• Фінансові ризики


 • Дата конвертації08.06.2017
  Розмір46.44 Kb.
  Типреферат

  Скачати 46.44 Kb.

  Зовнішньоекономічного середовища підприємства та її вплив на діяльність підприємства

  Зовнішньоекономічного середовища підприємства. Її вплив на діяльність підприємства

  ЗМІСТ

  введення 3

  1 Дослідження зовнішньоекономічного середовища ВАТ «Янтарьенерго» 5

  1.1 Загальна характеристика підприємства 5

  1.2 Положення ВАТ «Янтарьенерго» в галузі 7

  1.3 Конкурентне оточення ВАТ «Янтарьенерго» і економічні чинники

  ризику 8

  2 Вплив зовнішньоекономічного середовища на діяльність ВАТ «Янтарьенерго» 12

  висновок 15

  Список використаних джерел літератури 17

  ВСТУП

  В процесі розробки місії підприємства, цілей і завдань його розвитку необхідно оцінити численні фактори, які будуть впливати на його діяльність. Особливу увагу слід звернути на аналіз і оцінку зовнішньоекономічного середовища.

  Значення цього аналізу визначається тим фактором, що розвиток підприємства в найближчі після базисного періоду роки в значній мірі зумовлене розвитком в першу чергу зовнішніх чинників, а також готівкою виробничими потужностями, трудовими ресурсами та іншими факторами внутрішнього середовища.

  Аналіз зовнішньоекономічного середовища являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації фактори, щоб визначити можливості і загрози фірми. Він допомагає отримати результати, які можуть вплинути на прийняття рішень в області вибору цілей, а також на всю діяльність підприємства в перспективі.

  Аналіз зовнішнього середовища дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз і часу на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в будь-які вигідні можливості.

  З точки зору оцінки цих загроз і можливостей в процесі стратегічного планування необхідні:

  - початковий аналіз зовнішнього середовища з метою розробки місії і функціональних стратегій;

  - постійний аналіз зовнішнього середовища (моніторинг) з метою виявлення загроз і можливостей для коригування планів.

  Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ВАТ «Янтарьенерго».

  Предметом дослідження є зовнішньоекономічного середовища підприємства та її вплив на діяльність підприємства.

  Метою курсової роботи є дослідження зовнішньоекономічного середовища підприємства та її впливу на діяльність ВАТ «Янтарьенерго»

  Для досягнення даної мети в роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:

  1) дослідити зовнішньоекономічну середу ВАТ «Янтарьенерго»

  - дати загальна характеристику підприємства

  - оцінити його стан в галузі.

  - проаналізувати конкурентне середовище підприємства та економічні чинники ризику.

  2) Вплив зовнішньоекономічного середовища на діяльність ВАТ «Янтарьенерго»

  1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СЕРЕДОВИЩА ВАТ «Янтарьенерго»

  1.1 Загальна характеристика підприємства

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Янтарьенерго», розташоване в Калінінградській області у вільній економічній зоні «Янтар», виробляє тепло- і електроенергію і розподіляє її, надає послуги з перевантаження нафтопродуктів з залізничного транспорту на водний, здійснює просочення дерев'яних деталей опор для ЛЕП і ліній зв'язку водорозчинних антисептиком за унікальною для Росії технології.
  У 2009 році діяльність ВАТ «Янтарьенерго» здійснювалася в суворій відповідності з державною політикою в сфері енергетики та діючими корпоративними регламентами. 1
  Минулий рік став для Товариства періодом найважливіших стратегічних рішень, спрямованих на здійснення реформ, підвищення фінансової стійкості компанії, створення сприятливих умов для подальшого розвитку регіонального умов для подальшого розвитку регіонального електро-енергетичного комплексу. ВАТ «Янтарьенерго» успішно впоралося зі своїм основним завданням - надійним і якісним забезпеченням споживачів Калінінградської області електричною та тепловою енергією. Визначено тенденції та зроблені кроки в напрямку подальшого перспективного розвитку електроенергетичної галузі регіону.

  Важливий підсумок роботи ВАТ «Янтарьенерго» в звітний період - реформування енергосистеми, проведене відповідно до Угоди, укладеної 1 грудня 2008 року між Правительством Калінінградської області і ВАТ РАО «ЄЕС Росії». Таким чином, були повністю виконані вимоги Федерального закону від 26.03.2003 № 35-ФЗ «Про електроенергетику Російської Федерації» в частині поділу видів бізнесу.

  Суспільство успішно взаємодіє з Урядом Калінінградській області в рішенні як поточних питань, так і проблем довгострокового планування. В результаті спільної конструктивної роботи визначені принципові підходи до перспектив розвитку регіонального електромережевого комплексу, зафіксовані в розробленої з ініціативи ВАТ «Янтарьенерго» Генеральну схему розвитку енергосистеми Калінінградській області на період до 2012 року з перспективою до 2022 року і Програмі розвитку електромережевого господарства Калінінградській області на період 2008 -2012 роки. 2

  У звітний період зусилля менеджменту, всього колективу Товариства були зосереджені на стабілізації та розвитку позитивних тенденцій у виробничій та фінансовій сферах. Відпуск електроенергії в мережу за 2009 рік склав 3737,2 млн. КВтг, при цьому корисний відпуск електроенергії в звітному періоді досяг 3034, 3 млн. КВтг і на 3,2% перевищив рівень 2008 року.

  Слід зазначити, що кризові явища в економіці в 2009 році не позначилися на рівні споживання електроенергії в Калінінградській області. Помісячна динаміка корисного відпуску та показники місячних максимумів навантаження за серпень-грудень 2009 року збереглася на рівні відповідних показників 2008 року.

  Удосконалення корпоративного управління, чітко обґрунтована фінансова, інвестиційна та технічна політика дозволили ВАТ «Янтарьенерго» завершити рік з прибутком в 24,376 млн. Рублів.

  Виручка компанії від реалізації товарів, робіт, послуг у 2009 році зросла в порівнянні з 2008 роком на 18% (834,891 млн. Рублів) і склала 5 484,991 млн. Рублів, у тому числі від відпуску електричної та теплової енергії - 5 126,844 млн. Рублів , технологічного приєднання - 224,875 млн. рублів, інших видів діяльності - 133,272 млн. рублів. 3

  У минулому році ВАТ «Янтарьенерго» зберегло за собою статус одного з найбільших платників податків області, перерахувавши спільно з ДЗО до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів понад 513 млн. Рублів податків і зборів.

  Основну виробничу задачу - забезпечення безперебійного та якісного електропостачання споживачів області - ВАТ «Янтарьенерго» вирішувало, незважаючи на значний знос обладнання енергосистеми, який на кінець 2009 року склав 59,7%, тоді як в 2008 році знос становив 64,8%. Фактичні витрати компанії на ремонт обладнання, будівель і споруд (без урахування об'єктів ВАТ «Калінінградська генеруюча компанія») склали 179,8 млн. Рублів.

  Однією з основних завдань менеджменту і всього колективу Товариства була підготовка до проходження ОЗП 2008/2009 року.Всі філії «Янтарьенерго» і ДЗО вчасно і в запланованому обсязі провели ремонтні роботи, створили необхідні запаси палива. В результаті в період проходження ОЗП масових відключень, пов'язаних з природними явищами, не відбулося. Кількість технологічних порушень, в порівнянні з 2008 роком, знизилося на 10%, середній час перерви електропостачання споживачів скорочено на 2,5%, відповідно недоотпуск електроенергії споживачам зменшився на 33%.

  Поліпшення взаємодії компанії з регіональним бізнесом і владою зробило позитивний вплив на показники діяльності ВАТ «Янтарьенерго» в 2009 році.

  1.2 Положення ВАТ «Янтарьенерго» в галузі.

  Електропостачання споживачів на території Калінінградської області здійснюється ВАТ «Янтарьенерго», яке є 100% дочірнім акціонерним товариством ВАТ «Холдинг МРСК».

  Основний постачальник електроенергії в область - ВАТ «Інтер РАО ЄЕС», до складу якого входить Калінінградська ТЕЦ-2.

  Диспетчерське управління функціонуванням калінінградської енергосистеми здійснюється філією ВАТ «СО ЄЕС» Балтійське РДУ. Операційні функції Балтійське РДУ прийняло від ВАТ «Янтарьенерго» 1. жовтня 2008 року у виконання спільного наказу ВАТ «СО ЄЕС» і ВАТ «Янтарьенерго» № 348/214. При цьому режим роботи Калінінградської ТЕЦ-2, лінії 330 кВ, за якими здійснюється передача електроенергії в Калінінградську область, системоутворюючі лінії 110 кВ і лінії видачі потужності Калінінградської ТЕЦ-2 знаходяться в оперативному управлінні диспетчерського центру Балтійського РДУ. Розподільні й тупикові лінії 110-60 кВ, обладнання підстанцій 60-110-330 кВ знаходяться в оперативно-технологічному управлінні Центру управління мережами (ЦУС) ВАТ «Янтарьенерго», створеного наказом ВАТ «Янтарьенерго» від 27.11.2007 №243. Також ЦУС ВАТ «Янтарьенерго» здійснює оперативне ведення і управління обладнанням абонентських підстанцій напругою 60-110 кВ і координацію оперативного управління мережами 15-10-6 кВ, здійснювану філіями ВАТ «Янтарьенерго» - підприємствами електричних мереж. 4

  1.3 Конкурентне оточення ВАТ «Янтарьенерго» і економічні чинники ризику.

  ВАТ «Янтарьенерго» є єдиним підприємством на території Калінінградської області, що володіє одночасно статусом гарантує постачальника і суб'єкта оптового ринку і надають послуги з передачі електроенергії. Товариство працює в нецінової зоні оптового ринку енергії і потужності, де ціни регулює Федеральна служба по тарифах.

  В даний час г Арантир постачальниками електричної енергії на території Калінінградської області є ВАТ «Янтарьенерго» і ФГУП «476 електрична мережа ВМФ» МО РФ. Наявність ще одного г Арантир постачальника - ФГУП «476 електрична мережа ВМФ» МО РФ - не створює значні ризики для діяльності ВАТ «Янтарьенерго», так як обсяги електроенергії, що передаються по його мереж, незначні.

  Власна вироблення електроенергії протягом останніх 3-х років постійно знижувалася: з 66,8 млн. КВтг. (1,9% від відпуску в мережу) в 2007 році до 46,8 млн. КВтг. (1,2% від відпуску в мережу) в 2009 році. У ці роки зменшилася вироблення електроенергії тепловими електростанціями. У липні 2009 року в зв'язку з утворенням ВАТ «Калінінградська генеруюча компанія» зі складу ВАТ «Янтарьенерго» були виведені ТЕС і ВЕС. Обсяги покупної електричної енергії з НОРЕМ збільшилися з 3425,1 млн. КВтг. до 3672,9 млн. кВтг. (На 7,23%).

  Динаміка покупної електроенергії і вироблення власної електроенергії приведена в таблиці 1.1

  Таблиця 1.1 - Динаміка покупної електроенергії і вироблення власної електроенергії

  Електроенергія, млн. КВтг

  рік

  2007

  %

  2008

  %

  2009

  %

  1.Покупная з НОРЕМ (без втрат)

  3425,1

  -

  3555,4

  -

  3672,9

  -

  2.Покупние від СЦБЗ

  6,9

  -

  6,3

  -

  8,7

  -

  3.Покупная від ВАТ «Калінінградська генеруюча компанія»

  -

  -

  -

  -

  16,6

  4.Всего покупна (п.1 + п.2 + п.3)

  3432,0

  98,1

  3561,7

  98,3

  3698,2

  98,8

  5.Власний вироблення

  66,8

  1,9

  61,4

  1,7

  46,8

  1,2

  Економічні чинники ризику

  У зв'язку з геополітичним становищем Калінінградській області розвиток ВАТ «Янтарьенерго» залежить від тенденцій економічного розвитку регіону як Особливою економічної зони. В результаті впливу фінансової кризи сповільнився розвиток калінінградського бізнесу. Як результат, має місце зменшення кількості договорів технологічного приєднання і, відповідно, зміна обсягів інвестиційної програми ВАТ «Янтарьенерго». Світова фінансова криза може спричинити за собою скорочення числа діючих в області підприємств промисловості і сільського господарства всіх форм власності, зростання інфляції і безробіття, зниження платоспроможного попиту населення і, як наслідок, зростання боргів споживачів електроенергії.

  Калінінградська енергосистема не має електричного зв'язку з ЄЕС Росії та є дефіцитною за потужністю і електроенергії. Надійність і безперебійність електропостачання Калінінградській області залежить від транзитних перетоків потужності і енергії по електричним зв'язків ЄЕС Росії і взаємин з країнами-транзитерами.

  Електропостачання споживачів області здійснюється з ЄЕС Росії транзитом через електричні мережі держав Балтії, Білорусі та від Калінінградської ТЕЦ-2. З введенням в жовтні 2005 року Калінінградської ТЕЦ-2 частка отримання електроенергії з ЄЕС Росії, без урахування станції, різко знизилася. Частка електроенергії, отримана від ТЕЦ-2, в загальному споживанні електроенергії областю склала за 2008 рік 66% (2007 рік - 64%, 2006 рік - 65,06%, 2005 рік - 14,4%).

  Енергозабезпечення області може істотно ускладнитися в разі переходу ОЕС Балтії на паралельну роботу з UCTE - CENTREL і відділення її від ЄЕС Росії, що призведе до ізольованої роботі калінінградської енергосистеми, до необхідності адаптації її до умов роботи в складі Західно-Європейського об'єднання. Особливо слід відзначити, що майбутні 2009 - 2012 роки пред'являють особливі вимоги до розвитку енергосистеми Калінінградській області в зв'язку з виведенням 01.01.2010 року з експлуатації Ігналінської АЕС (Литовська республіка).

  У балансі потужності енергосистеми в день максимуму 2008 року потужність, що отримується з ЄЕС Росії, склала 52,5%. При роботі Калінінградської ТЕЦ-2 з потужністю 450 МВт в осінньо-зимовий період область залишається гостродефіцитної по потужності і енергії, а наявність в області єдиного базового джерела не забезпечує її надійне електропостачання. За умови роботи Калінінградської ТЕЦ-2 в день максимальних навантажень з номінальною потужністю прийом потужності з ЄЕС Росії склав би 29%.

  В даний час Калінінградська область залишається регіоном, енергетично залежним від сусідніх держав, так як надійність і безперебійність її електропостачання залежить від стану транзитних електричних зв'язків з ЄЕС Росії та взаємин з цими державами.

  Фінансові ризики:

  - валютні ризики (коливання валютного курсу впливають на діяльність компанії)

  - вплив інфляції

  Виручка компанії безпосередньо залежить від встановлюваних тарифів ФСТ Російської Федерації та Службою по державному регулюванню цін і тарифів Калінінградській області. Встановлюються тарифи формуються виходячи з суми витрат. Однак внаслідок обмеження темпів зростання граничного рівня тарифу з боку держави, що регулюють органи не завжди враховують зростання витрат Товариства в повному обсязі. 5

  2 ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «Янтарьенерго»

  Оцінити вплив зовнішньоекономічного середовища на діяльність підприємства ми зможемо провівши аналіз економічних показників.

  Виручка від реалізації продукції отримано в розмірі 5485,0 млн. Рублів, приріст 18,0%, витрати зросли на 13,0% (табл. 2.1). Основною причиною зростання витрат в 2009 році в порівнянні з 2008 роком були: інфляційні процеси, зростання витрат на покупну електроенергію в зв'язку з підвищенням індикативної ціни і збільшенням обсягу одержуваної на НОРЕМ електроенергії. Зростання постійних витрат склав 21%. У 2009 році з'явилися нові витрати, які не відбувались в 2008 році, такі як послуги з передачі електроенергії по мережах ТСО, послуги комерційного обліку електроенергії, послуги з реформування Товариства.

  Таблиця 2.1 - Економічні показники діяльності підприємства

  показники

  Одиниці виміру

  2007рік

  2008 рік

  2009 рік

  Темп зростання 2009р. / 2008р

  в%

  1.

  Виручка від реалізації продукції

  Млн. руб.

  4063,5

  4650,1

  5485,0

  118,0

  - від реалізації е / е

  Млн. руб.

  3464,8

  3951,9

  4803,5

  121,5

  - від технологічного приєднання

  Млн. руб.

  12,2

  130,0

  224,9

  173,0

  - інша

  Млн. руб.

  586,5

  568,2

  456,6

  80,4

  2.

  собівартість

  Млн. руб.

  4041,6

  4878,3

  5514,6

  113,0

  3.

  Прибуток від продажів

  Млн. руб.

  21,9

  -228,2

  -29,6

  4.

  Чистий прибуток

  Млн. руб.

  6,7

  18,0

  24,4

  135,6

  Співвідношення темпів зростання виручки і собівартості має позитивну тенденцію і свідчить про роботу, що проводиться на підприємстві по зниженню витрат, хоча в зв'язку з реформуванням ВАТ «Янтарьенерго» мало значні додаткові витрати.

  У 2009 році ВАТ «Янтарьенерго» досягло максимального за останні три роки показника приєднаної потужності енергоустановок споживачів (табл. 2.2):

  Таблиця 2.2 - Показники приєднаної потужності енергоустановок споживачів

  показники

  Одиниці виміру

  2007рік

  2008 рік

  2009 рік

  Темп зростання 2009р. / 2008р.

  в%

  1.

  Обсяг приєднаної потужності за договорами технологічного приєднання

  кВт

  10014

  49907

  62375

  125,0

  2.

  Обсяг освоєних інвестицій

  Млн. руб.

  301,9

  444,8

  625,9

  140,7

  У звітному періоді прийнято 2703 заявки на технологічне приєднання (з них з комунально-побутової навантаженням - тисячу шістсот шістьдесят одна шт. Потужністю 11,92 МВт) на загальну потужність 110,41 МВт. У 2008 році укладено 2341 договір на технологічне приєднання на загальну потужність 82,69 МВт. Виконання за договорами ТП (підписані акти ТП) за звітний період склало: 1837 договорів ТП на сумарну потужність 62,375 МВт (зростання до показника 2008 року - 125%).

  Ефективна робота менеджменту Товариства дозволила закласти надійний фундамент для успішного виконання інвестиційної програми. Інвестиції в розвиток енергосистеми в 2009 році склали 625,9 мільйона рублів (проти 444,8 мільйона рублів в 2008 році). Введено в експлуатацію об'єктів основних засобів на 342,7 млн. Руб., В тому числі придбано об'єктів основних засобів енергетики на 10,6 млн. Рублів.

  Результатом проведеної роботи з технічного переозброєння є зниження рівня зносу основних засобів з 64,8% (за звітом за 2008 рік) до 59,7% на кінець 2009 року.

  За результатами реформування компанія зберегла за собою електромережної комплекс, що включає в себе лінії електропередач, трансформаторні підстанції, комплекс обладнання та виробничо - технологічних об'єктів, призначених для обслуговування та експлуатації електромережевого господарства, а також системи і засоби управління зазначеними об'єктами, включаючи Центр управління мережами, сформований на базі технологічних підрозділів ЦДС, РЗА, СТДУ і інші технологічні підрозділи.

  У зв'язку з реформуванням ВАТ «Янтар» середньооблікова чисельність працівників скоротилася і склала 2376 осіб (табл.2.3).

  Таблиця 2.3 - Дані про середньооблікової чисельності

  показники

  Одиниці виміру

  2007рік

  2008 рік

  2009 рік

  Темп зростання 2009р. / 2008р.

  в%

  1.

  Середньомісячна заробітна плата ВАТ «Янтарьенерго»

  Руб.

  13664

  15652

  19130

  122,2

  2.

  Середньомісячна заробітна плата по Калінінградській області

  Руб.

  9720

  12550

  15648

  124,7

  3.

  Середньооблікова чисельність працівників

  Чол.

  2671

  2672

  2376

  88,9

  У 2009 році середньомісячна заробітна плата зросла на 22,2% і склала 19130 рублів, що на 22,3% вище середньомісячної заробітної плати по Калінінградській області.

  Таблиця 2.4- Характеристика рівня інфляції і аналіз його впливу на показники роботи ВАТ «Янтарьенерго»

  показник

  рік

  2006

  2007

  2008

  Індекс інфляції,%

  8,3

  9,6

  10,1

  Доходи підприємства, тис. Руб

  4063500

  4650100

  5480000

  Витрати підприємства, тис. Руб

  2594392

  3111564

  4108675

  Собівартість одиниці продукції, руб

  0,95

  1,05

  1,12

  Вартість основних фондів, УРАХУВАННЯМ

  408568

  456234

  507953

  З таблиці 2.4 видно як зі збільшенням індексу інфляції збільшується собівартість продукції, що випускається (електроенергії). 6

  ВИСНОВОК

  У цій роботі нами було проведено аналіз зовнішньоекономічного середовища ВАТ «Янтарьенерго» і виявлено її вплив на діяльність підприємства. Особливий вплив на діяльність підприємства звичайно зробила фінансова криза 2008 року і інфляція,% якої з кожним роком збільшується.

  Але незважаючи на це, в умовах наростання фінансової кризи плани подальшого розвитку ВАТ «Янтарьенерго» скориговані з урахуванням можливого економічного спаду. У найближчі роки інвестиційна політика компанії буде спрямована на виконання зобов'язань ВАТ «Янтарьенерго» за договорами технологічного приєднання. Відповідно, інвестпрограма 2009 року в порівнянні з 2008 роком скорочено більш ніж в два рази і вирішує тільки найнеобхідніші проблеми забезпечення надійного електропостачання споживачів Калінінградської області. У 2010 році освоєння капітальних вкладень планується виключно за рахунок власних забезпечених джерел в обсязі 235,9 млн. Рублів.

  З урахуванням можливих проявів кризового характеру «Янтарьенерго» зберегло за собою статус гарантує постачальника, є суб'єктом оптового ринку і продовжує здійснювати в поточному році функції енергозбутової компанії, що не суперечить чинному законодавству. Наростання фінансової кризи поставило на перший план також одну з давніх і гострих проблем, яку довелося вирішувати керівництву «Янтарьенерго» в минулому році, - зростання дебіторської заборгованості споживачів за відпущену електро- і теплоенергію. Станом на 1 січня 2009 року вона склала 592,7 млн.рублів, що на 49,9 млн. Рублів вище показника попереднього періоду. Менеджмент компанії брав в 2008 році і приймає в нинішньому необхідних заходів щодо скорочення дебіторської заборгованості. Проводяться щоденний моніторинг по платежах абонентів компанії і виконання договірних зобов'язань споживачів, інші передбачені законодавством форми і методи впливу на боржників.

  З ініціативи керівництва «Янтарьенерго» питання неплатежів неодноразово обговорювалося на нарадах в регіональному Уряді під керівництвом Губернатора Калінінградської області Г.В. Боос. В результаті спільної роботи з Урядом були вироблені спільні підходи до взаємин зі споживачами по ліквідації заборгованостей.

  Вирішуючи завдання, що стоять перед енергосистемою, керівництво Товариства активно взаємодіє з громадськими структурами регіону, засобами масової інформації. У своїй інформаційній політиці ВАТ «Янтарьенерго» прагне, щоб результати роботи і основні рішення, прийняті на засіданнях Ради директорів, Правління Товариства, були максимально прозорі і відкриті для громадськості.

  2009 рік став для ВАТ «Янтарьенерго» періодом формування стратегічних перспектив, спрямованих на підвищення ефективності роботи всіх філій і ДЗО компанії. В умовах, що склалися менеджмент ВАТ «Янтарьенерго» бачить своє основне завдання в тому, щоб, кажучи словами Президента Росії Д. А. Медведєва, «пройти через сьогоднішні труднощі, не втративши створеного потенціалу. Важливо не тільки захиститися від проблем, а й по максимуму використовувати можливості, що виникають, привести структуру виробництва, технології і управління до сучасного вигляду, знижувати витрати у всіх сферах діяльності ».

  Список використаних джерел літератури

  1. Розвиток енергетичної галузі: ВАТ «Янтарьенерго» теоретичний аспект / О.Е. Лазун // Енергетика Росії / 2009-№11-с. 15-28

  2. Енергетика Калінінградській області / Е. Нефедов // Екон. Науки - 2009 №7- с. 50-68

  1 Розвиток енергетичної галузі: ВАТ «Янтарьенерго» теоретичний аспект / О.Е. Лазун // Енергетика Росії / 2009-№11-с. 16

  2 Розвиток енергетичної галузі: ВАТ «Янтарьенерго» теоретичний аспект / О.Е. Лазун // Енергетика Росії / 2009-№11-с. 20

  3Енергетіка Калінінградській області / Е. Нефедов // Екон. Науки - 2009 №7- с. 53

  4 Енергетика Калінінградській області / Е. Нефедов // Екон. Науки - 2009 №7- с. 58

  5 Розвиток енергетичної галузі: ВАТ «Янтарьенерго» теоретичний аспект / О.Е. Лазун // Енергетика Росії / 2009-№11-с. 26-28

  6 Енергетика Калінінградській області / Е. Нефедов // Екон. Науки - 2009 №7- с. 65-68

  17
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Зовнішньоекономічного середовища підприємства та її вплив на діяльність підприємства

  Скачати 46.44 Kb.