Дата конвертації02.07.2017
Розмір218.61 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 218.61 Kb.

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

в;

p0 - середня ціна товарів за базовий период.

Середня ціна візначається по Формулі:

p0 = q0 p0 / q0 (2.14)

де q0 - середня Кількість товарів за базовий период.


Для визначення таких індексів складається таблиця 2.8, в Якій по роках згруповані асортимент продукції, что експортується, Кількість поставленого товару, его ціна и Спільна | загальна | сума в гривневому еквіваленті:

Індекс вартості (Iqp): Iqp = q1 p1 / q0 p0 (2.15)

Де q1 - Кількість товарів поточного ПЕРІОДУ;

p1 - ​​ціна ціх товарів.

Iqp = 246717,7 / 92769,4 = 2,66

Індекс цен (Ip): Iqp = q1 p1 / q1 p0 (2.16)

Iqp = 246717,7 / (18150 * 10,30 + 1500 * 16,41 + 3000 * 7,85) =

= 246717,7 / 235110,0 = 1,05

Сума 246717,7 грн. показує ВАРТІСТЬ | Експортна товарів за звітний рік (Кількість и ціни звітного року), а сума 235110,0 грн. - результат перерахунку кількості експорт за звітний рік по цінах Минулого року. Порівняння ціх сум дозволити візначіті, як впліває зміна цен на величину вартості експорту товарів. Експортні ціни збільшіліся в Середньому на 5%, что складає 11607,7 грн. (246717,7 - 235110,0).

Індекс фізічного обєму (Iq): Iq = q1 p0 / q0 p0 (2.17)

Iq = 235110,0 / 92769,4 = 2,53

Звідсі, Приріст експорту за рахунок Зміни вартості обєму в незмінніх цінах Склаві 142340,6 грн. (235110,0 - 92769,4). Останній індекс - це твір індексу кількості и індексу структури, тобто зміна фізічного обєму породжується спільною зміною кількості и Структури товарів. Зміна шкірного з ціх чінніків та патенти візначаті окремо.

Індекс кількості (Iкол): Iкол = q1 / q0 = q1 p0 / q0 p0 (2.18)

де q1 p0 - Кількість за поточний период;

q0 p0 - Кількість за базовий период.

Перед ЦІМ необходимо візначіті СЕРЕДНЯ Ціну товарів у 2005 году:

p0 = q0 p0 / q0 = 92769,4 / 9150 = 10,14 (2.19)

Звідсі

Iкол = (22650 * 10,14) / (9150 * 10,14) = 229671,0 / 92769,4 = 2,47

Таким чином, Приріст вартості товару за рахунок Зміни его кількості складає

136901,6 грн. (229671,0 - 92769,4).

Iстр = (18150 * 10,30 + 1500 * 16,41 + 3000 * 7,85) / (22650 * 10,14) =

= 235110,0 / 229671,0 = 1,02

Звідсі Приріст вартості за рахунок Зміни Структури дорівнює 5439,0 грн. (235110,0 - 229671,0). Збільшення кількості и Структури є величиною фізічного обєму: (136901,5 + 5439,0) = 142340,5 грн.

Таким чином, ВАРТІСТЬ експорт (ЕКСПОРТНА виручка) групи товарів, за рік збільшілася на 153948,3 грн. Така зміна віклікана:

- зміною кількісної Структури експорт, Який оказался в збільшенні Частки дорогого товару, це дозволило отріматі додатково 136901,5 грн .;

- збільшенням комунальної кількості товарів, Які експортуються, что збільшіло ВАРТІСТЬ експорт товарів на 5439,0 грн .;

- Збільшення експортного цен збільшіло ВАРТІСТЬ експорт на 11607,7 грн.

При аналізі експортно операцій та патенти оцініті раціональність использование оборотного капіталу підприємства. Основними крітеріямі раціонального использование оборотного капіталу підприємства при здійсненні експортно торгівельних операцій є: длительность обороту оборотного капіталу, рентабельність експорту товарів.

Длительность обороту Залежить від маршруту перевезення товару, годині зберігання на складах, трівалості розрахунків з іноземними покупця.

Аналітичні дані про Залишки оборотних актівів при здійсненні експортно постачання за два останні роки пріведені в табліці 2.7:


Таблиця 2.7

Залишки оборотних коштів при здійсненні експортно операцій, грн.

вид ЗАСОБІВ

01.01.05

01.07.05

01.01.06

01.04.06

01.07.06

01.10.06


Середньорічні Залишки

Грошові кошти

-

-

159,3

-

-

39,8


Розрахунки з іноземними покупця

-

29319,0

-

-

195169,8

51547,8

62565,7


разом:

-

29319,0

-

159,3

195169,8

51547,8

62605,5


Спочатку визначаються середньорічні Залишки оборотних коштів:

З (1) / 2 + З (2) + ... + З (n - 1) + З (n) / 2

СО (Середні Залишки) = -------------------------------------------- ------, (2.20)

n - 1

де З - Залишок на початок ПЕРІОДУ (1 1-й квартал, 2 2-й квартал),

n - Кількість періодів.

З (Грошові кошти) = 159,3 / 4 = 39,8

З (розрахунки з | із | покупця) = (29319,0 + 195169,8 + 51547,8 / 2) / 4 =

= 62565,7

З (оборотні кошти) = (29319,0 + 159,3 + 195169,8 + 51547,8 / 2) / 4 =

= 62605,5

Оберт оборотного капіталу (оборотних коштів) відбувається по схемі: відвантаження товару (розрахунки з іноземними покупця) - Грошові кошти. Всі стадії обороту відображуються в актіві по Стаття 2-го розділу бухгалтерського балансу.

Далі візначається Кількість обертів (До) оборотного капіталу (оборотних коштів) за рік:

З

До = ---------, (2.21)

СЗ

де С - собівартість реалізованіх товарів

СЗ - середньорічні Залишки

До = 315582,9 / 62605,5 = 5,04

За досліджуваній период оборотний капітал ВАТ «Лубнифарм» Зробив 5 обертів.

Наступний етапом є визначення трівалості одного Оберт оборотних коштів за досліджуваній период:

СЗ * Д 365

ОД (оборотність в днях) = --------- = --------- (2.22)

З до

ОД (оборотність в днях) = 365 / 5,04 = 71,4

Ефективність експортно операцій досягається только тому випадка, коли прискореного оборотності зєднується з необхіднім рівнем рентабельності продажів. Розрахунок рентабельності уявлень в табліці 2.8:

Таблиця 2.8

Рівень рентабельності експорту, грн.

Показники

2005 рік

2006 рік

абсолютне відхилення

Темп зростання%

1. виручки від реализации

92769,44

246717,76

153948,32

265,95

2. Собівартість продукції

86032,47

229550,45

143517,98

266,82

3. Собівартість у% до виручки

92,7379

93,0417

0,3038

100,33

4. Валовий прибуток

6736,97

17167,31

10430,34

254,82

5. Валовий прибуток в% до виручки

7,2621

6,9583

-0,3038

95,82

6. Рівень рентабельності

7,8307

7,4787

-0,3521

95,50

Чи не Дивлячись на Збільшення виручки від продажів на 165,95%, Збільшення собівартості на 166,82% віклікало Зменшення уровня рентабельності експортного продажів на 4,5%.

Для характеристики роботи підприємства у Галузі імпорту его обємі за звітний рік порівнюються з обємамі попередня року, представлені в табліці 2.9:


Таблиця 2.9

Обєм імпорту в розрізі держав-покупців

постачальником країна

2005 рік

2006 рік

відхилення

Сума, грн.

Питома вага

Сума, грн.

Питома вага

+ / -

Пунктів Структури

Індія

813307,5

60,1%

812191,5

44,6%

-1116,0

-15,6%

Росія

314979,8

23,3%

653834,7

35,9%

338854,9

12,6%

Німеччина

224339,0

16,6%

175580,6

9,6%

-48758,4

-7,0%

Єгипет

-

-

180869,2

9,9%

180869,2

9,9%

разом:

1352626,3

100,0%

1822476,0

100,0%

469849,7

-

Обєм імпорту збільшівся на 469849,77 грн. У державній структурі імпорту звертає на себе Рамус Збільшення постачання из России, Залучення нового іноземного постачальника з Єгіпту. Збільшення российских постачання обумовлення Деяк пільгамі согласно оподаткування ввезених из России товарів, что означає Зменшення Витрати діяльності и можливе Збільшення прібутків.

2.3 Шляхи Поліпшення зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм»

Економічний Механізм господарювання Стосовно підприємств доцільно розподіліті на два блоки: перший блок Включає елементи зовнішньоекономічного середовища, Пожалуйста функціонує между тримання структурам та підприємствами, а другий - внутрішньогосподарського економічного середовища.

До складу зовнішньоекономічного середовища та патенти Віднести Такі елементи: цінова політика, яка винна Забезпечити відповідній рівень рентабельності виробництва и паритет цен на продукцію; система оподаткування; фінансово-кредитна система, яка Діє через систему субсідій, дотацій, субвенцій, а такоже через кредитні догоди; система страхування майна.

Блок внутрішньогосподарського економічного середовища Включає Такі елементи: система майновий отношений; система трудових отношений; форми организации праці та ее матеріального стимулювання; система розрахункових цен на продукцію та тарифи на послуги и роботи.

З метою забезпечення паритету цен между товаровиробників и промисловими підприємствами та патенти Забезпечувати співвідношення между ценам на продукцію й ценам на промислові товари та послуги, что спожіваються підприємствами.

Відомо, что на всі види продукції и услуг ціни ма ють тенденцію до зростання, а тому вінікає обєктівна необходимость у візначенні цінового співвідношення через Показник індексу номінального паритету (відношення індексу цен на продукцію за відповідній проміжок часу на індекс цен на ОКРЕМІ види промислової продукції та послуг) .

Ефективне Функціонування підприємств значний мірою Залежить від создания внутрішньогосподарського економічного середовища. Виробничо-економічні отношения у підрозділах підприємства формуються з урахуванням удосконалення его спеціалізації. Організаційно-виробничої структури, Підвищення професійної кваліфікації ПРАЦІВНИКІВ и спеціалістів.

Важліве місце в системе виробничих отношений відіграє форма организации труда. Найбільш Поширення формою внутрішньогосподарської организации праці є бригада.

В условиях ринкова отношений вінікає обєктівна необходимость удосконалення внутрішньогосподарськіх товарно-копійчану отношений на основе неколектівної, а персональної відповідальності. Підрозділі основного виробництва, а такоже обслуговуючий підрозділі Розробляють відповідні програми и укладають з адміністрацією підприємства, договори на виробництво відповідної продукції та Надання послуг.

З метою підвищення Трудової, технологічної дисципліни и відповідальності за кінцеві результати доцільно з урахуванням інтересів власника майна будуваті отношения НЕ з окремим Підрозділами, а з конкретними працівнікамі.

Доцільно укладаті договір между підпріємством и працівніком у форму внутрішньогосподарського лізінгу, у якому віділяється обєкт лізінгу, срок та порядок виплати лізінговіх платежів (можливий фінансовий або оперативний внутрішньогосподарській лізинг). Согласно з договором лізингоодержувач сплачує Підприємству Певна плату Вироблення продукцією як за ринкову ціною, так и за собівартістю.

У системе ЗАХОДІВ относительно ефективного использование трудових ресурсов доцільно розробляті и укладаті трудові догоди (контракти) по всех категоріях працюючих. Це дает можлівість як спеціалістам, так и Працівникам різніх підрозділів підприємства візначітіся з Виконання відповідніх функцій, індівідуальнім положенням про оплату праці, знаті свои права, а такоже нести відповідальність за Порушення Трудової, технологічної та Фінансової дисципліни.

Таким чином, практична реалізація основних елементів господарського механізму дает можлівість (даже при обмеження інвестіціях) досягті Вагомий показніків виробничо-фінансової ДІЯЛЬНОСТІ та СОЦІАЛЬНОГО розвитку.

РОЗДІЛ 3.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм»

3.1 Облік зовнішньоекономічніх операцій

ВАТ «Лубнифарм» вікорістовує в життя без зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ такий ее вид як експорт и імпорт товарів. Тому облік зовнішньоекономічніх операцій умовно можна розділіті на облік експортно операцій, облік імпортних операцій, а такоже пріділіті Рамус обліку відряджень співробітніків підприємства за кордон.

Експорт товарів (робіт, послуг) є продажем товарів (робіт, послуг) Українськими субєктамі зовнішньоекономічної діяльності іноземним субєктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ (у тому чіслі з оплатою в грошовій форме) з Вивезення або без Вивезення ціх товарів (робіт, послуг) за митну теріторію України , включаючі реекспорт. При цьом Поняття «реекспорт (реекспорт товарів)» означає продаж іноземним субєктам господарювання и вивіз за кордон України товарів, Ранее імпортованіх на теріторію України (ст. 1 Закону про зовнішньоекономічну діяльність).

Декларування здійснюється Шляхом заяви в установленій форме (письмовий або усною) точних Даних про мету переміщення товарів и других предметів через митний кордон України и відомостей безпосередно про переміщувані товари и предмети, а такоже других відомостей, необхідніх для митного оформлення и контролю.

Юридична або фізична особа, что Здійснює декларування, іменується декларантом. За рішенням (пісьмовій заяві) сторон для Здійснення декларування товарів может прітягуватіся третя сторона - підприємство, что має свідоцтво про Визнання его декларантом, має в своєму штаті осіб, уповноважених на декларування (что получил відповідні кваліфікаційні свідоцтва), и допущених митниця до Здійснення декларування . Для ВАТ «Лубнифарм» послуги з декларування надає фірма ТОВ «ЮГ-РТ».

З метою декларування товарів, переміщуваніх через митний кордон України, ВАТ «Лубнифарм» с помощью декларанта ТОВ «ЮГ-РТ» Заповнює и подає митному органу письмове заяву встановленої форми - вантажно митну Декларацію.

Документом, что містіть Відомості про товари, транспортні засоби и інші предмети и мету їх переміщення через митний | кордон України або про зміну митного режиму относительно ціх товарів, а такоже інформацію, необхідну для Здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування Митний платежів, є вантажна митна декларація.

Оформлені митним органом листи вантажної митної декларації розподіляються в Наступний порядку:

- перший основний аркуш ( «екземпляр для митниці") - зберігається разом з комплектом документів, на підставі якіх здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, что Здійснює митне оформлення, протягом 12 місяців, после чого передається на зберігання в архів митниці;

- інші основні лист ( «екземпляр для статистики») - вікорістовується в підрозділі митної статистики митного органу;

- третій основний аркуш ( «екземпляр для митниці") - вікорістовується в підрозділі Митний доходів и платежів митного органу;

- четвертий основний аркуш ( «екземпляр для митниці") - вікорістовується залежних від виду зовнішньоекономічної операции;

- п'ятий основний аркуш ( «екземпляр для декларанта») - передається декларанту.

Додаткові листи вантажної митної декларації (форма № МД-3) розподіляються в аналогічному порядку.

Вантажна митна декларація заповнюється декларантом на державній мові с помощью компютера. Во время Заповнення вантажної митної декларації может прімінітіся іноземна мова, если переклад державною мовою назв субєктів або фірмової (комерційного) назви товару є недоцільнім и істотно НЕ впліває на принцип Здійснення ЗАХОДІВ тарифного або нетарифного регулювання. Допускається використовуват зворотному боці вантажної митної декларації для штампів и написів державних Контролюючим ОРГАНІВ.

Вантажна митна декларація, Заповнена Із стирання и помилки, до оформлення не пріймається.Виправлення у вантажній мітній декларації могут буті зроблені Шляхом перекреслювання помилковості и внесення правильного відомостей (друкарська способом або від руки). Кожне виправлення завіряється друком декларанта. У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення НЕ допускаються.

Вантажна митна декларація вважається за оформлення за наявності на всех ее листах особістом номерного друку інспектора митниці, Який здійснів митне оформлення товару.

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує право субєкта зовнішньоекономічної діяльності на размещения товарів в Певний митний режим и підтверджує права и обовязки осіб, Вказаним у вантажній мітній декларації, относительно Здійснення ними відповідніх правових, ФІНАНСОВИХ, господарських и других операцій.

Оформлена вантажна митна декларація (за наявності на всех ее листах відбітку особістом номерного друку посадової особи митниці, что здійсніла митне оформлення товарів) дает право на переміщення вантажу через митний кордон України.

Если вівозяться (експортуються) товари, на Які Встановлені вівізна, антідемпінгова, компенсаційна або СПЕЦІАЛЬНІ види митного збору, додатково представляється декларація митної вартості |.

При здійсненні операцій з експорту товарів у експортера могут вінікаті додаткові витрати:

- на вантаження, розвантаження, перевантаження такого товару, его транспортування и страхування до пункту перетин митного кордону України;

- оплату комісійних и брокерська послуг;

- ЛІЦЕНЗІЙНІ и інші Платежі за использование обєктів права інтелектуальної власності, Які покупець повинен прямо або побічно здійсніті як Умова продаж (експорт) оцінюваніх товарів.

Конкретний ПЕРЕЛІК и ВАРТІСТЬ таких послуг может включать в контракт як додаткові умови. Фактична ВАРТІСТЬ супутніх послуг, перерахованого вищє, включається в митну ВАРТІСТЬ товарів, что вівозяться. Если вантажна митна декларація заповнюється на товари декілька найменувань, то витрати на транспортування розподіляються пропорційно вазі товарів різніх найменувань, витрати на страхування - пропорційно вартості товарів.

У бухгалтерському обліку дохід від операцій з експорту товарів прізнається в відповідності | з п. 8 П (С) БО 15 «Доходи». Сума доходу від операцій в іноземній Валюті візначається з урахуванням П (С) БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Відвантаження товару ВАТ «Лубнифарм» відбувається на підставі заявки, скінутої факсом покупцем з вказівкою найменування товару, его кількості и термінів постачання. На ее підставі відбувається Підписання додатка-Специфікації и віставляння рахунками-фактури.

За зовнішньоекономічніх договорах з іноземними покупця ВАТ «Лубнифарм» поставляє продукцію на условиях DDU (постачання без сплат мита) по правилах "ІНКОТЕРМС-2000», по якіх надається НЕ розвантаження товар в Розпорядження покупця в узгодженням місці призначення з умів оплати всех витрат за таким постачання експортером. Продукція поставляється цистерною автомобільнім транспортом. Продавець Здійснює митне очищення товару для експорту, Несе витрати и ризики, повязані з транспортування товару до місця призначення (за вінятком митного очищення товару для імпорту). Відповідальність за митне очищення товару для імпорту покладається на покупця. Послуги з доставки товару ВАТ «Лубнифарм» оплачує фірмі-перевізнікові. На підставі заявки на перевезення вантажу перевізник складає кошторис витрат по перевезених и віставляє рахунок на оплату послуг перевезення. После повернення перевізника складається акт про Виконання послуг з перевезення, на підставі которого закрівається передоплата.

Коли в бухгалтерію поступає оформлень пятий лист вантажної митної декларації, бухгалтер оформляє в Програмі витратності накладну. ВАТИ «Лубнифарм» з іноземними покупця працює на условиях відвантаження з подалі оплати.


За досліджуваній период ВАТ «Лубнифарм» Було здійснене три Експортні постачання. Для прикладу візьмемо постачання за контрактом № 25/04-Е від 25.04.06, увязненому Із СП «ЕСКУЛАПФАРМ» Білорусь, від 01.08.06.

ВАТ «Лубнифарм» 28.07.06 проводити передоплат декларанту ТОВ «ЮГ-РТ» (не платник податку на Доданий ВАРТІСТЬ) в сумі 105,00 гривень на Митні платежі и 100,00 гривень на оплату послуг з митного оформлення. Акт про Надання послуг з митного оформлення підпісаній Обом сторонами 01.08.06. За послуги перевезення 02.08.06 копійчаних коштів в сумі 7070,00 гривень Було перераховано фірмі-перевізнікові ПП «Автоальянс». Акт про Надання послуг перевезення підпісаній Обом сторонами 07.08.06.

В течение 3 кварталу 2006 року курс НБУ не мінявся - 5,05 грн. за $ 1.

У табліці 3.1 представлений а кореспонденція рахунків по обліку | Експортна операцій:

Таблиця 3.1

Кореспонденція рахунків по обліку експортно операцій

Дата

Зміст господарської операции

Дебет

кредит

Сума, грн.

28.07.06

Перераховано передоплата ТОВ «ЮГ-РТ»:

- Митний платежів;

- за послуги митного оформлення

6852

6852

311

311

105,00

100,00

01.08.06

Перераховано передоплата ПП «Автоальянс» за послуги перевезення

6852

311

7070,00

01.08.06

Відвантаженій товар іноземному покупцеві СП «ЕСКУЛАПФАРМ» (курс НБУ на 01.08.06 - 5,05 грн. За $ 1)

362

702

$ 10207,5

51547,88

01.08.06

Списано собівартість реалізованого товару

901

281

45283,20

01.08.06

Включені до складу витрат:

- Митні платежі

- послуги митного оформлення

93

93

6852

6852

103,10

100,00

01.08.06

Дохід від реализации списань на фінансовий результат

702

791

51547,88

01.08.06

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару

791

901

45283,20

07.08.06

Включені до складу витрат послуги перевезення

93

6852

7070,00

07.08.06

Спісані на фінансовий результат послуги перевезення

791

93

7070,00

10.10.06

Отримав оплата за відвантаженій товар

312

362

$ 10207,5

51547,88

Імпорт товарів (робіт послуг) - придбання Українськими субєктамі зовнішньоекономічної діяльності у іноземних субєктів господарювання товарів (робіт, послуг) з ввезених або без ввезення таких товарів (робіт, послуг) па теріторію України, включаючі покупку товарів, призначення для власного споживання установами и організаціямі України , розташованімі за ее межами.

Величина первинної вартості запасів ВАТ «Лубнифарм» Залежить від способу надходження запасів на підприємство. У первинний ВАРТІСТЬ запасів, Які отримуються за плату, включаються:

- суми, что сплачуються постачальнікові согласно з угідь;

- ввізне мито и митний збір;

- посередні податки, что НЕ відшкодовуються Підприємству;

- транспортно-заготівельні витрати;

- інші витрати, безпосередно повязані з придбанням запасів и доведенням їх до прідатного до использование стану.

При формуванні первинної вартості імпортних товарів слід чітко розрізняті фактурну и митну ВАРТІСТЬ, Які відбіваються у вантажній мітній декларації.

Фактурна ВАРТІСТЬ (договірна, контрактна) (гр. 42 вантажних Митний декларації) - ВАРТІСТЬ товарів, яка Фактично сплачена або підлягає сплаті або винна компенсуватіся зустрічнімі постачання товарів и указуватіся в Рахунку-фактурі (рахунками-проформі - для бартеру) відповідно до умов зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу або міні. Фактурна ВАРТІСТЬ товарів включається в їх первинний ВАРТІСТЬ з урахуванням вимог П (С) БО 9 «Запасів» і П (С) БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Митна ВАРТІСТЬ (гр.45 вантажній мітній декларації) - ціна товару, Фактично сплачена або підлягаюча сплаті за ЦІ товари и определена методами, встановлення Митного кодексу України. Вікорістовується Виключно для цілей митного оподаткування товарів и ведення митної статистики.

Визначаючи фактурну и митну ВАРТІСТЬ товару, бухгалтера ВАТ «Лубнифарм» враховують валютний курс, Вказаним в графі 23 вантажних Митний декларації. Це курс, что діяв в день прийому митниця декларації до оформлення.

У транспортно-заготівельні витрати включаються витрати:

- на оплату тарифів (фрахту);

- оплату навантажувально-розвантажувальних робіт;

- транспортування товарів всіма видами транспорту до місця їх использование;

- страхування рисок транспортування товарів.

Облік транспортно-заготівельніх витрат у вартості імпортних товарів Залежить від базисних умов поставки визначених договором відповідно до правил «ІНКОТЕРМС-2000». Сума транспортно-заготівельніх витрат включається в собівартість придбаних запасів.

При імпортуванні товарів до других витрат ВАТ «Лубнифарм» відносіть витрати:

- на Отримання дозвільніх документів на ввезення товарів на теріторію України;

- сертифікацію товарів;

- зберігання товару в зоне митного контролю;

- оплату послуг Митний брокерів;

- відрядження, повязані з придбанням и доставкою товару.

Способ розрахунків за товар может істотно впліваті на его ВАРТІСТЬ. Если товар оплачується после его надходження, то заборгованість перед нерезидентом назівають монетарної Стаття балансу. У разі Зміни валютного курсу на дату балансу або на момент погашення такой заборгованості в порівнянні з курсом, что діяв на дату надходження товару, стаття перераховується. Курсова різниця відбівається у складі других операційних витрат або доходів (п. Би, 7 и 8 П (С) БО 21). Стоимость самого товару залішається незмінною, тобто розрахованою за курсом НБУ на дату его Отримання.

При прідбанні імпортного товару на условиях передоплат заборгованість нерезидента назівається немонетарні Стаття и перерахунку через Зміни валютного курсом не підлягає. Стоимость отриманий товару візначається за курсом, Який діяв на момент Перерахування передоплат.

У разі сплат авансових платежів нерезиденту частинами | и Отримання від него товару частинами в межах ціх сум (заборгованість немонетарні) ВАРТІСТЬ отриманий товару візначається по сумі авансових платежів з урахуванням курсу, что діяв на дату сплата кожної Частки авансу.

Если аванс БУВ сплачений частково, а товар вчинив на повну суму - ті Спільна ВАРТІСТЬ діліться на монетарну и немонетарні Частки.

ПЕРВИННА документами, на підставі якіх ВАТ «Лубнифарм» формує первинна ВАРТІСТЬ придбання по імпорту товару и на підставі якіх ВІН відбівається в бухгалтерському обліку у складі запасів, службовців:

- рахунок (invoice, rechnung) - основний розрахунковий документ, что містіть Вимоги продавця до покупця относительно оплати відвантаженіх товарів;

- транспортні накладні (CMR, залізнична накладна, авіанакладна и т. Д.) - товаросупровідні документи, что свідчать про Отримання товару;

- акти Надання послуг;

- вантажна митна декларація;

- інші документи.

Для Здійснення імпортної операции ВАТ «Лубнифарм» складає и скідає іноземному постачальнікові заявку, в Якій указує необхідній товар, его Кількість и передбачувані Терміни постачання.

На підставі цієї заявки підпісується ДОПОВНЕННЯ до контракту, в якому вказані точна Кількість відвантажуваної продукції, ціна и сума відвантаження. А також віставляється рахунок-проформа на передоплат.

Відвантаження відбуваються по правилах «ІНКОТЕРМС-2000» на условиях FCA (Франко-перевізник), по якіх Надання товару, что минувши митне очищення для експорту, відбувається під відповідальність перевізника, Вибраного покупцем у Вказаним місці або пункті у встановлений срок.

Фірма-перевізник складає кошторис витрат и віставляє рахунок для Здійснення передоплат. После повернення перевізника складається акт про Виконання послуг перевезення, на підставі которого закрівається передоплата.

Відображення ціх операцій на рахунки бухгалтерського обліку уявлень в табліці 3.2 на прікладі операцій за контрактом № 1112 / СХ від 16.11.04 Із ЗАТ СИБУР-ХИМПРОМ, Росія.

ВАТ «Лубнифарм» 16.06.06 проводити передоплат декларанту ТОВ «Енелайз» в сумі 340,00 гривень (без ПДВ) на Митні платежі и 24,00 гривень (у тому чіслі ПДВ на суму 4,00 гривень) на оплату послуг з митного оформлення . Акт про Надання послуг з митного оформлення підпісаній Обом сторонами 22.06.06. За послуги перевезення 21.06.06 копійчаних коштів в сумі 12000,00 гривень (у тому чіслі ПДВ на суму 387,10 гривень) Було перераховано фірмі-перевізнікові ТОВ «Вест-Експрес». Акт про Надання послуг перевезення підпісаній Обом сторонами 22.06.06. Передплата по сіровіні булу Перераховано 08.06.06 в сумі 864000,00 российских рублей. Курс НБУ на 08.06.06 - 0,18802 грн. за 1 російський рубель. Фактично відвантажено и ОТРИМАНО сировини Було на суму 843336,00 российских рублей. Курс НБУ на 22.06.06 - 0,18692 грн. за 1 російський рубель. Повернення надмірно перерахованого копійчаних коштів после Підписання акту звіркі розрахунків ЗАТ «Сибур-Хімпром» провело 05.07.06 в сумі 20664,00 российских рубля. Курс НБУ на 05.07.06 - 0,18815 грн. за 1 російський рубель. У звязку Із заяви в податковій декларації по податку на Доданий ВАРТІСТЬ відшкодуванням податку на Особова рахунок підприємства БУВ віпісаній податковий вексель на адресу державної податкової інспекції м. Лубни на суму зобовязань по ПДВ 33462,76 гривень.

Таблиця 3.2

Облік імпортних операцій

Дата

Зміст господарської операции

Дебет

кредит

Сума, грн.

08.06.06

Перераховано передоплата ЗАТ «Сибур-Хімпром» за сировина (курс НБУ на 08.06.06 - 0,18802 грн. За 1 російський рубель)

632

312

RUR 864000,00

162449,28

16.06.06

Перераховано передоплата ТОВ «Енелайз»:

- Митний платежів;

- за послуги митного оформлення

Відображує право на податковий кредит по передоплаті за послуги

6852

6852

6415

311

311

6441

340,00

24,00

4,00

21.06.06

Перераховано передоплата ТОВ «Вест-Експрес» за послуги перевезення. Відображує право на податковий кредит по передоплаті за послуги перевезення по территории України

6852

6415

311

6441

12000,00

387,10

22.06.06

Сировина від іноземного постачальника прийнятя на склад (курс НБУ на 08.06.06 - 0,18692 грн. За 1 російський рубель)

201

632

RUR 843336,00

157636,37

22.06.06

Определена и включена у витрати операційна курсова різніця

945

632

950,40

22.06.06

Включені у ВАРТІСТЬ сировини:

- Митні платежі

- послуги митного оформлення

Відображує податковий кредит по ПДВ

201

201

6441

6852

6852

6852

334,63

20,00

4,00

22.06.06

На суму податкового зобовязання по ПДВ віпісаній податковий вексель

621

6415

33462,76

22.06.06

Включені до складу вартості сировини послуги перевезення

Відображує податковий кредит по ПДВ

201

6441

6852

6852

11612,90

387,10

22.06.06

Списано на фінансовий результат операційна курсова різніця

791

945

950,40

05.07.06

Отримала повернення надмірно перерахованого копійчаних коштів від ЗАТ «Сибур-Хімпром»

312

632

RUR 20664,00

3887,93

05.07.06

Списань на фінансовий результат дохід від операційної курсової різниці

632

714

25,42

Порядок проведення розрахунків по експортно и імпортних операціях регулюється Законом України «Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті».

Виручка ВАТ «Лубнифарм» підлягає зарахування на їх рахунки в банках у Терміни виплати заборгованності, вказані в контрактах, но НЕ пізніше 90 календарних днів з дати оформлення вантажної митної декларації на продукцію, что експортується, а в разі експорту робіт (послуг, вдача інтелектуальної власності ) - з моменту Підписання акту або Іншого документа, что засвідчує Виконання робіт, Надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевіщення зазначеним терміну требует індівідуальної Ліцензії НБУ.

Відлік цього терміну почінається з следующего календарного дня после дня оформлення вантажної митної декларації або Підписання акту (Іншого документа).

Банк знімає експортно операцію резидента з контролю после зарахування виручки по Цій операции (або ее Частки - в разі Здійснення обовязкового продаж) на поточний рахунок резидента.

Імпортні операции ВАТ «Лубнифарм», здійснювані на условиях відстрочення постачання, у випадка, если таке відстрочення перевіщує 90 календарних днів з моменту Здійснення авансового платежу, віставляння векселі на Користь постачальника товару, что імпортується, або при застосуванні розрахунків у форме документарного акредитива з моменту Здійснення банком платежу на Користь нерезидента, вімагають Отримання індівідуальної Ліцензії НБУ.

Відлік 90-денного терміну банк начинает з следующего календарного дня после дня Здійснення вищеперерахованих операцій. При застосуванні розрахунків у форме документарного акредитива за момент Здійснення платежу на Користь нерезидента | вважається дата списання ЗАСОБІВ з Рахунку банку.

Банк знімає імпортну операцію ВАТ «Лубнифарм» з контролю после предявлення підпріємством документа, Який відповідно до умов договору засвідчує Здійснення нерезидентом постачання продукції, Виконання робіт, Надання послуг.

Порушення ВАТ «Лубнифарм» віщезгаданіх термінів спричиняє за собою Стягнення пені за кожен день простроченого у размере 0,3% від суми недоотріманої виручки (мітній вартості недопоставленої продукції) в іноземній Валюті, перерахованій в копійчаних одиниць України за валютним курсом НБУ на день Виникнення заборгованості.

Согласно ст. 4 Закони України «Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті», у разі Ухвалення судом, Міжнароднім комерційним арбітражнім судом або Морською арбітражною комісією при Торговельно-промисловій палаті України позовної заяви резидента про Стягнення з нерезидента заборгованості, что вінікла унаслідок недотрімання нерезидентом термінів, передбачення експортно -імпортнімі контрактами, 90-денні Терміни зупіняються, и пеня в цею период НЕ сплачується.

У разі Ухвалення судом решение про відмову в позові Повністю або частково або припиненням виробництва делу, або залишенню покличу без РОЗГЛЯДУ 90-денні Терміни відновлюється, и пеня | за їх Порушення сплачується за кожен день простроченого, включаючі период, на Який ЦІ Терміни були зупінені.

У разі Ухвалення судом вирішенню про удовольствие покличу пеня за Порушення термінів НЕ сплачується з дати Ухвалення судом покличу до РОЗГЛЯДУ.

Если перевіщення 90-денних термінів обумовлення Виникнення форс-мажорних обставинні, перебіг термінів зупіняється на весь период Дії форс-мажорних обставинних и поновлюється з дня, наступного за днем ​​Закінчення Дії таких обставинні.

3.1.1 Облік балансової вартості валюти и курсових різніць

Одним з аспектів обліку зовнішньоекономічніх операцій є визначення балансової вартості іноземної валюти.

Балансова ВАРТІСТЬ валюти - це гривневий еквівалент іноземної валюти, розрахованій з Використання обмінного курсу гривні по відношенню до других валют.

Значення цього сертифіката № грає важліву роль при формуванні величини валових витрат и суми прибутку оподаткування ВАТ «Лубнифарм». Тому основне завдання обліку операцій з розрахунку в іноземній Валюті Полягає в правильному візначенні балансової вартості іноземній Валюті. Основоположним документом, что регламентує порядок віддзеркалення в бухгалтерському обліку курсових різніць, є П (С) БО 21 «Вплив Зміни валютних курсів».

У бухгалтерському обліку ВАТ «Лубнифарм» операции в іноземній Валюті во время первинного Визнання відображає в гривні Шляхом перерахунку суми іноземної валюти Із ЗАСТОСУВАННЯ курсу НБУ на дату проведення такой операции (дата Визнання актівів, зобовязань, власного Капіталу, доходів и витрат) согласно п. 5 П (С) БО 21 «Вплив Зміни валютних курсів».

Пунктом 3 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік передбача необходимость віддзеркалення в обліку операцій, вираженість в іноземній Валюті, як у Валюті розрахунків и платежів, так и у Валюті звітності.

Для віддзеркалення ВАТ «Лубнифарм» операции в гривневому еквіваленті (Валюті звітності) та патенти перерахуваті суму іноземної валюти Із ЗАСТОСУВАННЯ курсу НБУ.

Унаслідок постійної Зміни офіційного курсу іноземних валют біля ВАТ «Лубнифарм» вінікає Особливий обєкт обліку, что іменується курсовими різніцямі.

Для розмежування доходів и витрат за Джерелами їх Виникнення слід враховуваті, что операційній курсова різніця буде в тому випадка, если курсові різниці будут нараховані по активах або зобовязань підприємства, повязаних з операційною діяльністю ВАТ «Лубнифарм», тобто Основний и іншою діяльністю, інвестіційною, что немає, або фінансовою.

Другою Частка цього пункту предусмотрена, что курсові різниці від перерахунку копійчаних коштів в іноземній Валюті и других монетарних статей від операційної ДІЯЛЬНОСТІ відображаються у складі других операційних доходів (витрат). Тобто в даного випадка вікорістовується прибутковий рахунок 714 або витратності рахунок 945.

До монетарних статей балансу ВАТ «Лубнифарм» відносяться Грошові кошти и їх еквіваленті, а такоже заборгованість (як дебіторська, так и кредиторська), яка погашатіметься копійчаних коштів або їх еквівалентамі. Например, если предприятие получил продукцію и предполагает Сплатити ее ВАРТІСТЬ грошима, то така заборгованість вважатіметься за монетарну. Если ж підприємство спочатку перерахувало попередня оплату, а потім планирует отріматі продукцію, то така заборгованість вважатіметься за немонетарними, оскількі буде погашена копійчаних Кошта.

Облік впліву змін валютних курсів на монетарні статті и немонетарні статті різний. Согласно абзаців 1 і 2 п. 8 П (С) БО 21 «Вплив змін валютних курсів» визначення курсових різніць по монетарних статтей в іноземній Валюті проводитися на дату Здійснення розрахунків и на дату балансу. Немонетарні статті відбіваються в обліку за валютним курсом на дату Здійснення операции и не перераховуються на шкірні дату балансу.

Тобто зміна валютних курсів впліває только на монетарні статті. Облік такого впліву ведеться Шляхом віддзеркалення до обліку позитивних и негативних курсових різніць.

Віддзеркалення курсових різніць по монетарних статтей балансу в бухгалтерському обліку представлене в табліці 3.3:

Таблиця 3.3

Облік курсових різніць по монетарних статтей балансу

характер різниці

Причина Виникнення і порядок визначення

Віддзеркалення в обліку

За наявний копійчаних коштах в іноземній Валюті

Позитивна курсова різніця

1. Перерахунок балансової вартості на дату балансу.

Візначається як різніця мі-ж курсом НБУ, встановленим на дату балансу, и курсом НБУ, по якому наявна валюта числиться на балансі

по кредиту субрахунками 714 «Дохід від операційної курсової різниці»



ділів тісно переплітається - ними супроводжується и контролюється весь процес виробництва лік від качана и до кінця: їхня розробка, завезених сировини, виробництво и реалізація. Центральна лабораторія и відділ контролю якості акредітовані ДП "Полтавастандартметрологія" й здобули Атестати.

У 2004 году підприємство приступило до виробництва 14 Нових препаратів. Серед них мазь Антітромб, что стала Переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» у номінації «Кращий Винахід - 2003 у Галузі медицини и фармакології», а такоже переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції - "100 кращих товарів України". У 2008 году планується Освоєння ще шести препаратів.

Препарати ВАТ "Лубнифарм" екологічно чисті, для їх виготовлення вікорістовується натуральна природна сировина, сировина харчової промисловості, а останнім часом для виробництва таблеток, мазей та лініментів все более вікорістовується імпортна сировина.

Політика збуту ВАТ "Лубнифарм" спрямована на широке представлення своєї продукції як на территории України, так и за кордоном. З метою покращення системи продаж Створено торгові будинки в Полтаві та Києві.

Підприємство НЕ забуває такоже про благодійність: Забезпечує дітей в таборах медикаментами, пріділяє велику Рамус розвитку спорту, що не залішає поза уваги ветеранів та інвалідів, надає допомогу в будівництві та реконструкції церков.

Запорука успіху фармацевтичного підприємства - різноманітній асортимент вісокоякісніх препаратів. Дотрімуючісь самє цього принципу ВАТ «Лубнифарм» упевнена розвівається в условиях жорсткої конкурентної БОРОТЬБИ. Реалізація програми розвитку підприємства підтверджує наявність Достатньо потенціалу росту, что дасть можлівість добиться Збільшення обсягів виробництва продукції, что відповідає якості міжнародніх стандартів, займаті гідне місце у фармацевтічній Галузі и вписати змістовну сторінку в Історію фармацевтики України.

Бухгалтерський облік на ВАТ «Лубнифарм» автоматизоване. На підприємстві в бухгалтерії застосовується таблично - автоматизована форма обліку, тобто угрупування и узагальнення облікової информации проводитися с помощью компютерів, Які звязані между собою Мережа. Внаслідок чого можна отрімуваті регістрі різного змісту, відповідні журналам-ордерам, відомостям, книгам, картка и так далі В бухгалтерії встановлен три компютери з програмою «1С: Бухгалтерія, 7.7», а такоже на одному з них встановлен програма «Бест Звіт +» для складання звітності и программа «Клієнт-Банк» для зручності Перерахування копійчаних коштів. «1С: Бухгалтерія, 7.7» дозволяє Повністю автоматізуваті бухгалтерський облік на підприємстві І, зважаючі на спеціфіку даної организации, веде облік в гривнях и іноземних валютах одночасно. Чи не Дивлячись на ті, что програма має дуже складаний супровід и налаштування, в Сейчас годину на Сайти Вся бухгалтерських програм, вона є найбільш зручне для ОРГАНІЗАЦІЙ, что займаються зовнішньоекономічною діяльністю и дозволяє зважаті на спеціфіку валютних операцій. Отже облік на підприємстві Повністю автоматизоване и не требует значний витрат часу.

Бухгалтерський відділ складається з трьох чоловік: головного бухгалтера и двох бухгалтерів Першої категорії.

Основні Функції бухгалтерського відділу:

- Формування повної и достовірної информации про діяльність ВАТ «Лубнифарм» и его Майнове положення;

- Формування необхідної внутрішнім користувач бухгалтерської звітності - (керівнікам, учасникам и власникам майна), зовнішнім користувачем;

- Запобігання негативних результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ и Виявлення внутрішньогосподарськіх резервів забезпечення Фінансової стійкості підприємства;

- Формування облікової політики, что Забезпечує Ефективне использование ФІНАНСОВИХ ресурсов в цілях оптімізації доходу и мінімізації оподаткування. Забезпечення повнотіла віддзеркалення в бухгалтерському обліку всех Фактів господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

- Організація оптимального документообігу;

- Дотримання термінів складання и здачі бухгалтерської звітності;

- Забезпечення контролю за своєчаснім погашенням заборгованості перед бюджетом и позабюджетнімі фондами.

Для бухгалтерського обліку зовнішньоекономічніх операцій субєкті зовнішньоекономічної діяльності корістуються планом рахунків и Інструкцією про его использование, Які діють на территории України, и відповіднімі змінамі и ДОПОВНЕННЯ, что відображають спеціфіку зовнішньоекономічної діяльності.

Субєкті зовнішньоекономічної діяльності самостійно визначаються порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності, що вводить відповідні субрахунками.

Обліковою політікою ВАТ «Лубнифарм» учет порядок ведення бухгалтерського обліку окремий господарських операцій:

- до основних ФОНДІВ відносіті матеріальні активи підприємства, вікорістовувані для ведення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, срок Корисна использование якіх, перевіщує один рік и ВАРТІСТЬ якіх - понад 1000,0 гривень. Активи вартістю менше 1000,0 гривень и терміном Корисна использование більш одного року враховуваті як Малоцінні необоротні матеріальні активи согласно Закону України від 01.07.04г. № 1957 IV Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства». За одиниць бухгалтерського обліку основних засобів вважаті обєкт основних засобів. Первинна ВАРТІСТЬ обєкту основних засобів у випадка, если при его прідбанні БУВ проведень розрахунок в грошовій форме формується з урахуванням норм п.8-9 П (С) БО 7 «основних засобів». Амортізацію основних засобів за вінятком малоцінніх необоротних матеріальніх актівів Здійснювати с помощью податкового методу амортізації. Для визначення терміну Корисна использование и ліквідаційної вартості (визначаються у момент введення обєкту в експлуатацію) обєктів основних засобів создать комісію, что Постійно Діє. Амортізацію малоцінніх необоротних матеріальніх актівів Здійснювати методом прямолінійного списання.

- матеріальні активи з вартістю менше 1000,0 гривень и з терміном Корисна использование Менш одного року, враховуваті як Малоцінні швідкозношувальні предмети (МШП). Амортізацію МШП нараховувати у размере 100% вартості такого обєкту в Першому місяці его відпуску з складу в експлуатацію.

- за Одиниця бухгалтерського обліку запасів вважаті їх найменування. ПЕРВИННА ВАРТІСТЬ запасів в бухгалтерському обліку формуваті з урахуванням п.10-13 П (С) БО 9 «Запасів». Транспортно-заготівельні витрати, повязані з придбанням запасів, відносіті на ВАРТІСТЬ тих запасів, з придбанням якіх ЦІ витрати були понесені. При відпуску запасів у виробництво їх оцінку Здійснювати методом ФІФО.

- доходи від реализации продукції відображаті з урахуванням норм П (С) БО 15 «Доходів» и візнаваті у момент відвантаження товару.

- витрати в бухгалтерському обліку відображаті з урахуванням норм П (С) БО 16 «Витрати».

Виручка від реализации продукції візначається на момент предявлення покупцеві розрахункових документів за відвантажену продукцію. Фактична собівартість матеріальніх ресурсов, что спісуються у виробництво, проводитися методом ОЦІНКИ запасів ФІФО (за собівартістю дерти за годиною придбання). Товари відбіваються в бухгалтерському обліку за вартістю їх придбання, что Включає разом з ціною, передбачення в договорі, транспортні витрати, Митні збори. При продажі (відпуску товарів) їх ВАРТІСТЬ спісується Із ЗАСТОСУВАННЯ методу ОЦІНКИ ФІФО.

Облік зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в національній Валюті України. Для цього всі засоби в іноземних валютах перераховують в еквівалент грошової одиниці України за курсом НБУ на дату Здійснення операции. Одночасно засоби в іноземних валютах повінні відображуватіся в обліку у Валюті розрахунків и платежів по кожному виду іноземної валюти. Для цього Запис робиться у виде дробового числа, в чісельніку якої ставлять іноземну валюту, а в знаменніку - ее еквівалент біля грошовій одиниці України.

У первинний документах бухгалтерського обліку Запис вартісніх показніків відображають в тій грошовій одиниці, в Якій Фактично здійснюються операции. Во время ОБРОБКИ первинних документів в знаменніку Указуються еквівалент показніків в іноземній Валюті, перерахованій в національну валюту за курсом НБУ на дату, прийнятя для перерахунку.

У регістрах бухгалтерського обліку (журналах-ордерах, відомостях, книгах) всі записи операцій в іноземних валютах відображують в національній Валюті. Одночасно запису Вказаним операцій доцільно запісуваті в ідентічніх регістрах з вказівкою назви іноземної валюти. ЦІ реєстри для відображення операцій в системе рахунків бухгалтерського обліку НЕ Використовують, а є наочно посібніком для визначення фактичного стану валютних цінностей підприємства в іноземній Валюті.

У бухгалтерському балансі Залишки ЗАСОБІВ на валютних Стаття (іноземної валюти в касі, на рахунки в банках, копійчаний документах в іноземних валютах, дебіторська и кредиторська заборгованості в іноземних валютах) підлягають перерахунку в копійчаних одиниць України за курсом НБУ на Останнє число звітного ПЕРІОДУ. Унаслідок Зміни курсу валют в период между Датою Здійснення господарської операции и Датою розрахунку по ній вінікають курсові різниці, Які могут буті позитивними (курсовий прибуток) або негативними (курсовий збиток).

2.2 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм»

Основними завдання АНАЛІЗУ зовнішньоекономічної діяльності є:

- характеристика динаміки зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- оцінка раціональності использование ЗАСОБІВ, прівабленіх для Виконання зобовязань по контрактах. Виконання Вказаним завдання предполагает послідовне або паралельне Вивчення оборотності капіталі підприємства, дослідження непрямих витрат з експорту и імпорту товарів, Вивчення ефектівності зовнішньоекономічніх операцій;

- оцінка ФІНАНСОВИХ результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

При проведенні економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності та патенти оцініті Конкурентоспроможність підприємства и Конкурентоспроможність товарів и послу.

Під конкурентоспроможністю товарів и услуг розуміється їх здатність вітрімуваті порівняння з аналогічнімі товарами и услуг других віробніків и продавать у звязку з ЦІМ по цінах НЕ нижчих, чем середньо рінкові.

Діяльність підприємств в зовнішньоекономічній сфере становится одним з важлівіх обєктів економічного аналізу. Такий аналіз дает можлівість зясувати стан и основні Тенденції розвитку СВІТОВОГО господарства, кон'юнктури СВІТОВОГО ринка, економіко-правові положення зовнішньоекономічної діяльності, а такоже візначіті пріорітетні напрями актівізації цієї ДІЯЛЬНОСТІ.

Для Підвищення ефектівності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств необхідне якісне інформаційне забезпечення економічного аналізу. У свою черга, повнотіла и достовірність аналітичної информации Залежить від Спільного стану бухгалтерського и податкового обліку. Основними Джерелами Даних для економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств є бухгалтерська и статистична звітність, Звіти про міждержавний експорт и імпорт, Митні декларації, Міждержавні Біржові довідники.

У процесі Вивчення зовнішньоекономічної діяльності Використовують якісні и кількісні економічні показатели. С помощью дерло аналізують раціональність использование ЗАСОБІВ, вкладення до експортно-імпортних операцій, ШВИДКІСТЬ їх обороту в зовнішньоекономічніх операціях, ефективність ціх операцій, забезпеченість Банківських кредитів, а такоже фінансові результати ДІЯЛЬНОСТІ. Кількісні показатели характеризують обємі зовнішньоекономічної діяльності: обєм Виконання робіт або послуг, ВАРТІСТЬ експорт и імпорту товарів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств умовно можна розділіті на Такі етапи:

- дослідження ефектівності, перевага и недоліків Контрактів и договорів;

- Вивчення раціональності использование ресурсов з метою Усунення небажаним відхілень від наміченіх завдання;

- аналітична оцінка Виконання операцій и виробничо-ФІНАНСОВИХ результатів зовнішньоекономічної діяльності.

Во время АНАЛІЗУ необходимо враховуваті Вплив різніх чінніків на зовнішньоекономічну діяльність підприємства. Серед основних зовнішніх чінніків Перш за все слід назваті Спільний рівень економічного и політічного розвитку України, характер міжнародніх операцій. До внутрішніх чінніків відносять Конкурентоспроможність продукції підприємства, ее Популярність на світовому Сайти Вся, рекламне забезпечення.

Відповідно до поставлених завдання методика АНАЛІЗУ фінансово-господарського стану складається з двох частин:

- АНАЛІЗУ фінансового стану;

- АНАЛІЗУ зовнішньоекономічної діяльності.

Для характеристики фінансового стану підприємства, использование ним Власний и залучених ЗАСОБІВ, застосовуються показатели балансу за 2005-2006 роки (Додатки Б, В) и показатели Звіту про фінансові результати за 2005-2006 рік (Додатки Г, Д).

Однією з важлівіх характеристик фінансового стану підприємства є его незалежність від зовнішніх джерел фінансування. З цією метою обчіслюється коефіцієнт Фінансової незалежності (автономії) Кавт як відношення комунальної суми Власний коштів до підсумку балансу:

Кавт = Баланс, ряд. 380 / Баланс, ряд. 280 (2.1)

Кавт (на початок) = 62,0 / 2484,3 = 0,025

Кавт (на кінець) = 100,0 / 5674,6 = 0,018

Практикою встановлен, что Спільна сума заборгованості не винних перевіщуваті суму ВЛАСНИМ джерел фінансування, тобто критично значення Кавт = 0,5. З розрахунку видно, что фінансовий стан підприємства на кінець ПЕРІОДУ погіршав, что означає велику залежність підприємства від зовнішніх джерел.

Для визначення Фінансової стійкості обчислюють коефіцієнт Фінансової стабільності (Кф.с), Який характерізує співвідношення Власного и позіковіх ЗАСОБІВ.

Кф.с = Баланс, ряд. 380 / Ф-1 (ряд. 180 + ряд. 620) (2.2)

Кф.с (на початок) = 62,0 / 2422,3 = 0,026

Кф.с (на кінець) = 100,0 / (13,5 + 5574,6) = 0,018

Перевіщення позіковіх ЗАСОБІВ над Власний, указує на ті, что предприятие НЕ має Достатньо уровня Фінансової стійкості и Залежить від зовнішніх ФІНАНСОВИХ джерел. Нормативне значення Кф.с> 1. Если Кф.с <1, то необходимо зясовуваті причини Зменшення Фінансової стабільності. Причиною Фінансової нестабільності могут буті необґрунтоване Збільшення матеріальніх запасів и Зменшення виручки від реализации продукції, податковий Тягар. З метою Поліпшення фінансового стану керівніцтву необходимо вірішіті питання про Зменшення виробничих запасів и збільшити виробничу Потужність.

Для визначення уровня забезпечення підприємства Власний засоби слід розрахуваті коефіцієнт забезпечення цімі засоби (Кз.к). Цей коефіцієнт розраховується як відношення різніць между обємамі джерел Власний и прірівняніх до них ЗАСОБІВ (за вінятком статті: «Неоплачений капітал») и фактичність вартістю основних засобів и других необоротних активів до фактічної вартості наявний у підприємства оборотних коштів.

До з.к = Баланс, (ряд.380-ряд.360 + ряд.430) / Ф-1, (ряд.080 + ряд.260) (2.3)

До з.к (на початок) = 62,0 / (273,7 + 2210,3 ) = 0,025

До з.к (на кінець) = 100,0 / (650,6 + 5023,6 ) = 0,018

Значення Кз.к має буті более 0,1. З розрахунків видно, что предприятие НЕ має Достатньо забезпечення Власний засоби.

После визначення Вказаним вищє показніків для поглиблення АНАЛІЗУ фінансового стану підприємства та патенти проаналізуваті структуру кредіторської заборгованості. АНАЛІЗУ підлягають дані четвертого розділу пасив балансу «Поточні зобовязання» (рядки 500-610), при цьом візначається Частка окремий статей розділу в спільній сумі кредіторської заборгованості, а такоже відхилення значень ціх статей на кінець звітного ПЕРІОДУ відносно качана року. З цією метою склади таблиця 2.1, в Якій відображується структура поточної кредіторської заборгованості (графік представлено у Додатках Е):

Таблиця 2.1

Структура поточної кредіторської заборгованості

Показник

Баланс, код рядка

На початок 2006 року

На кінець 2006 року

відхилення

Сума, тис. грн.

% До суми

Сума, тис. грн.

% До суми

Сума, тис. грн.

% До суми

Короткострокові кредити

банків

500

36,6

1,5

1811,4

32,5

1774,8

31,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2382,1

98,3

3384,5

60,7

1002,4

-37,6

Поточні зобовязання по розрахунках:

- Отримання авансами

530

28,2

0,5

28,2

0,5

- з бюджетом

550

186,9

3,4

186,9

3,4

- по внутрішніх розрахунках

600

3,6

0,1

-3,6

-0,1

Інші Поточні зобовязання

610

163,6

2,9

163,6

2,9

Всього:

2422,3

100,1

5574,6

103,9

3152,3

3,7

Особливе Рамус та патенти звернути на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом и іншімі кредиторами. Як свідчать дані табліці, поточна заборгованість ВАТ «Лубнифарм» на кінець 2006 року збільшілася на 3152,3 тис. грн., Що негативно впліває на его фінансовий стан. Для Поліпшення фінансового стану підприємства керівніцтву необходимо вірішіті про ліквідацію заборгованості.

Для АНАЛІЗУ Структури кредіторської заборгованості та патенти проаналізуваті структуру актівів. Активи підприємства и їх структура вівчаються з подивимось як їх участия у ВИРОБНИЦТВІ, так і оцінки їх ліквідності. Спочатку візначається доля біля виробничому ціклі основних ФОНДІВ, нематеріальніх актівів, виробничих запасів и витрат, копійчаний коштів. При цьом уточнюється наявність найбільш ліквідніх актівів підприємства: копійчаних коштів на рахівніцях, а такоже короткостроковіх ЦІННИХ ПАПЕРІВ и найменша ліквідніх актівів - основних ФОНДІВ, Які знаходяться на балансі підприємства, и других необоротних активів.

Зміна Структури актівів підприємства у БІК Збільшення Частки оборотних актівів может означать:

- формирование мобільнішої Структури актівів, что спріяє прискореного оборотності ЗАСОБІВ підприємства;

- відвернення Частки потокової актівів на кредитування спожівачів товарів, підприємств и других дебіторів, что свідчіть про фактичність іммобілізацію части оборотних коштів з виробничого циклу;

- спотворення результатів ОЦІНКИ основних ФОНДІВ Із-за недоліків в организации бухгалтерського обліку і інше.

Для того, щоб сделать однозначні виводи про причини Зміни вказаної пропорції в структурі ЗАСОБІВ, необходимо провести детальний аналіз розділів и окремий статей активу балансу.

ВРАХОВУЮЧИ, что Питома вага основних засобів и необоротних активів может змінюватіся унаслідок впліву зовнішніх чінніків (например, порядку їх обліку, при якому коригування вартості основних ФОНДІВ в условиях інфляції здійснюється Із запізненням, тоді як ціна на сировина, матеріали, готова продукцію может збільшуватіся достаточно скроню темпами), необходимо звернути особливо Рамус на зміну абсолютних показніків Балансу за звітний период (рядки 030, 031, 032), яка відображує рух основних засобів (зміна норм амортізації, груп розділення основних фо ндів, вибуття І Вступ в експлуатацію Нових).

При аналізі первого розділу активу балансу та патенти такоже звернути Рамус на тенденцію Зміни таких его статей, як незавершене будівництво (рядок 020), Відстрочені податкові активи (рядок 060), оскількі ЦІ активи не беруть участия у виробничому обороті и за питань комерційної торгівлі умів Збільшення їх Частки может негативно впліваті на результатівність Фінансової и господарської діяльності підприємства. Ця структура представлена ​​в табліці 2.2 (графік представлено у Додатках Ж):

Таблиця 2.2

Структура необоротних активів ВАТ «Лубнифарм»

Показник

Баланс, код рядка

На початок 2006 року

На кінець 2006 року

абсолютне відхилення

Сума, тис. грн.

Сума, тис. грн.

Сума, тис. грн.

Нематеріальні активи:

- залішкова ВАРТІСТЬ

010

1,5

0,8

-0,7

- початкова ВАРТІСТЬ

011

2,3

1,7

-0,6

- знос

012

0,8

0,9

0,1

Незавершене будівництво

020

110,1

254,4

144,3

Основні засоби:

- залішкова ВАРТІСТЬ

030

162,1

395,4

233,3

- початкова ВАРТІСТЬ

031

174,8

483,5

308,7

- знос

032

12,7

88,0

75,3

Всього:

273,7

650,6

376,9

После АНАЛІЗУ основних засобів и других необоротних активів з метою Вивчення фінансового стану підприємства та патенти проаналізуваті Власні оборотні кошти.Власні оборотні кошти - це робочий капітал (Рк), Який візначається як різніця между оборотними активами підприємства и его короткостроковімі зобовязань. Тобто робочий капітал є тією Частка оборотних актівів, яка фінансується за рахунок Власний ЗАСОБІВ и Довгострокова зобовязань. Наявність РОбочий Капіталу свідчіть про ті, что предприятие НЕ лишь может Сплатити Власні Поточні Борги, а і має фінансові ресурси для Розширення ДІЯЛЬНОСТІ и інвестування.

Для визначення Рк необхідне від суми Підсумків розділу II.3 активу балансу відняті підсумок розділу IV пасив:

Рк = Баланс (ряд. 150 + ряд. 260 - ряд. 620) (2.4)

Рк (на початок) = 2210,3 - 2422,3 = - 212,0

Рк (на кінець) = 5023,6 - 5574,6 = - 551,0

З розрахунків видно, что предприятие НЕ має РОбочий Капіталу и цею Показник зменшується на кінець звітного ПЕРІОДУ.

Если сума довгострокового кредитів перевіщує робочий капітал (Рк <ряд. 440), то це свідчіть, что предприятие вікорістовує Частка довгострокового позик и кредитів на фінансування потокових операцій, тобто Здійснює їх Нецільове використання.

При зменшенні Рк та патенти зясувати, за рахунок чого це сталося и як це вплінуло на маневреність РОбочий Капіталу.

Маневреність РОбочий Капіталу (Mк) характерізує Частка запасів в его спільній сумі, тобто візначається відношенням Величини запасів до розміру РОбочий Капіталу:

Мк = 3 / Баланс (ряд. 260 - ряд. 620), (2.5)

де 3 - запаси и витрати.

Мк (на початок) = 1367,3 / (2210,3 - 2422,3) = - 6,45

Мк (на кінець) = 2478,6 / (5023,6 - 5574,6) = - 4,50

Збільшення товарних запасів, характерне в условиях інфляції, приводити до Залучення довгострокового кредитів, что, у свою черга, может негативно вплінуті, ВРАХОВУЮЧИ Високі кредитні ставки, на Платоспроможність підприємства. Як видно з розрахунків, біля підприємства товарні запаси в долі РОбочий Капіталу зменшіть, что говорити про Збільшення маневреності РОбочий Капіталу.

Важлівім Показники платоспроможності підприємства є коефіцієнт покриття (Кп). ВІН візначається відношенням всех потокової актівів до короткостроковіх зобовязань и характерізує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своих боргів в течение року:

Кп = II А / IV П, (2.6)

де II А - підсумок II розділу активу балансу;

IV П - підсумок IV розділу пасив балансу.

Кп (на початок) = 2210,3 / 2422,3 = 0,91

Кп (на кінець) = 5023,6 / 5574,6 = 0,90

Кп показує, скільки копійчаний одиниць оборотних коштів віпадає на шкірні копійчаних одиниць короткостроковіх зобовязань. Значення Кп повинною перебуваті в межах 1-1,5. З розрахунків видно, что біля підприємства цею Показник НЕ досягає потрібніх між и рухається у БІК Зменшення.

ШВИДКІСТЬ обороту оборотних коштів підприємства є одній з якісніх характеристик Фінансової політики підприємства. Чим более ШВИДКІСТЬ обороту, тім ефектівніше працює підприємства. Тому абсолютне або відносне Збільшення оборотних коштів может свідчіті НЕ лишь про Розширення виробництва або Дії показніків інфляції, а і про Зменшення швідкості їх обороту, что віклікає Збільшення їх масі.

Для визначення Тенденції оборотності оборотних коштів розраховується коефіцієнт оборотності (До), Який візначається як відношення виручки (валового доходу) від реализации продукції, без врахування ПДВ и акцизного збору (звіт про фінансові результати), до суми оборотних коштів підприємства:

До = Ф-2 (ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020) / Баланс (ряд. 260) (2.7)

До (на початок) = (6449,1 - 1059,4) / 2210,3 = 2,43

До (на кінець) = (7913,8 - 1270,9) / 5023,6 = 1,32

З розрахунків видно, что Зменшення значення До на кінець звітного ПЕРІОДУ порівняно до его значення на початок року свідчіть про уповільнення обороту оборотних коштів, что негативно впліває на его фінансовий стан.

Показники ефектівності использование оборотних коштів є такоже годину обороту (Чо) - длительность в днях одного обороту. ВІН візначається як відношення кількості календарних днів звітного ПЕРІОДУ до коефіцієнта оборотності:

Чо = Т / До, (2.8)

де Т- Кількість календарних днів звітного ПЕРІОДУ.

Чо (на початок) = 365 / 2,43 = 149

Чо (на кінець) = 365 / 1,32 = 276

Важлівім Показники ефектівності использование актівів є оборотність запасів и длительность одного обороту запасів. Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з) візначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів:

Ко.з = Ф-2, ряд. 040 / Ф-1 (ряд. 100. Н + ряд. 100 До) * 0,5 (2.9)

де Н - початок звітного ПЕРІОДУ; До - кінець звітного ПЕРІОДУ.

Ко.з (на початок) = 5118,0 / (1367,3 + 2478,6) * 0,5 = 2,66

Ко.з (на кінець) = 6047,9 / (1367,3 + 2478,6) * 0,5 = 3,15

На підприємстві коефіцієнт оборотності запасів на кінець ПЕРІОДУ збільшівся и Рівний 3,15, тобто підприємство в Середньому 3 рази поповнює запаси впродовж звітного ПЕРІОДУ, что позитивно впліває на фінансовий стан підприємства.

Середня длительность одного обороту запасів (Чо.з) візначається по Формулі:

Чо.з = Т / Ко.з (2.10)

Чо.з (на початок) = 365 / 2,66 = 137

Чо.з (на кінець) = 365 / 3,15 = 115

На досліджуваному підприємстві длительность обороту запасів зменшено на 137 - 115 = 22 дні, что позитивно свідчіть про оновлення запасів на підприємстві. На кінець ПЕРІОДУ Підприємству необходимо 115 днів для полного использование запасів в господарській ДІЯЛЬНОСТІ.

Аналізуючі розділ «оборотні активи», та патенти, звернути Рамус на темпи зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (ряд. 160), по отриманий векселях (ряд. 150). Збільшення ціх статей балансу свідчіть про Надання підпріємством товарних послуг для спожівачів своєї продукції. Кредітуючі їх, підприємство Фактично діліться з ними Частка свого прибутку. Одночасно воно может брати кредити для забезпечення своєї господарської ДІЯЛЬНОСТІ, что збільшує его Власний кредиторська заборгованість. Важлівім Показники ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л), Який характерізує міттєву Готовність підприємства ліквідовуваті короткострокову заборгованість и візначається як відношення суми его копійчаних коштів и короткостроковіх ФІНАНСОВИХ інвестіцій до суми короткостроковіх (точніше) зобовязань:

Ка.л = Баланс (ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 220) / Баланс ряд. 620 (2.11)

Ка.л (на початок) = 1,2 / 2422,3 = 0,0005

Ка.л (на кінець) = 1,8 / 5574,6 = 0,0003

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є достатнім в межах 0,2-0,35. Для досліджуваного підприємства це значення дуже мало, что є зовнішньою Ознакою неплатоспроможності.

Щоб віявіті резерви Поліпшення фінансового стану підприємства та патенти проаналізуваті его витрати на виробництво. АНАЛІЗУ підлягають витрати підприємства, Які безпосередно повязані з виробництвом и збуту продукції. Дані беруться Із Звіту про фінансові результати и представлені в табліці 2.3 (графік представлено у додатка до):

Таблиця 2.3

Аналіз витрат на виробництво на ВАТ «Лубнифарм»

Показник

На початок 2006 року

На кінець 2006 року

відхилення

Сума, тис. грн.

% До суми

Сума, тис. грн.

% До суми

Сума, тис. грн.

% До суми

Чиста виручка від реализации продукції

6449,1

7913,8

1464,7

Затрати на виробництво, в тому чіслі

6934,4

100,0

15412,6

100,0

8478,2

матеріальні затрати

6310,7

91,0

12985,2

84,3

6674,5

-6,8

Затрати на оплату праці

50,3

0,7

125,5

0,8

75,2

0,1

Відрахування на соціальні міроприємства

44,7

0,6

68,9

0,4

24,2

-0,2

Амортизація

13,2

0,2

49,5

0,3

36,3

0,1

Інші затрати

515,5

7,4

2183,5

14,2

1668,0

6,7

Собівартість віробленої продукції

5118,0

6047,9

929,9

З розрахунків видно, что Питома вага матеріальніх витрат и відрахувань на соціальні заходи в собівартості продукції зменшено відповідно на 6674,5 и 24,2 тисяч гривень, це могло случиться в наслідок Зменшення вартості сировини и матеріалів, Які складають основнову Частка продукції, а такоже у звязку Із Зменшення ставок зборів на соціальне страхування 2006 року в порівнянні з 2005 роком.У тій же година збільшілася Питома вага витрат на оплату праці на 75,2 тис. грн., что віклікане збільшенням мінімальної заробітної плати, и, як наслідок, - Збільшення окладів за Штатний розклад, Амортизаційні витрати на 36,3 тис. грн., что повязане з покупкою І Вступ в експлуатацію нового устаткування, и інші витрати на 1668,0 тис. грн. (Такі як Збільшення орендної плати, оплата за електроенергію, водопостачання, повязаних з підвіщенням тарифів на ЦІ послуги). Можна сделать вивід, что значний збільшілася Частка других витрат и це негативно відбілося на отріманій підпріємством прібулі.

Важлівім Показники фінансового стану підприємства є его прібутковість, яка характерізується сумою прибутку и рівнем рентабельності. Рівень рентабельності (Р) по валовому прибутку візначається як відношення прибутку від реализации (П) до собівартості реалізованої продукції (С):

Р = Ф-2, ряд. 050 / Ф-2, ряд. 040 * 100% (2.12)

Р (на початок) = 269,9 / 5118,0 * 100% = 5,27%

Р (на кінець) = 560,3 / 6047,9 * 100% = 9,26%

З розрахунку видно, что рентабельність по валовому прибутку на кінець ПЕРІОДУ збільшілася, что говорити про Позитивні результати роботи підприємства.

В процесі АНАЛІЗУ необходимо візначіті, як змінюється впродовж розрахункового ПЕРІОДУ значення прибутку від реализации, чистого прибутку, уровня рентабельності.

Результати АНАЛІЗУ занесені в таблицю 2.4 (графік представлено у Додатках Л):

Таблиця 2.4

Аналіз прібутковості ВАТ «Лубнифарм»

Показник

Ряд. Ф-2

Сума, тис. грн.

відхилення

За 2005 рік

На кінець 2006 року

Сума, тис грн.

% До качана року

виручка

010

6449,1

7913,8

1464,7

22,7

ПДВ

015

1059,4

1270,9

211,5

20,0

ПДВ в% до виручки

16,4

16,1

Собівартість реалізованої продукції

040

5118,0

6047,9

929,9

18,2

Собівартість у% до виручки

79,4

76,4

-3,0

Валовий прибуток (валовий збиток)

050 (055)

269,9

560,3

290,4

107,6

Рівень рентабельності,%

5,3

9,3

4,0

Валовий прибуток в% до виручки

4,2

7,1

2,9

Фінансові результати до оподаткування

170

9,1

0,0

-9,1

Податок на прибуток

180

2,3

0,0

-2,3

Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

6,8

0,0

-6,8

Збільшення валового прибутку від реализации продукції за 2006 рік на 290,4 тисяч гривень віклікане збільшенням зростання собівартості на 929,9 тисяч гривень меншими темпами, чим Збільшення виручки (на 1464,7 тисяч гривень), что віклікало Підвищення уровня рентабельності на 4% за рахунок Зменшення собівартості у відсотку до виручки на 3%. Разом з ЦІМ спостерігається Зменшення прибутку оподаткування, что может Говорити про Великі фінансові витрати підприємства. Збільшення значень досліджуваніх показніків указує на ті, что ОБСЯГИ виробництва и реализации продукции ростуть.

2.2.1 Аналіз експортно та імпортних операцій

Для повнотіла характеристики зовнішньоторговельною робот підприємства експорт товарів и услуг за звітний рік порівнюється з експортом за Попередній рік. Мета такого дослідження - Встановити, Які Зміни стали на Товарній структурі експорту, в розвитку нового вигляд експорт и его географічного напряму. Дані про експорт за роки, Які вівчаються, представлені в табліці 2.5:

Таблиця 2.5

Обємі експортно постачання

Найменування продукції

Кількість, кг

Сума, у Валюті

Сума, грн.

Собівартість, грн.


ТОВ «БЕЛІНВЕСТФАРМ» Білорусь Контракт № 13/04-Е від 13.04.05

Розрахунки ведуться в доларах США

Постачання 18.05.05 (курс НБУ 5,235 грн.)

Евкаліпта настійка

8550

16821

88057,9

81666,7

Елеутерокока екстракт

600

900

4711,5

4365,7

разом:

9150

17721

92769,4

86032,4


СП «ЕСКУЛАПФАРМ» Білорусь Контракт № 25/04-Е від 25.04.06

Розрахунки ведуться в доларах США

Постачання 25.05.06 (курс НБУ 5,05 грн.)

Евкаліпта настійка

15150

33772,5

170551,1

165046,0

календули мазь

1500

4875

24618,7

19221,2

разом:

16650

38647,5

195169,8

184267,2

Постачання 01.08.06 (курс НБУ 5,05 грн.)

Евкаліпта настійка

3000

5257,5

26550,3

22089,4

Елеутерокока екстракт

3000

4950

24997,5

23193,8

разом:

6000

10207,5

51547,8

45283,2

З табліці видно, что предприятие розвіває свою зовнішньоекономічну діяльність, Експортні постачання збільшіліся як по кількості, так и по асортименту.Зявився новий іноземний покупець, что свідчіть про ті, что фірма становится відома и за кордоном. Іноземними покупця освоюється новий товар - календули мазь виробництва ВАТ «Лубнифарм».

Для отріманнявідповіді на питання про зміну вартісної Структури експорт склад таблиця 2.6, де по Кожній продукції показуються суми експорту в копійчаних одиниць и їх Питома вага у відсотках до Спільного підсумку (графік представлено у Додатках Н):

Таблиця 2.6

Аналіз Зміни Структури експорт

Найменування продукції

На кінець 2005 року

На кінець 2006 року

Кількість, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Кількість, кг

Ціна

грн.

Сума, грн.

Евкаліпта настійка

8550

10,30

88057,9

18150

10,86

197101,5

календули мазь

1500

16,41

24618,7

Елеутерокока екстракт

600

7,85

4711,5

3000

8,33

24997,5

Всього

9150

-

92769,4

22650

-

246717,7

За данімі цієї табліці візначається тенденція розвитку експорту даної групи товарів за вартістю и структурою; як змінівся обєм експорту в незмінніх цінах (фізичний обєм) и як змініліся в Середньому ціни на товари цієї групи. Для цього обчіслюється міра впліву чінніків кількості, ціни и структури на Збільшення вартості експорту товарів даної групи на 153948,3 грн. (246717,7 - 92769,4).

За товарних групах, Які включаються кількісно і якісно сумірні товари можна обчісліті следующие Індекси:

I стр = q 1 p 0 / q 1 p 0, (2.13)

де q1 - Кількість товарів поточного ПЕРІОДУ;

р0 - базові ціни ціх товаріvalign = top>

Негативна курсова різніця

2. Перерахунок балансової вартості на дату

Здійснення розрахунків.

Візначається як різніця между курсом НБУ, встановленим на дату Здійснення розрахунків, и курсом НБУ, по якому наявна валюта числиться на балансі

за дебетом субрахунками 945 «Втрата від операційної курсової різниці»

За дебіторській заборгованості

Позитивна курсова різніця

1. Перерахунок балансової вартості заборгованості на дату балансу.

Візначається як різніця между курсом НБУ, встановленим на дату балансу, и курсом НБУ, по якому наявна заборгованість числиться на балансі

по кредиту субрахунками 714 «Дохід від операційної курсової різниці»

Негативна курсова різніця

2. Перерахунок балансової вартості заборгованості на дату Здійснення розрахунків

Візначається як різніця между курсом НБУ, встановленим на дату Здійснення розрахунків, и курсом НБУ, по якому наявна заборгованість числиться на балансі

за дебетом субрахунками 945 «Втрата від операційної курсової різниці»

За кредіторській заборгованості

Позитивна курсова різніця

1. Перерахунок балансової вартості заборгованості на дату балансу.

Візначається як різніця между курсом НБУ, встановленим на дату балансу, и курсом НБУ, по якому наявна заборгованість числиться на балансі

за дебетом субрахунками 945 «Втрата від операційної курсової різниці»

Негативна курсова різніця

2. Перерахунок балансової вартості заборгованості на дату Здійснення розрахунків.

Візначається як різніця между курсом НБУ, встановленим на дату Здійснення розрахунків, и курсом НБУ, по якому наявна заборгованість числиться на балансі

по кредиту субрахунками 714 «Дохід від операційної курсової різниці»

3.1.2 Облік відряджень за кордон

Відряджання працівника ВАТ «Лубнифарм» за кордон здійснюється после затвердження завдання на відрядження, кошториси витрат и Підписання керівніком підприємства відповідного наказу (Розпорядження) по відрядженню.

ВАТ «Лубнифарм», Направляюча працівника у відрядження, зобовязано Забезпечити его засоби в національній Валюті країни, в якові відряджається працівник.

Розрахунок сум, необхідніх для відачі працівнікові, здійснюється таким чином. Самперед візначається розмір Добовий. Працівникам, Які прямують у відрядження, добові віплачуються в іноземній Валюті в сумі, яка в еквіваленті за Офіційному курсу гривні до іноземних валют, встановленому НБУ на день відачі ЗАСОБІВ з каси уповноваженого банку, що не перевіщують встановлення граничних норм добовий витрат.

Встановлені Такі ГРАНИЧНІ розміри Добовий витрат для відряджень за кордон:

коли в рахунки на оплату вартості мешкання в Готель НЕ включаються витрати на їжу - 280 грн .;

- коли в рахунки па оплату вартості мешкання в Готель включаються витрати на:

а) одноразові харчування - 224 грн .;

б) дворазове харчування - 154 грн .;

в) тріразове харчування - 98 грн.

При цьом розмір Добовий НЕ может буті нижчих, чем норми Добовий витрат, встановлення для підприємств, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ, Які Повністю або частково містяться (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, для розрахунку авансу в частці Добовий витрат слід використовуват офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ на день відачі ЗАСОБІВ з каси банку.

Окрім Добовий, відавана працівнікові, что відряджається, сума копійчана коштів у виде авансу на відрядження має буті розрахована з урахуванням вартості мешкання у відрядженні и проїзду до місця відрядження и назад.

Таким чином, розрахувавші суму Добовий, витрати по найму житлового приміщення, ВАРТІСТЬ проїзду, бухгалтер ВАТ «Лубнифарм» может візначіті, якові суму копійчаного коштів та патенти Видати працівнікові перед відїздом у відрядження. Если при відачі авансу Спільна сума в іноземній Валюті має дробовий Частка, то допускається! Застосування Арифметичний правила округлення до повної одиниці.

Іноземна валюта для відачі авансу працівнікові, что відряджається, має буті получил в установі банку.

Видача наявної іноземної валюти з поточного Рахунку у вільно конвертованій Валюті на відрядження за рубіж здійснюється уповноваженим банком за наявності заявки ВАТ «Лубнифарм», что містіть следующие дані:

- номер и дату наказу (Розпорядження) про направление працівника у відрядження;

- прізвище, ім'я, по по батькові особи, что віїжджає за кордон;

- срок перебування за кордоном;

- розрахунок витрат.

Разом з розрахунком в банк ВАТ «Лубнифарм» надає кож доручення на Отримання коштів на відрядження в касі уповноваженого банку.

Потім ВАТ «Лубнифарм» через уповноважений банк купує іноземну валюту. Для цього банку надається платіжне доручення, в якому Указується сума коштів, что підлягає Перерахування з Рахунку підприємства на вказані цілі (на підставі розрахованого Ранее розміру авансу, підмета відачі працівнікові, и Даних про курси іноземних валют, что склалось на торгах Української Міжбанківської Валютної біржі за Попередній день). Цю ж суму необходимо вказаті и в заявці на покупку іноземної валюти. Підставою для купівлі іноземної валюти на Міжбанківському валютному Сайти Вся при здійсненні неторговельніх операцій вважаються заява про покупку іноземної валюти и розрахунок витрат на відрядження за кордон.

Слід мати на увазі, что Установлені обмеження на видачу іноземної валюти, прізначеної для Здійснення витрат у відрядженні за кордон. Так, суми витрат на відрядження, добовий и витрат на найманов житлового приміщення за кордоном НЕ повінні перевіщуваті 300 долларов США готівкою в добу на одного працівника, а для забезпечення транспортних витрат працівника за кордоном - 1000 долларов США (або еквіваленту ціх сум в іншій іноземній Валюті по Офіційному обмінному курсу, встановленому НБУ на день відачі ЗАСОБІВ з каси уповноваженого банку).

Если сума витрат на відрядження перевіщує Встановлені норми Вивезення іноземної валюти, то для Здійснення розрахунків за кордоном Використовують корпоративні пластикові картки однієї з міжнародніх платіжніх систем.

После повернення з відрядження працівник ВАТ «Лубнифарм» зобовязань до Закінчення третього банківського дня надаті звіт про вітрачені у відрядженні засоби.

За наявності Залишки ЗАСОБІВ, які не використаних у відрядженні, їх сума возвращается підзвітною особою в касу ВАТ «Лубнифарм» або зараховується на банківський рахунок підприємства до або під час наданні Звіту про использование копійчаних коштів, Надання на відрядження або під звіт.

Тут необходимо відзначіті, что невикористаних Залишок наявної іноземної валюти, отріманої ВАТ «Лубнифарм» для оплати витрат на відрядження за рубіж, підлягає зарахування на розподільний рахунок в іноземній Валюті в уповноваженому банку України в течение п'яти Банківських днів з моменту опрібутковування в касі.

У разі неповернення працівніком Залишки ЗАСОБІВ в зазначеним срок відповідна сума стягається з него підпріємством у встановленому чіннім законодавством порядку. Це означає, что заборгованість стягується в потрійному размере суми (вартості) Вказаним валютних цінностей, перерахованої у гривні по Офіційному курсу НБУ, встановленому на день погашення заборгованості. Частка суми, стягнутої з працівника, прямує на покриття збитків підприємства, а решта Частки підлягає Перерахування до Державного бюджету України.

Всі ЦІ операции відображують в табліці 3.4:

Таблиця 3.4

Облік витрат на відрядження

Зміст господарської операции

Дебет

кредит

Перераховані Грошові кошти для покупки валюти для відачі під звіт на відрядження

333

311

Зараховані на розрахунковий рахунок Грошові кошти в іноземній Валюті

312

333

Видані наявні Грошові кошти з каси банку и опрібутковані в касу підприємства

302

312

Видані наявні Грошові кошти в іноземній Валюті з каси підприємства під звіт співробітнікові, что відряджається за кордон

3722

302

Учет звіт про использование ЗАСОБІВ, видання на витрати на відрядження

92

3722

Чи не вітрачені Грошові кошти повернені:

- у касу підприємства;

- на поточний рахунок в іноземній Валюті підприємства

302

312

3722

3722

Відшкодування співробітнікові понад вітрачені Грошові кошти

3722

302

При зміні обмінного | змінного | курсу НБУ віднесення операційної курсової різниці в склад:

- доходів підприємства;

- витрат підприємства

3722

945

714

3722

3.2 Оподаткування зовнішньоекономічніх операцій

Оподаткування є невідємною Частка обліку господарських операцій ВАТ «Лубнифарм». Нижчих розглянемо аспекти податкового законодавства, повязані Із зовнішньоекономічною діяльністю.

Дата Збільшення валового доходу ВАТ «Лубнифарм» при експорті товарів візначається за спільнім правилом Першої події, встановленим п.11.3 Закону про прибуток:

- або по даті зарахування ЗАСОБІВ на розрахунковий рахунок експортера;

- або по даті відвантаження товарів.

Щоб правильно Встановити дату Збільшення валового доходу по експортно операціях, особливо коли дата відвантаження товару з складу не збігається з Датою їх митного оформлення (тобто Вказаною у вантажній митний декларації), та патенти, памятати Наступний:

- продажів товарів - це будь-які операции по договорах купівлі-продажу міні постачання и других цивільно-правових договорах, что передбачають передачу прав власності за на Такі товари (п. 1.31 Закону про прибуток);

- право власності за у набувальніка майна за договором вінікає з моменту передачі майна, если інше НЕ встановлення договором або законом. За передачу майна вважається его вручення набувальніку або перевізнікові для відправкі набувальніку. До передачі майна прірівнюється вручення коносамента або Іншого товарно-розпорядлівого документа. Таким чином, при візначенні дати відвантаження товару треба орієнтуватіся на дату, відбіту у відвантажувальніх (товарно-транспортних) документах (если така НЕ ​​збігається з Датою оформлення вантажна митна декларація).

Сума валового доходу ВАТ «Лубнифарм» візначається согласно пп.7.3.1 Закону про прибуток. Доходи, отрімані (нараховані) платником податків в іноземній Валюті в результате продажу товарів (робіт, послуг) в течение звітного ПЕРІОДУ, перераховуються в гривні за Офіційному валютним (обмінному) курсу НБУ, что діяв на дату Отримання (нарахування) таких доходів, и не підлягають перерахунку у звязку Із зміною обмінного курсу гривні в цьом звітному періоді (див. рис. 3.1). З даної норми Закону виходом, что заборгованість в інвалюті по Проданом товарах не перераховується.

Перша Подія

Дата зарахування ЗАСОБІВ від покупця на банківський рахунок в оплату товарів, что експортуються (передоплата)

Дата відвантаження товару

Валовий прибуток візначається за курсом НБУ на дату Отримання авансу

Валовий прибуток візначається за курсом НБУ, что діяв на дату відвантаження

Мал. 3.1 - Схема визначення валового доходу з експорту

У декларації за податку на прибуток доходи, отрімані (нараховані) ВАТ «Лубнифарм» в іноземній Валюті у звязку з продажем товарів (експорт товарів), відбіваються в рядку 01.6 «других доходів, окрім визначених 01.01-01.5».

Операції по Вивезення товарів в митному режімі експорт є оподаткованого (пп. 3.1.2). Відповідно за товарами, вікорістовуванімі ВАТ «Лубнифарм» в таких операціях, зберігається право на податковий кредит (окрім бартерних операцій), а значить, и на відшкодування ПДВ (пп. 7.4.1 Закону про ПДВ).

При експорті товарів застосовується нульова ставка ПДВ (п. 6.2 Закону про ПДВ). Основною умів для ее! Застосування є вивіз товарів в митному режімі експорт, тобто Фактично вивіз товарів за Межі митної территории України. Саме у місяці фактичного Вивезення товарів нараховуються податкові зобовязання ВАТ «Лубнифарм» по ставці 0%. При цьом товари вважаються за експортовані, если їх експорт засвідченій належно чином оформленій вантажній мітній декларації (пп. 6.2.1 Закону про ПДВ). Митний орган підтверджує Фактично вивіз товарів відповіднім записом на п'ятому основному лісті вантажної митної декларації, завіреною гербовою печаттю и підпісом відповідальної особи.

При експорті НЕ Діє правило Першої події відносно дати Виникнення податкових зобовязань ВАТ «Лубнифарм». Согласно пп.7.3.8 Закону про ПДВ попередня (авансова) оплата вартості товарів, что експортуються, чи не змінює значення податкових зобовязань експортера. Отже, дата Виникнення податкових зобовязань (по ставці 0%) візначається только на момент відвантаження товарів, а самє на момент перетин митного кордону України, як Вже наголошувалося Ранее.

При продажі товарів (і супутніх послуг) на експорт ВАТ «Лубнифарм» віпісує податкових накладних з Позначку «Експортні постачання» в двох примірниках | (Обидвоє залішає у собі) и відображає Такі операции в рядку 2.1 декларацій по ПДВ.

З одного боку, при імпорті товарів у Валові витрати ВАТ «Лубнифарм» потрапляє НЕ сума, что сплачується постачальнікові, а балансова ВАРТІСТЬ валюти (пп. 7.3.2 Закону про прибуток). З Іншого боку, в розрахунку приросту (Зменшення) запасів бере участь балансова ВАРТІСТЬ ціх запасів, відбіта в бухгалтерському обліку (п. 5.9 Закону про прибуток). Валові витрати відбіваються у момент опрібутковування імпортного товару (пп. 11.2.3 Закону про прибуток).

Курсові різниці по Товарній заборгованості НЕ вінікають.

При розрахунку приросту (убулі) товарів на складах ВАТ «Лубнифарм» ВАРТІСТЬ імпортного товару зменшується на суму, что ставити 15% балансовій вартості валюти.

Для товарів, что імпортуються, базою обкладений ПДВ є договірна (контрактна) ВАРТІСТЬ таких товарів, но НЕ нижчих Митний вартістю з урахуванням витрат на транспортування, вантаження, розвантаження, перевантаження, страхування до пункту перетин кордону України, а такоже Сплата брокерська, агентським винагорода и ін. (П. 4.3 Закону про ПДВ).

При цьом ВАРТІСТЬ товарів перераховується за курсом НБУ, что діяв на кінець операційного дня, Який передував дню, в якому товар Вперше попал под митний контроль.

Митний збір як плата за обовязково державну послугу НЕ обкладається ПДВ (пп. 3.2.6 Закону про ПДВ). Датою Виникнення податкових зобовязань по ПДВ при імпорті товару є дата представлення митної декларації з Вказаною в ній сумою податку, підмета сплаті (пп. 7.3.6 Закону про ПДВ). Перерахування передоплат не приводити до Виникнення податкових зобовязань (пп. 7.3.8 Закону про ПДВ).

За умови Подальшого использование ВАТ «Лубнифарм» товарів в операціях оподаткування в рамках господарської ДІЯЛЬНОСТІ імпортері ма ють право на податковий кредит - таке право вінікає на дату Сплата «імпортного» ПДВ (пп. 7.4.1 и 7.5.2 Закону про ПДВ).

Операції по розрахунках в іноземній Валюті в цілях оподаткування віднесені до операцій особливого вигляд і порядок їх оподаткування привидів в п.7.3 ст. 7 Закону про податок на прибуток.

Розрахунок балансової вартості іноземної валюти ВАТ «Лубнифарм» проводиться в цілях организации податкового обліку. Податковий облік операцій з розрахунку в іноземній Валюті здійснюється по спеціальніх правилах, передбачення нормами п. 7.3 Закону про прибуток.

Согласно встановленим правилам ВАТ «Лубнифарм» витрати, понесені (нараховані) у іноземній Валюті течение звітного ПЕРІОДУ у звязку з придбанням товарів (робіт, послуг), ВАРТІСТЬ якіх відносіться до складу валових витрат, повінні відображаті в сумі, відповідній балансовій вартості іноземної валюти (пп . 7.3.2 Закону про прибуток).

Для организации ВАТ «Лубнифарм» податкового обліку операцій з Іноземною валютою визначення ее балансової вартості в течение звітного ПЕРІОДУ здійснюється:

- у момент надходження на баланс підприємства;

- у момент вибуття валюти;

- у Залишки валюти на рахівніцях и в касі підприємства на дату Закінчення звітного ПЕРІОДУ.

При здійсненні розрахунків з нерезидентами за поставлені товари (роботи, послуги), а такоже при спісанні валюти з рахунків в разі продажу ВАТ «Лубнифарм» согласно пп. 7.3.6 Закону про прибуток у момент вибуття валюти самостійно вібірають методи ОЦІНКИ ее балансової вартості:

- за середньозваженою вартістю;

- ідентіфікованій вартості.

Вибране методом при спісанні валюти за наказом про організацію податкового обліку ВАТ «Лубнифарм» є метод ідентіфікованої вартості. Зміна методу ОЦІНКИ балансової вартості іноземної валюти в течение податкового року НЕ вірішується.

Основна особлівість методу ідентіфікованої вартості Полягає в тому, что при вібутті валюти ее балансову ВАРТІСТЬ течение звітного ПЕРІОДУ оцінюють за курсом, Який вікорістовувався во время вступления такой валюти на підприємство.

Це означає, что Кожній частці вібуваючої валюти відповідає своя балансова ВАРТІСТЬ, яка на момент вибуття Вже определена во время вступления такой валюти на баланс підприємства або перераховано по курсу НБУ на дату балансу (кінець звітного ПЕРІОДУ).

Недолік! Застосування цього методу Полягає в тому, что скористати Їм могут підприємства только при незначній кількості операцій в іноземній Валюті. Если ж Валютні операцій дуже багато, то ідентіфікуваті валюту Досить складно.

Розрахунок балансової вартості валюти ВАТ «Лубнифарм» проводиться по кожному виду валюти окремо. Сума, рівна балансовій вартості валюти, яка включається до складу валових витрат в звітному періоді, які не підлягає перерахунку у звязку Із зміною обмінного курсу гривні в течение такого звітного ПЕРІОДУ (пп. 7.3.2 Закону про прибуток).

На дату Закінчення звітного ПЕРІОДУ согласно Вимоги Закону про прибуток (пп. 7.3.3, абзац п'ятий) перерахунку підлягає балансова ВАРТІСТЬ іноземної валюти, яка Враховується в Залишки на рахівніцях або в касі підприємства. Перерахунок здійснюється за курсом НБУ, діючому на Последний день звітного ПЕРІОДУ. Сума прібулі або збитки, отримай в результате такого перерахунку, включається у валовий прибуток або до складу валових витрат.

3.3 Методика проведення аудиту зовнішніх операцій на ВАТ «Лубнифарм»

Метою проведення аудиторської Перевірки зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм» є встановлення правільності відображення операцій з купівлі-продажу валюти, Виконання умов Контрактів, експортно-імпортних операцій в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності підприємства на підставі Надання ФІНАНСОВИХ и податкових звітів, Даних аналітичного и синтетичного обліку, первинних документів. Відповідності ціх документів поважної законодавству и нормативам по зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ, обґрунтованість проведення таких операцій, правільність визначення ФІНАНСОВИХ результатів.

Важлівім методологічним принципом аудиту є его планування. Планування аудиту здійснюється на підставі Національніх норматівів аудиту № 9 «Планування аудиту», № 10 «Знання бізнесу клієнта», № 11 «Істотність и ее взаємозвязок з ризико аудиторської Перевірки», № 12 «Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства и ризики, повязані з ефектівністю ее Функціонування », других нормативних и законодавчо АКТІВ.

Інформаційною базою при проведенні Перевірки ВАТ «Лубнифарм» є:

- статутні документи;

- накази по Підприємству про призначення відповідальніх осіб за ведення бухгалтерського обліку в цілому и по окрема операціях, про склад КОМІСІЇ з проведення інвентарізацій;

- Первинні документи, что відображують суть господарської операции;

- регістрі бухгалтерського обліку, в якіх видно Початкові и кінцеві | сальдо, обороти за период по конкретному бухгалтерському Рахунку;

- фінансова и податкова звітність.

Ризики аудиту або Спільний ризики - це ризики того, что аудитор может Висловіть неадекватно мнение в тих випадка, коли в документах бухгалтерської звітності існують істотні перекручення, інакше Кажучи, по невірно підготовленій звітності буде уявлень Аудиторська вивід без зауваження.

Ризики аудиту має три складових части | части |:

- властівій ризики

- Ризики, повязаний з невідповідністю Функціонування внутрішнього контролю;

- Ризики НЕ Виявлення помилок и перекручений.

Властівій ризики - це здатність Залишки по Деяк бухгалтерському Рахунку або деякій категорії операцій до істотніх Перетворення, або здібність до Перетворення за цімі Показники в комплексі з перетворенням по других рахунки або операціях, з припущені, что до них не застосовуються заходи внутрішнього контролю підприємства.

Властівій ризики вінікає за умов, що не повязаних з особливими контролю на підприємстві. Умови для него існують на макроекономічному Рівні, и визначальності Вплив роблять Зовнішні Чинник. Для визначення уровня властівого ризики предлагают зібраті и вівчіті інформацію про бізнес клієнта и галузь промісловості, сиди інформацію фінансового характеру, знання бухгалтерського обліку підприємства.

Во время розробки Спільного плану Перевірки аудитор оцінює властівій ризики на Рівні Фінансової звітності. Це проводитися порівнянням Даних попередньої ОЦІНКИ розміру властівого ризики з істотнімі Залишки на бухгалтерських рахунка и Деяк категоріях операцій. У разі недостатнього Виконання співробітнікамі підприємства цього АНАЛІЗУ, або їх полного ігнорування, аудитор повинен Показати в спільному плане Перевірки високий розмір властівого ризики.

Системою внутрішнього контролю є всі внутрішні правила и процедури контролю, упроваджені керівніцтвом підприємства для Досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливий) стабільного и ефективного Функціонування підприємства, Виконання внутрішньої господарської політики, заощадження и раціонального использование актівів підприємства, попередження и Виявлення фальсіфікацій, помилок, точність и повнотіла бухгалтерських запісів, своєчасну підготовку надійної Фінансової информации.

Важлівою формою внутрішньо господарського поточного контролю є інвентаризація ЗАСОБІВ и розрахунків. Наказом генерального директора ВАТ «Лубнифарм» Затверджено, что інвентаризація розрахунків проводиться раз на квартал Шляхом розповсюдження (факсом и по пошті) покупцям и постачальником АКТІВ звіркі за Попередній квартал. Це зобовязання Покладення на бухгалтера, Який займається розрахунком з покупцем и постачальником. Залишки копійчаних коштів на валютних рахівніцях підприємства показані в декларації валютних цінностей и в довідці про декларування валютних цінностей, завіреніх Національнім банком України и Державна податкова інспекцією м. Лубен. Інвентаризація запасів на складах проводитися на підставі наказу керівника підприємства у складі затвердженої КОМІСІЇ 1 раз на рік, для складання річної Фінансової и податкової звітності. На підставі АКТІВ інвентаризації Виявлено, что Залишки по складу и Залишки за данімі бухгалтерського обліку збігаються, коректувань не виявлено.

Согласно видання керівніком наказів и термінів проведення інвентарізацій по актах можна сделать Висновок, что Перевірки проводяться своєчасно и відображують всі необхідні дані.

Во время дослідження системи обліку і внутрішнього контролю оцінюється ризики невідповідності внутрішнього контролю для кожного істотного Залишки по бухгалтерських рахунки або істотній операции. Аудитор Постійно переглядає правільність зробленої ним ОЦІНКИ ризики невідповідності внутрішнього контролю до самого моменту завершення аудиторського висновка, Який складається на підставі проведених незалежних процедур аудиторської Перевірки и других доказів.

За попередня оцінкою ВАТ «Лубнифарм» можна Сказати, что система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю достаточно ефектівні, з чого виходом, что цею ризики незначна. Такий Висновок можна сделать віходячі з того, что ВАТ «Лубнифарм» працює з Фірмою-брокером за поданих Митний послуг, яка займається підготовкою всех необхідніх первинних документів. После чого ЦІ документи проходять перевірку на митниці и потрапляють в бухгалтерію підприємства, господарські операции в бухгалтерському и податкового обліку проводяться своєчасно, відповідають Обліковій політіці підприємства, норми Положення (стандартів) бухгалтерського обліку і чинного законодавства. Такоже для ОЦІНКИ ризики були проведені вібіркові розрахунки балансової вартості валюти на конкретні дати балансу, суми були візначені вірно з урахуванням чинного законодавства, что свідчіть про ефективність системи бухгалтерського обліку.

Дані за оцінкою властівого ризики и ризики невідповідності внутрішнього контролю ВАТ «Лубнифарм» повязані з его ефектівністю и функціонуванням »представлені в табліці 3.5:

Таблиця 3.5

Оцінка властівого ризики и ризики невідповідності внутрішнього контролю ВАТ «Лубнифарм»

Назва аудиторської фірми «Аудит-інвест»

Листок ОЦІНКИ властівої ризики и ризики невідповідності внутрішнього контролю

Назва підприємства ВАТ «Лубнифарм»

Номер ____ Етап робіт _________________ затвердження замовника

Склаві ___________ Дата ________ Перевірів __________ Дата ________

питання

ризики

Джерело информации

Високий

низька

1

2

3

4

Зовнішні Чинник властівого ризики

(Спільний план Галузі)

1.Спільний стан економіки Галузі:

спад виробництва

ні

так

депресія

ні

так

зростання ділової актівності

так

ні

2. Негативний Вплив чінніків на розвиток

підприємств Галузі:

Спільного стану економіки України

так

ні

зростання уровня інфляції

так

ні

чинного законодавства

так

ні

змін офіційного обмінного курсу іноземних валют

так

ні

змін ставок банків за короткостроковій кредит

так

ні

3. Характеристика продукції Галузі:

конкурентноздатності

так

ні

така, яка Швидко старіє

ні

так

енергоємна

ні

так

матеріаломістка

так

ні

трудомістка

ні

так

4. Чи Залежить галузь від імпортних постачання сировини?

ні

так

Внутрішні Чинник властівої ризики и ризики невідповідності внутрішнього контролю

1. Форма власності за підприємства:

Приватна

ні

так

2. способ керівніцтва підпріємством:

одноосібній

ні

так

колегіальній

так

ні

3. Спеціальністна характеристика керівніцтва:

достатній рівень кваліфікації

ні

так

практичний досвід роботи

ні

так

4. Чи здатно керівництво Опис на невіправданій ризики?

так

ні

5. Чи існує чіткій Розподіл функціональніх обовязків на підприємстві?

ні

так

6. Чи передбачення організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю?

так

ні

7. Чи правильне керівництво Опис візначає важлівість бухгалтерського обліку?

ні

так

8. Чи є Конфлікт между керівніцтвом и головний бухгалтер?

ні

так

9. Чи здійснюються інвентаризації перед складання річної звітності?

ні

так

10. Чи складені договори про матеріальну відповідальність в передбачення законодавством випадка?

ні

так

11. Чи були випадки крадіжок, зловжівань на підприємстві?

ні

так

12 .Ступінь Зміни кадрів среди:

ПРАЦІВНИКІВ бухгалтерії

ні

так

матеріально відповідальніх осіб

ні

так

13. Чи існують філії підприємства?

ні

так

14. Чи вістачає Підприємству Власний оборотних коштів?

так

ні

15. Чи вікорістовує підприємство кредити?

так

ні

16. Які форми оплати в основному Використовують на підприємстві:

наявна

так

ні

безготівкова

ні

так

17. Чи Здійснює підприємство зовнішньоекономічну діяльність?

так

ні

18. Застосовується на підприємстві:

ручна обробка облікової информации

ні

так

компютерна

так

ні

19.Чи здійснюваліся Перевірки діяльності підприємства в звітному году:

Державна податкова інспекцією

ні

так

іншімі, уповноваженими органами

так

ні

20. Чи проводівся аудит в попередня звітному періоді?

так

ні

21. Чи сплачувало підприємство значні санкції за податки и Платежі

у попередня звітному періоді

ні

так

у перебігу звітного ПЕРІОДУ

ні

так

22. Чи змінювалася в звітному періоді облікова політика підприємства?

ні

так

Для ВАТ «Лубнифарм» в оцінці властівого ризики можна Сказати, что ВІН достаточно високий, з Даних табліці 3.5 его можна оцініті по зовнішніх Чинник як 0,7, по внутрішніх Чинник властівій ризики оцінюється в 0,5 и загаль властівій ризики можна оцініті як середньоарифметична значення между оцінкою по зовнішніх и внутрішніх Чинник як 0,6. Відповідно з табліці 3.5 Ризики невідповідності внутрішнього контролю оцінюється як 0,7.

Ризики НЕ Виявлення безпосередно повязаний з проведенням незалежних процедур Перевірки. Зроблені аудитором ОЦІНКИ невідповідності внутрішнього контролю и оцінка властівого ризики впліває на характер, Терміни і обєм аудиторських процедур, Які Використовують аудитором з метою Зменшення вірогідності НЕ Виявлення помилок, и доводять ризики аудиту до необхідного уровня. Деяк ризики НЕ Виявлення помилок існує всегда, даже коли аудитор перевіріть 100% залишків за рахунками або всі види операцій, тому что велика Частка аудиторських доказів має швідше запевняючій (аргументаційній характер), чим характер, что підсумовує. После обліку Зроблений оцінок аудитор планирует характер незалежних процедур Перевірки, Терміни проведення незалежних процедур, обєм незалежних процедур.

Існує взаємозвязок между ризики НЕ Виявлення помилок и комбінованім властівім ризики и ризики невідповідності внутрішнього контролю. Відповідно можна сделать Висновок, что такий ризико буде достаточно високий (в межах 0,6), тому як комбінований властівій ризики и ризики невідповідності внутрішнього контролю дорівнює 0,4.

3.4 Програма проведення аудиту зовнішніх операцій на ВАТ «Лубнифарм»

Согласно Вимоги національного нормативу аудиту № 9 «Планування аудиту» планування аудиту повинною оформлятіся документально и предполагает складання Спільного плану и програми аудиту. Планування аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється з метою Надання ефективних економічних послуг в Певний проміжок часу, зосередження уваги аудитора на найважлівішіх безпосередньо аудиту, і визначення проблем, Які слід перевіріті ретельніше. Планування аудиту повязане з визначенням его цілей и Завдання, відповідальності и обовязків АУДИТОРІВ.

Во время розробки Спільного плану аудитор Здійснює аналіз Наступний вопросам:

- розуміння аудитором бізнесу клієнта: головних чінніків, Які вплівають на діяльність підприємства; важлівіх характеристик підпріємніцької діяльності підприємства, его організаційної структури, процесса виробництва, фінансового стану, а такоже порядку его звітності; розподілу обовязків между керівніцтвом підприємства.

- розуміння обліку і системи внутрішнього контролю: Методології и Принципів бухгалтерського обліку, Які вікорістовуваліся бухгалтерією ВАТ «Лубнифарм»; знання аудитора вопросам бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю;

- визначення різіків: оцінка аудитором ризики внутрішнього контролю - ефектівності системи внутрішньогосподарського контролю ВАТ «Лубнифарм», тобто ее здатності попереджаті и віявляті помилки на підприємстві, оцінка розміру власного аудиторського ризики НЕ Виявлення істотніх помилок і визначення на підставі цього важлівіх направлений аудиту;

- види, годину и повнотіла процедур: Існування возможности оперативного внесення змін в ОКРЕМІ напрями аудиту; Вплив інформаційних технологій на процес аудиту.

Форма Спільного плану аудиту представлена ​​в Додатках до національного нормативу аудиту № 9 «Планування аудиту». Для ВАТ «Лубнифарм» Розроблення Спільний план аудиту уявлень в табліці 3.6:

Таблиця 3.6

Спільний план аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Організація, яка перевіряється

ВАТ «Лубнифарм»

Період аудиту

01.01.2005-31.12.2006

Керівник аудиторської Перевірки

Ізначенко Д.В.

Склад аудиторської групи

Костенко Д.А., Вілінськая Н.І.

Заплановані види робіт

Період проведення

виконавець

Примітки

1

Аудит покупки-продажу іноземної валюти

02.04.07-06.04.07

Костенко Д.А.

2

Аудит балансової вартості іноземної валюти

09.04.07-13.04.07

Костенко Д.А.

3

Аудит розрахунків з іноземними покупця

02.04.07-06.04.07

Вілінськая Н.І.

4

Аудит розрахунків з іноземними постачальниками

09.04.07-13.04.07

Вілінськая Н.І.

Керівник аудиторської фірми | фірма-виготовлювач | Мартинюк К.Я.

Керівник аудиторської Перевірки Ізначенко Д.В.

У Програмі аудиту види, Зміст і Час проведення запланованіх аудиторських процедур повінні збігатіся з прийнятя до роботи Показники Спільного плану аудиту.

Аудиторські процедури - це сукупність відповідніх Дій аудитора відносно Перевірки фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, стану обліку і Фінансової звітності. Аудитор спочатку збірає и Аналізує інформацію, необхідну для ОЦІНКИ достовірності бухгалтерського балансу и Фінансової звітності, візначає статутні документи, віявляє відхилення стану діяльності підприємств від того, Пожалуйста передбачення статутних документів. Так ВІН вівчає форму и методику бухгалтерського фінансового обліку, їх відповідність вимог, Які до них віставляються. Потім АНАЛІЗУ вважаються записи в Головній Книзі, зокрема, сумнівні записи, дані якіх зіставляють з регістрамі аналітичного обліку і первинний документами.

У спільному виде аудиторські процедури могут буті класіфіковані таким чином:

- розуміння бізнесу, его организации, Галузі, в Якій здійснюється діяльність підприємства;

- Вивчення і аналіз информации про діяльність підприємства в цілому;

- Вивчення форм и методів обліку, оцінка впліву законодавчо змін на стан обліково-аналітичного процесса;

- визначення стану обєкту в натуральному, вартісному віраженні;

- контроль процесса відображення Деяк операцій в обліку (Первинні документи, аналітичні, Синтетичні и звітні документи);

- Розгляд вопросам попередніх років;

- Розгляд звітів керівніцтва підприємства и проміжніх звітів.

Аудиторська програма допомагає Керувати виконавцями аудиту и контролюваті їх роботу. У аудиторську програму включається такоже ПЕРЕЛІК обєктів аудиту по его безпосередньо, а такоже годину, Який необходимо вітратіті на кожен направление аудиту або аудиторську процедуру. Форма програми аудиту, представлена ​​в Додатках до національного нормативу аудиту № 9 «Планування аудиту» для аудиту зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм» представлена ​​в табліці 3.7:

Таблиця 3.7

Програма аудиту зовнішньоекономічної діяльності

Організація, яка перевіряється

ВАТ «Лубнифарм»

Період аудиту

01.01.2005-31.12.2006

Керівник аудиторської Перевірки

Ізначенко Д.В.

Склад аудиторської групи

Костенко Д.А., Вілінська Н.І.

напрямок аудиту

документи

аудиторські процедури

Період Перевірки

виконавець

1

2

3

4

5

6

1

Аудит купівлі-продажу іноземної валюти

Банківські документи по Розрахунковим и валютних рахунки, оборотно-сальдові Відомості по Рахунку 311, 312

333

Перевірка наявності Банківських документів по розрахункових и валютного рахунка; перерахунок сум, відображеніх у віпісці банку, зіставлення їх з данімі бухгалтерського обліку; встановлення своєчасності відображення операцій в бухгалтерському обліку; перевірка правільності визначення суми послуг банку и віднесення ее до валових витрат звітного ПЕРІОДУ, точного розрахунку балансової вартості валюти

02.04.07-06.04.07

Костенко Д.А.

2

Аудит балансової вартості іноземної валюти

Банківська виписка з офіційнім курсом НБУ, оборотно-сальдові Відомості по Рахунку 362, 632, 714, 945

Перевірка своєчасності и повнотіла проведення перерахунку балансової вартості валютних цінностей, Які знаходяться на балансі підприємства за станом на Последний день шкірного звітного податкового ПЕРІОДУ. Переконатіся в правільності застосовання для ...........



Здійснення перерахунку офіційного курсу НБУ. Перевіріті правільність визначення джерела фінансування отриманий резуль-татів перерахунку (Валові витрати або Валові доходи); своєчасності и повнотіла відображення в обліку перерахунку балансовій вартості валютних цінностей

09.04.07-13.04.07

Костенко Д.А.

3

Аудит розрахунків з іноземними покупця

Банківські виписки по валютних рахунки, контракти, вантажні Митні декларації, оборотно-сальдові Відомості по Рахунку 362, 714, 945

Перевірка повнотіла та своєчасності зарахування виручки, яка приходити на Валютні рахунки підприємства: правільності пріміненого офіційного курсу НБУ при візначенні ба-лансовій вартості іноземної валюти; повнотіла и своєчасності відображення в бухгалтерському обліку реализации готової продукції нерезидентам; своєчасності проведення перерахунку заборгованості в іноземній Валюті на Последний день шкірного звітного ПЕРІОДУ и правільності віднесення его результатів відповідно до валових витрат або валових доходів.

02.04.07-06.04.07

Вілінська Н.І.

4

Аудит розрахунків з іноземними постачальниками

Банківські виписки по валютних рахунки, контракти, вантажні Митні декларації, оборотно-сальдові Відомості по Рахунку 632, 714, 945

Перевірка правільності визначення балансової вартості перерахованої валюти и ее відповідності сумам заборгованості, Які враховуються на балансі підприємства. Перевіріті своєчасність проведення перерахунку суми заборгованості в іноземній Валюті на Последний день шкірного звітного ПЕРІОДУ. Встановити правільність віднесення результату перерахунку відповідно до валових витрат або валових доходів. Перевіріті правільність визначення вартості матеріалів, Які Прийшли в рахунок Погашення цієї заборгованості, и правільності списання різниці между сумою заборгованості и вартістю матеріалів відповідно до валових витрат або валових доходів. Зясування своєчасності Погашення заборгованості перед постачальником-нерезидентом

09.04.07-13.04.07

Вілінська Н.І.

Керівник аудиторської фірми | фірма-виготовлювач | Мартинюк К.Я.

Керівник аудиторської Перевірки Ізначенко Д.В.

Перевірка наявності всех Банківських документів по розрахункових и валютних рахунки проводитися Шляхом звіркі Залишки на початок дня Залишки на кінець дня попередньої банківської виписки. Перерахунок сум, что відображують у віпісці банку, зіставлення їх з данімі бухгалтерського обліку проводитися Шляхом звіркі Даних оборотно-сальдової Відомості по Рахунку з данімі виписок. Встановлення своєчасності відображення операцій в бухгалтерському обліку проводитися на підставі звіркі дати проведення операции в Програмі з Датою банківської виписки. Перевірка правільності визначення суми послуг банку и віднесення ее до валових витрат звітного ПЕРІОДУ проводитися на підставі договору розрахунково-касового обслуговування, увязненого з банком.

Перевірка своєчасності и повнотіла проведення перерахунку балансової вартості валютних цінностей, Які знаходяться на балансі підприємства за станом на Последний день шкірного звітного податкового ПЕРІОДУ, проводитися на підставі офіційного курсу НБУ, встановленим на дату Здійснення и проведення операции. Перевірка правільності визначення отриманий результатів перерахунку (Валові витрати або Валові доходи) проводитися Шляхом порівняння Даних, розрахунків, что відображують в бухгалтерському обліку і проведення аудитором, при Перевірці! Застосування правильного офіційного курсу НБУ. Своєчасність и повнотіла відображення в бухгалтерському обліку перерахунку балансової вартості валютних цінностей проводитися Шляхом порівняння Даних проведення в Програмі зовнішньоекономічніх операцій з данімі бухгалтерського обліку.

Перевірка повнотіла и своєчасності зарахування виручки, яка приходити на Валютні рахунки підприємства Полягає у візначенні правільності застосовання офіційного курсу НБУ при візначенні балансової вартості іноземної валюти, зарахованої на банківський рахунок ВАТ «Лубнифарм», повнотіла и своєчасності відображення біля бухгалтерському обліку реализации готової продукції нерезидентам Шляхом порівняння Даних проведення в Програмі зовнішньоекономічніх операцій з данімі бухгалтерського обліку, своєчасності проведення перерахунку заборг ованості в іноземній Валюті на Последний день шкірного звітного ПЕРІОДУ и правільності віднесення его результатів відповідно до валових витрат або валових доходів.

Перевірка правільності визначення балансової вартості перерахованої валюти и ее відповідності сумам заборгованості, Які враховуються на балансі підприємства здійснюється Шляхом Перевірки правільності відображення кредіторської заборгованості, ее відповідності Прибутковий документам и контрактом, Перевірки відміток банку про проведення копійчаних коштів на вантажній мітній декларації и контракті. Перевіріті своєчасність проведення перерахунку суми заборгованості в іноземній Валюті на Последний день шкірного звітного ПЕРІОДУ Шляхом зясування офіційного валютного курсу НБУ на Последний день звітного ПЕРІОДУ, перерахунку сум заборгованості по цьом курсу и зіставлення з данімі бухгалтерського обліку. Зясування своєчасності Погашення заборгованості перед постачальником-нерезидентом візначається на підставі контракту и вантажної митної декларації з відміткою митниці про дату проведення декларування товарів и відповідності проведення розрахунків із Законом України «Про порядок | лад | Здійснення розрахунків в іноземній Валюті ».

ВИСНОВКИ ТА Пропозиції

У даній діпломній работе Розглянуто організація бухгалтерського и податкового обліку на ВАТ «Лубнифарм», облікова політика, статутні документи, первинна документація, регістрі бухгалтерського обліку і фінансова звітність підприємства. Такоже Розглянуто інформаційна, нормативна и законодавчо база, что регламентує зовнішньоекономічну діяльність и ее облік в Україні.

У першій части роботи були розраховані показатели фінансового стану ВАТ «Лубнифарм» и показатели его зовнішньоекономічної діяльності. З розрахунків коефіцієнтів автономності, Фінансової стабільності, забезпечення Власний засоби можна сделать Висновок, что предприятие має нестабільне фінансове положення, Пожалуйста віклікане значний кількістю позіковіх ЗАСОБІВ в розрахунках и Капіталі підприємства. Найбільша Частка в структурі кредіторської заборгованості Належить розрахунку з постачальником и значними кредитами банків.

Підприємство недостатньо забезпечен Власний оборотних кошт, про что говорять показатели РОбочий Капіталу, маневреності РОбочий Капіталу, коефіцієнтів покриття и оборотності оборотного капіталу, что НЕ потрапляють в норму. За Показники ліквідності можна сделать Висновок, что предприятие НЕ є платоспроможнім на дату балансу, що не достаточно забезпечен Власний засоби.

На підприємстві збільшілася рентабельність продукції, что может позитивно вплінуті на его подалі діяльність после проведення розрахунків по кредіторській заборгованості.

Аналіз експортно операцій показує, что предприятие отрімує прибуток від експортно продажів, продукція, что експортується, рентабельна, но до кінця 2006 року витрати зросли великими темпами, чим прибуток и це знизило рентабельність експортного постачання. Аналіз імпортних постачання показує, что закупівлі сировини від іноземних постачальніків збільшіліся.

При розгляді организации обліку зовнішньоекономічніх операцій на ВАТ «Лубнифарм» Було Виявлення, что облік відповідає Вимоги чинного законодавства. На підприємстві проводяться операции з експорту и імпорту товарів и сировини, відряджанню співробітніків за кордон, ПОКУПЦІ-продаж іноземної валюти, обліку ее балансової вартості.

У третій части роботи на підставі Національніх норматівів аудиту булу розроблено методику аудиту зовнішньоекономічніх операцій ВАТ «Лубнифарм». Була проведена оцінка аудиторського ризики на підставі ОЦІНКИ три его складових: властівого ризики, ризики невідповідності системи внутрішнього контролю и ризики НЕ Виявлення помилок и перекручений. Складення Спільний план проведення аудиторської Перевірки по напряму зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Лубнифарм» и на підставі цього плану розроблено програма аудиту, что містіть напрями аудиту, Терміни его проведення, віконавців и аудиторських процедур, с помощью якіх буде проводитися перевірка зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм». Дані розробленої методики можна використовуват для проведення Перевірки зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Лубнифарм» службою внутрішнього контролю підприємства, а такоже бухгалтерією для самоперевіркі правільності проведення зовнішньоекономічніх операцій и правільності відображення Даних обліку у фінансовій и податковій звітності.

Ефективність виробництва - це узагальнююча економічна категорія, якісна характеристика якої відображується у вісокій результатівності использование живої та уречевленої у засоби виробництва праці.

Економічна ефективність виробництва означає те, що бере максімальної кількості продукції при найменших затратах праці и коштів на виробництво одиниці продукції. Ефективність господарства Включає НЕ только співвідношення результатів и витрат виробництва, в ній відбіваються такоже якість продукції и ее здатність задовольняті ті чи інші спожи споживача. При цьом Підвищення якості продукції требует Додатковий витрат живої и уречевленої праці.

Шляхом Підвищення ефектівності виробництва для ВАТ «Лубнифарм» повінні буті Такі основні заходи:

· Раціональне использование виробничих ФОНДІВ;

· Впровадження КОМПЛЕКСНОЇ механізації та автоматизації виробництва;

· Підвищення якості и Збереження віробленої продукції;

· Широке использование прогресивних форм организации виробництва и оплати праці, оренди як прогресивної форми господарювання;

· Розвиток использование на основе різноманітніх форм власності за, відів господарювання и создания для них рівніх економічних умов, необхідніх для Самостійної та інтенсівної роботи.

Важлівім напрямком зростання ефектівності виробництва є Підвищення уровня забезпеченості господарства основними и оборотних фондів та Поліпшення їх использование. Із зростанням фондоозброєності виробництва відбувається Підвищення его ефектівності, проти, спостерігається деяке зниженя фондовіддачі.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХIV |.

2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ.

3. Закон України «Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР.

4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» в редакции від 22.05.97 № 283/97-ВР.

5. Закон України «Про Податок на додану вартість» в редакции від 03.04.97 № 168/97-ВР

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запасів», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «зобовязань», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р. № 20.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.00 р. № 193.

11. Національний норматив аудиту № 9 «Планування аудиту», учет вірішенням аудиторської палати України № 73 від 18.12.98;

12. Національний норматив аудиту № 10 «Знання бізнесу клієнта», учет вірішенням аудиторської палати України № 73 від 18.12.98;

13. Національний норматив аудиту № 11 «Істотність и ее взаємозвязок з ризико аудиторської Перевірки», учет вірішенням аудиторської палати України № 73 від 18.12.98;

14. Національний норматив аудиту № 12 «Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства и ризики, повязані з ефектівністю ее Функціонування», учет вірішенням аудиторської палати України № 73 від 18.12.98;

15. Міжнародні правила інтерпретації КОМЕРЦІЙНИХ термінів (ІНКОТЕРМС-2000) від 01.01.00 р.

16. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 440 с.

17. Аудит: Навчальний посібник | / Давидов Г.М. - 2-ге | видання |, перероблений | и доповнене | - К .: Т-во "Знання", КОО, 2001. -363 с.

18. Аудит: Навчальний посібник | / Усач Б.Ф. - К .: Знання-прес, 2002. -223 с.

19. Т. Абрамцова, Е. Авер'янова, С.Т. | ст. | Богданов, С.Т. | ст. | Василенко, Н. Діброва и ін. Зовнішньоекономічна діяльність; під ред |. А. Бабак; Методичний посібник. - Дніпропетровськ: Бібліотека «Баланс», 2006. - 176 с.

20. Абрамов А.Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства. М .: АКДИ "Економіка і життя", 1994.

21. Баканов М. І. Аналіз господарської діяльності. -М., 1999.

22. Бандурка А.М. Фінансово-економічний аналіз. - Х., 1999р.

23. Балацький О.Ф., Теліженко О.М. Управління інвестиціями. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Вищих Навчальних Закладів. - Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2000..

24. Білуха М. Т. Курс аудиту. -К., 1998..

25. Бланк І. Інвестиційні менеджемент.- К .: МП "ІТЕМ" ЛТД, 1995.- 448 с.

26. Бутинець Ф. Ф. Облік в галузь економічної діяльності. Ж.-Ж.., 2000..

27. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Голова. -Дн., 2000р.

28. Вексельний обіг: питання і відповіді. - Х., 1998 р.

29. Все про акціонерні товариства. - Х., 1998 р.

30. Винокуров Д. Облік інвестіцій відповідно до П (С) БО // Податки та бухгалтерський. облік.- 2000. № 42.

31. Гитман Л.Дж. Основи інвестування. - М., 1997..

32. Голов С., Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні.- Дніпропетровськ .. "ТОВ" Баланс-Клуб ", 2001р.

33. Голов С., Єфіменко В. Фінансовий и управлінський облік.- К .: ТОВ "АВТОІНТЕРСЕРВІС", 1996 р.

34. Добровській В. Фінансові інвестиції: коментар до П (С) БО 12 // Бух. облік і аудіт.- 2000.- № 6.

35. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропівного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000..

36. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З.Бурчевській; ЗА ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001..

37. Івахненко В.М., Горбаток М.І. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 1999..

38. Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. -К., 1998..

39. Крупка Я. Облік інвестіцій.- Тернопіль: "Економічна думка", 2001 р.

40. Книш М.І., перекати Б.А., Тютіков Ю.П. Стратегічною планування інвестиційної діяльності: Учеб. допомога. - СПб .: Изд. будинок "Бізнес-Преса", 1998..

41. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Знання, 2000..

42. Курс аудиту: Підручник / Білуха М.Т. - К .: Вища школа. - Знання, 1998. -574 с.

43. Я. Кавторєва, О. Піроженко, М. Бойцова Все про облік і організацію ЗЕД. -3-е видання, перероблений | переробляті | и доповнене, - Х .: Чинник, 2006. - 328 с.

44. Калина А.В. Ринок цінних паперів. Теорія та практика. - К., 1997 р.

45. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. - К., 1999р.

46. ​​Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. -Львів, 1998.

47. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного Вивчення дисципліни / Ю. А. Кузьмінський, С. Р. Козак, Л. І. Лукяненко та ін .; за редакцією Ю. А. Кузьмінського. - К .: КНЕУ, 2001. - 179 с.

48. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів Вищих Навчальних Закладів / Бутінець Ф.Ф., Жіглей І.В., Пархоменко В.М .; за ред. Бутінець Ф.Ф .; 2-і видання, доповнене и перероблений. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544 с.

49. Пересада А. Інвестиційний процес в Україні.- К .: Лібра, 1998р.

50. Петрик О. Облік, аналіз і аудит капітальніх інвестіцій відповідно до міжнародніх и національніх стандартів // Бух. облік і аудіт.- 2000.- № 9.

51. Цінні папери та векселі: правові основи. - Х., 1998 р.

52. Шарп У.Ф. Інвестиції. - М., 1997..

53. Юровський Б. С. Короткий курс вексельного обігу для керівника. - Х., 1999р.

Додаток А

Асортимент препаратів, что віробляються на ВАТ «Лубнифарм»

№ п / п

Найменування

форма випуску

1

календули настійка

50 мл

2

Пустірніка настійка

25 мл

3

Боярішніку настійка

25 мл

4

Евкаліпта настійка

25 мл

5

подорожника сік

100 мл

6

Елеутерокока екстракт

50 мл

7

женьшеню настійка

50 мл

8

Ротокан

55 мл

9

Валеріані настійка

25 мл

10

Сірна мазь проста

25 г

11

календули мазь

40 г

12

«Фастин-1» мазь

25 г

13

Стрептоциду мазь 10%

25г, банку

14

Стрептоциду мазь 10%

25 г, туба

15

Стрептоциду лінімент 5%

30 г

16

Цинку мазь 10%

40 г

17

Іхтіол, мазь 20%

25 г

18

Бальзамічній лінімент (по Вишневська)

40 г, туба

19

Бальзамічній лінімент (по Вишневська)

40г, банку

20

Стрептоциду лінімент 5%

30 г

21

Ампіціліну трігідрат

0,25г, таблетки

22

Анальгін

0,5г, таблетки

23

«Аскофен Л»

таблетки

24

Ацетілсаліцілова кислота

таблетки

25

Валідол

таблетки

26

Кальцію глюконат

таблетки

27

Сенадексін

таблетки

28

цитрамон У

таблетки

29

Зопіклон

таблетки

30

диклофенак натрію

ампули

31

Прісіпка дитяча

50 г, порошок

32

Бріліантова зелень

спиртовий розчин

33

Клей БФ-6

25 г

34

Ферезол

15 г

35

Вінпоцетін

ампули

36

Антітромб 1%

30 г

37

аскофен екстра

таблетки

38

Діпірадомол

2 мл

39

Екстракт ехінацеї

30 мл

Додаток Б

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(Рік, місяць, число)

Підприємство ВАТ "Лубнифарм"

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь виробництво, торгівля

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

адреси

баланс

на 1 січня 2006 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

актив


код

рядка


на початок

звітного

ПЕРІОДУ


на кінець

звітного

ПЕРІОДУ

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залішкова ВАРТІСТЬ

010

6

7

Первісна ВАРТІСТЬ

011

12

13

знос

012

6

6

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залішкова ВАРТІСТЬ

030

155

157

Первісна ВАРТІСТЬ

031

207

210

знос

032

52

53

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участия

в Капіталі других підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

18

23

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

5

3

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за Розділом 1.

080

184

190

2. Оборотні активи

запаси:

виробничі запаси

100

21

26

тварини на вірощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

498

572

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

160

120

105

Первісна ВАРТІСТЬ

161

120

105

резерв сумнівніх боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунком:

з бюджетом

170

2

1

за видання авансами

180

5

7

з нарахованих доходів

190

2

2

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша Поточна дебіторська заборгованість

210

7

8

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленті:

у національній Валюті

230

17

19

в іноземній Валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за Розділом 2.

260

672

740

3. Витрати майбутніх періодів

270

5

3

БАЛАНС

280

861

933

код

на початок

на кінець

пасив

рядка

звітного

звітного

ПЕРІОДУ

ПЕРІОДУ

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

200

200

Пайовий капітал

310

180

195

Додатковий вкладень капітал

320

Інший додатковий капітал

330

резервний капітал

340

83

141

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)

350

143

146

Неоплачений капітал

360

вилучений капітал

370

Усього за Розділом 1.

380

606

682

2. Забезпечення Наступний витрат

и платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за Розділом 2.

430

0

0

3. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші Довгострокові фінансові

зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші Довгострокові зобовязання

470

Усього за Розділом 3.

480

0

0

4. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостро-

ковімі зобовязань

510

Векселі Видані

520

Кредиторська заборгованість за това-

ри, роботи, послуги

530

131

110

Поточні зобовязання за розрахунком:

з одержаних авансів

540

18

10

з бюджетом

550

61

64

з позабюджетніх платежів

560

7

9

зі страхування

570

8

14

з оплати праці

580

20

37

з учасниками

590

Із внутрішніх розрахунків

600

Інші Поточні зобовязання

610

10

7

Усього за Розділом 4.

620

255

251

5. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

861

933

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток В

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(Рік, місяць, число)

Підприємство ВАТ "Лубнифарм"

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь виробництво, торгівля

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

адреси

баланс

на 1 січня 2007 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

код

на початок

на кінець

актив

рядка

звітного

звітного

ПЕРІОДУ

ПЕРІОДУ

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залішкова ВАРТІСТЬ

0 10

7

7

Первісна ВАРТІСТЬ

0 11

13

15

знос

0 12

6

8

Незавершене будівництво

0 20

Основні засоби:

залішкова ВАРТІСТЬ

0 30

157

163

Первісна ВАРТІСТЬ

0 31

210

218

знос

0 32

53

55

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участия

в Капіталі других підприємств

0 40

інші фінансові інвестиції

0 45

23

31

Довгострокова дебіторська заборго-

ваність

0 50

3

4

Відстрочені податкові активи

0 60

Інші необоротні активи

0 70

Усього за Розділом 1.

0 80

190

205

2. Оборотні активи

запаси:

виробничі запаси

100

26

23

тварини на вірощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

572

673

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

160

105

106

Первісна ВАРТІСТЬ

161

105

106

резерв сумнівніх боргів

162

Дебіторська заборгованість за розра-

Хункі:



d>

з бюджетом

170

1

2

за видання авансами

180

7

4

з нарахованих доходів

190

2

3

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша Поточна дебіторська заборгова-

ність

210

8

5

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленті:

у національній Валюті

230

19

23

в іноземній Валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за Розділом 2.

260

740

839

3. Витрати майбутніх періодів

270

3

8

БАЛАНС

280

933

1052

код

на початок

на кінець

пасив

рядка

звітного

звітного

ПЕРІОДУ

ПЕРІОДУ

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

200

200

Пайовий капітал

310

195

198

Додатковий вкладень капітал

320

Інший додатковий капітал

330

резервний капітал

340

141

233

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)

350

146

155

Неоплачений капітал

360

вилучений капітал

370

Усього за Розділом 1.

380

682

786

2. Забезпечення Наступний витрат

и платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за Розділом 2.

430

0

0

3. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші Довгострокові фінансові зобовязання

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші Довгострокові зобовязання

470

Усього за Розділом 3.

480

0

0

4. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостро-

ковімі зобовязань

510

Векселі Видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

110

110

Поточні зобовязання за розрахунком:

з одержаних авансів

540

10

15

з бюджетом

550

64

62

з позабюджетніх платежів

560

9

8

зі страхування

570

14

16

з оплати праці

580

37

43

з учасниками

590

Із внутрішніх розрахунків

600

Інші Поточні зобовязання

610

7

12

Усього за Розділом 4.

620

251

266

5. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

933

1052

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток Г

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3

Коди

Дата

(Рік, місяць, число)

Підприємство ВАТ "Лубнифарм"

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь виробництво, торгівля

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт

про фінансові результати

за рік 2005 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

1. Фінансові результати

Стаття

код

за звітний

за Попередній

рядка

период

период

Дохід (виручка) від реализации продукції

0 10

2616

Податок на додану вартість

0 15

436

Акцизний збір

0 20

0 25

Інші Вирахування з доходу

0 30

Чистий дохід (виручка) від реализации продукції

0 35

2180

Собівартість реалізованої продукції

0 40

751

валовий:

прибуток

0 50

1 429

збиток

0 55

Інші операційні доходи

0 60

7

Адміністративні витрати

0 70

894

Витрати на збут

0 80

329

Інші операційні витрати

0 90

5

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

208

збиток

105

Дохід від участия в Капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

фінансові витрати

140

Втрата від участия в Капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

до оподаткування:

прибуток

170

208

збиток

175

Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

180

62,4

Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

прибуток

190

145,6

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

Чистий:

прибуток

220

145,6

збиток

225

2. Елементи операційних витрат

Найменування № сертифіката №

код

за звітний

за Попередній

рядка

период

период

матеріальні затрати

230

751

Витрати на оплату праці

240

693

Відрахування на соціальні заходи

250

260

Амортизація

260

1

Інші операційні витрати

270

274

разом

280

1979

3. Розрахунок показніків прібутковості акцій

Назва статті

код

за звітний

за Попередній

рядка

период

период

Середньорічна Кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна Кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, что пріпадає на одну просту Акцію

320

Скоригований чистий прибуток, что пріпадає на одну

просту Акцію

330

Дивіденди на одну просту Акцію

340

М.П

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток Д

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3

Коди

Дата

(Рік, місяць, число)

Підприємство ВАТ "Лубнифарм"

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь виробництво, торгівля

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт

про фінансові результати

за рік 2006 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

1. Фінансові результати

Стаття

код

за звітний

за Попередній

рядка

период

период

Дохід (виручка) від реализации продукції

0 10

3018

Податок на додану вартість

0 15

503

Акцизний збір

0 20

0 25

Інші Вирахування з доходу

0 30

Чистий дохід (виручка) від реализации продукції

0 35

2515

Собівартість реалізованої продукції

0 40

898

валовий:

прибуток

0 50

1617

збиток

0 55

Інші операційні доходи

0 60

3

Адміністративні витрати

0 70

978

Витрати на збут

0 80

419

Інші операційні витрати

0 90

2

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

221

збиток

105

Дохід від участия в Капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

фінансові витрати

140

Втрата від участия в Капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

до оподаткування:

прибуток

170

221

збиток

175

Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

180

66,3

Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

прибуток

190

154,7

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

Чистий:

прибуток

220

154,7

збиток

225

2. Елементи операційних витрат

Найменування № сертифіката №

код

за звітний

за Попередній

рядка

период

период

матеріальні затрати

230

898

Витрати на оплату праці

240

787

Відрахування на соціальні заходи

250

295

Амортизація

260

2

Інші операційні витрати

270

315

разом

280

2297

3. Розрахунок показніків прібутковості акцій

Назва статті

код

за звітний

за Попередній

рядка

период

период

Середньорічна Кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна Кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, что пріпадає на одну просту Акцію

320

Скоригований чистий прибуток, что пріпадає на одну

просту Акцію

330

Дивіденди на одну просту Акцію

340

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток Е



Додаток Ж





Додаток До



Додаток Л



Додаток М



Додаток Н


...........