Дата конвертації21.04.2017
Розмір10.57 Kb.
ТипДипломна робота

Скачати 10.57 Kb.

Зовнішня політика України

Тема. Міжнародні відносини та зовнішня політика

України у мировой спільноті

Міжнародні відносини - система міждержавніх взаємодій, суб'єктами якіх є держави и Міждержавні организации, партии, ПРИВАТНІ особини. У сферу міжнародніх отношений включаються військово-політичні, економічні, екологічні, гуманітарні та інші проблеми СВІТОВОГО співтоваріства.

Зовнішня політика - діяльність держави на міжнародній Арені, что регулює отношения з іншімі суб'єктами зовнішньополітічної діяльності: державами, всесвітнімі и регіональнімі міждержавнімі організаціямі. Через зовнішню політику держава прагнем Забезпечити реалізацію свого національного інтересу в міжнародніх відносінах.

Дипломатія - офіційна діяльність держав та Урядів, міністерств закордонний справ, дипломатично представництв за кордоном, захист справ та інтересів держави та ее громадян за кордоном.

Історія міжнародної політики західноєвропейського регіону нараховує щонайменш 2,5 Тисячі років.

Принципи міжнародної політики - фундаментальні норми МІЖНАРОДНОГО права, відбіття суттєвісного змісту міжнародніх отношений ( «Декларація про принципи МІЖНАРОДНОГО права», 1970 р., «Декларація про непріпустімість інтервенції и втручання у внутрішні справи держав», 1981 р., Статут ООН та ін.) .

Світова політика - частина системи міжнародніх відносін діяльність держав по пануючому забезпечення їх інтересів при вірішенні проблем у сфері міжнародніх отношений.

Особливості сучасної ситуации в мире:

 • вступ людства у мирний етап розвитку;

 • Посилення взаємозалежності держав;

 • Посилення Тенденції багатополюсності, поліцентрізму, регіональної інтеграції у світовому розвитку;

 • Збереження старих та Виникнення Нових Вогнище Військових конфліктів.

Україна стала суб'єктом міжнародної політики после проголошення Акта про незалежність 24 серпня 1994р.

Зовнішня політика України базується на загальновізнаніх принципах МІЖНАРОДНОГО права.

У Декларації про державний суверенітет України записано, что Україна, як суб`єкт МІЖНАРОДНОГО права, Здійснює безпосередні отношения з іншімі державами, Укладає з ними договори, бере участь у ДІЯЛЬНОСТІ міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ у обсязі, Який є необхіднім для ефективного забезпечення національніх інтересів РЕСПУБЛІКИ у Політичній , Економічній, інформаційних та других сферах.

Україна Виступає рівноправнім учасником МІЖНАРОДНОГО спілкування, активно спріяє зміцненню загально світу та міжнародної безпеки, безпосередно бере участь у загальноєвропейському процесі та європейськіх структурах.

Україна візнає предпочтение загальнолюдського цінностей над класового, ПРІОРИТЕТ загальновізнаніх норм МІЖНАРОДНОГО права перед нормами державного права.

Україна урочистих проголошує про свой Намір стати у Майбутнього Постійно нейтральної держави, яка НЕ ​​бере участия у Військових блоках та дотрімується трьох без'ядерний Принципів: чи не використовуват, що не віробляті та не купуваті ядерної оружия. (Див. Декларацію про державний суверенітет України // Правда України.-1990-17 липня).

Основні напрямки зовнішньої політики України були доповнені у Зверненні Верховної Ради України «До парламентів та народів світу». У ньом говориться: «Україна будує демократичну правову державу, першочерговою метою якої є забезпечення прав та свобод людини. З цією метою Україна буде дотримуватись норм МІЖНАРОДНОГО права, керуючий Загальною Декларацією прав людини, Міжнароднімі пактами про права людини, Які Україна ратіфікувала, та іншімі міжнароднімі документами »(Правда України.-1991.-7 дек.).

Геополітічні акценти зовнішньої політики України Такі:

 • Україна - європейська держава, тому вона винна зміцнюваті, розшірюваті всебічні зв'язки, отношения Із державами Європи.

 • Україна - колишня республіка колишня СРСР, булу тісно пов'язана з усіма его колішнімі республікамі, что потребує Збереження та Подальшого розвитку взаємовігідніх отношений з ними.

 • Україна - морська держава, что зумовлює необходимость розвитку взаємовігідніх отношений Із країнамі Чорноморського та Середземноморського басейнів.

 • Україна НЕ может Забезпечити собі Власний сировина ресурсами (нафта, вугілля, золото, діаманти та ін.). Це прімушує закуповуваті їх за кордоном - в России, Туркменії, Ірані та ін.

Національні Інтереси України Такі:

 • гарантування суверенітету держави;

 • Підтримання теріторіальної цілісності и непорушності кордонів;

 • Досягнення безпеки в усіх ее вимірах: військово-політічному, економічному ТОЩО;

 • Подолання економічної кри;

 • создания правової демократичної держави;

 • забезпечення национальной Згоди;

 • Політичної и социальной стабільності, гарантій прав людини;

 • налагодження добросусідськіх отношений з країнамі Близько и далекого зарубіжжя;

Центральним напрямком є ​​плідна робота в ОРГАНІЗАЦІЇ Об'єднаних Націй и ее спеціалізованіх установах.

Другий напрямок - зовнішньополітічна дипломатична діяльність. Діпломатічні отношения Україна встановлює на засадах рівноправності, суверенної рівності, що не втручання у внутрішні справи Одне одного, Визнання теріторіальної цілісності та нерухомості існуючіх кордонів.

Третім напрямком зовнішньої політики сучасної України є встановлення, підтримка та всілякій розвиток економічних, культурних, науково-технічних отношений з усіма країнамі Світової спільноті, за віключенням стран, котрому за рішенням Ради Безпеки ООН оголошено економічна блокада.

Четвертий напрямок - доля у вірішенні глобальних проблем сучасного світу.

Наступний напрямок - Збереження та подалі Зміцнення добросусідськіх отношений з колішнімі республікамі СРСР та доля у вірішенні складних та невідкладніх військово-політічніх проблем.

література

 1. Циганков А. Світовий політичний процес: зміст і особливості // Соціально-політичний журнал, 1995, №4.

 2. "Цивілізована модель" міжнародних відносин і її імплікація // Поліс, 1995, №1.

 3. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій? // Поліс, 1994, №1.

 4. Тихонова Л.А. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. Україна у мировой спільноті. Конспект лекцій. // Харків: ХТУРЕ 1998.

 5. Циганков А.П., Циганков П.А. Плюралізм або відокремлення цивілізацій? Теза Хантінгтона про майбутнє світової політики в вопріятія російського зовнішньополітичного співтовариства // Питання філософії, 1998, №2.

 6. Відомості Верховної Ради України, 1992, № 8. - С. 199 - 200.

 7. За «круглим столом». Зовнішня політика. Соціальний ПРІОРИТЕТ // Політика і час, 1993, №7.

 8. Кудряченко А. Головні засади зовнішньої політики України // Віче, 1996, №4.