перехід до форми рішення

  · «Включити підказки» - включення пояснювальних вікон.

  Після заповнення таблиці користувач переходить до вікна рішення

  На якому розташовуються 3 кнопки:

  · «Визначення критичного шляху» - розрахунок критичного шляху і супутніх даних і виведення результатів на екран.

  · «Повернення до введення початкових даних» - відкриття вікна введення початкових даних і листа введення.

  · «Переклад одиниць часу» - відкриття вікна перекладу одиниць часу в якому потрібно вибрати поточні одиниці часу і натиснути кнопку «ОК», потім вибрати необхідні одиниці часу і натиснути кнопку «ОК».

  висновок

  В результаті виконання роботи був вивчений алгоритм знаходження критичного шляху і складання таблиці мережевого графіка. На основі алгоритму реалізована програма, що забезпечує графічний інтерфейс користувача, табличний введення даних і табличний висновок отриманих результатів.


  література

  1. Бєляєв С.П. Курс лекцій з «Дослідженню операцій».

  2. Кузьменко В.Г, Програмування на Microsoft Visual BasicforApplications 2003 / Москва изд. Біном; 2004р. - 880 с .: іл.


  лістинг програми

  Форма About (довідка про програму)

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  InsForm.Show

  End Sub

  Форма HelpForm 1 (допомога в заповненні таблиці)

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  Hide

  OKForm.StartUpPosition = 0

  OKForm.Top = 450

  OKForm.Left = 580

  OKForm.Show

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  Hide

  InsForm.Show

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  InsForm.Show

  End Sub

  Форма HelpForm 2 (допомога в розумінні результатів обчислень)

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  check = True

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  check = False

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Форма HelpForm 3 (допомога в перекладі одиниць часу)

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  check = True

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  check = False

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Форма InsForm (введення кількості етапів робіт, перевірка формату листа, перевірка правильності введення, виклик довідки, вихід з програми, перехід до розрахункової формі)

  'Перевірка правильності введення

  PrivateSubCommandButton1_Click ()

  Dim Answer As String

  Application.ScreenUpdating = False

  If iget.Value = "" Then

  MsgBox "Введітеколічествоетапов", vbCritical + vbOKOnly, "Ошібкаввода"

  Exit Sub

  End If

  If Not (IsNumeric (iget.Value)) Then

  MsgBox "Кількість етапів роботи повинно бути числом", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  Exit Sub

  End If

  If iget.Value <3 Then

  MsgBox "Кількість етапів роботи повинно бути не менше 3", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  Exit Sub

  End If

  If iget.Value> 254 Then

  MsgBox "Кількість етапів роботи повинно бути не більше 222", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  Exit Sub

  End If

  n = Fix (iget.Value)

  'Перевірка листа на наявність інформації

  For i = 1 To 254

  For j = 1 To 254

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  Answer = MsgBox ( "Лист містить інформацію! Якщо не перерветься вона буде знищена! Продовжити?", VbCritical + vbOKCancel, "Попередження")

  End If

  If Answer = vbCancel Then

  i = 254

  j = 254

  Exit Sub

  End If

  If Answer = vbOK Then

  i = 254

  j = 254

  End If

  Next j

  Next i

  'Побудова таблиці введення і перехід до неї

  Range ( "A1: IV254"). Select

  Selection.Clear

  InsData

  Application.ScreenUpdating = True

  Hide

  If help.Value = True Then

  hlp = True

  HelpForm1.Show

  Else

  hlp = False

  OKForm.StartUpPosition = 0

  OKForm.Top = 450

  OKForm.Left = 580

  OKForm.Show

  End If

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  Hide

  STF.Show

  End Sub

  Private Sub CommandButton3_Click ()

  Hide

  About.Show

  End Sub

  Public Sub Start ()

  iget.Value = n

  End Sub

  Private Sub CommandButton4_Click ()

  Dim flag As Boolean

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  flag = True

  n = 1

  If Not ActiveSheet.Cells (1, 1) .Value = "№" Then

  MsgBox "Ліст не відформатований для розрахунку, скористайтеся вікном введення даних", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  Hide

  InsForm.Show

  Exit Sub

  End If

  Do While flag

  n = n + 1

  If ActiveSheet.Cells (n, 1) .Value = "" Then

  flag = False

  End If

  If ActiveSheet.Cells (n, 1) .Value = n - 1 Then

  flag = True

  Else: flag = False

  End If

  Loop

  n = n - 2

  For i = 2 To n

  If Not ActiveSheet.Cells (1, i) .Value = i - 1 Then

  MsgBox "Ліст не відформатований для розрахунку, скористайтеся вікном введення даних", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  Hide

  InsForm.Show

  Exit Sub

  End If

  Next i

  End Sub

  Private Sub SpinButton1_SpinUp ()

  If iget.Value <= 222 Then

  iget.Value = iget.Value + 1

  Else

  Exit Sub

  End If

  End Sub

  Private Sub SpinButton1_SpinDown ()

  If iget.Value> = 4 Then

  iget.Value = iget.Value - 1

  Else

  Exit Sub

  End If

  End Sub

  Private Sub UserForm_Initialize ()

  iget.Value = 10

  Sheets ( "Data"). Select

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  STF.Show

  End Sub

  Форма OKForm (підтвердження закінчення введення початкових даних)

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  Hide

  SolForm.Show

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Форма Perevod 1 (запам'ятовування поточних одиниць часу)

  'Запам'ятовування поточних одиниць часу

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  If Minutes.Value = True Then

  edin = 1

  End If

  If Chas.Value = True Then

  edin = 2

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  edin = 3

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  edin = 4

  End If

  If Mes.Value = True Then

  edin = 5

  End If

  If Godi.Value = True Then

  edin = 6

  End If

  Hide

  Perevod2.Show

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Форма Perevod 2 (переклад одиниць часу, повернення до розрахункової формі)

  'Переводедініцвремені

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  Hide

  SolForm.Show

  If ActiveSheet.Cells (1, 1) .Value = "№" Then

  If edin = 1 Then

  If Minutes.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 60

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 1440

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 10080

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 525600

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 2 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 60

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 24

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 168

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 8760

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 3 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 1440

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 24

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 7

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 365

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 4 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 10080

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 168

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 7

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  End If

  If edin = 5 Then

  If Minutes.Value = True Then

  MsgBox "Точнийпереводневозможен. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Chas.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Mes.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 12

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 6 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 525600

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 8760

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 365

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Mes.Value = True Then

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 12

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Godi.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  End If

  End If

  If ActiveSheet.Cells (1, 1) .Value = "Начальнийетап" Then

  If edin = 1 Then

  If Minutes.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 60

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 1440

  End If

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 10080

  Next j

  Next i

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точнийпереводневозможен. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 525600

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 2 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 60

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 24

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 168

  Next j

  Next i

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точнийпереводневозможен. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 8760

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 3 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 1440

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 24

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 7

  Next j

  Next i

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точнийпереводневозможен. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 365

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 4 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 10080

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 168

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 7

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Mes.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Godi.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  End If

  If edin = 5 Then

  If Minutes.Value = True Then

  MsgBox "Точнийпереводневозможен. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Chas.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  MsgBox "Точний переклад неможливий. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Mes.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  If Godi.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value / 12

  Next j

  Next i

  End If

  End If

  If edin = 6 Then

  If Minutes.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 525600

  Next j

  Next i

  End If

  If Chas.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 8760

  Next j

  Next i

  End If

  If Sutki.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 365

  Next j

  Next i

  End If

  If Nedeli.Value = True Then

  MsgBox "Точнийпереводневозможен. Спробуйте інший варіант", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка введення"

  End If

  If Mes.Value = True Then

  For i = 2 To scount

  For j = 3 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value * 12

  Next j

  Next i

  End If

  If Godi.Value = True Then

  Exit Sub

  End If

  End If

  End If

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  SolForm.StartUpPosition = 0

  SolForm.Top = 350

  SolForm.Left = 480

  SolForm.Show

  End Sub

  Форма SolForm (перевірка правильності заповнення таблиці, перевірка формату листа, перевірка наявності даних в аркуші результатів, виклик модуля формування та заповнення таблиці результатів)

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  Dim Ans As String

  Dim fl As Boolean

  Dim cou As Integer

  cou = 0

  check = True

  If Not ActiveSheet.Cells (1, 1) .Value = "№" Then

  Ans = MsgBox ( "Лист не відформатовано для розрахунку, скористайтеся вікном введення даних", vbCritical + vbOKCancel, "Помилка")

  If Ans = vbOK Then

  Hide

  InsForm.Show

  Sheets ( "Data"). Select

  Exit Sub

  End If

  If Ans = vbCancel Then

  Exit Sub

  End If

  End If

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not IsNumeric (ActiveSheet.Cells (i, j) .Value) Then

  MsgBox "Тривалість роботи повинна виражатися числом!", VbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  markcell

  Exit Sub

  End If

  kn = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value

  kk = Fix (ActiveSheet.Cells (i, j) .Value)

  If kk

  MsgBox "Дробові числа дають похибку при обчисленні! Скористайтеся перекладом одиниць часу, щоб отримати цілі числа.", VbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  markcell

  Exit Sub

  End If

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  If Not ActiveSheet.Cells (j, i) .Value = "" Then

  MsgBox "Є етапи, які замикаються самі на себе! Це призведе до зациклення програми!", VbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  markcell

  Exit Sub

  End If

  End If

  Next j

  If Not ActiveSheet.Cells (i, i) .Value = "" Then

  j = i

  MsgBox "Точка відліку не повинна имееть тривалості", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  markcell

  Exit Sub

  End If

  Next i

  For i = 2 To n + 1

  fl = False

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (j, i) .Value = "" Then

  fl = True

  End If

  Next j

  If fl = True Then

  cou = cou + 1

  End If

  Next i

  If cou = n Then

  MsgBox "Повинен бути хоча б один початковий етап!", VbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  Exit Sub

  End If

  If cou = 0 Then

  MsgBox "Повинен бути хоча б один кінцевий етап!", VbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  Exit Sub

  End If

  If hlp = True Then

  Hide

  HelpForm2.Show

  End If

  If check = False Then

  Exit Sub

  End If

  Application.ScreenUpdating = False

  Sheets ( "Rez"). Select

  If Sheets ( "Rez"). Cells (1, 1) .Value = "Начальнийетап" Then

  Ans = MsgBox ( "Лист Rez вже містить результати обчислень. Зберегти обчислення в іншому аркуші?", VbCritical + vbYesNo, "Інформація")

  If Ans = vbYes Then

  Sheets.Add

  For i = 1 To 222

  For j = 1 To 8

  ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, j) .Value

  Next j

  Next i

  RTable

  End If

  End If

  Sheets ( "Rez"). Select

  Range ( "A1: IV230"). Select

  Selection.Clear

  RTable

  Sheets ( "Data"). Select

  Solut

  Application.ScreenUpdating = True

  Sheets ( "Rez"). Select

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  Hide

  InsForm.Start

  InsForm.Show

  Sheets ( "Data"). Select

  End Sub

  Private Sub CommandButton6_Click ()

  check = True

  If Not ActiveSheet.Cells (1, 1) .Value = "№" Then

  If Not ActiveSheet.Cells (1, 1) .Value = "Начальнийетап" Then

  MsgBox "Ліст не відформатований для розрахунку, скористайтеся вікном введення даних", vbCritical + vbOKOnly, "Помилка"

  Hide

  InsForm.Show

  Sheets ( "Data"). Select

  Exit Sub

  End If

  End If

  If hlp = True Then

  Hide

  HelpForm3.Show

  End If

  If check = False Then

  Exit Sub

  End If

  Hide

  Perevod1.Show

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Hide

  STF.Show

  End Sub

  Форма STF (вхід в програму, завершення роботи програми)

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  Hide

  InsForm.Show

  Sheets ( "Data"). Select

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  Answer = MsgBox ( "Ви дійсно хочете завершити роботу?", VbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Завершення роботи")

  If Answer = vbYes Then

  ThisWorkbook.Saved = True

  Application.Quit

  End If

  End Sub

  Private Sub UserForm_Initialize ()

  STF.Height = Application.Height

  STF.Width = Application.Width

  'STF.CommandButton1.Left = STF.Width / 4 - 36

  'STF.CommandButton1.Top = STF.Top + 15

  'STF.CommandButton2.Left = STF.Width / 2 - 10

  'STF.CommandButton2.Top = STF.Top + 15

  End Sub

  Private Sub UserForm_Terminate ()

  Answer = MsgBox ( "Ви дійсно хочете завершити роботу?", VbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Завершення роботи")

  If Answer = vbYes Then

  ThisWorkbook.Saved = True

  Application.Quit

  End If

  End Sub

  Модуль Result (побудова таблиці результатів)

  Sub RTable ()

  Range ( "A1: H1"). Select

  With Selection.Font

  .name = "Arial Cyr"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  With Selection

  .HorizontalAlignment = XlCenter

  .VerticalAlignment = XlBottom

  .WrapText = True

  .Orientation = 0

  .AddIndent = False

  .IndentLevel = 0

  .ShrinkToFit = False

  .ReadingOrder = XlContext

  .MergeCells = False

  End With

  Range ( "A1"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Начальнийетап"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 14) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "B1"). Select

  Columns ( "A: A"). ColumnWidth = 15

  Range ( "B1"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Конечнийетап"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 13) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "C1"). Select

  Columns ( "B: B"). ColumnWidth = 15

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Продовжуйте жітель- ність"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 20) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "D1"). Select

  Columns ( "C: C"). ColumnWidth = 12

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Час раннього початку"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 20) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "E1"). Select

  Columns ( "D: D"). ColumnWidth = 12

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Времяраннегоконца"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 19) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "F1"). Select

  Columns ( "E: E"). ColumnWidth = 12

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Час пізній початок"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 21) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "G1"). Select

  Columns ( "F: F"). ColumnWidth = 12

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Час пізнього кінця"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 20) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "H1"). Select

  Columns ( "G: G"). ColumnWidth = 12

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "Полнийрезерв"

  With ActiveCell.Characters (Start: = 1, Length: = 13) .Font

  .name = "Arial Cyr"

  .FontStyle = "Звичайний"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "I1"). Select

  Columns ( "H: H"). ColumnWidth = 11

  Range ( "A2"). Select

  Rows ( "1: 1"). RowHeight = 55.5

  End Sub

  Модуль Solve (побудова таблиці початкових даних, знаходження критичного шляху і супутніх даних, виділення комірки, що містить неправдиву інформацію)

  Public i As Integer

  Public j As Integer

  Public check As Boolean

  Public edin As Integer

  Public hlp As Boolean

  Public st1 As String

  Public st2 As String

  Public stroka1 As String

  Public stroka2 As String

  Public scount As Integer

  Public snum As Integer

  Public n As Integer

  'Модуль побудови таблиці

  Sub InsData ()

  st1 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

  h = n

  If h> 26 Then

  a = h \ 26

  If h Mod 26 = 0 Then

  stroka1 = Mid (st1, a - 1, 1)

  Else

  stroka1 = Mid (st1, a, 1)

  End If

  b = a * 26

  c = h - b

  If c = 0 Then c = c + 26

  stroka2 = Mid (st1, c, 1)

  st2 = stroka1 + stroka2

  Else

  st2 = Mid (st1, h + 1, 1)

  End If

  If h = 26 Then

  st2 = Mid (st1, 26, 1)

  End If

  Range ( "A1:" + Trim (st2) + Trim (Str (n + 1))). Select

  With Selection.Font

  .name = "Arial Cyr"

  .Size = 14

  .Strikethrough = False

  .Superscript = False

  .Subscript = False

  .OutlineFont = False

  .Shadow = False

  .Underline = XlUnderlineStyleNone

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Rows ( "3: 3"). RowHeight = 18

  Range ( "A1"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "№"

  Range ( "A2"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"

  Range ( "A3"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"

  Range ( "A2: A3"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "A2: A" + Trim (Str (n + 1))), Type: = xlFillDefault

  Range ( "A2: A" + Trim (Str (n + 1))). Select

  Range ( "B1"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"

  Range ( "C1"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"

  Range ( "B1: C1"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "B1:" + Trim (st2) + "1"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "A1:" + Trim (st2) + Trim (Str (n + 1))). Select

  With Selection

  .HorizontalAlignment = XlCenter

  .VerticalAlignment = XlBottom

  .WrapText = False

  .Orientation = 0

  .AddIndent = False

  .IndentLevel = 0

  .ShrinkToFit = False

  .ReadingOrder = XlContext

  .MergeCells = False

  End With

  Range ( "A1: A" + Trim (Str (n + 1)) + ", A1:" + Trim (st2) + "1").Select

  Range ( "A1"). Activate

  With Selection.Interior

  .ColorIndex = 33

  .Pattern = XlSolid

  .PatternColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Range ( "A1:" + Trim (st2) + Trim (Str (n + 1))). Select

  Selection.Borders (xlDiagonalDown) .LineStyle = xlNone

  Selection.Borders (xlDiagonalUp) .LineStyle = xlNone

  With Selection.Borders (xlEdgeLeft)

  .LineStyle = XlContinuous

  .Weight = XlThin

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  With Selection.Borders (xlEdgeTop)

  .LineStyle = XlContinuous

  .Weight = XlThin

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  With Selection.Borders (xlEdgeBottom)

  .LineStyle = XlContinuous

  .Weight = XlThin

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  With Selection.Borders (xlEdgeRight)

  .LineStyle = XlContinuous

  .Weight = XlThin

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  With Selection.Borders (xlInsideVertical)

  .LineStyle = XlContinuous

  .Weight = XlThin

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  With Selection.Borders (xlInsideHorizontal)

  .LineStyle = XlContinuous

  .Weight = XlThin

  .ColorIndex = XlAutomatic

  End With

  For i = 1 To n + 1

  st1 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

  h = i

  If h> 26 Then

  a = h \ 26

  If h Mod 26 = 0 Then

  stroka1 = Mid (st1, a - 1, 1)

  Else

  stroka1 = Mid (st1, a, 1)

  End If

  b = a * 26

  c = h - b

  If c = 0 Then c = c + 26

  stroka2 = Mid (st1, c, 1)

  st2 = stroka1 + stroka2

  Else

  st2 = Mid (st1, h, 1)

  End If

  If h = 26 Then

  st2 = Mid (st1, 26, 1)

  End If

  Range (Trim (st2) + Trim (Str (i))). Select

  With Selection.Interior

  .ColorIndex = 33

  .Pattern = XlSolid

  .PatternColorIndex = XlAutomatic

  End With

  Next i

  Range ( "C2"). Select

  End Sub

  Sub Solut ()

  Dim fl As Boolean

  Dim flag As Boolean

  Dim remnach As Integer

  Dim remkon As Integer

  Dim remdl As Double

  Dim maxdl As Double

  Dim putt As Boolean

  scount = 1

  'Введення в таблицю результатів початкових даних

  For i = 2 To n + 1

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  scount = scount + 1

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount, 1) .Value = i - 1

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount, 2) .Value = j - 1

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount, 3) .Value = ActiveSheet.Cells (i, j) .Value

  End If

  Next j

  Next i

  'Пошук початкових етапів

  For i = 2 To n + 1

  fl = False

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (j, i) .Value = "" Then

  fl = True

  End If

  Next j

  If fl = False Then

  For j = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (j, 1) .Value = i - 1 Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 4) .Value = 0

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 5) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 4) .Value + Sheets ( "Rez"). Cells (j, 3) .Value

  End If

  Next j

  End If

  Next i

  'Заповнення раннього початку і кінця

  flag = True

  Do While flag = True

  flag = False

  For i = 2 To scount

  If Not Sheets ( "Rez"). Cells (i, 4) .Value = "" Then

  remkon = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 2)

  remdl = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 5)

  For j = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (j, 2) .Value = remkon Then

  If remdl

  remdl = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 5) .Value

  End If

  End If

  Next j

  For j = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (j, 1) .Value = remkon Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 4) .Value = remdl

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 5) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 4) .Value + Sheets ( "Rez"). Cells (j, 3) .Value

  End If

  Next j

  End If

  Next i

  For i = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 4) .Value = "" Then

  flag = True

  End If

  Next i

  Loop

  'Визначення тривалості проекту

  maxdl = Sheets ( "Rez"). Cells (2, 5) .Value

  For i = 2 To scount

  If maxdl

  maxdl = Sheets ( "rez"). Cells (i, 5) .Value

  End If

  Next i

  'Визначення кінцевих етапів

  For i = 2 To n + 1

  fl = False

  For j = 2 To n + 1

  If Not ActiveSheet.Cells (i, j) .Value = "" Then

  fl = True

  End If

  Next j

  If fl = False Then

  For j = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (j, 2) .Value = i - 1 Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 7) .Value = maxdl

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 6) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 7) .Value - Sheets ( "Rez"). Cells (j, 3) .Value

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 8) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 7) .Value - Sheets ( "Rez"). Cells (j, 5) .Value

  End If

  Next j

  End If

  Next i

  'Заповнення пізнього початку і кінця

  flag = True

  Do While flag = True

  flag = False

  For i = scount To 2 Step -1

  If Not Sheets ( "Rez"). Cells (i, 6) .Value = "" Then

  remnach = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 1)

  remdl = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 6)

  For j = scount To 2 Step -1

  If Sheets ( "Rez"). Cells (j, 1) .Value = remnach Then

  If remdl> Sheets ( "Rez"). Cells (j, 6) .Value Then

  remdl = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 6) .Value

  End If

  End If

  Next j

  For j = scount To 2 Step -1

  If Sheets ( "Rez"). Cells (j, 2) .Value = remnach Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 7) .Value = remdl

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 6) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 7) .Value - Sheets ( "Rez"). Cells (j, 3) .Value

  Sheets ( "Rez"). Cells (j, 8) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (j, 7) .Value - Sheets ( "Rez"). Cells (j, 5) .Value

  End If

  Next j

  End If

  Next i

  For i = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 6) .Value = "" Then

  flag = True

  End If

  Next i

  Loop

  'Виявлення критичних етапів

  Sheets ( "Rez"). Select

  For i = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 8) .Value = 0 Then

  Range ( "A" + Trim (Str (i)) + ": H" + Trim (Str (i))). Select

  With Selection.Interior

  .ColorIndex = 35

  .Pattern = XlSolid

  .PatternColorIndex = XlAutomatic

  End With

  End If

  Next i

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, 1) .Value = "Крітіческійпуть:"

  'Побудова критичного шляху

  snum = 1

  For i = 2 To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 8) .Value = 0 Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, 2) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 1) .Value

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, 3) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 2) .Value

  snum = 3

  remdl = i

  i = scount

  End If

  Next i

  For i = remdl To scount

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 8) .Value = 0 Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, snum) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 2) .Value

  snum = snum + 1

  End If

  Next i

  putt = False

  For i = 2 To snum - 1

  remdl = Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, i)

  For j = i + 1 To snum

  If Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, j) .Value = remdl Then

  putt = True

  End If

  Next j

  Next i

  If putt = True Then

  snum = 1

  For i = scount To 2 Step -1

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 8) .Value = 0 Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, 2) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 1) .Value

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount, 3) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 2) .Value

  snum = 3

  remdl = i

  i = 2

  End If

  Next i

  For i = remdl To 2 Step -1

  If Sheets ( "Rez"). Cells (i, 8) .Value = 0 Then

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, snum) .Value = Sheets ( "Rez"). Cells (i, 2) .Value

  snum = snum + 1

  End If

  Next i

  End If

  Sheets ( "Rez"). Cells (scount + 2, 1) .Select

  End Sub

  Sub markcell ()

  Dim mst1 As String

  Dim mst2 As String

  Dim mstroka1 As String

  Dim mstroka2 As String

  mst1 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

  h = j

  If h> 26 Then

  a = h \ 26

  If h Mod 26 = 0 Then

  mstroka1 = Mid (mst1, a - 1, 1)

  Else

  mstroka1 = Mid (mst1, a, 1)

  End If

  b = a * 26

  c = h - b

  If c = 0 Then c = c + 26

  mstroka2 = Mid (mst1, c, 1)

  mst2 = mstroka1 + mstroka2

  Else

  mst2 = Mid (mst1, h, 1)

  End If

  If h = 26 Then

  mst2 = Mid (mst1, 26, 1)

  End If

  Range (Trim (mst2) + Trim (Str (i))). Select

  End Sub