• Вартість матеріальних витрат на технологічні потреби визначається на основі норми витрат матеріалів, палива, енергії та цін на них без урахування ПДВ.
 • Ставка податку на прибуток
 • 4. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
 • 5. Чистий прибуток


 • Дата конвертації21.08.2017
  Розмір31.06 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 31.06 Kb.

  Зростання продуктивності праці

  td>

  норми витрат

  Ціна без ПДВ

  Витрати на одиницю продукції

  Витрати на весь випуск

  Метал на технологічні потреби

  0,2

  1220,3

  244,06

  390.496

  0,15

  1220,3

  183,05

  256.270

  646.766

  паливо

  0,01

  1017

  10,17

  16.272

  0,008

  1017

  8,14

  11.396

  27.668

  електроенергія

  800

  0,15

  120

  192.000

  500

  0,15

  75

  105.000

  297.000

  Заробітна плата виробничих робітників (відрядників)

  80

  128.000

  100

  140.000

  268.000

  Відрахування від заробітної плати виробничих робітників

  20,8

  33.288

  26

  36.400

  69.688

  Разом змінних витрат

  475,03

  760.056

  392,19

  549.066

  1.309.122

  Накладні (умовно - постійні) витрати

  182,15

  291.436,3

  227,33

  318.263,1

  609.699,4

  повна собівартість

  657,18

  1.051.492,3

  619,52

  867.329,1

  1.918.821,4

  Вартість матеріальних витрат на технологічні потреби визначається на основі норми витрат матеріалів, палива, енергії та цін на них без урахування ПДВ.

  Метал на технологічні потреби

  Витрати на од. продукції = Норма витрати * Ціна без ПДВ, де

  Норма витрати відома з таблиці 1, Ціна без ПДВ відома з таблиці 5.

  Витрати на ед.продукціі (А) = 0,2 * 1220,3 = 244,06руб. / Шт.

  Витрати на ед.продукціі (В) = 0,15 * 1220,3 = 183,05руб. / Шт.

  Витрати на весь випуск = Q * Витрати на од. продукції

  Витрати на весь випуск (А) = 1600 * 244,06 = 390.496руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 1400 * 183,03 = 256.270руб.

  Сума (А + В) = 390.496 + 256.270 = 646.766руб.

  паливо

  Використовуючи вище зазначені формули розраховую:

  Витрати на ед.продукціі (А) = 0,01 * 1017 = 10,17руб. / Шт.

  Витрати на ед.продукціі (В) = 0,008 * 1017 = 8,14руб. / Шт.

  Витрати на весь випуск (А) = 1600 * 10,17 = 16.272руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 1400 * 8,14 = 11.396руб.

  Сума (А + В) = 16.272 + 11.396 = 27.668руб.

  електроенергія

  Використовуючи вище зазначені формули розраховую:

  Витрати на ед.продукціі (А) = 800 * 0,15 = 120руб. / Шт.

  Витрати на ед.продукціі (В) = 500 * 0,15 = 75руб. / Шт.

  Витрати на весь випуск (А) = 1600 * 12 = 192.000руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 1400 * 75 = 105.000руб.

  Сума (А + В) = 192.000 + 105.000 = 297.000руб.

  Заробітна плата виробничих робітників (відрядників) визначається на основі відрядних розцінок.

  Витрати на весь випуск (А) = 1600 * 80 = 128.000руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 1400 * 100 = 140.000руб.

  Сума (А + В) = 128.000 + 140.000 = 268.000руб.

  Відрахування від з / п виробничих робітників.

  Витрати на весь випуск (А) = 1600 * 20,8 = 33.288руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 1400 * 26 = 36.400руб.

  Сума (А + В) = 33.288 + 36.400 = 69.688руб.

  Разом змінних витрат:

  Витрати на одиницю продукції (А) = 244,06 + 10,17 + 120 + 80 + 20,8 =

  475,03руб. / Шт.

  Витрати на одиницю продукції (В) = 183,05 + 8,14 + 75 + 100 + 26 =

  392,19руб. / Шт.

  Витрати на весь випуск (А) = 390.496 + 16.272 + 192.000 + 128.000 + 33.288 =

  760.056руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 256.270 + 11.396 + 105.000 + 140.000 + 36.400

  = 549.066руб.

  Сума (А + В) = 646.766 + 27.668 + 297.000 + 268.000 + 69.688 = 1.309.122руб.

  Величина накладних (умовно - постійних) витрат розраховується як різниця між загальною сумою витрат по кошторису і величиною умовно - змінних витрат. Накладні витрати по виробам рекомендується розподіляти відповідно до трудомісткістю виготовлення виробів за коефіцієнтом заробітної плати. Останній являє собою відношення заробітної плати виробничих робітників на весь випуск вироби до загальної суми заробітної плати виробничих робітників на випуск усіх виробів.

  До А =;

  До В =,

  де Р сд А - відрядна розцінка по виробу А, руб. / шт .;

  Р сд В - відрядна розцінка по виробу В, руб. / Шт .;

  Q А - обсяг реалізації виробу А, в натуральному вираженні;

  Q В - обсяг реалізації вироби В, в натуральному вираженні;

  ? ЗП А - заробітна плата виробничих робітників - відрядників при виготовленні вироби А;

  ? ЗП В - заробітна плата виробничих робітників - відрядників при виготовленні вироби В.

  Коефіцієнт з / п (А) = 128.000 / 268.000 * 100% = 47,8%

  Коефіцієнт з / п (В) = 140.000 / 268.000 * 100% = 52,2%

  Сума (А + В) накладних витрат = сума витрат за кошторисом-Сума (А + В) змінних витрат

  Сума (А + В) накладних витрат = 1.918.821,4-1.309.122 = 609.699,4руб.

  Витрати на весь випуск = Сума (А + В) * Коефіцієнт з / п

  Витрати на весь випуск (А) = (609.699,4 * 47,8%) / 100% = 291.436,3руб.

  Витрати на весь випуск (В) = (609.699,4 * 52,2%) 100% = 318.263,1руб.

  Витрати на одиницю продукції = Сума (А + В) / Випуск * Коефіцієнт

  Витрати на єдиний. продукції (А) = 609.699,4 / 1600 * 0,478 = 182,15руб. / шт.

  Витрати на єдиний. продукції (В) = 609.699,4 / 1400 * 0,522 = 227,33руб. / шт.

  повна собівартість

  Витрати на одиницю продукції = Разом змінні витрати (на 1продукціі) + Накладні витрати (на 1 продукції)

  Витрати на одиницю продукції (А) = 475,03 + 182,15 = 657,18руб. / Шт.

  Витрати на одиницю продукції (В) = 392,19 + 227,33 = 619,52руб. / Шт.

  Витрати на весь випуск = Разом змінні витрати (на весь випуск) +

  Накладні витрати (на весь випуск)

  Витрати на весь випуск (А) = 760.056 + 291.436,3 = 1.051.492,3руб.

  Витрати на весь випуск (В) = 549.066 + 318.263,1 = 867.329,1руб.

  Таким чином Сума (А + В) = 1.918.821,4руб.


  ціноутворення

  1. Визначення оптової ціни підприємства

  2.

  Z 0 =

  (1+


  Rn

  100

  )

  S,


  де Rn - рентабельність вироби,%;

  S - собівартість одиниці продукції, руб./ Шт .;

  Для вироби А


  Rn = 30%

  S = 657,18руб. / Шт. (З таблиці 1)

  Z 0 (А) = (1 + 30/100 ) * 657,18 = 854,3руб.

  Для виробу В

  Rn = 25%


  S = 619,52руб. / Шт. (З таблиці 1)

  Z 0 (В) = (1 + 25/100 ) * 619,52 = 774,4руб.

  2. Визначення відпускної ціни


  Z отп =

  (1+


  С т ПДВ

  100

  ) Z 0,


  де С т ПДВ - ставка податку на додану вартість.

  Для вироби А


  Z 0 (А) = 854,3руб.

  СтНДС = 18% (з таблиці 4)

  Z отп (А) = (1 + 18/100) * 854,3 = 1008,1руб.

  Для виробу В


  Z 0 (В) = 774,4руб.

  СтНДС = 18% (з таблиці 4)

  Z отп (В) = (1 + 18/100) * 774,4 = 913,8руб.

  3. Визначення обсягу реалізації в оптових цінах  Q p = Zo a Q а + Zo в Q в,  де Q а, Q в - обсяг реалізації виробів А і В у натуральному вираженні.

  Q а = 1600шт.

  Q в = 1400шт.

  Q p = 854,3 * 1600 + 774,4 * 1400 = 2.451.040руб.

  формування прибутку

  1. Балансовий прибуток


  Пб = Пр + Пвнд,
  де Пр - прибуток від реалізації;

  Пвнд - прибуток від позареалізаційної діяльності.


  2. Прибуток від реалізації


  Пр = Пп + Пк,
  де Пп - прибуток від основної виробничої діяльності;

  Пк - прибуток від комерційної діяльності (реалізація майна, товарів).

  3. Прибуток від основної діяльності

  Пп = Qр - S р,

  де Qр - обсяг реалізації продукції (виробів А і В), руб;

  S р - собівартість реалізованої продукції, руб.

  Op = 2.451.040руб.

  Sp = 1.918.221,4руб. (З таблиці 6)

  Пп = 2.451.040-1.918.221,4 = 532.818,6руб.

  4. Прибуток від комерційної діяльності

  П к =,

  де Z прод - ціна продажу товару (металу);

  Z пок - ціна покупки товару (металу);

  Д н = 200 т. - обсяг продажу в натуральному вираженні.

  Z прод = 1620руб. / Т. (З таблиці 2)

  Z пок = 1440руб. / Т. (З таблиці 2)

  П к = ((1620-1440) / (1 + 0,18)) * 200 = 180 / 1,18 * 200 = 30.508,5руб.

  5. Прибуток від позареалізаційної діяльності

  Пвнд = Па + Пд,

  де Па - прибуток від зданого в оренду майна;

  Пд - дивіденди по цінних паперах.

  Пвнд = 90000 + 80000 = 170000 (грн.)

  6. Разом прибуток від реалізації

  Пр = Пп + Пк,

  Пп = 532.818,6руб.

  Пк = 30.508,5руб.

  Пр = 532.818,6 + 30.508,5 = 563.327,1руб.

  Разом балансовий прибуток

  Пб = Пр + Пвнд = Пп + Пк + Па + Пд.

  Пб = 532.818,6 + 30.508,5 + 90.000 + 80.000 = 733.327,1руб.


  розподіл прибутку

  1. Оподатковуваний прибуток


  Пн = Пб - Нв.
  де Нв = податки сплачуються з прибутку (першочергові платежі табл.4).

  Пб = 733.327,1руб.


  Нв = 90.000руб. (З таблиці 4)

  Пн = 733.327,1-90.000 = 643.327,1руб.


  2. Податок на прибуток за цінними паперами  Ставка податку за Цб,%

  Нд = Пд.

  100
  Ставка податку за Цб,% = 15% (з таблиці 4)

  Пд = 80.000руб.

  Нд = 80.000 * 15/100 = 12.000руб.


  3. Податок на прибуток

  Нп = (Пн - Пд)

  Ставка податку на прибуток

  100

  Пн = 643.327,1руб.

  Пд = 80.000руб.

  Ставка податку на прибуток = 24% (з таблиці 4)

  Нп = (643.327,1-80.000) * 24/100 = 135.198,5руб.

  4. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

  Пост = Пн - Нд - Нп.

  Пн = 643.327,1руб.

  Нд = 12.000руб.

  Нп = 135.198,5руб.

  Пост = 643.327,1-12.000-135.198,5 = 496.128,6руб.

  5. Чистий прибуток

  Пч = Піст - Ес,

  де Ес - економічні санкції за квартал (табл. 4).

  Пост = 496.128,6руб.

  Ес = 40.000руб. (З таблиці 4)

  Пч = 496.128,6-40.000 = 456.128,6руб.


  Зниження собівартості по виробу А

  1. Економія по металу

  % S 1 = (1 - I ц I НРС) У з,

  де I ц - індекс цін;

  I НРС - індекс норм витрат сировини;

  У с - частка сировини в структурі собівартості.

  В результаті впровадження заходів науково - технічного прогресу з другого півріччя норми витрати металів знизилися на 8% при підвищенні цін на метал на 5%; квартальний обсяг виробництва і відповідно продуктивність праці підвищилися в 1,2 рази без збільшення чисельності працівників, заробітна плата виробничих робітників зросла на 6%, умовно - постійні витрати - на 3%.

  Нрметалла = знизилася на 8%; Iц = (100-8) / 100 = 0,92;

  Рметалла = підвищилася на 5%; Iнрс = (100 + 5) / 100 = 1,05;

  У с = Витрати на метал / с / с металу * 100%;

  У с = 244,06 / 657,18 * 100% = 37%;

  % S 1 = (1-0,92 * 1,05) * 37 % = 1,26%

  2. Економія по заробітній платі (з відрахуваннями від заробітної плати) виробничих робітників

  % S 2 = (1 -


  I з. п.

  I Q

  ) У зп. ,


  де I з.п - індекс зміни заробітної плати;

  I Q - індекс зміни обсягу виробництва;

  У зп - частка з / п.

  З / п робітників зросла на 6%; I з.п = (100 + 6) / 100 = 1,06;

  Продуктивність праці зросла в 1,2 раз; I Q = 1,2

  У зп = 12,2%, так як 1.051.492,3-100%

  128.000-х

  х = 12,2%

  % S 2 = (1-1,06 / 2,2) * 12.2 % = 1,5%

  3. Економія по умовно - постійних витрат


  % S 3 = (1 -


  I п.з.

  I Q

  ) У УПЗ. ,


  де I - індекс зміни постійних витрат;

  умовно - постійні витрати зросли на 3%;

  I п.з. = (100 + 3) / 100 = 1,03; I Q = 1,2

  У УПЗ. = 182,15 / 657,18 * 100% = 27,7%;

  % S 3 = (1-1,03 / 1,2) * 27,7 % = 3,9%

  Разом% S А =% S 1 +% S 2 +% S 3

  % S А = 1,26% + 1,5% + 3,9% = 6,7%

  S А = S A


  % S А

  100

  (Руб.).


  S А = 657,18 * 6,7 / 100 = 44,03руб.

  Зниження собівартості по виробу В

  2. Економія по металу

  3.

  % S 1 = (1 - I ц I НРС) У з,  де I ц - індекс цін;

  I НРС - індекс норм витрат сировини;

  У с - частка сировини в структурі собівартості.

  Нрметалла = знизилася на 8%; Iц = (100-8) / 100 = 0,92;

  Рметалла = підвищилася на 5%; Iнрс = (100 + 5) / 100 = 1,05;

  У с = Витрати на метал / с / с металу * 100%;

  У с = 183,05 / 619,52 * 100% = 29,5%

  % S 1 = (1-0,92 * 1,05) * 29,5 % = 1%

  2. Економія по заробітній платі (з відрахуваннями від заробітної плати) виробничих робітників

  % S 2 = (1 -


  I з. п.

  I Q

  ) У зп. ,


  де I з.п - індекс зміни заробітної плати;

  I Q - індекс зміни обсягу виробництва;

  У зп - частка з / п.

  З / п робітників зросла на 6%; I з.п = (100 + 6) / 100 = 1,06;

  Продуктивність праці зросла в 1,2 раз; I Q = 1,2;

  У зп = 16,1% так як 867.329,1-100%

  140.000-х

  х = 16,1%


  % S 2 = (1-1,06 / 1,2) * 16,1 % = 1,9%

  3.Економія по умовно - постійних витрат  % S 3 = (1 -


  I п.з.

  I Q

  ) У УПЗ. ,


  де I - індекс зміни постійних витрат;

  умовно - постійні витрати зросли на 3%; I п.з. = (100 + 3) / 100 = 1,03; I Q = 1,2

  У УПЗ. = 227,33 / 619,52 * 100% = 36,7%;

  % S 3 = (1-1,03 / 1,2) * 36,7 % = 5,1%

  Разом% S А =% S 1 +% S 2 +% S 3

  % S В = 1% + 1,9,% + 5,1% = 8%

  S В = S В


  % S В

  100

  (Руб.).


  S В = 619,52 * 8/100 = 49,6руб.

  економія

  1. Економія за друге півріччя

  Е п = S а Q A n + S B Q B n,

  де S А?, S В? - економія від зниження собівартості по виробах А та В;

  Q A, Q В - кількість виробленої продукції (А і В) за квартал після впровадження заходів НТП;

  n - число кварталів в півріччі.

  S А? = 44,03руб.

  S В? = 49,6руб.

  Q A = 1600шт. * 1,2 = 1920шт.

  Q В = 1400шт. * 1.2 = 1680шт.

  n = 2

  Е п = 44,03 * 1920 * 2 + 49,6 * 1680 * 2 = 335.731,2руб.

  2. Економія річна

  ЕГ = Еп 2.

  ЕГ = 335.731,2 * 2 = 671.462,4руб.

  Термін окупності капіталовкладень

  Т = К / Ег,

  де К - капіталовкладення, руб.


  Капіталовкладення в розвиток виробництва

  Вся сума амортизаційних відрахувань і 40% чистого прибутку спрямовані на розвиток виробництва.


  ? А = 100.000руб. з таблиці 5;

  40% чистого прибутку = 456.128,6 * 40% / 100% = 182.451,4руб.

  К = 100.000руб. + 182.451,4руб. = 282.451,4руб.

  Т = 282.451,4 / 671.462,4 = 0,42года * 4 = 1,68квартала * 3 = 5,1месяца

  Госпрозрахунковий річний економічний ефект

  Ех = Ег - (Ен К),  де Ен = 0,15 - внутрішня норма прибутковості.

  Ех = 671.462,4 - (0,15 * 282.451,4) = 629.094,7руб.

  ВИСНОВОК  З виконану мною роботи видно, що резерви підвищення продуктивності праці мають велике значення для кожного підприємства. До сих пір питання про фактори та резерви зростання є головним і актуальним у вивченні ринкового господарського механізму російської економіки.


  Розглянувши тему «Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві», можна відзначити, що в сучасній теорії і практиці під продуктивністю праці часто розуміється показник, що характеризує віддачу кожної одиниці використовуваного ресурсу праці. Ця віддача може визначатися, як продуктивність праці і як ефективність витрат, пов'язаних із залученням і використанням ресурсу праці.

  Підвищення продуктивності праці має істотне значення як фактор збільшення випуску продукції, зниження витрат і підвищення маси і норми прибутку, забезпечення добробуту працівників, підвищення конкурентоспроможності фірми, а на макрорівні - як визначальний фактор економічного зростання і підвищення рівня життя населення.


  На рівень і динаміку продуктивності праці впливає сукупність факторів, а також зовнішні умови, які посилюють або послаблюють їхню дію. Особливе значення для підвищення продуктивності праці мають внутрішні регульовані фактори: матеріально-технічні, організаційні, соціальні. Недооцінка значущості соціальних факторів веде до зниження ефективності трудової діяльності, зростання соціальної напруженості на підприємстві. Важливе значення мають і зовнішні частково регульовані фактори, такі як зміна структури і асортименту продукції під впливом ринкової кон'юнктури і рівень зовнішніх поставок.

  Резерви зростання продуктивності праці тісно пов'язані з дією певних факторів. Тому якщо окремий фактор розглядати як можливість, то використання пов'язаного з ним резерву є процес перетворення можливості в дійсність. Класифікація резервів зростання за окремими ознаками і напрямками дозволяє згрупувати їх в цілу систему. Дуже важливе значення набуває робота з виявлення і використання резервів зростання продуктивності праці на конкретних підприємствах. Угруповання внутрішньовиробничих резервів зростання дає можливість найбільш повно виявити склад і структуру резервів по кожній групі, кількісно оцінити резерви по кожному фактору.

  Продуктивність праці може характеризуватися показниками ресурсоотдачи і ресурсоємності. Тому застосовується ціла сукупність показників за способом вимірювання результату діяльності і витрат для його досягнення, а також в залежності від мети і рівня вимірювання. Під методами вимірювання продуктивності праці розуміють якісно відособлені системи її вимірювання. Найбільш поширене застосування вартісних методів, а в легкій промисловості метод нормативної вартості обробки.


  Чималу роль в підвищенні продуктивності праці відводиться науково-технічному прогресу, який значно впливає на сформовані структури трудових колективів. Сучасні трудові колективи повинні характеризуватися здатністю постійно освоювати нові технології та випускати нові види продукції, умінням створити атмосферу згуртованості та співробітництва.

  В умовах ринкової економіки зайнятість населення є індикатором суспільного відтворювального процесу. Однак дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці є наслідком появу безробіття. Вона позбавляє людину можливості розвивати свої професійні здібності, отримувати заробітну плату, що в результаті веде до зубожіння населення. Число безробітних залежить від темпів економічного зростання та ефективності праці.


  У нашій країні на основі різноманітних форм власності створюються об'єктивні передумови для ліквідації продуктивних втрат суспільної праці. Щоб ці передумови практично реалізувати в країні створюється такий господарський механізм, який дозволить органічно поєднати особистий економічний інтерес працівника з підвищенням продуктивності його праці. Для цього вже зроблено роздержавлення багатьох форм власності та виробництва, подолання відчуження працівника від засобів виробництва.

  Підводячи підсумок по розрахунковій частині курсової роботи можна з упевненістю сказати, що підприємство рентабельно і міцно стоїть на ногах в умовах ринкової економіки. Приклад тому фінансові показники роботи за півріччя. Причиною успішної роботи є впровадження заходів науково-технічного прогресу. При квартальному випуски продукції виробів А-1600шт., Виробів Б-1400шт. смёта витрат склала 1.918.821,4руб. Такий же показник вийшов при складанні калькуляції повної собівартості-1.918.821,4руб. Підприємству вдалося без збільшення чисельності працівників збільшити продуктивність праці і обсяг продукції, що випускається. При цьому балансовий прибуток склав 733.327,1руб, а чистий прибуток за вирахуванням всіх податків має показник 456.128,6 руб. Розрахувавши економію від зниження собівартості по виробах А та В отримали показник економії за півріччя - 335.731,2руб., Отже річний - 671.462,4руб. Термін окупності капіталовкладень - 5,1месяца. Госпрозрахунковий річний економічний ефект - 629.094,7руб. Таким чином, підприємство працює з прибутком і, отже, має можливість розвивати своє виробництво, використовувати при цьому всі наявні резерви, підвищувати продуктивність праці, а отже зацікавити кожного працівника результатами його праці.

  Отже, підвищення продуктивності праці об'єктивно сприяє прогресу людства, так як відбувається зростання матеріального виробництва, розвиток науки, культури, мистецтва, всіх сторін цивілізації.


  бібліографічний список  1. Архипова А.І., Нестеренко О.М., Большакова А.К. Економіка: Підручник. - М .: Проспект, 1999.-792с.

  2. Булатова А.С. Економіка: Підручник 3-тє вид., Перераб. і доп. - М .: Економіст, 2004. - 896с.

  3. Горемикін В.А. Планування на підприємстві: Підручник. - М .: Віліно, 1999. - 513с.

  4. Динкін ​​А.А. Новий етап НТР: Економічний зміст і механізм реалізації в ринковому господарстві. СПБ .: СПбГІЕУ, 1999. - 415с.

  5. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник - 2 - вид., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА - М., 1998. - 617С.

  6. Іванов С.А. Економічна статистика: Підручник. - М.: ИНФРА - М., 1998. - 516с.

  7. Ремізов К.С. Сучасна економіка: Навчальний посібник. Вид. 6-е, доп. І перераб. - Ростов Н / Д: Вид-во Фенікс, 2003-416с.

  8. Семенов А.А. Продуктивність праці і перспективи економічного зростання. Навчальний посібник, 3-е изд., Перераб. і доп. М .: Економіст, 1998-720с.

  9. Сергєєв І. В., Веретенникова І.І. Економіка організацій: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Изд-во Проспект, 2004. - 560с.

  10. Сергєєв Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - 2-е изд., Перераб. доп. - М .: Фінанси і статистика 2005. - 304с.

  11. Сафронов Н.А. Економіка підприємства: Підручник. - М .: Юристь., 2000. - 584с.

  12. Устинов В.А. Економіка управління підприємства: Навчальний посібник. - М .: ГАУ 2000. - 520с.

  13. Чепуріна М.Н., Кисельова О.О. Курс економічної теорії: Навчальний посібник. - М .: АСА, Кіров 1998. -620с.

  14. Шмайлова Р.А. Теорія статистики. Підручник. - М .: Инфра - М., 1996. - 415с.

  15. Шлендер Г.Е., Коєкіна Ю.П. Економіка праці: Підручник. М .: Юристь 2003. 592с.

  16. Статистичні щорічники
  ...........