Дата конвертації11.06.2018
Розмір18.29 Kb.
Типреферат

Скачати 18.29 Kb.

Зовнішня розвідка США CIA

ІСТОРІЯ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ США

Будь-яка держава, як організація політичної влади, як

устрій суспільства, потребує механізму, який забезпечив би

його від зазіхань на його суверенітет, цілісність, влада.

Найважливішою частиною цього механізму є розвідка.

Розвідувальна діяльність полягає в зборі та аналізі

інформації про передбачувані зовнішніх і внутрішніх загроз дер-

дарства і суспільству, а також у здійсненні заходів щодо пре-

дотвращенія і ліквідації цих загроз.

Історія зовнішньої розвідки США почалася в період Другої ми-

ровой війни. За словами Кіма Філбі, до цього "секретна

інформація з інших країн надходила в обмеженій кількості

в результаті "надпланової" діяльності американських військових

аташе і дипломатів ".

У Нью-Йорку в 1940 році був створений я1Брітанскій коордінаці-

я1онний центр з питань безпеки американських поставок в

я1Англію.я0 Вільям Стівенсон, керівник цієї організації, віддав

основні сили на те, щоб переконати американців у необхідності

створення власної розвідувальної служби. Він викликав інтерес

до цього у президента Рузвельта. У 1942 р було засновано я1Управ-

я1леніе стратегічних служб я0 (УСС) на чолі з генералом Донова-

ном. У цей час передбачалося тісне співробітництво з анг

лійской розвідкою.

Спочатку УСС було створено як науково-дослідник-

ська та аналітична організація. Згодом воно отримало до

того ж завдання планувати і здійснювати спеціальні операції.

Після закінчення війни всі підрозділи УСС, крім служби

секретної розвідки і служби аналізу, були розпущені. У 1945 р

аналітичні підрозділи були передані у відання госдепарта-

мента, а оперативні підрозділи - військового міністерства.

У своєму зверненні до Конгресу 12 березня 1947 президент

Трумен заявив, що дії комуністів загрожують безпеці

США. Грунтуючись на проекті генерала Донована, Трумен реко-

довал заснувати я1Центральное розвідувальне управління я0 (ЦРУ).

Це був відкрито функціонуючий орган виконавчої влади,

хоча на ньому лежало також багато обов'язків секретного характеру.

В серпня 1961 року було засновано я1Разведивательное управле-

я1ніе міністерства оборония0 (РУМО). Першим його керівником був

призначений генерал-лейтенант Джозеф Керрол.

Головним завданням цієї організації було забезпечення мак-

максимальних координації та ефективності розвідувальної роботи,

виконуваної армією, авіацією і військово-морським флотом.

СТРУКТУРА розвідувального співтовариства США

1. Центральне розвідувальне управління (ЦРУ)

11. Розвідувальні організації міністерства оборони США

111. Розвідувальні організації, що входять до цивільні

відомства США.

Чисельність ЦРУ за даними преси в 1989 р перевищувала 20

тис.осіб.

Бюджет ЦРУ, також за даними преси, в 1989 році становив 4

млрд.дол., а всієї спільноти - 25 млрд.дол. У 1986 р сооб-

щалось, що бюджет ЦРУ щорічно збільшується на 20%. В тому ж

році в "Вашингтон пост" з'явилося повідомлення, що в 1979р. бюджет

всій розвідки становив близько 12 млрд.дол., що в 1986 році він

більш ніж подвоївся, а до 1990 року зросте в три рази. У 1975

м генеральний контролер Головного рахункового управління (ревізор

ський орган конгресу) Е.Стаатс публічно заявив, що бюджет аме-

риканської розвідки (усіх розвідувальних організацій США) мо-

жет досягати 5% усього федерального бюджету США. У 1977 р в

доповіді сенатської комісії вперше було зазначено, що загальні рас-

ходи на національну розвідку складають 3% усього федерального

бюджету США, а витрати ЦРУ складають приблизно 10% бюджету всієї

розвідки. Отже загальні витрати на американську розвідку

на початку 90-х років становили близько 60 млрд.долл.ежегодно, а

витрати ЦРУ - приблизно 6 млрд.долл.ежегодно.

структура ЦРУ

Згідно з даними американської друку структура ЦРУ складається

з п'яти основних директоратів і ряду самостійних подразде-

лений.

1. Оперативний директорат - вирішує завдання з добування

інформації силами агентурної розвідки, організовує і проводить

таємні операції, здійснює контррозвідувальну забезпечення

агентурної діяльності, займається боротьбою з тероризмом і

наркотиками.

В структуру директорату входять:

- управління зовнішньої розвідки, керує діяльністю опе-

ратівних відділів, які діляться на дві групи:

Географічні відділи:

- відділ по колишньому Радянському Союзу і Східній Європі;

- відділ Латинської Америки;

- відділ Близького Сходу та Південної Азії;

- відділ країн Африки;

- відділ Східної Азії.

Відділи за напрямками роботи:

- відділ іноземних ресурсів (агентурно-оперативна робота

з території США);

- відділ міжнародної діяльності (планування та прове-

дення напіввійськових таємних операцій);

- відділ збору інформації на території США;

- відділ прикриттів;

- відділ комерційних підприємств і ін .;

- Управління зовнішньої контррозвідки - забезпечує без-

ність разведвательной діяльності резидентур ЦРУ і центрально-

го апарату розвідки, здійснює проникнення в іноземні

спецслужби, опитує перебіжчиків. У 1993 р в управлінні

створений контррозвідувальний центр для координації контрразве-

дивательной діяльності всіх контррозвідувальних органів США.

- Управління таємних операцій - розробляє і здійснюва-

ет таємні операції.

- Управління технічних служб (управління "Д") - здійснювала

вляет технічне забезпечення таємних операцій.

- Фінансово-планове управління - забезпечує плануванні

ня і фінансування всієї діяльності директорату.

- Центр по боротьбі з тероризмом - координує діяль-

ність підрозділів ЦРУ в боротьбі з міжнародним тероризмом.

- Центр по боротьбі з наркотиками - здійснює аналіз всієї

інформації з наркотиків, розробляє і проводить оперативні

заходи проти найбільш небезпечних організацій наркобізнесу.

2. Науково-технічний директорат - проводить дослідження і

розробки в галузі технічних засобів збору інформації, екс-

плуатирующих їх, підтримує контакти з найбільшими науковими

центрами США.

В структуру директорату входять:

- Управління досліджень та розробки технічних систем

- займається фундаментальними і прикладними дослідженнями в

найрізноманітніших галузях (штучний інтелект, моделірова-

ня процесів, напівпровідникові системи, зв'язок і т.п.)

- Управління по розробок і конструювання - займається

розробкою і експлуатацією великих технічних систем збору

інформації

- Управління радіоперехоплення - експлуатує і обслуговує

новітню апаратуру для збору та аналізу інформації

- Управління технічного забезпечення - розробляє і

виготовляє різну оперативну техніку (засоби тайнопі-

сі, підслуховування, скритного фотографування тощо) Згідно Виконавчий наказом N 12333 УРИ забезпечує

збір відкритими методами інформації, необхідної для проведення

зовнішньої політики США, і готує і розсилає разведива-

тільну інформацію.

Разом з тим УРИ координує з іншими членами разведива-

ного співтовариства збір інформації, а також бере участь в роз-

ботке таємних операцій. УРИ опитує співробітників держдепартаменту

після повернення їх із закордонних відряджень з метою отримання

розвідувальної інформації, УРІ бере участь в розробці націо-

нальної розвідувальної програми США.

2. Розвідувальні підрозділи міністерства торгівлі США

- Відділ розвідувальних зв'язків

- Відділ розвідувального управління з з-

дії експортних операціях

- Відділ оцінки можливостей закордонного екс

кравця управління

3. Розвідувальні підрозділи міністерства фінансів США

- Відділ розвідувальної підтримки - відповідає

за збір і аналіз розвідувальної інформації через можливості

міністерства фінансів, а також за координацію роботи з іншими

організаціями розвідувального співтовариства.

Збором інформації за кордоном займається аташе з фінансовим

вим питань дипломатичного представництва США.

Згідно виконавчому наказом N 12333 від 1981 року норматив збору

інформації здійснюється відкритими методами. інформація соби-

рается про фінансовий і валютному положення іноземних держав.

- Секретна служба міністерства фінансів - забезпечує

охорону президента і віце-президента, членів їх сімей, офіцій-

них гостей уряду, охорону урядових будівель і з-

споруд. Служба налічує 1,5 тис. Співробітників, вона занима-

ється збором розвідувальної і контррозвідувальної інформації

про всіх американських і зарубіжних організаціях та осіб, які

можуть становити потенційну небезпеку для охоронюваних осіб

і об'єктів.

4. Розвідувальне підрозділ міністерства енергетики

- Відділ оборонної розвідувальної інформації

управління у справах міжнародної безпеки - не має своє-

го розвідувального апарату за кордоном, але кожен співробітник у

міністерстві ененгетікі, що виїжджає за кордон зобов'язаний після повер

щении надавати письмовий звіт, який містить зібрані ним

відомості, в Управління у справах міжнародної безпеки.

Згідно виконавчому наказом президента N 12333 цей

відділ збирає відомості про енергетику іноземних держав,

особливо щодо розробки і виробництві ядерної зброї, атомної

енергетиці.

5. Розвідувальне підрозділ ФБР - це управління

контррозвідки ФБР. Воно зобов'язане видобувати розвідувальну інфор

мацію використовуючи всі негласні засоби, наявні в його роз-

ряжении, як на території США, так і за кордоном. Воно не тільки

сама веде збір розвідувальної інформації про іноземні го-

Сударства, але і надає допомогу в зборі зовнішньої разведива-

котельної інформації іншим організаціям розвідувального пові-

суспільством.

1Y.я1 Штаб розвідувального співтовариства або Центральна

я1разведка.

Координаційний орган всієї американської розвідки. У нього

входять представники всіх розвідувальних відомств США. Возг-

лавляет штаб директор центральної розвідки, який є по

посади директором ЦРУ. Директор Центральної розвідки назна-

чає директорат. До складу робочого апарату Штабу розвідки вхо-

дит вісім комітетів (за напрямками роботи) і кілька уп-

равленческіх груп.

Бюджет, чисельність штабу публікуються офіційно. У 1989 р

бюджет становив 23,5 млн. доларів при чисельності 224 особи.

ЗАКОНОДАВСТВО про розвідувальну діяльність

У США рагулярно видаються збірники нормативних актів про діяль

ності розвідувального співтовариства.

У 1987 рбув виданий черговий збірник я1 "Compilation

я1on intelligence laws and relaited laws and executiwe orders

я1of interest to the national intelligence community "

У ньому - понад 100 діючих нормативних актів.

Основні нормативні акти

1. Закон про національну безпеку 1947

Цим законом був затверджений механізм забезпечення національної ба-

пеки, що складається з Ради національної безпеки. Розділ 5 - в нього увійшли 2 прийнятих нормативних акта

1. Закон про нагляд за розвідкою, який уста-

навливал контроль президента за здійсненням таємних операцій.

2. Закон 1988 року, що підсилює підконтрольність

президента конгресу щодо таємних операцій.

Розділ 6 - закон про захист особового складу розвідки 1982

Закон забороняє розголошення будь-яких відомостей про особовий склад і

агентурі ЦРУ, і передбачає найсуворіші заходи покарання,

включаючи дуже тривалі терміни тюремного ув'язнення, за будь-

розголошення будь-яким ліцом6 включаючи конгресменів.

Розділ 7 - про інформацію ЦРУ 1984

Цим законом розвідка виведена з під дії закону 1966 про

свободу інформації. Будь-яка інформація про розвідку має публіка-

куватися після розгляду її ЦРУ.

12. Закон про ЦРУ 1949 р

В основному закон стосується регулювання фінансової діяль

ності розвідки, її офіційної діяльності, в ньому є

розділи про захист інформації ЦРУ і є розділи, предусматріваю-

щие спрощену процедуру прийняття американського громадянства чи-

цами, що зробили допомогу ЦРУ.

13. Закон про пенсії співробітників ЦРУ 1964

Всі співробітники державних установ США користуються

загальним державним бюджетним фондом, а для співробітників ЦРУ

цим законом передбачається спеціальне пенсійне забезпе-

ня.

5. Закон про агенстві національної безпеки 1959

4. Закон про спостереження за діяльністю

іноземних розвідок 1978

Є цілий блок законів, що регулюють деятельноть розвідок

- це щорічно приймається закон про асигнування на разведива-

тільну діяльність США. У цих законах крім твердження соб-

ного бюджетних асигнувань передбачаються будь-які но-

ші норми - розширення або зміна прав членів разведиватель-

ного співтовариства.

Виконавчі накази президента США.

В американській юридичній теорії і практиці ці виконав-

тільні накази розглядаються як різновид нормативних

актів виконавчої влади, складова частина федерального

права і мають обов'язкову силу для всіх без винятку прави-

тельственних відомств США.

Найбільш важливим з виконавчих наказів президента про

діяльності розвідки є наказ N 12333 від 1981 р

Він визначив склад розвідувального співтовариства та завдання

його членів

ВИСНОВОК

До теперішнього часу Розвідувальне співтовариство мало ви-

шеопісанную структуру, але зараз, у зв'язку з розпадом СРСР, через

менениями в Східній Європі та іншими подіями світового масш-

таба, а також у зв'язку з безліччю гучних провалів і скандалів

готується докорінна реорганізація розвідки.

Але в будь-якому випадку розвідка залишиться найважливішою складову

щей частиною американської держави.

Виступаючи 4 січня 1994 року в штаб-квартирі ЦРУ перед сот-

рудниками американської розвідки, президент США Б. Клінтон зая-

вил: "На розвідку покладається унікальна місія. Ніхто не знає

це краще тих, хто має честь працювати в овальному кабінеті Бе-

лого будинку. Передаючи на зберігання в ЦРУ своє фото з автографом,

президент Трумен зробив на ній такий напис: "Центральному

розвідувальному управлінню, без якого не може обійтися

президент США, від людини, яка знає про це не з чуток ".

Кожен мій день починається з питань про події, що відбулися

напередодні та протягом ночі. Подібно моїм попередникам, я ви-

потреби шукати відповіді на ці питання, звертаючись в першу чергу

до розвідувального співтовариства, оскільки саме воно предупреж-

дає мене і всю націю про виникаючі укрозах, вказує на най-

більш важливі тенденції в розвитку ситуації в світі ".

Далі президент відзначив: "Діяльність розвідки сьогодні

дуже важлива. Завершення "холодної війни" зміцнює безпеку

США, адже саме розвідка, діючи самими різними шляхами, по-

могла здобути перемогу в цьому протистоянні, і, звичайно, неслу-

чайно.

Але і нинішній, оновлений світ залишається пів-

вим небезпек і, судячи з багатьох подій, стає навіть бо-

леї складним і більш важким для правильного розуміння происхо-

дящих процесів. Адміністрація відчуває гостру потребу в

більше деятальной інформації про розвиток етнічних конфліктів,

наростанні войовничого націоналізму, загрозу тероризму, а

також поширення всіх видів зброї масового знищення.

Точна і що заслуговує довіри розвідувальна інформація слу-

жит ключем до розуміння кожної з цих проблем і без неї затруд-

нено прийняття вивірених рішень з кризових ситуацій або за

довгостроковим процесам у світі ".

БІБЛІОГРАФІЯ

Аллен Даллес - "Мистецтво розвідки", М. "Міжнародні відно

шення "- МП" Улісс ", 1992

Кім Філбі - "Моя таємна війна", Військове ізательство Мініс-

терства оборони СРСР, Москва - +1982

Хайнц Фельфе - "Мемуари розвідника", Москва, Видавництво

політичної літератури, 1988

Макгеффін Вільям і Нолл Ервін - "Секрети" Білого дому ",

Москва, "Міжнародні відносини", 1971

Яковлєв М.М. - "ЦРУ проти СРСР", Москва, "Молода гвар-

дія ", 1983

Кузнєцов В.С. - "Керівники ЦРУ і їхня політика.

1947-1987гг. Душанбе, Ірфон, 1988

Асіївська А. - "ЦРУ: шпигунство, тероризм, зловісні плани",

Москва, Видавництво політичної літератури, 1983

Алексєєв А. - "безпека від Атлантики до Уралу і далі".

Міжнародна життя, N 2, 1993 г.

Джордж Гінсбергс - "Російсько-американська співпраця

в боротьбі зі злочинністю "(там же)

Мізін В., Ознобіщев С. - Параметри безпеки в епоху

після "холодної війни". Міжнародна життя, N 7, 1993 г.

Dr. Ray S. Cline "The CIA under Reagan Bush & Casey",

Washington, Acropolis books ltd. 1981

"Compilation on intelligence laws and relaited lows and

executiwe orders of interest to the national intelligence

community ", New-York, 1987

Richelson J. "The US Intelligence Community. - Cambrige,

MA Bellinger, 1989

Congressional Quarterly - 1988 - Sept.

US News and World Report. - 1986 - June 16

Washington Post. - 1986 - May 19

Los Angeles Times - 1975 - 1.8