• Таблиця 4.2 - зведена таблиця розрахунків брутто-прибутку


 • Дата конвертації06.07.2018
  Розмір158.21 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 158.21 Kb.

  Зношення, амортизація та відновлення основних ФОНДІВ підприємства

  ВСТУП

  Однієї з найбільше важлівіх завдань розвитку промісловості є забезпечення виробництва самперед за рахунок Підвищення его ефектівності и більш полного использование внутрішньогосподарськіх резервів. Для цього необходимо раціонально використовуват основні фонди и виробничі потужності.

  Усі основні засоби, кроме землі піддані фізічному та моральному знос, тобто під Вплив фізичних сил, технічних та економічних факторів смороду поступово втрачають свои якості та приходять до непотребу. Поступове перенесення вартості діючіх основних ФОНДІВ на готов продукт та Накопичення грошового фонду для заміні зношеніх об'єктів назівається амортізацією. На мире декілька різноманітніх концепцій амортізації. На Україні Діє "натуралістічна" концепція.

  Нарахування амортізації (знос) регламентується П (С) БО №7, за Яким амортизація - це систематичне Розподілення вартості основних засобів, яка амортізується течение рядок їх корисності использование (ЕКСПЛУАТАЦІЇ).

  Нарахування амортізації основних засобів робиться такими методами:

  прямолінійний;

  виробничий;

  Зменшення залішкової вартості;

  прискореного Зменшення залішкової вартості;

  кумулятивний;

  Серед альтернативних методів нарахування амортізації, что передбачені стандартами GAAP, можна візначіті Такі, як метод списання та заміні, метод групового та змістовного обліку знос, метод ОЦІНКИ товарно-матеріальних запасів.

  Нарахування амортізації у податковому обліку регламентується Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", за Яким амортизація - це поступове віднесення витрат, что пов'язані з придбанням, виготовлення та покращенням основних ФОНДІВ, на Зменшення скоректованого прибутку у межах поставлених норм амортизаційних відрахувань. У податкового обліку існує метод Зменшення залішкової вартості та прискореного метод.

  Треба Зазначити, что П (С) БО №7 дозволяє нарахування амортізації податковими методами, что приводити до різноманітніх протіріч.

  Основне живлення амортізаційної політики - Який метод амортизаційних відрахувань зверни. Щоб відповісті на це питання треба детально розгляну усі існуючі методи та візначіті фактори, что пов'язані з експлуатацією об'єктів основних засобів, бо чіткіх рекомендацій по цьом в мире НЕ існує. Избран метод нарахування амортізації закріпляється наказом та Відображається у Обліковій політіці підприємства.

  Отже, Амортизаційні відрахування - один з головних джерел Здійснення реальних інвестіцій. С помощью амортізації регулюється ШВИДКІСТЬ звороту основних засобів, інтенсіфікується процес ее відтворення, регулюється технічна та виробнича політика на підприємстві. В Україні НЕ изготовлен амортізаційної політики, яка б дала змогу стімулюваті использование одного з найбільшіх інвестіційніх ресурсов. Необходимо создать таку систему амортізації, яка б у рамках загальнодержавного регламенту дала змогу кожному Підприємству обирати найспріятлівіші режими Відновлення основних ФОНДІВ.


  1 ЗНОШЕННЯ, амортизація І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

  Процес виробництва здійснюється за умови поєднання РОБОЧОЇ сили и ЗАСОБІВ виробництва. Засоби виробництва; складаються Із ЗАСОБІВ праці та предметів праці. У вартісному виразі смороду становляться виробничі фонди (виробничі засоби) підприємства, Які поділяються на основні та 1 оборотні. Головними ознака основних ФОНДІВ є срок І їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ (более одного календарного року), ВАРТІСТЬ и способ ее перенесення. Основні фонди, у свою Черга, поділяються на основні виробничі та основні невіробнічі фонди.

  До основних виробничих ФОНДІВ відносять засоби праці, Які беруть участь у процесі виробництва Упродовж трівалого ПЕРІОДУ, при цьом НЕ змінюють своєї натурально-речової форми и переносячи свою ВАРТІСТЬ на ВАРТІСТЬ віготовленої продукції частинами.

  Основні невіробнічі фонди за трівалістю Функціонування и Втрата спожівної вартості подібні до основних виробничих ФОНДІВ, но между ними існує різніця. Основні невіробнічі фондом не беруть безпосередньої участия в процесі виробництва. Джерелом відтворення їх є прибуток підприємства, тоді як Джерелом простого відтворення основних виробничих ФОНДІВ є Амортизаційні відрахування. До основних невіробнічіх ФОНДІВ належати фонди житлово-комунальних господарств, будинки відпочинку, спортивні таборі, Дошкільні установи, об'єкти соціально-побутового призначення.

  У промісловості залежних від СФЕРИ Функціонування основні виробничі фонди поділяються на промислово-виробничі та непромислової-виробничі.

  До промислово-виробничих ФОНДІВ належати засоби праці підприємства, прізначені для виробництва промислової продукції. Непромислової-виробничі фонди - це засоби праці непромислової підприємств (підприємства СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення, ремонтно-будівельні дільниці, транспортні цехи та ін.).

  Основні фонди неоднорідні и різняться между собою натурально-речовий складом, термінамі служби, призначення и рол у ВИРОБНИЦТВІ. Все це обумовлює необходимость їх класіфікації.

  Класіфікують основні фонди за видами, функціональною Ознакою, галузевих належністю, віковім складом.

  Видова класифікація основних ФОНДІВ, что застосовується в бухгалтерському обліку, така:

  - земельні ділянки;

  - капітальні витрати на Поліпшення земель;

  - будинки, споруди та передавальні пристрої;

  - машини та обладнання;

  - транспортні засоби;

  - інструменти, прилади, інвентар (меблі);

  - робоча и продуктивна худоба;

  - багаторічні насадження;

  - інші основні фонди.

  Група основних ФОНДІВ "Земельні ділянки" відображає ВАРТІСТЬ земельних ділянок, Які Було Придбай відповідно до Указу Президента від 19 січня 1999р. № 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення".

  До групи "Капітальні витрати на Поліпшення земель" відносять витрати неінвентарного характерів (пов'язані зі створеня споруд) на культурно-технічні заходи относительно поверхнево Поліпшення земель для СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО Користування, здійснювані за рахунок капітальніх вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів и валунів, зрізування Купин, осушення та ін.).

  Група "Будинки, споруди та передавальні пристрої" охоплює будинки и Будови, у якіх відбуваються основні "Допоміжні" та обслуговуючі процеси, Адміністративні Будівлі та господарські споруди; житлові будинки; споруди (інженерно-будівельні об'єкти - нафтові та газові свердловини, стовбури шахт , штольні, тунелі, мости, очисні споруди ТОЩО); передавальні пристрої, Лінії та мережі зв'язку, Лінії електроживлення та ін.

  До групи "Машини та обладнання" відносять самперед робочі машини та устаткування, СИЛОВІ машини та устаткування (двигуни, генератори та трансформатори), пристрої розподілу електроенергії ТОЩО.

  До групи "Транспортні засоби" належати засоби пересування, прізначені для переміщення людей та вантажів, а такоже Магістральні трубопроводи, призначення якіх є транспортування рідкіх и газоподібніх Речовини від постачальника до місця їх перебування [1].

  До групи "інструменти, прилади та інвентар (меблі)" відносять: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці, включаючі ручні механізовані знаряддя, Які Працюють с помощью електроенергії, стисненого Повітря ТОЩО, а такоже будь-які пристрої для ОБРОБКИ матеріалу, Здійснення монтажних робіт та ін. До виробничого інвентарю и приладдя належати предмети виробничого призначення, Які Використовують для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, ємності для зберігання рідкіх та сипучих Речовини. До цієї групи входять кож меблі.

  До групи "Робоча и продуктивна худоба" належати: робоча худоба - коні, волі, верблюди, віслюкі та інші робочі тварини, продуктивна худоба - корови, бики-Плідники, буйволи та яки, жеребці-Плідники та Племінні кобили та ін.

  До групи "Багаторічні насадження" відносять усі штучні багаторічні насадження Незалежності від їх віку.

  До групи "Інші основні засоби" належати усі основні засоби, что НЕ увійшлі до зазначеним вищє груп.

  Відповідно до податкового обліку основні фонди класіфікують за функціональнім призначення на три групи (Державний класифікатор України "Класифікація основних ФОНДІВ", Який БУВ учет 19 серпня 1997р.).

  До першої групи відносять Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої.

  До Другої групи належати транспортні засоби, меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючі електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної ОБРОБКИ информации.

  До третьої групи відносять інші основні фонди, что НЕ увійшлі до першої та Другої груп, включаючі сільськогосподарські машини й знаряддя, робочі и продуктивну худобу та багаторічні насадження.

  Согласно з наведення вищє класифікацією та ролів, якові відіграють у процесі виробництва ті чи інші види основних ФОНДІВ, розрізняють активну та пасивної части.

  До актівної части відносять основні фонди что беруть безпосередно доля у процесі виробництва. Це машини та устаткування, інструменти, прилади та пристрої для вимірювання ТОЩО. До пасівної части (Будівлі, споруди) належати основні фонди, что забезпечують нормальне Функціонування виробничого процесса, створюють умови для цього.

  Співвідношення різніх груп основних ФОНДІВ у Загальній їх вартості ставити функціональну (технологічну) структуру основних ФОНДІВ.

  Чим більша Питома вага актівної части основних ФОНДІВ, тім прогресівніша їх структура.

  Технологічна структура основних ФОНДІВ Залежить від багатьох факторів, и передусім від таких, як виробничі та матеріально-технічні Особливості Галузі; технічний рівень виробництва; форми відтворення основних ФОНДІВ, форми суспільної организации виробництва; географічне Розташування підприємства.

  Поліпшення структури основного ФОНДІВ досягається за рахунок: оновлення та модернізації устаткування; механізації та автоматизації виробництва; правильного розроблення проектів будівництва та вісокоякісного Виконання планів будівництва підприємств; ліквідації НЕ вікорістовуваного або мало вікорістовуваного устаткування та встановлення устаткування, что забезпечен правільніші пропорції между его окремий групами.

  Галузева структура основних ФОНДІВ характерізується співвідношенням величини основних ФОНДІВ різніх галузь у їх Загальній вартості.

  Вікова структура основних ФОНДІВ представляет собою співвідношення різніх вікових груп основних ФОНДІВ у їх Загальній вартості.

  Планування відтворення основних ФОНДІВ, амортізації, использование резервів Підвищення фондовіддачі зумовлюють необходимость организации обліку й оцінювання основних ФОНДІВ. Облік основних ФОНДІВ здійснюється у натуральних та вартісніх Показники.

  Кожний об'єкт основних ФОНДІВ обчіслюється у натуральних одиниць (штуках), Які характеризують певні его параметрів (продуктивність, Вагу, габарити ТОЩО). Натуральні показатели основних ФОНДІВ Використовують для розрахунку виробничих потужного, складання балансів устаткування, визначення технічного стану основних ФОНДІВ.

  Вартісні показатели основних ФОНДІВ дають змогу візначіті Загальний їх ОБСЯГИ, дінаміку, знос, нарахуваті амортізацію, розраховуваті собівартість продукції, рентабельність підприємства.

  Залежних від часу оцінювання, характеру и стану основних ФОНДІВ розрізняють:

  - балансову ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на Рівні їх первісної (реальної) вартості;

  - балансову ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на Рівні їх первісної вартості.

  Первісна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ - це фактична собівартість основних ФОНДІВ, сплачена (передана) на дату їх придбання (создания). Первісна ВАРТІСТЬ складається з таких витрат:

  - суми, что сплачують постачальником ЗАСОБІВ праці (продавцям) та підряднікам за виконання будівельно-монтажних робіт;

  - Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні Платежі, что здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманий) прав на об'єкти основних ФОНДІВ;

  - суми ввізного мита;

  - суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (Створення) основних ФОНДІВ (если смороду НЕ відшкодовуються Підприємству);

  - витрати зі страхування різіків доставляння основних ФОНДІВ;

  - витрати на установлення, монтаж, налагодження основних ФОНДІВ;

  - інші витрати, безпосередно пов'язані з доведенням основних ФОНДІВ до стану, у якому смороду прідатні для использование Із запланованою метою.

  Первісна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ, Придбай в обмін, дорівнює їх справедлівій вартості.

  Справедлива (реальна) ВАРТІСТЬ об'єкта основних ФОНДІВ дорівнює сумі, за Якою цею об'єкт может буті обміненій у разі Здійснення догоди между компетентності, обізнанімі, заінтересованімі та Незалежності сторонами. Справедлива ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ візначається кож при їх переоцінці.

  Справедливою вартістю в більшості віпадків є ринкова ВАРТІСТЬ за умови трівалого Збереження способу господарського использование відповідніх об'єктів, тобто использование для ведення одного й того самого або аналогічного виду ДІЯЛЬНОСТІ. Ринкова ВАРТІСТЬ візначається професійнімі оцінювачамі. У разі неможлівості Отримання информации про ринкову ВАРТІСТЬ якіх-небудь об'єктів через їх спеціфічній характер смороду переоцінюються за відновленою вартістю з урахуванням фактичного знос.

  Сума коштів (їх еквівалентів) або других форм компенсації, якові необходимо Було б вітратіті для придбання (або создания) такого самого засоби праці на дату Складення звітності, назівається відновленою вартістю.

  Залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ візначається як різніця между вартістю, за Якою об'єкт основних ФОНДІВ БУВ занесений на баланс підприємства, та сумою знос, тобто тієї части вартості основних ФОНДІВ, якові смороду в процесі виробництва перенесли на ВАРТІСТЬ готової продукції. Залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на годину їх вибуття з ЕКСПЛУАТАЦІЇ, обумовлених зношенням, назівається ліквідаційною вартістю.

  Ліквідаційна ВАРТІСТЬ - це сума коштів, якові підприємство має отріматі від реализации (ліквідації) основних ФОНДІВ после Закінчення ПЕРІОДУ їх корисності использование (ЕКСПЛУАТАЦІЇ) за Вирахування витрат, пов'язаних Із реалізацією (ліквідацією).

  Показники ліквідаційної вартості є розрахунковими, оскількі смороду визначаються на підставі примерно розрахунків, а не с помощью безпосередно вимірювання. Використання показніків ліквідаційної вартості дает змогу більш обґрунтовано візначіті ту часть вартості об'єкта, яка має буті віднесена на витрати в течение ПЕРІОДУ его использование підпріємством (за умови достаточно точного визначення ліквідаційної вартості). Підприємство Здійснює переоцінку об'єктів основних ФОНДІВ, если їх залішкова ВАРТІСТЬ значний (более як ​​на 10%) відрізняється від справедливої ​​вартості на дату складення балансу. Во время переоцінкі об'єкта основних ФОНДІВ на ту саму дату здійснюється переоцінка всех об'єктів групи основних ФОНДІВ, до якої Належить цею об'єкт. Переоцінена Первісна ВАРТІСТЬ та сума знос об'єкта основних ФОНДІВ визначаються множення відповідно первісної вартості и суми знос об'єкта основних ФОНДІВ на індекс переоцінкі. Індекс переоцінкі обчіслюється діленням справедливої ​​вартості об'єкта, Який переоцінюється, на его залішкову ВАРТІСТЬ. Основні фонди в процесі ЕКСПЛУАТАЦІЇ піддаються знос. Знос основних ФОНДІВ - це Втрата ними своєї вартості. Розрізняють два види знос - фізичний та моральний.

  Фізичний знос - це поступова Втрата основними фондами своєї первісної спожівної вартості, яка обумовлена ​​НЕ только їх функціонуванням, а й їх бездіяльністю (руйнування від зовнішнього, атмосферного впліву, корозії). Унаслідок фізічного знос основних ФОНДІВ погіршуються їх техніко-економічні та соціальні характеристики - зніжується продуктивність, збільшуються експлуатаційні витрати, змінюється режим роботи ТОЩО. На фізичний знос вплівають якість основних ФОНДІВ, їх технічна Досконалість (конструкції, вид и якість матеріалів); Особливості технологічного процесса (величина швідкості та сили Різання, Подання ТОЩО), режим роботи, організація догляд, якості и своєчасність ремонту, якість перероблюваної сировини, степень захіщеності від зовнішніх умов (вологості, кіслотності, атмосферних опадів) ТОЩО.

  Розрізняють фізичний частковий та фізичний повний знос основних ФОНДІВ. Частковий знос можна усунуті. Це означає, что спожівні вар тості основних ФОНДІВ відновлюються за рахунок ремонту. Повний знос нельзя усунуті, ВІН зумовлює необходимость ліквідації зношеніх ФОНДІВ та заміні їх новімі. Рівень знос основних ФОНДІВ та оцінку їхньої прідатності визначаються во время інвентаризації та переоцінкі основних ФОНДІВ. Мірілом фізічного знос є коефіцієнт фізічного знос [1].

  Моральний знос, як правило, настає Ранее фізічного знос, тобто основні фонди, Які ще могут буті вікорістані, Економічно Вже НЕ ефектівні. Моральний знос - це Зменшення вартості основних ФОНДІВ під Вплив Підвищення продуктивності праці в галузь, что віробляють засоби праці (СКОРОЧЕННЯ Суспільно необхідніх витрат на їх відтворення), а такоже у результате создания Нових, більш продуктивних и Економічно вігідніх машин та устаткування, чем ті, что перебувають в ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

  Таким чином, моральний знос віявляється у двох формах. Перша Полягає в знецінення старих ЗАСОБІВ у результате зниженя вартості їх відтворення, друга - як наслідок знецінення старих основних ФОНДІВ через создания Нових, більш ефективних.

  У СУЧАСНИХ условиях дедалі БІЛЬШОГО значення набуває врахування морального знос. З'явилися Нових, досконаліших відів машин та устаткування з підвіщеною продуктівністю, краща умів обслуговування та ЕКСПЛУАТАЦІЇ обумовлює неефектівність Подальшого использование старих ЗАСОБІВ праці, оскількі на них віробляється більш дорога и гіршої якості продукція (нижчих продуктивність праці, більші Амортизаційні відрахування). Тому застарілі засоби праці доцільно заміняті новімі ще до Закінчення їхнього фізічного рядок служби. Моральному знос Другої форми підлягає в основному активна частина основних ФОНДІВ. Характерною особлівістю застосовуваного основних ФОНДІВ у процесі виробництва є їх Відновлення. Для Відновлення ЗАСОБІВ праці у натуральному виразі необхідне їх відшкодування у вартісній форме, Пожалуйста здійснюється Шляхом амортізації. Об'єктом амортізації є всі основні фонди (кроме землі). Амортизація - це процес перенесення вартості основних ФОНДІВ на ВАРТІСТЬ новоствореної продукції з метою їх полного Відновлення. Для відшкодування вартості зношеної части основних ФОНДІВ підприємства відраховують певні суми грошей відповідно до Розмірів їх знос (фізічного та морального), Які включаються до собівартості новоствореної продукції. ЦІ Відрахування назіваються амортізаційнімі. После реализации створеної продукції частина грошової суми, что відповідає перенесеній вартості основних ФОНДІВ, відокремлюється и накопічується до повної величини, яка в основному відповідає первісній вартості основних ФОНДІВ. Накопічені Амортизаційні відрахування и є Джерелом Відновлення основних ФОНДІВ

  Амортизаційні відрахування здійснюють за Певної нормами відносно балансової вартості об'єкта основних ФОНДІВ. Норма амортізації - це встановлений річний Відсоток відшкодування вартості зношеної части основних ФОНДІВ. Норма амортізації розраховується за формулою:

  ,

  де - срок служби.

  Норми амортізації, Які застосовуються на підприємстві, ма ють буті Економічно обґрунтованими и спрямованостей на своєчасне відшкодування основних ФОНДІВ. Во время їх розрахунку дуже важліво правильно візначіті срок использование (ЕКСПЛУАТАЦІЇ) основних ФОНДІВ, Який Установлюється підпріємством при зарахуванні об'єктів основних ФОНДІВ на баланс. Термін использование (ЕКСПЛУАТАЦІЇ) об'єкта основних ФОНДІВ переглядається в разі Зміни очікуваніх підпріємством економічних вигод від его ЕКСПЛУАТАЦІЇ. У такому разі відповідно до нового терміну использование и будут візначатісь норми амортізації об'єкта основних ФОНДІВ. Важлівімі у системе амортізації є методи ее нарахування, Які дають змогу активно впліваті на ОБСЯГИ амортизаційних відрахувань, степень концентрації ресурсов у Різні періоді Функціонування ФОНДІВ, что дает змогу дінамічно підходіті до создания основних ФОНДІВ, ураховуваті Вплив Чинник часу. Вибір методу амортізації візначається низкою об'єктивних чінніків залежних від спеціфікі виробництва, темпів технічного прогресу, складності та особливо розрахунків ТОЩО.

  Відомі Такі основні методи амортізації.

  Прямолінійний (рівномірній) метод Полягає в тому, что шкірного року на собівартість віготовленої продукції переноситися однаково частина вартості основних ФОНДІВ. За такого методу щорічні Амортизаційні відрахування обчислюють за формулою:

  .

  Прямолінійний метод амортізації є пробачимо, наочно, Забезпечує рівномірні, стабільні Амортизаційні Накопичення в течение Усього терміну служби. Водночас цею метод має низьку недоліків.

  По-перше, цею метод предполагает рівномірній знос основних ФОНДІВ течение Усього терміну їх использование, но в реальному ВИРОБНИЦТВІ устаткування зношується нерівномірно (простої, поломки, Неповне завантаження за зміну) и ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на ВАРТІСТЬ продукції переноситися нерівномірно.

  Як і друга, прямолінійний метод амортізації НЕ враховує морального знос основних ФОНДІВ, Який зменшує ВАРТІСТЬ машин та устаткування або зменшує можливий їх ВАРТІСТЬ за рахунок введення в експлуатацію Нових, більш досконале, ефективних машин та устаткування. Це обумовлює дострокове Виведення застарілої техніки з ЕКСПЛУАТАЦІЇ, а значить, и недоамортізацію цієї техніки. Збитки від недоамортізації відбіваються на результатах діяльності підприємства. Методи пріскореної амортізації. ЦІ методи дають змогу в течение Першої половини корисних рядок использование основних ФОНДІВ відшкодуваті до 60-70% їх вартості Завдяк ЗАСТОСУВАННЯ в цею период підвіщеніх норм амортізації. Пришвидшити амортизація означає щорічне зниженя суми амортизаційних відрахувань, тому методи прискореного амортізації - це методи дегресівної амортізації.

  Доцільність! Застосування методів прискореного амортізації пояснюються такими обставинні:

  - найбільша інтенсівність использование основних ФОНДІВ пріпадає на Перші роки їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ, коли смороду фізично и морально ще є новімі;

  - накопічуються кошти для заміні об'єкта, что амортізується, у разі его Швидкого морального старіння та інфляції [1].

  Найпошіренішімі методами пріскореної амортізації є метод Зменшення залішкової вартості та методу суми чисел (кумулятивний метод).

  Метод Зменшення залішкової вартості предполагает визначення суми амортизаційних відрахувань множення залішкової вартості об'єкта на початок звітного ПЕРІОДУ або первісної вартості на дату качана нарахування амортізації на річну норму амортізації (у відсотках), яка візначається за такою формулою:

  ,

  ,

  де - рядків служби.

  Кумулятивний метод (метод суми чисел) характерізується такоже більш скроню нормами амортізації в першій половіні рядок использование и поступовім їх зниженя у второй половіні. Норма амортізації тут - величина змінна и розраховується діленням числа років (что залишились до кінця амортізаційного рядок служби) на кумулятивне число, что представляет собою суму чисел Членів аріфметічної прогресії (від 1 до 7, если рядків служби сім років). Кумулятивне число розраховується як сума числових значень років служби устаткування. При семірічному терміні служби це дорівнюватіме:

  1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 = 28, або (1 + 7): 2 • 7 = 28.

  Норма амортізації для первого року (коли залишилось сім років рядок служби) дорівнюватіме

  (7: 28) 100% = 25%,

  для іншого року (коли залишилось Шість років служби)

  (6:28) 100% = 21,43%.

  При вікорістанні цього методу в Перші три роки амортізовано буде понад 64% вартості основних ФОНДІВ, а через п'ять років - почти 90%.

  Досвід показує, что! Застосування методів пріскореної амортізації основних ФОНДІВ зумовлюється їх узгодженістю з конкретним механізмом ринкового отношений.ЦІ методи слугують для підприємств гарантією від Втрата унаслідок знецінення основних ФОНДІВ, посілюють роль амортізації як джерела нагромадження.

  Виробничий метод амортізації ґрунтується на передбаченні, что Функціональна корисність основних ФОНДІВ Залежить НЕ від часу, а від результатів їх использование. При цьом срок Корисної служби візначається кількістю продукції та ОБСЯГИ послуг, Які підприємство планирует віготовіті або надаті, вікорістовуючі наявні засоби праці. При вікорістанні цього методу річна сума амортізації візначається як:

  ,

  де - річний ОБСЯГИ виробництва.

  Виробничий метод амортізації застосовується на промислових підпріємствах з нерівномірнім випуском продукції по періодах.

  Підприємства України могут застосовуваті норми й методи нарахування амортізації основних ФОНДІВ, передбачені податковим законодавством, согласно з Яким Амортизаційні відрахування обчислюють окремо за шкірних з трьох груп основних ФОНДІВ, визначених за функціональнім призначення. Суми амортизаційних відрахувань звітного ПЕРІОДУ визначаються множення норми амортізації на балансову ВАРТІСТЬ групи основних ФОНДІВ на початок звітного ПЕРІОДУ.

  Річні норми амортізації для кожної з груп основних ФОНДІВ Установлені Такі:

  - група 1 5% (квартальна 1,25%);

  - група 2 25% (квартальна 6,25%);

  - група 3 -15% (квартальна 5,75%).

  У процесі использование основні фонди піддаються фізічному знос. Різніця в условиях їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ виробляти до того, что ОКРЕМІ об'єкти основних ФОНДІВ, їх СКЛАДОВІ елементи зношуються нерівномірно. Звідсі вінікає необходимость заміні або Відновлення зношеніх конструктивних елементів ЗАСОБІВ праці з метою відтворення їх споживних вартостей та підтрімування у робочому стані до Закінчення рядок Корисної ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Здійснюється все це за помощью ремонтних робіт.

  Ремонт це комплекс робіт относительно підтрімування основних ФОНДІВ у робочому стані в течение Усього рядок їх служби. Залежних від роли у відтворенні та оновленні основних ФОНДІВ усі види ремонту поділяються на Поточні та капітальні. З помощью поточного ремонту усуваються дрібні неполадки, пошкодженню, замінюються ОКРЕМІ деталі, попереджається прогресуючій фізичний знос. Отже, поточний ремонт не відновлює основних ФОНДІВ, а лишь підтрімує їх у робочому стані.

  Капітальний ремонт, зумовленій нормально закономірнім знос основних ФОНДІВ. Во время капітального ремонту об'єкти основних ФОНДІВ Повністю демонтуються, замінюються або відновлюються зношені конструктівні елементи, Вузли; максимально відновлюються їх первісні техніко-експлуатаційні параметрами. Цей вид ремонту веде до оновлення основних ФОНДІВ и На Відміну Від поточного набагато складнішій за ОБСЯГИ віконуваніх робіт, потребує значних одноразових витрат и здійснюється один раз на кілька років.

  Особливе видом найскладніших ремонтів є відновній ремонт основних ФОНДІВ, спрічіненій їх зруйнування унаслідок стіхійніх лих (пожежі, повені, землетрусу), Досить трівалою бездіяльністю.

  У міжремонтній период працездатність основних ФОНДІВ підтрімується с помощью таких профілактичних ЗАХОДІВ, як Усунення незначна поломок, чищення, змащування, регулювання ТОЩО. Усі організаційні та технічні заходи з догляд, обслуговування та ремонту здійснюються в певній послідовності відповідно до типових систем технічного обслуговування та ремонту основних ФОНДІВ, что застосовуються на підпріємствах.

  Течение Усього фактичного ПЕРІОДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування капітально ремонтують кілька разів, у зв'язку з ЦІМ вінікає необходимость економічної ОЦІНКИ доцільності капітальніх ремонтів, особливо Наступний после первого.

  Оцінюючі ефективність капітального ремонту, порівнюють два варіанти витрат: перший - капітальний ремонт зношеного устаткування, другий - придбання нового устаткування, что замінить старе, Пожалуйста потребує ремонту. Витрати за дерло варіантом будут складатісь: з витрат на ремонт (Р к) - ВАРТІСТЬ замінюваніх елементів, витрати на заробітну плату при проведенні ремонтних робіт ТОЩО та експлуатаційних витрат (С р) в течение одного ремонтного циклу на капітально відремонтовану машину. Ремонтний цикл охоплює период від качана ЕКСПЛУАТАЦІЇ до первого капітального ремонту або период между двома Капітальними ремонтами.

  Витрати за іншим варіантом охоплюють ВАРТІСТЬ придбання та встановлення новой машини (До 11), експлуатаційні витрати по новій машині (С н) та Втрата від недоамортізації діючої машини (С а). Кроме цього, та патенти, врахуваті відмінність у продуктівності и трівалості ремонтного циклу капітально відремонтованого та нового устаткування.

  Капітальний ремонт устаткування найчастіше поєднується з его модернізацією - удосконалення ЗАСОБІВ з метою полного або часткового Усунення морального знос (Другої форми) та підвіщенням техніко-експлуатаційних параметрів до уровня СУЧАСНИХ вимог виробництва.

  Витрати на поточний ремонт є постійнімі и відносно рівномірнімі течение експлуатаційного ПЕРІОДУ, а тому їх відносять до потокової витрат, что включаються до собівартості продукції (Надання послуг). Проведення капітального ремонту потребує значний більшіх одноразових витрат, Які визначаються заздалегідь и відносять на собівартість продукції рівномірно в течение ремонтного циклу. Витрати на капітальний ремонт, что забезпечують Поліпшення стану основних ФОНДІВ (продовжується строк Корисна использование, підвіщується продуктивність ЗАСОБІВ праці), входять до балансової вартості основних ФОНДІВ.

  Відновній ремонт фінансується з державного резервного фонду. За характером та ОБСЯГИ робіт, что віконуються, его відносять до капітального будівництва.

  2. Розробка установчих документів

  Основними установчо документами для Утворення суб'єкту підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичної особи є засновніцькій договір та статут. Засновніцькій договір - це угода между засновниками суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, в Якій регламентується питання создания юридичної особи, формирование статутного фонду, даються Відомості про засновніків, обумовлюються майнові, фінансові, організаційні умови взаємодії между засновниками, порядок розподілу прібутків та покриття збитків. При складанні засновніцького договором особливо Рамус слід звернути на визначення конкретних Розмірів, строків и порядку участия засновніків (учасников) формуванні статутного фонду; умів участия засновніків (учасников) у розподілі прібутків та покрітті збитків; прав та обов'язків засновніків (учасников) ТОЩО. Основним документом, что регламентує діяльність юридичної особи є статут. Завдання статуту - дати повне уявлення про правовий статус и види ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ як самостійного суб'єкта господарювання. У цьом розумінні статут - це нормативний документ, Який доповнює и конкретізує більшість Положень засновніцького договором.

  Чінне законодавство НЕ містіть спеціальніх вимог до змісту та розмежування окремий положення Статуту. Согласно завдання нужно Розробити установчі документи виробничого кооперативу, величина статутного фонду которого 10 тис. грн. Засновниками которого є 7 фізичних осіб, займається підприємство Виготовлення телевізорів. Виробничі кооперативи - це добровільне об'єднання фізичних осіб (громадян) для Спільного Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, что базується на їх особістій ​​трудовій участия та об'єднанні майновий Пайовий внесків. Членами виробничого кооперативу могут буті особини, Які досяглі 16-річного віку. Кількість Членів виробничого кооперативу не может буті менше, чем три особини. Джерелом формирование статутного фонду є Вступні та пайові внески засновніків. Величина статутного фонду законодавчо НЕ обумовлена.

  Майно, продукція і прибуток виробничого кооперативу є власністю кооперативу, но КОЖЕН член кооперативу має в Цій власності за свою частки (пай) .І при віході з кооперативу цею пай возвращается учаснику. Всі учасники виробничого кооперативу ма ють право брати участь в управлінні підпріємством Шляхом голосування на загально зборах за принципом - "одна особа - один голос". Виробничі кооперативи ма ють дво-, три- або чотірірівневі схеми управління. Найповніша - це чотірірівнева схема управління: Загальні збори Членів кооперативу → Спостережною рада → правления → Ревізійна комісія.

  Вікорістовуючі Відомості про виробничі кооперативи, складаємо засновніцькій договір виробничого кооперативу - основний установчо документ, наведень в Додатках А. Реєстраційна картка - документ Встановлення бланках, Який підтверджує волевіявлення особини (осіб) относительно создания та державної реєстрації суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичної особи. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки Друкований літерами. Реєстраційна картка виробничого кооперативу приведена в Додатках Б. Свідоцтво про державну реєстрацію - це документ Встановлення бланках, Який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи.

  Свідоцтво про державну реєстрацію виробничого кооперативу наведення в Додатках В. Отже, підготовчім етапом підприємництва є создания установчих документів та проведення державної реєстрації. Лише после реєстрування підприємства в Єдиному державному Реєстрі можна законно почінаті діяльність. Свідченням того, что суб'єкт підприємництва зареєстрованій є свідоцтво. В установчих документах вказані основні положення про діяльність та майно підприємства, его засновніків та правовий статус [2].

  3. Розробка КОМЕРЦІЙНОЇ Ідеї ТА ОЦІНКА ЇЇ НА ПРЕДМЕТ возможности реализации

  Одним Із важлівіх завдання при започаткуванні підприємства є вибір виду ДІЯЛЬНОСТІ та розробка комерційної Ідеї, З якою Майбутній підприємець планирует війта на ринок. Комерційна ідея - це конкретнішими цілісне знання про доцільність, можлівість та ефективність розробки и Впровадження Певного технічного або Іншого решение. Це ті, что может буті реально Зроблено та поставлено на ринок.

  Жіттєздатні комерційні Ідеї потрібні НЕ лишь для того, щоб розпочаті Власна справа, но для успішного Функціонування бізнесу на всех его етапах.

  Нові комерційні Ідеї потрібні для:

  - розробки Нових відів продукції, послуг;

  - Захоплення Нових рінків та Залучення Нових КЛІЄНТІВ;

  - Зменшення уровня витрат виробництва;

  - Підвищення прібутковості бізнесу ТОЩО;

  При розробці комерційної Ідеї нужно пам'ятати про три обставинні:

  1. Нові Ідеї генеруваті Важко;

  2. Існують традіційні вісловлювання, Які могут "зніщіті" Розроблення ідею "на пні". До таких вісловлювань належати: "Це не буде працювати", "Це вже вікорістовувалі чи віпробувалі", "Хто за це буде платити", "Це дурніця" ТОЩО.

  1. є такі основні підході до розробки комерційної Ідеї:

  - запозічіті чужу ідею.

  - вікорістаті якійсь Унікальний фактор.

  - Запропонувати абсолютно нову ідею, якої до цього щє не Було.

  Наука і практика разработали Чима методів творчого поиска комерційної Ідеї [2].

  В даній курсовій работе комерційна ідея розробляється методом, Який базується на вікорістанні так званої карти Ідей. Даній метод предполагает Виконання низки Дій, Які можна об'єднати в певні етапи розробки.

  Ключовими словами для розробки комерційної Ідеї [2]: Телевізори.

  Перший етап розробки комерційної Ідеї Полягає в Заповнення карти Ідей за Наступний Напрямки та в віборі пріорітетної позіції:

  Виробництво: плоскі, плоскі рідінно-Кристалічні, домашні кінотеатри, Плазмові панелі, підставки, тумби для телевізорів, шірокоформатні телевізори.

  Торгівля: Різноманітні моделі телевізорів, підставки для телевізорів, засоби для догляд за телевізорамі.

  Послуги: Упаковка та установка телевізорів, настройка кабельного, супутникового телебачення.

  Звертаючись пріорітетна позиція: Виготовлення плоских рідінно-крісталічніх телевізорів.

  Таблиця 3.1 - Проблеми, что вірішує потенційна комерційна ідея

  Потенційна комерційна ідея

  (Виробництво, товар, послуга)

  Які проблеми вірішуються?

  1. Виготовлення широкоформатних телевізорів.

  1. Гігієні зору.

  2. Телевізору для великого приміщення.

  3. Повноцінного сприйняттів фільму.

  2. Маленькі рідінно-Кристалічні телевізори.

  1. Телевізору на кухні.

  2. Телевізору для маленького приміщення.

  3. Транспортабельності телевізору.

  3. Навесні телевізори.

  1. Збереження місця.

  2. Надання оселі Певного стилю.

  3. Захисту телевізору від механічніх пошкоджень.

  4. Ультратонкі телевізори.

  1. Надання інтер'єру орігінальності.

  2. Збереження місця в оселі.

  3. Задоволення потреб покупців.


  Другий етап розробки Полягає в формуванні потенційної комерційної Ідеї з врахування того, Які самє проблеми могут буті вірішені у випадка реализации даної комерційної Ідеї. Проаналізувавші потенційну комерційну ідею заповнюємо таблицю 3.1. Звертаючись комерційна ідея: "Виготовлення навісніх ультра тонких телевізорів з сріблястою, чорною, білою рамкою".

  Третій етап Полягає в уточненні потенційної комерційної Ідеї з врахування можливости змін в потребах, смакують та уподобання спожівачів.

  Для уточнення комерційної Ідеї відповідно до змін в потребах, смакують, уподобання заповнюємо таблицю 3.2

  Таблиця 3.2 - Уточнення комерційної Ідеї

  Зміни

  Конкретні Зміни

  Нові возможности, что відкріваються при врахуванні змін

  1. Стилю життя

  1. Підвищення роли особистості.

  2. Підвищення добробуту людей.

  3. Надання значної уваги фірмовім промов.

  1. Окремий телевізор в шкірних кімнату.

  2. Збільшення кількості спожівачів.

  3. Виготовлення брендових моделей.

  2. Моді

  1. На стиль "Хай тек" в інтер'єрі.

  2. На Плазмові шірокоформатні телевізори.

  3. На Вбудовані телевізори.

  1. Розробка нового дизайну для телевізорів.

  2. Створення домашнього кінотеатру.

  3. Телевізори, что НЕ кидають в очі, коли смороду вімкнені.

  3. Технологій

  1. з'явилися Нових мікросхем.

  2. з'явиться новой системи передачі зображення.

  3. з'явилися новой технології виготовлення телевізорів.

  1. Створення почти будь-которого телевізору за формою та розмірамі.

  2. Можливо создать Надзвичайно тонкий телевізор.

  3. Підвищення надійності та швідкості виготовлення телевізорів.

  Уточнена комерційна ідея: "Виготовлення ультра тонких надійніх телевізорів". Четвертим етапом розробки комерційної Ідеї є удосконалення потенційної комерційної Ідеї з метою Надання їй більш Привабливий рис.

  Ідея: "Виготовлення вбудований ультра тонких надійніх телевізорів, что встановлюються Фірмою-продавцем або безпосередно виробника".

  П'ятий етап розробки комерційної Ідеї Полягає в удосконаленні комерційної Ідеї за рахунок внесення до Цю ідею спеціальніх знань та навичок самого розробника. Ідея: "Виготовлення вбудований ультра тонких надійніх телевізорів, что встановлюються Фірмою-продавцем або безпосередно виробника. З вбудованим колонками, что відключаються, если телевізор підключається до системи домашнього кінотеатру ".

  Шостий етап Полягає в оцінюванні комерційної Ідеї на предмет возможности ее реализации. Для оцінювання Ідеї на предмет возможности ее реализации нужно відповісті на запитання, Заповнена таблиця 2.3

  Таблиця 3.3 - Оцінювання комерційної Ідеї на предмет возможности ее реализации

  питання

  так

  ні

  Чи є потреба в Додатковій информации?

  1. Чи буде працювати Ваша ідея?

  +

  2. Чи буде ця ідея спрацьовуваті течение Певного (визначеного) годині?

  +

  3. Чи будут люди за це платіті?

  +

  4.Чі Достатньо Кількість людей буде за це платіті?

  +

  5. Чи усвідомлюєте Ви, Які споживи людей при цьом задовольняються?

  +

  6.Чі добре там, де, Якими будут витрати на реалізацію вісунутої комерційної Ідеї?

  +

  7. Чи БЕЗПЕЧНА Ваша ідея?

  +

  8. Чи законна Ваша ідея?

  +

  9. Чи сподобається Ваша ідея іншім людям?

  +

  10. Чи можете ви найти необхідну Кількість грошей для реализации Ідеї?

  +

  11. Чи нужно Вам Спеціальне обладнання?

  +

  12. Чи володієте ви необхіднімі навички (знання) для реализации Ідеї?

  +

  13. Чи потрібен Вам персонал зі спеціальнімі знань (навички) для реализации запропонованої Ідеї?

  +

  Отже, ідея виготовлення ультра тонких телевізорів, что легко вбудовуються в стіну, з вбудованим колонками та можлівістю Підключення системи домашнього кінотеатру є новою та цікавою ідеєю. Дана ідея винна найти свого споживача на Сайти Вся. Оцінка Ідеї на предмет возможности реализации показала, что ідею доцільно реалізуваті якнайшвідше.

  4 ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ Розташування ПІДПРИЄМСТВА

  Одним Із найважлівішіх стратегічніх вопросам підприємництва відносіться вибір місця Розташування суб'єкта бізнесу - підприємства. При цьом нужно розрізняті Такі питання:

  - вибір місця Розташування офісу підприємства;

  - вибір місця Розташування самого підприємства.

  Місцем Розташування підприємства є ті місце, де знаходяться его виробничі, торговельні та інші підрозділі, Які безпосереднім чином вплівають на Отримання доходів. Если ЦІ приміщення розташовані за різнімі адресами, тобто підприємство має декілька Місць Розташування, то Прийнято Говорити про «фірму», представлену багатьма підприємствами.

  Вибір місця Розташування підприємства может буті обмеження або вільним. Ограниченной вибір характерний для підприємств, Які «прив'язані» до джерел сировини або ЕНЕРГІЇ. Всі інші підприємства ма ють вільний вибір місця Розташування, отже могут вібрато таке місце, Пожалуйста буде здаватіся Їм Найкращий.

  На вибір місця знаходження підприємства вплівають Такі основні фактори:

  - витрати на транспортування матеріалів, сировини, комплектуючі;

  - витрати на заробітну плату в місці знаходження підприємства;

  - витрати на Орендного плату (або ВАРТІСТЬ будівництва Нових основних засобів);

  - Відрахування за діючою системою оподаткування в місці Розташування підприємства;

  - Вплив інфраструктурі ТОЩО.

  Аналізуючі зазначені фактори, нужно враховуваті, что всі смороду ма ють різний Вплив для підприємств різніх відів ДІЯЛЬНОСТІ. Так, для підприємств, Які Надаються послуги, важліво, щоб клієнтура мала вільний та Зручний доступ до них. Для промислових підприємств нужно, щоб витрати на доставку матеріалів, сировини, РОБОЧОЇ сили, комунальні послуги, витрати на транспортування готової продукції до спожівачів були мінімальнімі. Для торгівельних підприємств нужно, щоб до них могли потрапіті якомога более покупців, щоб ЦІ ПОКУПЦІ малі скроню купівельну спроможність, щоб витрати на оренду приміщень, транспортування товарів до торгових точок, витрати на рекламу ціх товарів ТОЩО були найнижчі. Потрібно кож враховуваті наявність около підприємства конкурентів, Які могут відтягуваті на собі Певної Кількість потенційніх покупців ТОЩО.

  Основна проблема Вибори місця Розташування підприємства Полягає в тому, що ні результати ДІЯЛЬНОСТІ цього підприємства, ні відповідні витрати нельзя візначіті точно. Всі смороду будут мати Певної невізначеність, тому Вибране місце Розташування підприємства может віявітісь неоптимальним. Із цього вітікає, что вибір місця Розташування підприємства - це проблема Прийняття РІШЕНЬ в условиях невізначеності, якові слід вірішуваті Шляхом зіставлення альтернативних розрахунків, на Основі якіх вібірається найкращий варіант.

  Найтяжче оцініті такий фактор, як Вплив інфраструктурі. Так, недостатній розвиток сітки вулиць, залізниць, портів, енергопостачання ТОЩО, з одного боку, збільшує витрати на доставку матеріалів, сировини ТОЩО, а з Іншого боку, зменшує витрати на заробітну плату, тому что все це характерно для стран, что розвіваються, де рівень зарплати низьких. Окрім цього недостатньо розвинута транспортна система требует наявності більш змістовніх складів, что потребує додатково витрат на їх оренду, обслуговування ТОЩО.

  Загальне правило Вибори оптимального місця Розташування підприємства: «Підприємство винне буті розташовано там, де результати его роботи, Які залежався безпосередно від місця знаходження підприємства, в найбільшій мірі перевіщувалі б відповідні витрати».

  Отже, Кращим буде таке Розташування підприємства, де так звань брутто-прибуток (БП), тобто прибуток, Який безпосередно Залежить від місця знаходження підприємства, буде найбільшім:

  БП = Д-В®максімум, a (4.1)

  де Д - дохід (Виторг) підприємства за рік, грн .;

  В - річні витрати, Які безпосередно залежався від місця Розташування підприємства, грн.

  Вібрато оптимальні місце Розташування підприємства (варіант 20).

  Для шкірного Із варіантів можливий Розташування підприємства, Які задані в завданні, нарісуємо схеми руху, за Якими матеріали та сировина будут доставлятіся з пункту, Який візначає джерело постачання (В), до точок, в якіх планується розмістіті підприємство (5, 21,7, 10). Схема руху від джерела постачання до точок, де можна розташуваті підприємство показана на малюнку 4.1

  Малюнок 4.1 Схема руху від джерела постачання до точок, де можна розташуваті підприємство


  Таблиця 4.1 - Показники, что характеризують діяльність підприємства

  Вар.

  α и

  З и

  β

  N и

  d и

  S

  K

  λ

  δ

  Р

  Ц

  М

  грн / тонно

  -км

  грн. / міс.

  чол.

  грн. /

  кв.м

  кв.м

  тис. грн.

  %

  %

  тис.

  чол.

  грн.

  кг

  20

  1,56

  109

  0,3

  5

  3,2

  103

  91

  1,1

  27

  1107

  27

  2,1

  1.Керуючий схемами вибраних маршрутів доставки матеріалів та сировини, розрахуємо довжина маршрутів L для кожного Із варіантів, в км .:

  L 5 = 3 + 7.3 = 10.3км;

  L 7 = 5.8 + 2.1 = 7.9км;

  L 10 = 3 + 2 = 5 км;

  L 21 = 3 + 5.9 + 3.7 = 12.6км.

  2. Розрахуємо масу матеріалів та сировини, яка буде перевозітісь за рік за шкірних Із варіантів маршрутів, за формулою:

  тонн, (4.2)

  де - маса одного вироби, кг;

  - Кількість потенційніх покупців, Які мешкають в РЕГІОНІ;

  - коефіцієнт, Який враховує, скільки самє покупців, Які прожівають в РЕГІОНІ, завітають до підприємства:

  - если предприятие находится в елітному, центральному районі з дуже розвинута інфраструктурою, то = 0,3 ... 0,4;

  - если предприятие находится в районі з розвинутості інфраструктурою, або у вільній Економічній зоне, то = 0,1 ... 0,15;

  - если предприятие находится в звичайний районі, то
  = 0,025 ... 0,05;

  - коефіцієнт, Який враховує, скільки потенційніх покупців зроблять покупки, зайшовші до даного підприємства:

  - если предприятие находится в елітному, центральному районі з дуже розвинута інфраструктурою, то = 0,1 ... 0,15;

  - если предприятие находится в районі з розвинутості інфраструктурою або у вільній Економічній зоне, то = 0,12 ... 0,17;

  - если предприятие находится в звичайний районі, то =
  = 0,15 ... 0,2.

  Оскількі підприємство "5" розташоване в звичайний районі, то вібіраємо следующие КОЕФІЦІЄНТИ:

  До = 0,033; До = 0,18.

  Підприємство "7" розташоване в районі з розвинутості інфраструктурою, то вібіраємо следующие КОЕФІЦІЄНТИ:

  До = 0,13; До = 0,15.

  Оскількі підприємство "10" розташовані в вільній Економічній зоне, то вібіраємо следующие КОЕФІЦІЄНТИ:

  До = 0,13; До = 0,14.

  Оскількі підприємство "21" розташоване в елітному, центральному районі з дуже розвинута інфраструктурою, то вібіраємо следующие КОЕФІЦІЄНТИ:

  До = 0,35; До = 0,12.

  Підставівші значення в формулу 4.2, отрімаємо:

  Q 5 = 13,8 тонн;

  Q 7 = 45,33 тонн;

  Q 10 = 42,3 тонн;

  Q 21 = 97,63 тонн;

  3. За формулою 4.3 для кожного Із варіантів Розташування підприємства розрахуємо виручки (Виторг) підприємства за рік:

  (Грн.), (4.3)

  де - середня ціна одиниці товару, грн .;

  - Кількість потенційніх покупців, Які мешкають в даного РЕГІОНІ.

  Підставівші значення, отрімаємо:

  Д 5 = 27 1107000 0,033 0,18 = 177540,66 грн. ;

  Д 7 = 27 1107000 0,13 0,15 = 582835,5 грн .;

  Д 10 = 27 1107000 0,13 0,14 = 543979,8 грн .;

  Д 21 = 27 1107000 0,35 0,12 = 1255338 грн .;

  4. За формулами 4.4 и 4.8, для шкірного Із варіантів розрахуємо
  витрати, Які залежався від місця Розташування підприємства. Витрати та транспортування матеріалів та сировини, комплектуючих, готової продукції від джерел постачання до місця Розташування підприємства можна розрахуваті за формулою:

  (Грн.), (4.4)

  де - ВАРТІСТЬ транспортування 1 тонно-км вантажу даного виду, грн .;

  - відстань від джерела постачання до місця Розташування підприємства, км .;

  - маса матеріалів, сировини, комплектуючих, готової продукції, Які постачаються на підприємство від джерела постачання за рік, тонн;

  - Кількість відів сировини, матеріалів, готової продукції, комплектуючих ТОЩО.

  - коефіцієнт, Який враховує додаткові витрати на переміщення транспортних ЗАСОБІВ від джерел постачання до місця знаходження підприємства, включаючі оплату проїзду транспорту порожняком:

  - если предприятие находится в елітному, центральному районі з дуже розвинута інфраструктурою, то = 1,25 ... 1,5;

  - если предприятие находится в районі з розвинутості інфраструктурою, то = 1,1 ... 1,25;

  - если предприятие находится в звичайний районі або у вільній Економічній зоне, то = 1,00 ... 1,10.

  B1 5 = 1,05 1,56 10.3 13,8 = 232.82грн .;

  B1 7 = 1,2 1,56 7.9 45,33 = 670.37грн .;

  B1 10 = 1,05 1,56 5 42,3 = 346.43грн .;

  B1 21 = 1,33 1,56 12.6 97,63 = 2552.29грн.

  Витрати на заробітну плату персоналу підприємства , Включаючі ее доставку до місця роботи, можна розрахуваті за формулою:


  (Грн.), (4.5)

  де - середньомісячна заробітна плата одного працівника даної професії та спеціальності, грн. / Місяць .;

  - коефіцієнт, Який враховує виплати підприємства в обов'язкові Державні соціальні фонди, в відносніх одиниць;

  - Кількість ПРАЦІВНИКІВ даної професії або спеціальності;

  12 - число місяців в году;

  - коефіцієнт, Який враховує додаткові витрати на заробітну плату в випадка, коли підприємство знаходиться в зоне дуже розвінутої інфраструктурі:

  - если предприятие находится в елітному, центральному районі з дуже розвинута інфраструктурою, то = 1,15... 1,3;

  - если предприятие находится в районі з розвинутості інфраструктурою, то = 1,05 ... 1,15;

  - если предприятие находится в звичайний районі, то = 1,00 ... 1,05;

  - число професій або спеціальностей ПРАЦІВНИКІВ.

  B2 5 = 1,025 109 (1 + 0,3) 5 12 = 8714,55 грн .;

  B2 7 = 1,1 109 (1 + 0,3) 5 12 = 9352,2 грн .;

  B2 10 = 1,22 109 (1 + 0,3) 5 12 = 10372,44 грн .;

  B2 21 = 1,22 109 (1 + 0,3) 5 12 = 10372,44 грн.

  Витрати на оренду приміщень можна розрахуваті за формулою:

  , (4.6)

  де - розцінка, тобто плата за оренду 1 кв. м. приміщень за місяць, яка Діє в Сейчас годину, грн. / кв.м;

  - площа приміщень, Які орендуються, кв.м .;

  12 - число місяців в году;

  - коефіцієнт, Який враховує Збільшення орендної плати персоналу при набліженні до центральних районів, тобто до розвінутої інфраструктурі:

  - если предприятие находится в елітному, центральному районі з дуже розвинута інфраструктурою, то = 1,3 ... 1,6;

  - если предприятие находится в районі з розвинутості інфраструктурою, то = 1,1 ... 1,3;

  - если предприятие находится в звичайний районі або у вільній Економічній зоне, то = 1,0.

  B3 5 = 1 3,2 103 12 = 3955,2 грн .;

  B3 7 = 1,2 3,2 103 12 = 4746,24грн .;

  B3 10 = 1 3,2 103 12 = 3955,2 грн .;

  B3 21 = 1,45 3,2 103 12 = 5735,04грн.

  Величина податків на капітал розраховується за формулою:

  , (4.7)

  де - ВАРТІСТЬ основного Капіталу, Який задіяній в бізнесі, грн .;

  - загальна ставка податку на основний капітал, у%;

  - коефіцієнт, Який враховує Зменшення податків при розташуванні підприємства в вільній Економічній зоне:

  - если предприятие находится в районі Вільної економічної
  зони, то коефіцієнт = 0,2 ... 0,5;

  - если предприятие находится в других районах, то = 1,0.

  B4 5 = 91 0,011 1 = 1,001 грн .;

  B4 7 = 91 0,011 1 = 1,001 грн .;

  B4 10 = 91 0,011 0,35 = 0,35 грн .;

  B4 21 = 91 0,011 1 = 1,001 грн.

  Величина податків з доходу (Виторг) розраховується за формулою:

  , (4.8)

  де - виручка (Виторг) підприємства за рік, грн .;

  - загальна ставка податку з обороту (непрямі та Прямі податки на бізнес) та податку на прибуток, у відсотках.

  B5 5 = 177540,66 027 1 = 47935,97 грн .;

  B5 7 = 582835,5 027 1 = 157365,58 грн .;

  B5 10 = 543979,8 0,27 0,35 = 51406,1 грн .;

  B5 21 = 1255338 0, 27 1 = 338941,26 грн.

  5. За формулою 4.9 для кожного Із варіантів розрахуємо ЗАГАЛЬНІ витрати, Які залежався від місця Розташування підприємства.

  Річні витрати, Які безпосередно залежався від місця Розташування підприємства, розраховуються за формулою:


  (Грн ..), (4.9)

  Підставівші значення, отрімаємо:

  B 5 = 232.82 + 8714,55 + 3955,2 + 1,001 + 47935,97 = 60839.54грн .;

  B 7 = 670.37 + 9352,2 + 4746,24 + 1,001 + 157365,58 = 172135.37 грн .;

  B 10 = 346.43 + 10372,44 + 3955,2 + 0,35 + 51406,1 = 66080.52 грн .;

  B 21 = 2552.29 + 10372,44 + 5735,04 + 1,001 + 338941,26 = 357602.03 грн.

  6. За формулою 4.1 для кожного Із варіантів розрахуємо брутто-прибуток та віберемо найкращий варіант місця Розташування підприємства:

  БП 5 = 177540,66 - 60839.54 = 116701.12 грн .;

  БП 7 = 582835,5 - 172135.37 = 410700.13 грн .;

  БП 10 = 543979,8 - 66080.52 = 477899.28 грн .;

  БП 21 = 1255338 - 357602.03 = 897735.97 грн.

  Результати розрахунків зведемо до табліці 4.2

  Таблиця 4.2 - зведена таблиця розрахунків брутто-прибутку

  варіант

  Д, грн.

  В 1, грн.

  В 2, грн.

  У 3, грн.

  В 4,

  грн.

  У 5,

  грн.

  , Грн.

  БП, грн.

  5

  177540,66

  232.82

  8714,55

  3955,2

  1,001

  47935,97

  60839.54

  116701.12

  7

  582835,5

  670.37

  9352,2

  4746,24

  1,001

  157365,58

  172135.37

  410700.13

  10

  543979,8

  346.43

  10372,44

  3955,2

  0,35

  51406,1

  66080.52

  477899.28

  21

  1255338

  2552.29

  10372,44

  5735,04

  1,001

  338941,26

  357602.03

  897735.97

  7. Зробимо Висновки

  Найкращий варіант місця Розташування підприємства - це 21 - підприємство знаходиться в елітному центрі з дуже розвинута інфраструктурою. Це пояснюється тім, что брутто-прибуток, тобто прибуток, Який безпосередно Залежить від місця знаходження підприємства, Найбільший: БП = 897735.97 грн.

  5. Розрахунок буде потрібно в стартовому Капіталі ПІДПРИЄМСТВА

  Для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ нужно мати Певний капітал. Без его наявності НЕ может буті підприємництва. Чим потужнішім є капітал підприємця, тим масштабнішімі могут буті результати его ДІЯЛЬНОСТІ. Капітал - Грошові и матеріальні кошти, об'єкти права інтелектуальної власності и організаторські навички (Гудвіл), котрі Використовують в процесі виробництва и віступають Джерелом Отримання прибутку. До основних капіталоутворювальніх елементів відносяться: засоби виробництва, матеріальні оборотні елементи виробництва, оплата праці ПРАЦІВНИКІВ, оборотні кошти в грошовій форме.

  Стартовий капітал - це капітал, Який вкладається у будь-яку підпріємніцьку дело з самого качана практичної реализации комерційної Ідеї. Чим складніше продукція, чим триваліший виробничий цикл, тим більшою винна буті величина стартового Капіталу. У найбільш загально виде потребу в стартовому Капіталі К, Який необхідній для качана підприємництва, можна розрахуваті за формулою:

  (5.1)

  де - Грошові кошти на придбання (оренду) будівель, споруд, передавальний прістроїв, машин, обчіслювальної техніки, інструменту, транспортних ЗАСОБІВ;

  - Грошові кошти на оплату сировини, матеріалів, напівфабрикатів, паливо, ЕНЕРГІЇ;

  - Грошові кошти для оплати праці найманим ПРАЦІВНИКІВ;

  - Грошові кошти на оплату інформаційних послуг, рекламу, придбання об'єктів інтелектуальної власності та інші кошти.

  Стартовий капітал складається з основного та оборотного капіталу. Основний капітал функціонує в течение трівалого годині, в процесі ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕ змінює свою натуральну форму, а свою ВАРТІСТЬ переносити на виготовлення продукцію частинами, у міру зношення. Оборотній капітал функціонує в течение одного виробничого циклу, Повністю змінює свою натуральну форму, а свою ВАРТІСТЬ переносити на готову продукцію Одразу и Повністю. Такоже практично всегда стартовий капітал складається з власного Капіталу, Який вноситися засновниками справи, та Капіталу покриття, Який вкладається в дело на условиях, обумовлених іншімі особами: інвесторамі, комерційнімі банками, кредиторами ТОЩО [2]. Величину стартового Капіталу та Капіталу покриття розраховують на основе економічних розрахунків. Розрахунок складається з 11 кроків. 1-й крок. Візначаємо Загальну величину витрат на придбання або оренду будівель, споруд, машин, обладнання, інструменту и т.д. Вібіраємо найефектівнішій варіант вкладання грошей. Візначаємо Терміни течение якіх будут вікорістані ЦІ кошти. Варіант использование коштів и Терміни витрат Вже розподілені. 2-й крок. Візначаємо щомісячні витрати на оплату праці ПРАЦІВНИКІВ з урахуванням всех обов'язкових виплат. За завдання цею крок Вже Зроблено. 3-й крок. Візначаємо ЗАГАЛЬНІ витрати, согласно варіанту дані наведені в табліці 5.1 (дані за січень), КОЕФІЦІЄНТИ Зміни витрат по місяцям наведено в табліці 5.2 [2] а конкретні витрати по місяцям з врахування коефіцієнтів Зміни витрат у табліці 5.3 [2].


  Таблиця 5.1 - Витрати за січень

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  47

  312

  9

  35

  6

  Таблиця 5.2 - КОЕФІЦІЄНТИ Зміни витрат по місяцях

  Г

  січ.

  лют.

  бер.

  квіт.

  трав.

  черв.

  лип.

  серп.

  вер.

  жовт.

  лист.

  груд.

  1

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1,1

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1,2

  1

  3

  1

  1,3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0,8

  0,8

  0,8

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  1

  1

  0

  1,1

  1,1

  1,5

  0,9

  1,2

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Таблиця 5.3 - Щомісячні витрати

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис. грн.

  , Тис.грн.

  , Тис. грн.

  місяць

  ΣГ, тис. грн.

  47

  312

  9

  35

  6

  січень

  409

  56,4

  936

  7,2

  35

  12

  Лютий

  1046,6

  56,4

  312

  7,2

  0

  12

  Березень

  387,6

  56,4

  405,6

  7,2

  38,5

  6

  Квітень

  513,7

  56,4

  0

  9,9

  38,5

  0

  Травень

  104,8

  56,4

  0

  9,9

  52,5

  0

  Червень

  118,8

  51,7

  0

  9,9

  31,5

  0

  липень

  93,1

  56,4

  0

  9,9

  42

  0

  серпень

  108,3

  56,4

  0

  9,9

  35

  0

  Вересень

  101,3

  56,4

  0

  9,9

  35

  0

  Жовтень

  101,3

  56,4

  0

  9,9

  35

  0

  листопад

  101,3

  56,4

  0

  9,9

  35

  0

  грудень

  101,3

  4-й крок. Будуємо графік Зміни щомісячніх Загальна витрат у часі, рис. 5.1.


  Малюнок 5.1 - Графік Зміни Загальне щомісячніх витрат

  5-й крок. Прогнозуємо з которого часу підприємець Почни отрімуваті виручки, а такоже ее можливий величину. Кількість віготовленої продукції (N), ВАРТІСТЬ реализации одиниці (P) та годину реализации, дані для розрахунку доходу наведені в табліці 5.4 [2], величина щомісячного доходу наведена в табліці 5.5.

  Таблиця 5.4 - Дані по реализации продукции

  Р, грн.

  N, тис. шт. (по місяцям)

  ВК, тис.грн.

  4-й

  5-й

  6-й

  7-й

  8-й

  9-й

  10-й

  11-й

  12-й

  62

  0

  1

  2

  3,1

  3,1

  3,1

  4,1

  4,1

  4,1

  1600

  Таблиця 5.5 - Прибуток підприємства по місяцях

  місяць

  4-й

  5-й

  6-й

  7-й

  8-й

  9-й

  10-й

  11-й

  12-й

  прибуток, грн.

  0

  62

  124

  192,2

  192,2

  192,2

  254,2

  254,2

  254,2

  6-й крок. Будуємо графік щомісячної спожи в Капіталі, рис. 5.2. Для побудова графіка нужно візначіті величину реальних потреб в Капіталі.

  Вікорістовуючі табліці 5.3 та 5.5 Знайдемо реальну потребу в Капіталі, як різніцю между витратами та прибутком по місяцям, результати наведені в табл. 5.6.

  Таблиця 5.6 - Реальна щомісячна потреба в Капіталі

  місяць

  1-й

  2-й

  3-й

  4-й

  5-й

  6-й

  7-й

  8-й

  9-й

  10-й

  11-й

  12-й

  витрати, тис.грн

  409

  1046,6

  387,6

  513,7 - 0

  = 513,7

  104,8 - 62

  = 42,8

  118,8 - 124

  = --5,2

  93,1 - 192,2

  = -99,1

  108,3 - 192,2

  = -83,9

  101,3 - 192,2

  = -90,9

  101,3 - 254,2

  = -152,9

  101,3 - 254,2

  = 152,9

  101,3 - 254,2

  = 152,9

  Малюнок 5.2 - Графік щомісячної спожи в Капіталі

  Як видно з графіка потреба в Капіталі буде відчуватісь течение дерло п'яти місяців.

  7-й крок. Розраховуємо величину стартового Капіталу. Для даного варіанту величину стартового Капіталу дорівнює:


  409 + 1046,6 + 387,6 ​​+ 513,7 + 42,8 = 2399,7тіс. грн.

  8-й крок. Розраховуємо величину Капіталу покриття. За рахунок власного Капіталу підприємства зменшаться щомісячні витрати Наступний чином:

  Січень - 409 - 409 = 0 тис. грн.

  Залишок власного Капіталу: 1600 - 409 = 1191 тис. грн.

  Лютий - 1046,6 - 1046,6 = 0 тис. грн.

  Залишок власного Капіталу: тисячі сто дев'яносто одна - 1046,6 = 144,4 тис .грн.

  Березень - 387,6 ​​- 144,4 = 243,2 тис. грн.

  Весь власний капітал Вже вітрачено.

  Загальна величина Капіталу покриття дорівнює:

  0 + 0 + 243,2 + 513,7 + 42,8 = 799,7 тис. грн.

  9-й крок. Будуємо графік щомісячної спожи Капіталу покриття (рис. 5.3). Потреба Капіталу покриття по місяцям наведено в табліці 5.7.

  Таблиця 5.7 - Потреба Капіталу покриття по місяцям

  місяць

  січ.

  лют.

  бер.

  квіт.

  трав.

  черв.

  лип.

  серп.

  вер.

  жовт.

  лист.

  груд.

  Капітал, тис. грн.

  0

  0

  243,2

  513,7

  42,8

  -5,2

  -99,1

  -83,9

  -90,9

  -152,9

  -152,9

  -152,9


  Малюнок 5.3 - Графік щомісячної спожи в Капіталі покриття (заштрихована ділянка)

  Чистий прибуток підприємства дорівнює:

  5,2 + 99,1 + 83,9 + 90,9 + 152,9 + 152,9 + 152,9 = 737,8 тис .грн.

  Середньомісячній прибуток дорівнює: 737,8 / 7 = 105,4 тис .грн.

  10-й крок. Візначаємо реальні джерела покриття потреб.

  Согласно завдання - це позика.

  11-й крок. Візначаємо срок повернення взятої позики.

  Величина позики дорівнює: 737,8 тис .грн. Починаючі з 6-ого місяця підприємство начинает отрімуваті середньомісячній прибуток в 105,4 тис. грн .. Пріпустімо, что 50% цієї суми, тобто 52,7 тис. грн. спрямовано на повернення позики. Тоді срок повернення позики буде дорівнюваті:

  737,8 (тис. Грн.) / 52,7 (тис. Грн. / Міс.) = 14 міс.

  Загальний срок на Який нужно взяти позику дорівнює: 3 + 14 = 17 міс.

  За Перші два місяця затрати Повністю покріваються власним КАПІТАЛОМ.

  Отже, потреба в Капіталі необхідному, щоб розпочаті діяльність ставити: 2399,7 тис. грн. Щоб отріматі ЦІ кошти підприємство бере позику в размере 737,8 тис. грн. и зможу повернути ее лишь через 17 місяців.

  Проведені розрахунки є примерно, Аджея смороду НЕ враховують ні інфляції, ні процентних ставок и т. П. На момент Відкриття підприємства це є найважлівішій підрахунок, Аджея від его правільності Залежить прибуток підприємства на качана его ДІЯЛЬНОСТІ.

  6. Розрахунок податку з прибутком ТА Податки НА Доданий ВАРТІСТЬ, ЩО ЇХ СПЛАЧУЄ суб'єкт підприємництва - ЮРИДИЧНА ОСОБА

  В процесі своєї ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкт підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридична особа повинен доповідна около 20 основних та 15 місцевіх податків. Основними Із них є податок на прибуток та Податок на додану вартість. Розрахунок Величини ціх податків здійснюється на Основі чинного законодавства, Даних бухгалтерського обліку, звітів про результати діяльності підприємства за встановлення формами.

  Податок на прибуток - це один з основних прямих податків. Керуючий формулами оптової ціни та витрат підприємства в розрахунку на один віріб, можна Записати, что величина податку на прибуток П п в розрахунку на один віріб может буті розрахована за формулою:

  , (6.1)


  У тому випадка, если ставка податку на прибуток α задана в відносніх одиниць, величина податку на прибуток в розрахунку на один віріб П п візначається за формулою:

  , (6.2)

  де П до - прибуток на оподаткування в розрахунку на один віріб, грн .;

  Ц про - оптова ціна вироби, грн .;

  В р - витрати на виробництво та реалізацію одного вироби (з урахуванням операційних та других витрат), грн .;

  α - ставка податку на прибуток;

  Податок на прибуток, что его винне доповідна підприємство за результатами ДІЯЛЬНОСТІ в цілому, розраховується за данімі бухгалтерського обліку даного підприємства. Величина податку на прибуток П п (заг), что его винне Сплатити підприємство за результатами ДІЯЛЬНОСТІ в цілому в течение Певного ПЕРІОДУ годині, может буті розрахована за формулою:

  , (6.3)

  ВД - валовий дохід (виручка) підприємства за визначенням период часу, зазвічай за квартал, грн .;

  ВВ - Валові витрати підприємства за тією ж период часу, включаючі Амортизаційні відрахування, грн .;

  α - ставка податку на прибуток,%. У 2009 году α = 0,25.

  Розраховуємо величину податку на прибуток. Для розрахунку вікорістаємо дані завдання та формулу 6.3.

  1. Візначаємо дати Настанов валового доходу та валових витрат:

  а) Валовий довий дохід: 1.01 (І квартал); 21.04 (II квартал); 12.07 (III квартал); 12.11 (IV квартал).

  б) Валові витрати: 22.02 (І квартал); 12.08 (II квартал); 14.09 (III квартал); 10.12 (IV квартал).

  2. Візначаємо величину податку на прибуток

  І квартал П Пзаг = (380000 -153000) ∙ 0,25 = 56750 грн.

  ІІ квартал П Пзаг = 310000 ∙ 0,25 = 77500 грн.

  ІІІ квартал П Пзаг = (360000 - 157000 - 154000) ∙ 0,25 = 12250 грн.

  IV квартал П Пзаг = (396000 - 152000) ∙ 0,25 = 61000 грн.

  3. Если продукція відвантажена, но неоплачена Вже сплачуватися податок на прибуток, а реальних грошей на підприємстві в цьом випадка немає. Отже может стать так, что у підприємство буде не в змозі Заплатити податок.

  4. Корігуваті величину податку на прибуток в Певної кварталі можна зменшуючі чи збільшуючі Валові надходження чи Валові витрати, змінюючі дату фіксації валового доходу або валових витрат.

  Податок на додану вартість ПДВ - один Із найголовнішіх непрямих податків. Об'єктом оподаткування є операции з пролажу товарів, робіт, послуг, а такоже вивезення товарів в Україну.

  Величина податку на Доданий ВАРТІСТЬ ПДВ у розрахунку на один віріб розраховується по Формулі:

  , (6.4)

  де Ц о - вільна ринкова ціна вироби, грн .;

  β - ставка податку на Доданий ВАРТІСТЬ; У 2009 году β = 0,20.

  Величина податку на Доданий ВАРТІСТЬ в цілому на підприємстві розраховується за формулою:

  , (6.5)


  де Ц ві - вільна ринкова ціна вироби і-го найменування, грн .;

  n - Кількість найменувань виробів.

  Величина ПДВ, що підлягає сплаті в цілому по Підприємству, розраховується за формулою:

  , (6.6)

  де Ц ві 2 - вільна ринкова ціна проданого товару і-ого виду, грн .;

  Ц в j 1 - вільна ринкова ціна купленого матеріалу j-ого виду, грн .;

  n - Кількість відів Проданом товарів;

  m - Кількість відів куплених матеріалів.

  Розраховуємо величину податку на Доданий ВАРТІСТЬ

  1. Візначаємо величину, дату та суму Рахунку податкового кредиту (ПК) для кожної операции, для Отримання матеріалів.

  Операція а: 13.01 - січень; ПК = 3250000 ∙ 0,2 = 650000 грн .;

  Сума Рахунку = 3250000 + 650000 = 3900000 грн.

  Операція б: 21.02 - лютий; ПК = 3700000 ∙ 0,2 = 740000 грн .;

  Сума Рахунку = 3700000 + 740000 = 4440000 грн.

  Операція в: 12.03 - березень; ПК = 3550000 ∙ 0,2 = 710000 грн .;

  Сума Рахунку = 3550000 + 710000 = 4260000 грн.

  2. Візначаємо Ціну вільну ринкову

  Операція а: Ц вр = 6100000 + 3250000 = 9350000 грн.

  Операція б: Ц вр = 6130000 + 3700000 = 9830000 грн.

  Операція в: Ц вр = 6320000 + 3550000 = 9870000 грн.


  3.Візначаємо величину, дату та суму Рахунку податкових забов'язань для кожної операции.

  Операція а: - січень; ПЗ = 9350000 ∙ 0,2 = 1870000 грн .;

  Сума Рахунку = 9350000 + 1870000 = 11220000 грн.

  Операція а: - лютий; ПЗ = 9830000 ∙ 0,2 = 1966000 грн .;

  Сума Рахунку = 9830000 + 1966000 = 11796000 грн.

  Операція а: - березень; ПЗ = 9870000 ∙ 0,2 = 1974000 грн .;

  Сума Рахунку = 9870000 + 1974000 = 11844000 грн.

  4.Розраховуємо ПДВ за касовим методом:

  Даті податкового забов'язання по касовим методом:

  Січень - 17.01; Лютий - 18.02; Березень -13.03;

  Візначається за Датою Отримання коштів.

  ПДВ = ПЗ - ПК

  ПДВ січень = 1870000 - 650000 = 1220000 грн.

  ПДВ лютий = 0 - 740000 = -740000 грн. (Від'ємне значення означає, что держава або відшкодує кошти або зменшіть величину податку в Майбутнього)

  ПДВ березень = 1974000 + 1966000 - 710000 = 20916000 грн.

  Σ = 1220000 - 740000 + 20916000 = 21396 тис. грн.

  5.Розраховуємо ПДВ за методом Настанов ПЗ у момент відвантаження

  продукції:

  Даті ПЗ за методом Настанов ПЗ у момент відвантаження продукції:

  ПДВ = ПЗ - ПК

  ПДВ січень = 0 - 650000 = -650000 грн.

  ПДВ лютий = 1966000 + 1870000 - 740000 = -3564000 грн.

  ПДВ березень = 0 - 710000 = -710000 тис. грн.

  ПДВ квітень = 1974000 - 0 = 1974000грн.

  Σ = -650000 -3564000 - -710000 +1974000 = -3660000 тис. грн.

  - Таким чином, ми розрахувалі основні види податків для підприємства: податок на прибуток та Податок на додану вартість. Ми бачим, что величину одного и того ж податку можна розраховуваті декількома способами.

  7. Розрахунок товарних запасів ТА оцінювання повнотіла ТОРГОВОГО асортимент МАГАЗИНУ

  Основою ДІЯЛЬНОСТІ будь-которого торговельного підприємства є формирование товарного асортименту.

  Товарний асортимент - це сукупність груп, відів, різновідів, сортів товарів, об'єднаних за Певної ознакою. Товарний асортимент буває:

  а) виробничий и торговий.

  Виробничий асортимент - це номенклатура (ПЕРЕЛІК) товарів, что віпускаються промисловими и сільськогосподарськими підприємствами, а такоже іншімі виробника. Торговий асортимент - це номенклатура товарів, что підлягають продажу в роздрібній торгівлі. Торговий асортимент, в свою черга, поділяється на две товарні Галузі: продовольчі та НЕПРОДОВОЛЬЧІ товари. Кожна Із галузь діліться на товарні групи, товарні групи поділяються на товарні підгрупі, шкірні підгрупа складається з різніх відів товарів; види поділяються на різновиди (або сорти). Сукупність всех різновідів (сортів) складає асортиментного ПЕРЕЛІК товарів, что знаходяться в магазині.

  б) груповий и внутрішньо груповий (розгорненій).

  Груповий асортимент - це ПЕРЕЛІК товарних груп. Внутрішньогруповій асортимент - це де галізація групового асортименту за конкретними підгрупами, видами и різновідамі товарів. Ширина асортименту - це Кількість товарних груп. Глибина асортименту - це Кількість різновідів товару в рамках кожної товарної групи;

  в) простий та складаний.

  Простий асортимент складається Із товарів, Які практично НЕ ма ють різновідів (например, овочі, сіль, господарське мило). Складна асортимент складається Із товарів, Які в межах одного виду товару ма ють Власний внутрішню класіфікацію: фасони, розміри ТОЩО;

  г) з різною частотою Попит на товари. За частотою Попит товари поділяються на Такі, что купуються найчастіше и даже Щодня; товари періодічного Попит; товари рідкого Попит (предмети трівалого Користування); Сезонні товари;

  д) з різною стабільністю Попит на товари. За рівнем стабільності Попит на товари буває:

  - стабільнім, коли Попит на товари Стійкий. Такі товари не допускаються заміні;

  - схільнім до різніх коливання;

  - альтернативні, коли є взаємозамінність товарів (например, цукерки);

  - імпульснім, коли Попит вінікає безпосередно в торговому залі під Вплив реклами, аргументацій продавця ТОЩО;

  є) з різнімі ознака комплексності товарів. За комплексністю розрізняють:

  - комплекси товарів за статевовіковою Ознакою: "Товари для жінок", "Товари для дітей" і т. Ін .;

  - комплекси товарів за особливо стилю життя и проведення дозвілля: "Товари для саду", "Товари для туриста", "Товари для дому" ТОЩО.

  Зазначені комплекси, в свою черга, могут поділятіся на мікрокомплексі: "Одяг", "Взуття", "Білизна" ТОЩО.

  ж) для оптових та для роздрібніх підприємств (магазинів).

  Формування торгового асортименту на оптових підпріємствах - це процес підбору груп, відів и різновідів товарів у відповідності з Попит населення. Формування асортименту здійснюється у такий послідовності:

  - візначається груповий асортимент товарів;

  - візначається число різновідів товарів шкірного виду.

  Контроль за наявністю на оптовому підприємстві товарів відповідно до асортиментного Переліку здійснюють товарознавці-комерсанти. Для цієї мети Використовують картки обліку, Які Зведені в картотеки для кожної товарної групи. Картотеку рекомендуються діліті на три части. У першій знаходяться картки на товари, запаси якіх є в необхідній кількості, у второй - картки на товари, запас якіх є критичним, и в третій - картки на товари, відсутні в Сейчас годині [6].

  Формування торгового асортименту в магазинах складається з 3-х етапів:

  - встановлюється груповий асортимент товарів в магазині. Дана робота проводиться на основе маркетингових досліджень;

  - проводяться розрахунки Структури групового асортименту, тобто визначаються кількісні співвідношення окремий груп товарів;

  - візначається внутрішньо груповий асортимент, тобто конкретний
  ПЕРЕЛІК товарів шкірного виду в межах кожної групи.

  Повнотіла асортименту - це відповідність фактічної наявності товарів на поліцію магазину розроблення асортиментного Переліку. Для оцінювання повнотіла асортименту можна користуватись Показники, Який має назви "коефіцієнт повнотіла асортименту".

  Коефіцієнт повнотіла асортименту , Розраховується за формулою:

  (7.1)


  де - фактична Кількість різновідів товарів па момент Перевірки;

  - Кількість різновідів товарів, передбача нормативним асортиментного переліком.

  Коефіцієнт повнотіла асортименту є Показники НЕ дуже точно, оскількі Залежить від багатьох Випадкове чінніків: например, від затримки у відвантаженні продукції, Порушення графіка завезених товарів и т.ін.). Тому рекомендується застосовуваті більш Точний Показник коефіцієнт умовної стійкості асортименту До ст.

  Коефіцієнт умовної стійкості асортименту К ст розраховується за формулою:

  (7.2)

  Таблиця 7.1 - дані перевірок

  Варіфнт

  асортимент товарів

  Д роб., Дні

  Перевірки

  20

  А, В, Д, Е, Ж, К

  28

  3

  3

  6

  2

  Підставівші значення з табліці 7.1, отрімаємо:

  Одним Із Шляхів забезпечення повнотіла асортименту є наявність в магазині відповідніх запасів товарів. З одного боку, чим більші запаси товарів, тім на більш трівалій годину буде забезпечен повнотіла асортименту. Але, з іншого боку, чим більші запаси, тим більшімі будут витрати на Утримання, оренду приміщень, більшімі будут Втрата товарів через псування, Закінчення терміну использование ТОЩО.

  Тому візначімо оптимальний запас товарів. Відомо, что в магазині здійснюється торгівля Певна асортиментом товарів. Різновиди товарів, а такоже інші характеристики наведено в табліці 7.1

  Таблиця 7.1 різновиди товарів и характеристик

  товар

  Ктз

  Нзал., Дні

  Qпл., Шт

  Зс.м., шт

  Qс.м., шт

  А

  0,56

  15

  1200

  410

  1000

  В

  0,13

  4

  4000

  500

  4100

  Д

  0,12

  3

  5000

  300

  4800

  Е

  0,18

  5

  6000

  500

  5500

  Ж

  0,4

  9

  600

  300

  700

  До

  0,14

  4

  4100

  550

  4000

  Для шкірного різновіду товару розрахуємо величину запасу на початок Місяцю вікорістовуючі Такі методів:

  1. Через использование коефіцієнта товарного запасу Ктз.

  Коефіцієнт товарного запасу Ктз розраховується за формулою:

  (7.3)

  де З п - запас товару даного різновіду на початок місяця (або на Последний день місяця), натуральних одиниць;

  Q с.м. - середньомісячній ОБСЯГИ реализации товару даного різновіду за місяць, натуральних одиниць.

  Тоді запас товару даного різновіду на початок місяця З п можна розрахуваті за формулою:

  З п = К тз Qпл, (7.4)

  де К тз - коефіцієнт товарного запасу;

  Qпл - плановий ОБСЯГИ реализации товарів даного різновіду за мп. яш ,. пат. одиниць.

  Підставівші значення з табліці 7.2 у формулу 7.3, отрімаємо:

  Підставівші значення з табліці 7.2 у формулу 7.4, отрімаємо:

  2. Через использование норми запасу товару даного різновіду Нзал .. Норма запасу візначає число днів торгівлі, на Які вистача запасу товару даного різновіду, и представляет собою Інтервал часу между суміжнімі поставками товару [6].

  Знаючи норму запасу Нзал., Розрахуємо запас товару даного різновіду на початок місяця З п:

  (7.5)

  е Н зал. - норма запасу товару даного різновіду, днів;

  Д роб. - число днів роботи магазину за місяць.

  Підставімо значення у формулу 7.5:

  3. Через врахування коливання уровня запасу відносно коливання ОБСЯГИ реализации. У цьом випадка запас товару даного різновіду на початок місяця 3п розраховують за формулою:

  (7.6)


  де Зс.м. - середньомісячній запас товару даного різновіду, нат. одиниць;

  Qc.м. - середньомісячній ОБСЯГИ реализации товару даного різновіду, натуральних одиниць.

  Підставімо значення у формулу 7.6:

  4. Через врахування базового (мінімального) товарного запасу. У цьом випадка запас товару 3 П на початок місяця розраховується за формулою:

  З п = Q пл + (З с.м. - Q С.М) (7.7)

  де Qпл - плановий ОБСЯГИ реализации товарів даного різновіду за місяць, нат. одиниць;

  Зс.м. - середньомісячній запас товару даного різновіду, нат. одиниць; Qc.м - середньомісячній ОБСЯГИ реализации товару даного різновіду нат. одиниць. Даній метод розрахунку товарних запасів застосовується для магазинів, де оборотність товарних запасів стають не более 6-ти разів на рік.

  Підставімо значення у формулу 7.7:

  Зробимо Висновки:

  Так як Кст = 0,58, то наявність товару на поліцію магазину відповідає розроблення асортиментного Переліку. Порівнявші отрімані результати бачим, что доцільніше використовуват метод з использование норми запасу товару даного різновіду Нзал., Так як товарний запас за ним є оптимальним, при якому в магазині НЕ буде зафіксовано віпадків відсутності товарів, что запітуються споживача.

  8. АНАЛІЗ БЕЗЗБІТКОВОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

  Підприємництво, а особливо мале, пов'язане з ризико. Щоб Зменшити ризики підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, нужно Постійно візначаті фінансовий стан підприємства та прораховуваті его в Майбутнього.

  Одним Із методів визначення фінансового стану підприємства є розрахунок так званої точки беззбітковості.

  Постійні витрати - це Такі витрати, Які почти НЕ залежався (або дуже мало залежався) від обсягів виробництва. До них належати: Втрата на придбання обладнання; оплата ліцензій; заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу; Орендна плата за приміщення; управлінські витрати; витрати на опалення та освітлення приміщень, на збут продукції, на рекламу ТОЩО.

  Змінні витрати - це витрати на Сировина та матеріали, что вітрачаються на виробництво продукції; заробітна плата виробничих робітніків та нарахування на Цю заробітну плату; транспорті витрати, витрати на силову електроенергію ТОЩО [6].

  Точка беззбітковості - це такий рівень (обсяг) виробництва (або ОБСЯГИ реализации), при якому в діяльності підприємства відсутній як прибуток, так и збитки, тобто, дохід від реализации продукції Повністю покрівають витрати па ее виробництво. Крапку беззбітковості Хбез, можна розрахуваті за формулою;

  , (8.1)

  де ПВ - постійні витрати на виробництво продукції, грн .;

  У виручка (або дохід) від реализации одиниці продукції, грн. / Шт .;

  ЗВ - змінні витрати на виробництво одиниці продукції, грн. / Шт. ЦІ витрати ще носять назви "неповна собівартість".

  Дані підприємства зведена до табліці 8.1

  Таблиця 8.1 - дані підприємства

  варіант

  ПВ, грн ..

  В, грн ..

  ЗВ, грн.

  N, шт.

  14

  95000

  430

  305

  1900

  12

  20

  15

  21

  Керуючий данімі табліці 8.1, розрахуємо точку беззбітковості, яка складі:

  (8.1)

  Це означає, что при ВИРОБНИЦТВІ та реализации 760 виробів підприємство Повністю покріє свои витрати, и только при реализации 761-го вироби Почни отрімуваті прибуток.

  Крапку беззбітковості можна візначіті графічно (рисунок 8.1)

  Формулу (8.1) можна Записати в ІНШОМУ виде. Так, відомо, что змінні витрати на виробництво продукції (за визначенням) всегда залежався від ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции. Тому можна Записати таке співвідношення:

  ЗВ • N = а • В • N, (8.2)

  де ЗВ - змінні витрати на виробництво одиниці продукції, грн. / шт .;

  N - Кількість віготовленої продукції, грн. / Шт .;

  ЗВ • N - змінні витрати на виробництво всієї продукції, грн .;

  а - коефіцієнт пропорційності;

  Далі провівші превращение, отрімаємо:

  , (8.3)

  де ОР кр - Критичний ОБСЯГИ реализации продукции, Який показує, на якові суму підприємство винне реалізуваті продукцію, щоб покриттям свои витрати та досягті точки беззбітковості, грн .;

  а - коефіцієнт пропорційності.

  Спочатку візначімо коефіцієнт пропорційності:

  .

  Далі розрахуємо Критичний ОБСЯГИ реализации продукции:

  Це означає, что, реалізувавші продукції на 327586,2 грн., Підприємство досягнено точки беззбітковості.

  Так, зміна положення точки беззбітковості Х БСЗ при зміні постійніх витрат розраховується за формулою:

  (8.4)

  де ± ПВ - зміна постійніх витрат виготовлення продукції, грн .;

  а - коефіцієнт пропорційності;

  В - виручка (дохід) від реализации одиниці продукції, грн. / Шт.

  Розрахуємо величину Зміни постійніх витрат на виготовлення та реалізацію продукції:

  (8.5)

  Далі розрахуємо зміну положення точки беззбітковості:

  Це означає, что для того, щоб досягті точки беззбітковості, підприємство винне збільшити ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции на 91 шт. и довести его до (760 + 91) = 851 шт.

  Критичний ОБСЯГИ реализации продукции в цьом випадка складі:

  ОР кр = 430 851 = 365 930 (грн.)

  У випадка, коли змінюються змінні витрати на виготовлення продукції, зміна положення точки беззбітковості Х БСЗ розраховується за формулою:

  (8.6)

  де В - виручка (дохід) від реализации одиниці продукції, грн. / шт.

  Зві - Початкові змінні витрати па виробництво одиниці продукції, грн. / Шт .;

  ЗВ 2 - змінні витрати на виробництво одиниці продукції после їх змін, грн. / Шт.

  Змінні витрати на виробництво одиниці продукції после Підвищення заробітної плати робітніків:

  (8.7)

  Розрахуємо змінні витрати на виробництво одиниці продукції после Підвищення заробітної плати робітніків:

  Далі візначімо зміну положення точки беззбітковості:

  Це означає, что Підприємству нужно додатково віробіті та реалізуваті 724 вироби, щоб досягті точки беззбітковості.ОБСЯГИ виробництва та реализации в цьом випадка винен складаті 760 + 724 = 1484 вироби.

  Критичний ОБСЯГИ реализации продукции в цьом випадка складі:

  ОР кр = 430 1484 = 638120 (грн.)

  У випадка, коли змінюється ціна реализации продукции, зміна положення точки беззбітковості Х БСЗ розраховується за формулою:


  (8.8)

  де В 2 - виручка (дохід) від реализации одиниці продукції после Підвищення ціни реализации, грн. / шт.

  В 1 - початкова виручка від реализации одиниці продукції, грн. / Шт .;

  ЗВ - змінні витрати на виробництво одиниці продукції, грн. / Шт.

  Ціну реализации одиниці продукції после Підвищення ціни на продукцію розраховується:

  (8.9)

  Підставівші значення, отрімаємо:

  Далі візначімо зміну положення точки беззбітковості за формулою 8.8:

  Це означає, что предприятие может Зменшити ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции на 257 виробів и досягнено при цьом точки беззбітковості. ОБСЯГИ виробництва та реализации в цьом випадка может Скласти (760 -257) = = 503 вироби.

  Критичний ОБСЯГИ реализации продукции буде дорівнюваті:

  ОР кр = 430 503 = 216 290 (грн.)

  Розрахунок Величини прибутку (або збитків) П, что его может отріматі підприємство при ВИРОБНИЦТВІ та реализации Певного ОБСЯГИ виробництва, здійснюється за формулою:

  (8.10)

  де N - ОБСЯГИ віготовленої та реалізованої продукції (фактичність чи плановий), шт .;

  (В - ЗВ) N - маржинальний дохід, грн.

  У Першому випадка величина прибутку, что его может отріматі підприємство, если віготовіть та реалізує на Сайти Вся 1400 шт. виробів, буде дорівнюваті:

  П = (430 -305) 1900 - 95000 = 142500 грн.

  Це означає, что у випадка реализации 1900 виробів підприємство получит 142500 грн. прибутку.

  В іншому випадка величина прибутку величину прибутку, что его может отріматі підприємство, если віготовіть та реалізує на Сайти Вся 950 шт. виробів, буде дорівнюваті:

  П = (430 -305) 950 - 95000 = 23750 грн.

  Це означає, что у випадка виробництва та реализации 950 виробів підприємство буде мати прибуток 23750 грн., Тобто прибуток зменшується.

  При збільшені Величини отриманий прибутку N розраховується за формулою:

  (8.11)

  де П - Збільшення Величини прибутку, что планується, грн.

  Величина прибутку, что его отримувалася підприємство, дорівнювала:

  П = (430 -305) 1900 - 95000 = 142500 грн.

  Планові Збільшення Величини прибутку розрахуємо за формулою:

  (8.12)

  Підставівші, отрімаємо:

  Додатковий випуск продукції при цьом:

  (8.13)

  Це означає, что при збільшенні ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции на 239 шт. величина прибутку, что его получит підприємство, зроста на 21%.

  У відносному вімірі зростання ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции N (%) винне Скласти:


  (8.14)

  Фінансова стійкість - це різніця между реальним та критичним ОБСЯГИ реализации продукции. Величина ФС может буті розрахована за формулою:

  (8.15)

  де ОР ф - Фактично ОБСЯГИ реализации продукции, грн .;

  ОР кр - Критичний ОБСЯГИ реализации продукции, грн .;

  В - ціна реализации одиниці продукції, грн. / Шт .;

  N - Фактично ОБСЯГИ реализации продукции, шт .;

  Х 6ез - точка беззбітковості, шт.

  Фінансовий запас міцності ОР (%) розраховується за формулою:

  (8.16)

  Фактично ОБСЯГИ реализации продукции складі:

  ОР ф = 430 1900 = 817000 грн.

  Точка беззбітковості буде дорівнюваті:

  Критичний ОБСЯГИ реализации складі:


  ОР кр = 430 760 = 326800 (грн.)

  Фінансова стійкість підприємства буде дорівнюваті:

  ФС = 817000- 326800 = 490200 (грн.)

  Це означає, что фінансовий стан підприємства задовільний. Фінансовий запас міцності (формула 8.16) буде дорівнюваті:

  Це означає, что предприятие может Зменшити ОБСЯГИ реализации продукции на 150% и не зазнає при цьом збитків.

  Зробимо Висновки:

  Точка беззбітковості буде досягатіся при віготовлені 760 шт. при зменшені виробництва підприємство НЕ получит збитків.

  Фінансовий стан підприємства є стабільнім, так як ФС> 0. Такоже підприємство має великий запас міцності .

  9. АНАЛІЗ Вплив структури ВИРОБНИЦТВА НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

  Точка беззбітковості - це такий рівень (обсяг) виробництва (або ОБСЯГИ реализации), при якому в діяльності підприємства відсутній як прибуток, так и збитки, тобто, дохід від реализации продукції Повністю покріває витрати на ее виробництво. Крапку беззбітковості Хбез можна розрахуваті за формулою:

  нат. одиниць (шт.), (9.1)

  де ПВ - постійні витрати на виробництво продукції, грн .;

  В - виручка (або дохід) від реализации одиниці продукції, грн. / Шт .;

  ЗВ - змінні витрати на виробництво одиниці продукції, грн. / Шт. ЦІ витрати ще носять назви "неповна собівартість" [6].

  Проведемо розрахунок точка беззбітковості Хбез, коли на підприємстві виготовляють вироби різніх найменувань. Для цього скорістаємося таблицею 9.1

  Показники

  Позначення

  одиниці вимірювання

  види продукції

  А

  Б

  В

  Ціна реализации вироби

  В

  грн. / шт ..

  138

  148

  208

  Кількість

  N

  шт ..

  264

  2640

  1240

  Зміна витрат на один віріб

  ЗВ

  грн. / шт ..

  68

  79

  118

  Постійні витрати

  ПВ

  тис.грн.

  203

  Віріб, что віготовляється в найменшій кількості, пріймаємо за базовий. Це буде віріб А. Тоді: N А = N баз = 264 шт.

  Віразімо Кількість других відів виробів Ni через Кількість вироби, что БУВ взятий за базовий, за наведення нижчих формулою:

  (9.2)

  де Nбаз - Кількість виробів i-го найменування, что БУВ взятий за базовий.

  Для нашого випадки:

  Оскількі точка беззбітковості означає, что предприятие, віготовівші та реалізувавші Певна Кількість виробів, які не отрімує ні прібутків, ні збитків, то формулу 9.1 можна Записати у виде:

  (9.3)

  де Nі - Кількість вироби і-го найменування, Який заплановано віготовіті та реалізуваті, віраж через Кількість вироби, что БУВ взятий за базовий, шт .;

  Ві - ціна реализации вироби і-го найменування, грн. / Шт .;

  ЗВ і - змінні витрати в розрахунку на один віріб і-го найменування, грн. / Шт .;

  ПВ - величина постійніх витрат, грн .;

  n - Кількість найменувань (відів) виробів.

  Підставівші наші значення у формулу 9.3, отрімаємо:

  0 = [N A (138 - 68) + 10N A (148 - 79) + 4N A (208 - 118)] - 203000;

  70 N A + 690N A + 360 N A = 203000;

  1120 N A = 203000,

  N A = 181 шт.

  Тоді N Б = 10 N A = 1810 шт., А N В = 4 N A = 724 шт.

  Це означає, что точку беззбітковості утворюють 181 виробів «А» 1810 виробів «Б» та 724 виробів «В». Тобто, для Досягнення точки беззбітковості Підприємству нужно додатково віготовіті та реалізуваті 180 виробів «А», 1080 виробів «Б» та 1680 виробів «В»:

  N A = (181-264) = -83 шт.,

  N Б = (1810-2640) = -830 шт.,

  N B = (724-1240) = -516 шт.

  Прибуток П, что его получит підприємство у випадка Зміни кількості виробництва та реализации продукции відносно точки беззбітковості, розраховується за формулою:

  , (9.4)

  Де ОР кр - Критичний ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции, грн. (Дивися практичне заняття 33);

  ± N і - Збільшення (+) або Зменшення (-) обсягів виробництва виробів і-го найменування відносно точки беззбітковості, у відносніх одиниць.

  Кількість виробів, что утворюють точку беззбітковості: вироби А - 181 шт., Вироби Б - 1810 шт., Вироби В - 724 шт.

  Розрахуємо Критичний ОБСЯГИ виробництва та реализации продукции ЗР кр:

  кр = 138 • 181 + 148 • 1810 + 208 • 724 = 443 450 грн.

  I, Нарешті, розрахуємо прибуток, что его получит підприємство, у випадка Збільшення виробництва та реализации виробів А, Б та В:

  Зробимо Висновки:

  Підприємство получит збиток у 118744,5 грн., Змінівші структуру виробництва та реализации продукции, тому доцільніше буде НЕ змінюваті структуру виробництва.


  ВИСНОВОК

  У Першому розділі курсової роботи містіться теоретичні Відомості про зношення, амортізацію та ремонт основних ФОНДІВ. Розглянуто класифікація основних ФОНДІВ, методи амортізації та види знос.

  В іншому розділі Розглянуто питання державної реєстрації підприємств. Розроблено установчі документи, что подаються в орган державної реєстрації підприємств - статут та РЕЄСТРАЦІЙНА картка (додаток А та Б). После проведення державної реєстрації суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичні особи отримуються свідоцтво, зразок которого наведено в Додатках В.

  По-третє розділі курсової роботи розроблено комерційну ідею: "Виготовлення навісніх ультра тонких телевізорів з сріблястою, чорною, білою рамкою".

  У четвертому розділі проводівся вибір оптимального місця Розташування підприємства.

  У п'ятому розділі представлено етапи розрахунку стартового Капіталу та обраховано величину Капіталу покриття та срок Погашення позики.

  У шостому розділі Було розраховано податок на прибуток, Податок на додану вартість, акцизний збір. При розрахунках для порівняння Використано Різні методи. Порівнюючі Загальну суму акцизного збору за шкірних з методів візначаємо, Що краще методом обрахунку акцизного збору є метод за ставками, Які Встановлені одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару.

  У сьомий розділі Було проведено розрахунок товарного запасу та оцінювання повнотіла торгового асортименту магазину.

  У восьмому розділі проведено аналіз беззбітковості роботи підприємства.

  У дев'ятому розділі проведено аналіз впліву Структури виробництва на фінансовий стан підприємства.


  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ

  1. http://www.refine.org.ua/pageid-4872-1.html

  2. Шегда А.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - Київ: "Знання", 2005. - 431 c.

  3. Козловський В.О. Підприємницька діяльність. Практикум. Частина 1. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 175 с.

  4. Козловський В.О. Підприємницька діяльність. Практикум. Частина 2. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 170 с.

  5. Козловський В.О. Основи підприємства. Курс лекцій. Частина 1. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 196 с.

  6. В.О. Козловський / Основи підприємництва / В.О. Козловський, Б.В. Погріщук // Навчальний посібник / Тернопіль 2005


  ДОДАТОК А

  (Обов'язковий)

  СТАТУТ

  Виробничого кооперативу "Фортезза"

  1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1 Виробничий кооператив "Фортезза", в подалі "Товариство", Створено за погодження между:

  - громадянином Бондарем Володимир Олександрович, паспорт Серії АВ№982351, виданий Ленінськім РВ УМВС України у Вінницький області 14.05.89 р., Что мешкає за адресою: м. Вінниця, вул. Стахурського, буд. 10, кв. 18,

  - громадянином Войт Ігорем Петровичем, паспорт Серії АА№563029, виданий Ленінськім РВ УМВС України в Вінницькій області 17.03.95р., Что мешкає за адресою м. Вінниця, вул.Квятека, буд.45, кв. 90,

  - громадянином Мандебура Юрієм Романовичем, паспорт Серії АВ№523190, виданий Ленінськім РВ УМВС У; країни у Вінницькій області 30.01.93р., Что мешкає за адресою м. Вінниця, вул. Космонавтів, буд.20, кв.14,

  - громадянином Покрівськім Антоном Дем'янович, паспорт Серії АВ№965123, виданий Ленінськім РВ УМВС Україна в Вінницькій області 04.12.01, что мешкає за адресою м. Вінниця, вул. Київська, буд.13, кв. 78,

  - громадянином Войтко Олексієм Олеговичем, паспорт Серії АВ№675809, виданий Ленінськім РВ УМВС у Вінницькі області 15.09.94р., Что мешкає за адресою м. Вінниця, вул. Дем'яна бідного, б.23,

  - Громадянка Розанова Юлією Костянтінівною, паспорт Серії АВ№634192, виданий Ленінськім РВ УМВС України у Вінницькій області 29.10.95р., Что мешкає за адресою м. Вінниця, вул. Менделеєва б.44, кв.99,

  - Громадянка Гундарєву Наталією Міколаївною, паспорт Серії АВ№521456, виданий Ленінськім РВ УМВС України у Вінницькій області 05.12.95р., Что мешкає за адресою м. Вінниця, вул. Шевченко, б.87.

  в подалі "Учасники", на Основі їх Загальної власності за Шляхом об'єднання внесків та підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з метою найповнішого удовольствие потреб населення в товарах та послуги, Здійснення Іншої ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ суперечіть поважної законодавству України, а такоже реализации на основе отриманий прибутку СОЦІАЛЬНИХ та економічних інтересів Учасників та Членів трудового колективу Товариства.

  1.2 Статут Товариства розроблено відповідно до Господарський кодекс України, Закону України "Про господарські товариства" та других законодавчо АКТІВ, чінніх на территории України, а такоже на основе підпріємніцької ініціативи Учасників.

  1.3 Товариство Діє на основе засновніцького договором, статутом и у відповідності з чіннім на территории України законодавством.

  1.4 Статут підлягає коригування у випадка Виникнення протіріч з чіннім законодавством.

  1.5 Товариство є юридичною особою з моменту его державної реєстрації у встановленому порядку, володіє відособленім майном, має самостійній баланс, розрахункові та інші рахунки в українських та зарубіжніх банках, печатки та штампи зі Своїм найменуванням, знак для товарів и услуг, емблему та інші реквізити.

  1.6 Товариство має право від свого імені укладаті договори, набуваті майнові та немайнові права, Здійснювати виробничу, господарську, комерційну, науково-технічну, сервісну та іншу діяльність, может буті Позивача и відповідачем в господарському и третейський судах ..

  1.7 Найменування Товариства:

  - повне українською мовою: виробничий кооператив "Фортезза";

  - СКОРОЧЕННЯ українською мовою: ВК "Фортезза";

  1.8 Місцезнаходження Товариства: 21027, м. Вінниця, вул. Пирогова, Б.18, кв.56.

  2 МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1 Виробничий кооператив "Фортезза" створюється з метою найповнішого удовольствие потреб населення в ВИРОБНИЦТВІ телевізорів, Здійснення Іншої ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ суперечіть поважної законодавству України, а такоже реализации на основе отриманий прибутку СОЦІАЛЬНИХ та економічних інтересів Учасників и Членів трудового колективу Товариства.

  2.2 Основні види ДІЯЛЬНОСТІ Товариства:

  - Вирощування овочів;

  -Постачання овочеві на овочеві бази;

  -Продажу овочів;

  -та інші види ДІЯЛЬНОСТІ НЕ Заборонені чіннім законодавством.

  -

  З. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  3.1 Учасниками Товариства є 7 фізичних осіб, вказані в п. 1.1 даного Статуту.

  3.2 Учасники Товариства ма ють право:

  - буті співробітнікамі Товариства;

  - брати участь в управлінні справами Товариства;

  - отрімуваті Частка прибутку від ДІЯЛЬНОСТІ Товариства у размере, відповідному Внески до статутного фонду;

  - вносіті додаткові внески до статутного фонду в порядку, передбачення рішенням зборів Учасників;

  - отрімуваті повну інформацію про діяльність Товариства;

  - знайомитись з данімі бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.

  - в разі бажання продати та купити Акції.

  3.3 Учасники Товариства зобов'язані:

  - дотримуватись Положень засновніцького договору та статуту;

  - Виконувати решение зборів Учасників;

  - вносіті пайові внески в порядку и розмірах, передбачення засновніцькім договором;

  -віконуваті прійняті на собі обов'язки Стосовно Товариства та Сприяти в здійсненні Товариством своєї ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Чи не розголошуваті інформацію про діяльність Товариства.

  4 Майні ТОВАРИСТВА

  4.1 Майно Товариства е власністю Учасників и складається Із основних ФОНДІВ та оборотних ЗАСОБІВ, а такоже других цінностей, ВАРТІСТЬ якіх Відображається в самостійному балансі Товариства. Майно знаходиться в его повну розпорядженні и вилучений НЕ підлягає.

  4.2 Джерелом формирование майна Товариства є:

  - Грошові та майнові внески Учасників;

  - прибутки, отрімані від реализации золотих виробів;

  - кредити банків;

  - Благодійні внески, пожертвування, даруй юридичних та фізичних осіб;

  - інші джерела, що не Заборонені чіннім законодавством.

  4.3 Товариство має Статутний фонд 10 тис. грн. Учасники володіють Частка:

  - пан Бондар В.О. - 1,5 тис. грн., что становіть15% статутного фонду;

  - пан Війт І.П. - 1 тис. грн., Що ставити 10% статутного фонду;

  - пан Мандебура Ю.Р. - 1 тис. грн., Що ставити 10% статутного фонду;

  - пан Покрівській А.Д. - 1 тис. грн., Що ставити 10% статутного фонду;

  - пан Войтко О. О. - 1,5 тис. грн., Що ставити 15% статутного фонду;

  - пані Розанова Ю.К. - 1 тис .грн., Что ставити 10% статутного фонду;

  - пані Гундарєва Н.М. - 3 тис. грн., Що ставити 30% статутного фонду;

  4.4 Збори Учасників на основе одноголосно Прийнято решение вправі передбачаті Внесення Учасниками Додатковий внесків до статутного фонду.

  4.5 Внески Учасника Товариства могут буті: Грошові кошти; Будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності; цінні папери; права на Користування землею, водою та іншімі природніми ресурсами; інші майнові и немайнові права, в тому чіслі и права на інтелектуальну власність.

  4.6 Учасник Товариства может без Дозволу других Учасників поступитися Своїм Внески одному або декільком Учасникам Товариства (або третім особам). Учасники Товариства корістуються Переважно правом придбання Внески (части Внески) Учасника, что поступається ним, пропорційно їх частко в статутному Фонді. Передача Учасником Внески (части Внески) третім особам можлива только после полного Внесення ним внески и з Дозволу зборів Учасників. Пай (Частка) Учасника после полного Внесення ним Пайовий Внески может буті Придбаний самим Товариством. У цьом випадка Товариство зобов'язане Передат придбання Частка іншім Учасникам або третім особам до кінця поточного календарного року. Течение цього ПЕРІОДУ Розподіл прибутку, а такоже Голосування й визначення кворуму на зборах Учасників проводитися без врахування придбання Товариством Внески, тобто, за фактичність кількістю Учасників, что залишились.

  4.7 У випадка виходе Учасника Із Товариства Йому Повністю сплачується внесень Пайовий внесок и получил на цею внесок Частка прибутку за период до моменту виходе Учасника, а такоже відповідна Частка майна Товариства на момент виходе Із Товариства. Виплата проводитиметься после затвердження Звіту за рік, в якому Учасник Вийшов Із Товариства, и в рядків до 6-ти місяців з дня виходів, з відшкодуванням збитків від інфляції за рядків виплати.

  При бажанні Учасника и з Дозволу зборів Учасників его внесок, Частка прибутку, отримай на цею внесок за период до моменту виходе Учасника, а такоже відповідна Частка майна Товариства на момент виходе Учасника могут буті повернені частково чи Повністю в натуральній форме.Майно, переданої общество только в Користування, возвращается в натуральній форме.

  4.7.1 У випадка смерти одного з Учасників Товариства всі права и обов'язки переходять до спадкоємця, Який має Переважно право спадковості за законом або у відповідності з Заповітом померлого Учасника.

  4.7.2 При відмові правонаступник (спадкоємця) від вступления до Товариства Йому Видається в грошовій або натуральній форме: внесень, Пайовий внесок, что Належить вібулому учасник, отримай на Пайовий внесок Частка прибутку и відповідна Частка майна Товариства на годину вибуття померлого Учасника. Виплата проводитиметься после затвердження Звіту за рік, в якому ВІН ВИБУВ з Товариства, и в рядків до 6-ти місяців з дня вибуття з відшкодуванням збитків від інфляції за рядків виплати. У цьом випадка розмір статутного фонду Товариства підлягає відповідному Зменшення, но винен буті поновлений в течение одного року Шляхом Внесення Додатковий внесків іншімі Учасниками або новопрійнятімі Учасниками.

  4.8 Грошові кошти Товариства зберігаються на розрахункових и других рахунки в установах КОМЕРЦІЙНИХ банків в національній та іноземній валютах.

  4.9 Товариство має право продавати, передаваті, обмінюваті, даруваті, здаваті в оренду іншім юридичним и фізичним особам майно та інші цінності, что Йому належати.

  4.10 Товариство має право прійматі даруй и Здійснювати акти Дарування Стосовно юридичних и фізичних осіб.

  4.11 держави не відповідає за зобов'язаннями Товариства, товариство не в відповідає за зобов'язаннями держави.

  4.12 Товариство Несе майново відповідальність за своими зобов'язаннями в межах статутного фонду.

  4.13 товариство не в відповідає за зобов'язаннями своих засновніків-юридичних осіб, фізичних осіб. Юридичні особи-засновника, Фізичні особи-засновника НЕ ​​відповідають за зобов'язаннями Товариства.

  4.14 товариство не в відповідає за зобов'язаннями Учасників.

  4.15 Учасники Товариства несуть відповідальність за его зобов'язаннями только в межах своих внесків до статутного фонду.

  5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

  5.1 Товариство самостійно Здійснює свою діяльність на принципах самозабезпечення, самофінансування та самоокупності, Несе відповідальність согласно з чіннім законодавством за Наслідки своєї ДІЯЛЬНОСТІ и Виконання взятих на себе зобов'язань перед Державним бюджетом, банками, іншімі суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО.

  5.2 Товариство самостійно на основе замовлень та договорів планирует свою діяльність и візначає перспективи розвитку.

  5.3 Товариство для Здійснення основних статутних завдання:

  - організовує матеріально-технічне забезпечення своєї ДІЯЛЬНОСТІ, дочірніх підприємств, філій, представництв та других відокремленіх підрозділів Шляхом придбання ресурсов у віробніків, в оптовій торгівлі, на біржах, ярмарках, аукціонах, у роздрібній торгівлі, у фізичних та юридичних осіб за готівку або безготівкове в національній та іноземній валютах без обмежень вартості;

  - корістується банківськімі кредитами;

  - володіє и корістується землею та іншімі природніми ресурсами;

  - вступає в господарські товариства, асоціації та інші об'єднання;

  - бере участь в аукціонах, ярмарках, виставках;

  - створює дочірні підприємства з правом юридичної особи, а такоже філії, представництва та інші відокремлені підрозділі без прав юридичної особи, Затверджує положення про їх діяльність;

  - Укладає догоди, договори;

  - надає посередницькі, маркетингові, інжінірінгові послуги ТОЩО;

  - купує цінні папери;

  - бере на роботу фахівців, в тому чіслі за сумісництвом або контрактом, формує Тимчасові творчі колективи для Виконання конкретних замовлень;

  - має Власні основні й оборотні фонди, а такоже створює Різні фонди за рахунок відрахувань від прибутку;

  - вікорістовує Статутний фонд з Наступний его відновленням;

  - реалізує продукцію, товари, роботи, послуги, вироби, матеріали;

  - матеріально заохочує своих ПРАЦІВНИКІВ;

  - проводити науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи;

  -здійснює інші види ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ суперечать поважної законодавству.

  6. ЗОВШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  6.1 Товариство самостійно Здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбачення чіннім законодавством.

  6.2 Товариство має право самостійно:

  -укладаті договори з зарубіжнімі юридичними та фізічнімі особами;

  -проводіті експортно-імпортні операции;

  -засновуваті за кордоном у встановленому порядку Власні дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділі; затверджуваті їх статути та положення;

  -створюваті Спільні з зарубіжнімі юридичними та фізічнімі особами підприємства и брати участь в їх ДІЯЛЬНОСТІ;

  -здійснюваті експорт и імпорт продукції, товарів, капіталів, РОБОЧОЇ сили;

  -здійснюваті операции з придбання, продаж та обміну валют на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному Сайти Вся;

  -входіті до складу, а такоже брати участь в створенні и ДІЯЛЬНОСТІ асоціацій, акціонерних товариств та других об'єднань, что знаходяться за кордоном;

  6.3 Валютна виручка зараховується на Валютні рахунки Товариства и вікорістовується ним самостійно.

  7. Утворення І Використання КОШТІВ ТОВАРИСТВА

  7.1Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок виручки від продажу та виробництва, кредитів, пожертвувань, дарів та других НЕ заборонених ФІНАНСОВИХ надходження.

  7.2 Майно Товариства утворюється за рахунок вкладень засновніків, проценти вкладів вказані в пункті 4.1.

  7.3 3 виручки від реализации продукції (робіт, послуг) та других надходження сплачуються податки, вносяться необхідних для планування Платежі, віплачуються проценти за кредитами, відшкодовуються матеріальні та інші витрати, здійснюється виплата заробітної плати.

  7.4 Чистий прибуток Надходить у повне Розпорядження Товариства, Пожалуйста самостійно візначає напрямки использование цього прибутку.

  7.5 За рахунок чистого прибутку Товариство формує резервний фонд та інші фонди, величина якіх візначається Зборами Учасників. Резервний фонд формується в размере 25% від статутного фонду. Щорічні Відрахування в резервний фонд складають НЕ менше 5% чистого прибутку. После создания резервного фонду вказані Відрахування могут спрямовуватіся на формирование других ФОНДІВ.

  7.6 Кошти резервного фонду Використовують для покриття нестачі оборотних коштів, на оплату праці у випадка відсутності на це коштів, а такоже на покриття непередбаченіх витрат и збитків Товариства.

  7.7 Частина чистого прибутку, что залішається общество, підлягає розподілу между Учасниками за підсумкамі роботи за рік пропорційно розмірам Пайовий внесків Учасників у статутному Фонді.

  7.8 Оплата праці ПРАЦІВНИКІВ Товариства проводитися за рахунок коштів Товариства. Порядок оплати праці візначається положеннями, Які Затверджує директор за Згідно зборів Учасників.

  7.9 Оплата праці кожного працівника візначається его особістом трудовим Внески в результати роботи Товариства и не обмежується максимальними розмірамі.

  7.10 Оплата праці ПРАЦІВНИКІВ НЕ может буті Менша за мінімальну заробітну плату, визначених чіннім законодавством.

  8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВО

  8.1 Органами управління Товариства є:

  - збори Членів кооперативу;

  - Спостережною рада;

  - правления.

  - Ревізійна комісія.

  8.2 До складу зборів Учасників входять Учасники або їх представник. Учасник має право в будь-який момент замініті свого представника, повідомівші про це других Учасників.

  8.3 Учасники володіють кількістю голосів, пропорційно розміру їх Пайовий внесків у Статутний фонд. Одна акція - один голос. Власник прівілейованіх акцій НЕ ма ють права голосу, но отримуються підвіщені Дивіденди.

  8.4 При розгляді питання про віключення Учасників Із складу Товариства ЦІ Учасники або їх представник участия в голосуванні не беруть.

  8.5 До віключної компетенції зборів Учасників належить:

  -визначення основних напрямків ДІЯЛЬНОСТІ Товариства, затвердження планів та Звіти про їх Виконання;

  -зміні та ДОПОВНЕННЯ до статуту;

  -встановлення розміру, форми и порядок внесення Учасниками Додатковий внесків до статутного фонду;

  -вірішення питання про придбання Товариством Внески (части Внески) Учасника;

  -прійом Нових Учасників;

  -віключення Учасників Із Товариства;

  -затвердження річніх результатів ДІЯЛЬНОСТІ Товариства;

  -склікання зборів учасников, вибори та відклікання Членів ревізійної КОМІСІЇ;

  -заснування та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв; затвердженні статуту та Положення про діяльність ціх структур;

  -вірішення вопросам про входження Товариства до других про 'єднань та виходів з них;

  -визначення умов оплати праці учасников;

  -затвердження договорів на суму понад 100 тис. грн.

  З першого, другого, п'ятого та шостого вопросам решение пріймаються при наявності на зборах всех Учасників. Рішення вважаються чинний, если за них проголосувало учасники Які ма ють более як ​​50% голосів у статутному Фонді. З усіх других вопросам решение пріймаються простою більшістю голосів.

  8.6 Збори вважаються правочини, если на них Присутні Учасники (представник Учасників), Які володіють у сукупності більш як 60% голосів, а по вопросам, что вімагають одностайності, всі Учасники.

  8.7 КОЖЕН з Учасників має право Вимагати РОЗГЛЯДУ питання на зборах Учасників за умови, что воно Було були поставлені не пізніше, чем за 25 днів до качана Засідання Зборів.

  8.8 Голова зборів Учасників обірається Зборами.

  8.9 Голова скликає Збори, візначає порядок денний, день, місце та час їх проведення, Забезпечує своєчасне запрошення на Засідання Учасників НЕ пізніше, чем за 30 днів до качана зборів. Голова зборів організовує ведення протоколів зборів.

  8.10 Збори склікаються НЕ менше 2-х разів на рік. Позачергові збори склікаються Головою зборів

  Учасників у випадка, коли цього вімагають Захоплення Товариства. Збори Учасників могут буті склікані на вимоги директора або ревізійної КОМІСІЇ.

  8. 11 Учасники, Які володіють у сукупності більш як 20% голосів, ма ють право Вимагати скликання Позачергове зборів Учасників у будь-який час и з будь-которого приводу, если це стосується ДІЯЛЬНОСТІ Товариства. Если в течение 25 днів Голова зборів НЕ виконан зазначеної вимоги, смороду вправі Самі склікаті збори Учасників.

  8.12 Генеральна дирекція вірішує всі питання ДІЯЛЬНОСТІ Товариства за вінятком тихий, что входять до віключної компетенції зборів Учасників. Збори Учасників могут вінесті решение про передачу части повноважень, что Їм належати, до компетенції Дирекції.

  8.13 Дирекція підзвітна Зборів Учасників и Організує Виконання їх РІШЕНЬ. Вона НЕ має права прійматі решение, что відносяться до компетенції зборів Учасників.

  8.14 Дирекція без доручення Діє від імені Товариства, представляет его Захоплення у відносінах з іншімі юридичними и фізічнімі особами, ДЕРЖАВНЕ органами, податкова інспекцією ТОЩО, Укладає договори, в тому чіслі и трудові, відає доручення, відкріває в банках рахунки, корістується правом розпоряджатісь Кошта Товариства , відає накази и Розпорядження, обов'язкові для всіх ПРАЦІВНИКІВ Товариства.

  8.15 Збори Учасників прізначають и звільняють з посад всех ПРАЦІВНИКІВ Товариства.

  8.16 Контроль за фінансово-господарську діяльністю Товариства и его підрозділів Здійснює Ревізійна комісія, яка складається з трьох Членів, включаючі голову, Які обіраються Зборами Учасників. Термін роботи ревізійної КОМІСІЇ візначається Зборами Учасників.

  8.17 Ревізійна комісія має право перевіряті все майно и всю діяльність Товариства.

  8.18 Ревізійна комісія відповідає за свою діяльність перед Зборами Учасників, надає Їм Звіти проведення ревізій и Висновки з річніх звітів.

  8.19 Кожний Учасник может Вимагати проведення позачергової ревізії ДІЯЛЬНОСТІ Товариства.

  8.20Члені ревізійної КОМІСІЇ здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства, відповідають перед Товариством за збитки, что вініклі в результате помілкової ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ.

  8.21 Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, что беруть участь своєю працею в его ДІЯЛЬНОСТІ на основе трудового договору або контракту. Повноваження трудового колективу та его віборніх ОРГАНІВ визначаються чіннім законодавством.

  9. трудові відносини. Соціальне забезпечення ПРАЦІВНИКІВ

  9.1 Трудові отношения ПРАЦІВНИКІВ Товариства регулюються трудовим договором або контрактом, Який смороду постелили з Товариством.

  9.2 Товариство Забезпечує всім Працюючим Безпечні умови праці и Несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю и працездатності ПРАЦІВНИКІВ.

  9.3 Прийняття, переведення и звільнення ПРАЦІВНИКІВ, їх робочий час і Час відпочинку, охорона праці, трудова дисципліна, оплата праці та інші питання трудових отношений працюючих регулюються чіннім законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  9.4 Трудовий колектив Товариства Укладає з адміністрацією колективний договір, в якому регулюються найсуттєвіші питання трудових отношений и СОЦІАЛЬНОГО розвитку трудового колективу. Порядок укладання договору та его реєстрації регулюється чіннім законодавством.

  9.5 Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню и соціальному забезпечення в порядку и на условиях, визначених чіннім законодавством, трудовим договором або контрактом, а такоже колективного договору.

  9.6 Товариство может за рахунок Власний коштів страхуваті своих ПРАЦІВНИКІВ без обмеження суми и рядок страхування.

  9.7 У товаристві ведеться у встановленому порядку облік військовозобов'язаніх та прізовніків.

  10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Учасників ТОВАРИСТВА

  10.1 КОЖЕН Учасник Товариства Несе матеріальну відповідальність за збитки, спрічінені общество або іншім Учасникам, если ВІН навмісно або ненавмісно вказано в установчих документах Товариства неправільні Відомості або діяв всупереч Положень засновніцького договору та статуту.

  10.2 Учасники Товариства несуть солідарну відповідальність за Втрата майна, Пожалуйста Було передано Їм на зберігання.

  10.3 Учасники Товариства несуть майнового відповідальність за результати ДІЯЛЬНОСТІ Товариства величиною власної Частки в статутному Фонді.

  10.4. Працівники Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні общество, в повний або обмеження размере согласно з чіннім законодавством та на условиях, обумовлених в трудовому договорі або контракті.

  11. Реорганізація ТА Ліквідація ТОВАРИСТВА

  11.1 Реорганізація Товариства проводиться за рішенням зборів Учасників.

  11.2 Умови і порядок ліквідації Товариства визначаються рішенням зборів Учасників и чіннім законодавством (ст.19-22 Закону України "Про господарські товариства").

  11.3 припиненням ДІЯЛЬНОСТІ Товариства проводитися за рішенням зборів Учасників або за рішенням господарського суду.

  11.4 При ліквідації Товариства створюється ліквідаційна комісія. Порядок создания ліквідаційної КОМІСІЇ візначається чіннім законодавством.

  11.5 Майно, что є у товаристві, его Грошові кошти, включаючі виручки від продажу майна при ліквідації, после розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці ПРАЦІВНИКІВ Товариства, виконання обов'язків перед власниками ЦІННИХ ПАПЕРІВ, віпущеніх Товариством, розподіляються между Учасниками пропорційно їх Пайовий Частка у статутному Фонді. Майно, переданої общество его Учасниками в Користування, возвращается в натуральній форме.

  11.6 Внесення змін та ДОПОВНЕННЯ до установчих документів Товариства здійснюється відповідно до ст. 29-32 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року.


  ДОДАТОК Б

  (Обов'язковий)

  Форма 1 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної Шляхом Заснування новой юридичної особи

  1. Відомості про юридичним особам

  Повне найменування юридичної особи

  Організаційно-правова форма юридичної особи Код КОПФ

  Виробничий кооператив 180

  Назва юридичної особи

  "Фортезза"

  СКОРОЧЕННЯ найменування юридичної особи

  ВК "Фортезза"

  Місцезнаходження юридичної особи

  Країна Поштовий індекс

  Україна 21027

  область

  Вінницька

  район -

  Місто (село) Вінниця

  Вулиця Пирогова Будинок Корпус Квартира (офіс) 18 56

  Форма власності за юридичної особи Код КФВ

  Колективна 20

  Вищий орган управління юридичної особи

  Збори Членів кооперативу

  Розмір Внески до статутного фонду (грн.) 10 тис.

  Розмір сплаченого Внески до статутного фонду (грн.) 10 тис.

  Дата Закінчення формирование статутного фонду 23.11.2009 р

  Керівник юридичної особи

  Прізвище

  Розанова

  Ім'я, по-батькові

  Юлія Костянтинівна

  Ідентифікаційний номер 10023677

  2. Орган віконавчої власти, до СФЕРИ управління которого Належить юридична особа державної форми власності за чи юридична особа, в статутному Фонді якої Частка державної власності за ставати не менше 25%

  Найменування органу

  Вінницька міська РЕЄСТРАЦІЙНА палата

  Ідентифікаційний код органу

  56329871

  Підпис державного Реєстратора ___________ _____________

  (Підпис) (дата)

  Свідоцтво про державну реєстрацію та один примірник орігіналів установчих документів получил:

  Гундарєва Н.М. ____________ ____________

  (Прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


  ДОДАТОК В

  (Обов'язковий)

  Серія А01 №569821

  СВІДОЦТВО

  про державну реєстрацію

  юридичної особи

  Найменування Виробничий кооператив "Фортезза"

  (Повне)

  Ідентифікаційний код юридичної особи 56987523

  Місцезнаходження юридичної особи

  м. Вінниця, Пирогова, б. 18, кв.56

  Місце проведення державної реєстрації

  Виконавчий комітет Вінницької міської ради

  Дата проведення державної реєстрації

  28.11.2007р. № 1 456 567 0076 000568

  Державний реєстратор __________ Павлов Г.П ..

  (Підпис) (прізвище, ініціали)

  М.П.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Зношення, амортизація та відновлення основних ФОНДІВ підприємства

  Скачати 158.21 Kb.