• «Пермського державного УНІВЕРСИТЕТ»
 • 2. Дослідження та аналіз ринків
 • 3. Планово - економічної робота в організації
 • 4. Управління трудовими ресурсами
 • 6. Управління фінансовими потоками в організації
 • 7. Організація роботи відділу логістики: вивчення логістичних схем, що надаються і закупівельної логістики
 • 8. Оцінка ефективності роботи організації на основі аналізу господарської діяльності.
 • Додаток 1


 • Дата конвертації13.04.2017
  Розмір124.55 Kb.
  Типзакон

  Скачати 124.55 Kb.

  Звіт по економічній практиці на ТОВ НВЦ Березняківській інститут екології та охорони праці

  Федеральне агентство з освіти

  Березняківській філія

  Державного освітньої установи вищої професійної освіти

  «Пермського державного УНІВЕРСИТЕТ»

  Кафедра економіки

  ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  на ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»

  Студента четвертого курсу

  спеціальності «Менеджмент організації»

  групи БФ / С МНО-03-07

  Коробової Ірини Євгенівни

  Керівник практики від організації:

  Заступник Генерального директора

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»

  Тупіціна Світлана Олександрівна ___________

  Рекомендована оцінка ______________________

  Керівник практики від філії:

  Завідуюча кафедрою економіки

  Крамар Лариса Андріївна _____________

  Рекомендована оцінка __________________

  Березники 2009

  ЗМІСТ

  Вступ

  3

  1

  Загальні відомості і характеристика ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»

  5

  1.1

  Законодавчі і нормативні документи, що встановлюють правовий статус організації і регламентують її діяльність

  5

  1.2

  Загальні відомості і характеристика ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»

  6

  1.3

  Історія створення організації

  8

  1.4

  Основні напрямки діяльності організації

  10

  1.5

  Характеристика галузі, в якій функціонує організація. Місце і роль організації в галузі і регіоні

  12

  1.6

  Організаційно-функціональна структура організації.

  16

  2

  Дослідження і аналіз ринків

  19

  2.1

  споживачі послуги

  19

  2.2

  конкуренти підприємства

  20

  3

  Планово-економічна робота в організації

  21

  4

  Управління трудовими ресурсами

  22

  4.1

  Нормативно і методичні документи, що регулюють кадрову роботу і кадрову політику

  22

  4.2

  Система оплати праці і мотивації персоналу

  27

  4.3

  Розрахунок показників кадрового потенціалу

  32

  5

  Асортиментна політика підприємства

  35

  6

  Управління фінансовими потоками на підприємстві

  37

  7

  Організація роботи відділу логістики: вивчення логістичних схем, що надаються і закупівельної логістики

  43

  8

  Оцінка ефективності роботи організації на основі аналізу господарської діяльності

  44

  висновок

  47

  додатки

  48

  Вступ

  Справжній звіт про проходження економічної практики на ЗАТ «Березняківській механічний завод» (далі по тексту - Звіт) оформлений з урахуванням вимог Програми та методичних вказівок по проходженню економічної практики студентів спеціальності 080507.65 «Менеджмент організацій», відповідно до завдання на економічну практику.

  Справжній звіт включає в себе зібрані матеріали і розкриває основні питання та напрямки, за якими проводилась практика, на період з 08.06.2009 по 19.07.2009. У розділах цього звіту розглядаються теоретичні аспекти проблем, які вирішуються на ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» (далі по тексту - Товариство, ТОВ НВЦ «БІЕіОТ», організація) за напрямками діяльності.

  Мета економічної практики - закріплення отриманих в ході навчання знань, формування умінь і навичок застосовувати отримані знання в ході практичного знайомства і аналізу функціонування діяльності підприємства, його функціональних підрозділів.

  Основними завданнями економічної практики є:

  • закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих в ході навчання на загально-професійних та спеціальних дисциплінах: «Основи менеджменту», «Теорія організації», «Маркетинг», «Економіка підприємства (організацій)», «Соціально-економічна статистика», «Фінансовий менеджмент ", "Бухгалтерський облік";

  • ознайомлення з діяльністю фахівців на конкретному робочому місці;

  • отримання навичок роботи з організації своєї трудової діяльності;

  • збір та аналіз отриманої інформації;

  • оцінка фінансового стану підприємства;

  • аналіз систем організації і управління конкретних виробничих підрозділів Товариства, що представила базу для практики;

  • збір первинного матеріалу:

  - з організаційно-правову форму організації;

  - про структуру управління Товариства;

  - про форми управління на підприємстві;

  - про організацію діловодства, документообігу;

  - про систему бухгалтерського обліку.

  Справжній звіт є завершальним етапом практики, містить аналіз зібраних матеріалів, статистичні та облікові дані. Джерелами отримання інформації, представленої в звіті, є структурні одиниці організації, нормативні документи, довідкові видання, Інтернет-джерела.

  1. Загальні відомості та характеристика ТОВ НВЦ

  «Березняківській інститут екології та охорони праці»

  1.1. Законодавчі та нормативні документи, що встановлюють правовий статус і регламентують діяльність організації

  До основних законодавчих та нормативних документів, що встановлюють правовий статус і який регламентує діяльність ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» відносяться:

  • «Податковий кодекс Російської Федерації (частини перша)» від 31.07.1998 № 146-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. Від 26.11.2008, з ізм. Від 17.03.2009) (з ізм. І доп. , що вступають в силу з 01.01.2009);

  • «Податковий кодекс Російської Федерації (частини друга)» від 05.08. 2000 року № 117-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. Від 19.07.2009) (з ізм. І доп., Що вступають в силу з 01.08.2009);

  • «Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)» від 30.11.1994 № 51-ФЗ (прийнятий ГД ФС 21.10.1994) (ред. Від 17.07.2009, з ізм. Від 24.07.2008);

  • «Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга)» від 26.01.1996 № 14-ФЗ (прийнятий ГД ФС 22.12.1995) (ред. Від 17.07.2009);

  • «Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення» від 30.12.2001 № 195-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. Від 19.07.2009);

  • «Трудовий кодекс Російської Федерації» від 30.12.2001 № 197-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. Від 17.07.2009);

  • Федеральний закон від 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. Від 30.12.2008, з ізм. Від 18.07.2009) «Про ліцензування окремих видів діяльності» (прийнято ДД ФС РФ від 13.07.2001) (з ізм. І доп. , що вступають в силу з 30.06.2009);

  • Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. Від 03.06.2009, з ізм. Від 18.07.2009) «Про акціонерні товариства» (прийнятий ГД ФС РФ 24.11.1995);

  • Федеральний закон від 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. Від 24.07.2007) «Про комерційну таємницю» (прийнятий ГД ФС РФ 09.07.2004) (з ізм. І доп., Що вступили в силу з 01.01.2008);

  • Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-ПРОІЗВОДСТВЕНННИЙ центр «Березняківській інститут екології та охорони праці», затверджений загальними зборами засновників 15.04.2004;

  • Установчий договір ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці від 15.04.2004 р

  1.2. Загальні відомості і характеристика ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»

  Повне найменування об'єкта дослідження: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничий центр «Березняківській інститут екології та охорони праці».

  Організаційно-правова форма: ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці».

  Місце розташування об'єкта: Росія, Пермський край, м Березники, вул. Гагаріна, 8-а.

  Товариство створене без обмеження терміну діяльності.

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» є юридичною особою, здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного Кодексу РФ, Статутом підприємства, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на його місце знаходження, штампи і бланки, розрахунковий та інші рахунки в банку, власну емблему, товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації.

  Товариство є комерційною організацією, має відокремлене майно на праві власності і відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» діє на підставі господарського розрахунку, відповідає за результати своєї виробничої діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками і споживачами. Суспільство може від свого імені укладати угоди, набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем або відповідачем в суді.

  Товариство створене з метою отримання прибутку і задоволення потреб суспільства в необхідних видах продукції (робіт і послуг), залучення в економіку Росії передових досягнень в галузі науки і техніки, виробництва і збуту товарів народного споживання, науково-технічного і культурно-побутового призначення, зростання матеріального добробуту своїх працівників, забезпечення зайнятості населення, розвитку творчої активності населення, а так само просування російських товарів і послуг на світовий ринок.

  Вищим органом Товариства є загальні збори його учасників, які мають право бути присутніми на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати при прийнятті рішень. Поточне керівництво діяльністю Товариства здійснює генеральний директор, який обирається загальними зборами учасників.

  Генеральний директор від імені Товариства представляє його інтереси і робить угоди, видає накази про призначення на посади раьотніков, про їх переведення і звільнення, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення, забезпечує виконання планів діяльності Товариства, затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру Товариства, організовує бухгалтерський облік і звітність, подає на затвердження загальним зборам учасників річний звіт і баланс Товариства, прин томить рішення, пов'язані з поточною діяльністю Товариства та виконує інші функції, що забезпечують господарську діяльність Товариства.

  Генеральний директор має заступника, який очолює напрямки роботи відповідно до розподілу обов'язків, діє в межах своєї компетенції і виконує функції генерального директора при його відсутності і в інших випадках, коли генеральний директор не може виконувати свої обов'язки.

  Суспільство за кількістю працюючих належить до малих підприємств (штатна чисельність співробітників - 32 чоловік). ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» належить до галузі теоретичного циклу: надає різним підприємствам і організаціям Уральського регіону комплекс послуг в області охорони навколишнього середовища та охорони праці.

  Класифікація організації за основними критеріями представлена ​​в Додатку I.

  1.3. Історія створення організації

  Засновником і генеральним директором інституту є Полевщіков Олександр Миколайович, який пройшов шлях від апаратника хімічного заводу до начальника Північного територіального управління екологічного контролю (СТУЕК), який здійснював державний екологічний контроль за роботою підприємств Губахи, кизел, Олександрівська, Солікамська, Красновишерском, Чердині.

  Стаж роботи в природоохоронних організаціях з 1983 по 2000 рік.

  За багаторічну працю і великі досягнення в справі охорони навколишнього середовища Указом Президента Росії Олександр Миколайович Полевщіков в 1998 році був нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною II ступеня», а в 1999 р - знаком «Екологія. Людина року ».

  Під керівництвом Полевщикова А.Н. вперше в Прикамье були створені відділ оперативного контролю за роботою підприємств, інформаційно-аналітичний центр для збору і обробки екологічної інформації, відділ муніципальних геоінформаційних систем (МГІС). У СТУЕК була розроблена географічна інформаційна система «Геологія» складається з різних інформаційних шарів, що відображають поверхню і надра міської межі, створена цифрова модель рельєфу міста Березники. В основу цієї системи увійшли всі результати досліджень, коли-небудь проводилися на території міста.

  Ці матеріали співслужили свою службу адміністрації міста при вирішенні питань розробки Бєльського родовища нафти, будівництва полігону твердих побутових відходів, підземного газосховища, підтоплення території міста.

  Напрацювання СТУЕКа в галузі управління природоохоронної роботи, контролю над роботою підприємств, застосування ГІС технологій використовувалися фахівцями таких міст як: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж.

  Про рівень підготовки фахівців СТУЕКа говорить і той факт, що адміністрацією міста СТУЕК у було доручено проведення контролю над підробітком території міста шахтним полем БПКРУ-1 і за контролем закладки виробленого простору.

  У грудні 2000 року діяльність СТУЕКа була припинена в зв'язку з передачею повноважень Державного комітету з охорони навколишнього середовища Міністерству природних ресурсів.

  Частина фахівців колишнього СТУЕК перейшла в нову, створену Олександром Миколайовичем організацію. Отриманий під час роботи в СТУЕКе досвід, тепер уже співробітники ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці», вдосконалюють і передають молодим фахівцям.

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» був створений в червні 2004 р

  Фахівці інституту стали працювати за основними напрямками:

  - інвентаризація джерел газових викидів для підприємств, розробка розділів ООС і ОВНС до проектів,

  - виконання розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосфері і аналіз результатів розрахунків; розробка нормативів ГДВ і отримання дозволу на викид;

  - проведення інвентаризації джерел утворення відходів і місць їх зберігання, розробка проектів нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення; розробка паспортів на відходи; підготовлення пакету документів для отримання ліцензії;

  - виконання програми спостережень за станом атмосферного повітря для обґрунтування необхідності (достатності) розміру санітарно-захисної зони; виконання програми спостереження в житловій забудові в зоні впливу підприємств;

  - проведення атестації робочих місць за умовами праці; складання програми і проведення санітарно - виробничого контролю.

  Інститут постійно розширює свою сферу діяльності, відкриваючи нові напрямки. У 2006 році було відкрито напрям по режимно-налагоджувальних випробувань і сервісного обслуговування обладнання, що використовує, в 2008 р - по проведенню випробувань (досліджень, вимірювань) чинників навколишнього середовища, факторів робочого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

  1.4. Основні напрямки діяльності організації

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» має багаторічну і плідну досвід співпраці в галузі охорони навколишнього середовища та охорони праці з різними підприємствами і організаціями Уральського регіону.

  Діяльність інституту включає в себе наступні види робіт:

  • для створюваних підприємств розробка розділів «Охорона навколишнього середовища (ООС)», «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)», «Організація і умови праці працівників. Управління виробництвом та підприємством »в складі передпроектної та проектної документації (на всіх стадіях проектування);

  • супровід проектів при проведенні екологічної експертизи до отримання позитивного висновку;

  • проведення інвентаризації джерел викидів (скидів) забруднюючих речовин в навколишнє середовище, розробка проектів нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) в атмосферу, отримання дозволів на викид, розробка проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ПДС);

  • оформлення матеріалів ліцензій на водокористування, надрокористування та супровід цих матеріалів до отримання ліцензій;

  • проведення інвентаризації відходів та місць складування, визначення класу небезпеки, розробка проекту нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення, оформлення пакету документів для отримання ліцензії щодо поводження з небезпечними відходами, супровід матеріалів до отримання лімітів і ліцензії;

  • розробка екологічного паспорта підприємства;

  • проведення робіт (виконання аналізів, підготовка висновків) за оцінкою ступеня небезпеки забруднення грунтів земельних ділянок;

  • розробка проектів санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств;

  • ведення звітності (2-ТП повітря, 2-ТП відходи 2-ТП повітря, платежі) з питань охорони навколишнього природного середовища на базі первинної екологічної інформації підприємства;

  • консультування, методична допомога, підготовка і надання інформації підприємствам і організаціям різних форм власності з питань природоохоронної діяльності;

  • проведення екологічного аудиту на предмет відповідності систем управління охороною навколишнього середовища на підприємствах вимогам законодавства;

  • проведення підготовчих робіт, пов'язаних з екологічною сертифікацією;

  • проведення аналізів і вимірів в області виробничого екологічного контролю, вимірювання і оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу;

  • консультаційна, методична, науково-дослідна та впроваджувальна діяльність з питань охорони праці;

  • проведення атестації робочих місць за умовами праці;

  • розробка інструкцій з охорони праці;

  • оформлення гігієнічного паспорта виробництва.

  1.5. Характеристика галузі, в якій функціонує організація. Місце і роль організації в галузі і регіоні

  Природоохоронного законодавства, система оподаткування, а також зростаюча "екологізація" споживчого ринку впливають на діяльність підприємств і компаній. Відповідальність за порушення екологічного законодавства стимулює керівників підприємства вирішувати проблеми управління екологічною безпекою і зниження негативного впливу на навколишнє середовище всередині підприємств.

  Оптимізація діяльності щодо поводження з відходами, економія енергетичних і інших ресурсів, зниження виробничих і експлуатаційних витрат, зменшення витрат, пов'язаних з впливом на навколишнє середовище, оптимізація процедур щодо виконання вимог природоохоронного законодавства і в кінцевому підсумку створення більш сприятливого іміджу підприємств серед населення і громадськості - є перевагами дотримання підприємствами законодавства РФ в області охорони навколишнього середовища.

  Зміна чинного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища відбувається постійно і йде за трьома основними групами:

  - зміна системи державного регулювання в сфері охорони природи;

  - впровадження сучасних методів управління, таких як екологічне страхування і аудит;

  - прийняття механізмів економічного стимулювання підприємств до застосування нових технологій - модернізації очисних споруд, використання альтернативних джерел енергії, будівництва потужностей з переробки відходів виробництва і споживання.

  Перераховані заходи вирішують проблему економічного спонукання забруднювачів до зменшення скидів і викидів, в першу чергу, за рахунок застосування штрафних санкцій.

  Відповідно до Угоди про взаємодію Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду та уряду Пермського краю з питань дозвільної та контрольної діяльності в сфері навколишнього середовища від 18.04.2007 р, розробленим на підставі Постанови Уряду Російської Федерації від 29.10.2002 р № 777 «Про перелік об'єктів, що підлягають федеральному державному екологічному контролю» протягом 2007 року державний екологічний контроль здійснювався на федеральному рівні (186 господарюючих суб 'ектов) - Пермським міжрегіональним управлінням з технологічного та екологічного нагляду Ростехнагляду і регіональному рівні (близько 4500 суб'єктів господарювання) - Державною інспекцією з охорони навколишнього середовища Пермського краю (далі - Інспекція).

  У 2007 р в Пермському краї проведено регіональним екологічним контролем 287 перевірок суб'єктів господарювання, з них:

  - планових 130;

  - позапланових - 157.

  За результатами перевірок в 2007 р видано 1066 приписів про усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства (569 у 2006 році).

  Загальна сума штрафів, накладених відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 р №195-ФЗ (далі - КпАП РФ), в 2007 р склала 5828,75 тис. Рублів (1428,5 тис. Рублів в 2006 р.)

  Всього в 2007 році було розглянуто 344 справи про адміністративні правопорушення (в 2006 році цей показник склав 143), 139 з них - за матеріалами прокуратури. Дані по розглянутих справ наведені в таблиці 1.

  Справи про адміністративні правопорушення

  Таблиця 1

  Стаття КпАП РФ

  зміст правопорушення

  Сума штрафу, тис. Руб.

  8.1

  Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів

  15,0

  8.2

  Недодержання екологічних і санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними відходами

  2554,0

  8.4

  Порушення законодавства про екологічну експертизу

  77,0

  8.5

  Приховування або перекручення екологічної інформації

  16,0

  8.6

  псування земель

  33,0

  8.13

  Порушення правил охорони водних об'єктів

  200,45

  8.14

  Порушення правил водокористування

  51,8

  8.21

  Порушення правил охорони атмосферного повітря

  1400,0

  8.31

  Порушення вимог до охорони лісів

  2,5

  8.39

  Порушення правил охорони і використання природних ресурсів на особливо охоронюваних територіях

  2,0

  8.41

  Невнесення у встановлені терміни плати за негативний вплив на навколишнє середовище

  1467,5

  інші

  9,5

  Як видно з таблиці, найбільша частка штрафів припадає на адміністративне порушення ст. 8.2 КоАП РФ - «Недодержання екологічних і санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними відходами».

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» надає послуги з розробки документів в галузі охорони навколишнього середовища та охорони праці за різними напрямками: вода, повітря, відходи, санітарно-захисні зони, ведення звітності, атестація робочих місць, екологічний аудит підприємства на предмет відповідності систем управління охороною навколишнього середовища на підприємствах вимогам законодавства і тим самим допомагає уникнути порушень в галузі охорони навколишнього середовища.

  ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» виявляються і супутні послуги: супровід документів до контролюючих органів для узгодження, консультування, методична допомога, підготовка і надання інформації підприємствам і організаціям різних форм власності з питань природоохоронної діяльності, проведення аналізів і вимірів в області виробничого екологічного контролю, вимірювання і оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу.

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» відстежує всі зміни в нормативній базі в галузі охорони навколишнього середовища, допомагає вирішувати природоохоронні питання і проблеми, що постають перед підприємствами в процесі виробництва.

  1.6. Організаційно-функціональна структура організації

  Організаційна структура управління інституту по взаємодії із зовнішнім середовищем належить до бюрократичного типу, яка характеризується високим ступенем розподілу праці, розвинутою ієрархією управління, ланцюгом команд, наявністю правил і норм поведінки персоналу та підбором кадрів за їх діловими та професійними якостями.

  За способом реалізації і переважанням зв'язків структура ГО НВЦ «БІЕіОТ» ближче до лінійно-функціональному типу і будується на поєднанні лінійного керівництва і функціональних блоків (бухгалтерія, відділ кадрів, адміністративно-господарська група), що спеціалізуються на виконанні певного виду управлінської діяльності.

  Основою структури управління науково-виробничого центру є лінійні підрозділи (відділ нормування, відділ розробки ООС і ОВНС, відділ розробки ПНООЛР і ПСЗЗ, відділ охорони праці, випробувальна лабораторія), які здійснюють основну роботу, і спеціалізовані функціональні відділи (бухгалтерія, відділ кадрів, адміністративно господарська група).

  Лінійно-функціональний тип структури забезпечує максимальну стабільність організації, створює найбільш сприятливу основу для формальної регламентації повноважень і відповідальності в Товаристві.

  По взаємодії підрозділів структура управління ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» відноситься до традиційної організаційній структурі, взаємодії між відділами інституту здійснюється за допомогою лінійно-функціональної департаментизации. Традиційні функціональні блоки науково-продуктивного центру - це бухгалтерія, відділ кадрів, адміністративно-господарська група.

  Апарат управління інституту побудований з урахуванням необхідного і обгрунтованого кількості ланок (по горизонталі) і ступенів чи рівнів управління (по вертикалі).

  Ланками управління є відділи та окремі фахівці, які виконують відповідні функції управління, до ланок управління належать також і начальники відділів.

  У науково-дослідному центрі існує 2 рівня управління: перший рівень (ступінь) управління - це керівники вищої ланки (генеральний директор і його заступник), які розробляють стратегію, формулюють цілі і політику, взаємодіють із зовнішнім середовищем, приймають важливі рішення, відповідають за мотивацію персоналу, загальну організацію та управління підприємством.

  Керівники середньої ланки (начальники відділів) планують і організовують роботу своїх підлеглих, заохочують їх за хорошу роботу, контролюють продуктивність і якість їх роботи, вживають необхідних заходів і рішення в силу наданих їм повноважень, крім цього взаємодіють на своєму рівні з замовниками і поставляють більшу частину інформації вищому керівництву.

  При оптимальній кількості підлеглих у лінійних керівників (керівників середньої ланки) і мінімальному рівні ієрархії (2 рівня управління) науково-виробничий центр «Березняківській інститут екології та охорони праці» можна віднести до організації з вузьким масштабом керованості. У підпорядкуванні у начальників відділів (нормування, ООС і ОВНС, ПНООЛР) знаходяться від 3 до 6 осіб, оптимальна норма керованості дотримується і керівник не перевантажений вирішенням поточних проблем.

  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» присутні всі основні типи зв'язків:

  - вертикальні - зв'язку керівництва і підпорядкування, з'єднують ієрархічні рівні в організації та відображають розподіл повноважень, служать каналами передачі розпорядчої (генеральний директор начальники відділів) та звітна (начальники відділів генеральний директор) інформації.

  - горизонтальні - зв'язку координації та кооперації, які сприяють ефективній взаємодії структурних частин центру при вирішенні виникаючих проблем, зміцнюють вертикальні зв'язки і роблять структуру організації більш стійкою до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

  - лінійні - повноваження, що передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і надають начальнику узаконену владу, відносини, в результаті яких начальник реалізує свої владні права і здійснює пряме керівництво підлеглими. Ці зв'язки проходять в організаційній ієрархії зверху вниз (від генерального директора - до начальників відділів, від начальників відділів - до виконавців) і виступають у формі наказу, розпорядження, команди, вказівки і т.д. Лінійними керівниками в ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» є заступник генерального директора (у відсутності генерального директора несе відповідальність за діяльність всього інституту) і начальники відділів (вони відповідають за роботу свого відділу).

  - функціональні - дорадчі зв'язку між підрозділами та керівниками в організації, пов'язаними з веденням певної діяльності на різних рівнях управління при відсутності між ними адміністративного підпорядкування, наприклад, функціональними зв'язками є зв'язки: головний бухгалтер - начальник відділу кадрів - начальники відділів ОМУН, ВІД, ПНООЛР і СЗЗ, ООС і ОВНС, відділу нормування

  - формальні - зв'язку, регульовані установленими і прийнятими в організації цілями і політикою фірми,

  - неформальні - стосунки між співробітниками одного відділу, і між співробітниками різних відділів.

  Розглянувши основні структурні елементи структури управління ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці», можна з упевненістю сказати, що ця структура заснована на лінійно-функціональному розподілі повноважень, в повній мірі відповідає цілям і задачам організації і дозволяє організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем.

  Схема організаційної структури ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» представлена ​​в Додатку 3.

  2. Дослідження та аналіз ринків

  2.1. споживачі послуги

  Основними споживачами послуги є постійні замовники (великі, середні та малі підприємства різних сфер виробництва), а також нові замовники, які з'являються внаслідок посиленої уваги державних контролюючих організацій за діяльністю підприємств в області природоохоронної діяльності.

  Нашими замовниками є великі, середні і дрібні підприємства і організації з різних секторів виробництва: ВАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»; ВАТ «Азот»; ВАТ «Бератон»; ВАТ «Березняківській содовий завод»; ТОВ «Сода-хлорат»; ВАТ «Уралкалий»; Березняківській філія ЗАТ «Фірма УралГазСервис» (м Березники); ВАТ «Сильвініт»; ВАТ «Соликамскбумпром»; ВАТ «Солікамський магнієвий завод»; ТОВ «Солікамський дослідно-металургійний завод»; Солікамський філія ЗАТ «Фірма УралГазСервис» (м Солікамск); ВАТ «Вішерабумпром»; ЗАТ «Вішеранефть»; ЗАТ «Уралалмаз» (м Красновишерск); ТОВ «Олександрівський машинобудівний завод», ТОВ «Метил-М»; ЗАТ «Нефтемашенерго» (м Александровс); МУП "Комунальні електричні мережі"; МУП "Водоканал"; МУП «Благоустрій та озеленення»; КМП "Теплоенерго"; Кизеловский філія ЗАТ "Фірма УралГазСервис" (мКізел); ВАТ «ТГК № 9» Кизеловского ГРЕС № 3; ВАТ "Губахінський кокс"; ВАТ «Метафракс», ВАТ «Губахінський механічний завод»; Губахінський філія ЗАТ "Фірма УралГазСервис"; МУП «Губахінського міські електричні мережі» (м Губаха); ЗАТ "Пермгеологодобича"; ВАТ «Перменерготранс» (г. Пермь) та інші підприємства і організації Пермського краю.

  Ринок збуту послуги (Пермський край) поділений між великими організаціями-розробниками документації в галузі охорони навколишнього середовища та охорони праці в такий спосіб: сфера діяльності пермських організацій поширюється на підприємства і організації Пермі, міст заходу і півдня Пермського краю, сфера діяльності ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» - підприємства міст півночі і сходу Пермського края.ООО НВЦ «БІЕіОТ» намагається збільшити частку ринку за рахунок виходу на підприємства г.Закамск, Верещагино і ін. міст.

  2.2. конкуренти підприємства

  Конкурентами ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» на ринку надання подібних послуг в Пермському краї є: ФДМ Урал НДІ «Екологія», ТОВ «Еколайн», НП «Союз з управління відходами виробництва та споживання», ТОВ «Чисте місто», ТОВ «Консорт» та інші організації (г. Пермь), НВЦ «Урал - Екологія» (м Березники), ТОВ «Еколог» (м Солікамск).

  Можливість просування приміських організацій в сферу діяльності ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» обмежена територіальної віддаленістю даних підприємств від потенційних замовників, відсутністю бази даних по середнім і дрібним організаціям півночі-північного сходу Пермського краю і досвіду роботи в даній сфері.

  Переваги ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» перед конкурентами-розробниками природоохоронної документації складається: в давні зв'язки з промисловими підприємствами, знанні історії розвитку і особливостей технологій багатьох підприємств Пермського краю, в знанні та вмінні оцінювати ситуацію з урахуванням розвитку підприємства, в багатому досвіді роботи фахівців в сфері державного контролю, в наданні послуги з урахуванням знань вимог контролюючих організацій, в високому професіоналізмі співробітників інституту, гарантованій якості предост авляются послуг, широкої базі інформаційних даних, надання консультаційно-інформаційних послуг в процесі роботи, інформаційної підтримки клієнтів з різних питань охорони навколишнього середовища та охорони праці і в можливості оперативно діяти в умовах, що змінюються.

  3. Планово - економічної робота в організації

  Так як ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» відноситься до підприємств малого бізнесу (чисельність працівників на 01.09.09 становить 32 особи), плано-економічний відділ в структурі організації відсутній.

  Планування економічної діяльності та контролем виконання планів в організації займається заступник генерального директора.

  Основні техніко-економічні показники ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» представлені в таблиці 2.

  Основні техніко-економічні показники ТОВ НВЦ «БІЕіОТ»

  Таблиця 2

  Найменування показників

  Одиниця виміру

  2008 р

  2007 р

  2006 р

  2005 р

  Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  тис. руб.

  15484

  14833

  12281

  10279

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг (повна)

  тис. руб.

  7456

  5150

  691

  350

  Валовий прибуток

  тис. руб.

  8028

  9683

  11590

  9929

  Управлінські витрати

  тис. руб.

  3336

  5836

  7649

  4359

  Прибуток (збиток) від продажу

  тис. руб.

  4692

  3847

  3941

  5570

  інші доходи

  тис. руб.

  22

  9

  2

  Інші витрати

  тис. руб.

  506

  69

  6

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  тис. руб.

  4208

  3787

  3958

  5579

  Поточний податок на прибуток

  тис. руб.

  471

  408

  269

  507

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  тис. руб.

  3737

  3379

  3689

  5072

  4. Управління трудовими ресурсами

  4.1. Нормативні та методичні документи, що регулюють кадрову роботу і кадрову політику

  Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом - це комплекс документів організаційно-розпорядчого, нормативно-технічного характеру, які визначають норми, правила, вимоги, які використовуються для вирішення конкретних завдань з питань управління персоналом

  Завданням нормативно-правового забезпечення управління кадрами (персоналом) в Товаристві є регулювання трудових відносин між роботодавцями та працівниками, захист законних інтересів працівників, що випливають із трудових відносин.

  Основоположні законодавчі акти (федеральний рівень):

  • Конституція Російської Федерації (прийнята 12.12.1993);

  • «Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)» від 30.11.1994 № 51-ФЗ (прийнятий ГД ФС 21.10.1994) (ред. Від 17.07.2009, з ізм. Від 24.07.2008);

  • «Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга)» від 26.01.1996 № 14-ФЗ (прийнятий ГД ФС 22.12.1995) (ред. Від 17.07.2009);

  • «Трудовий кодекс Російської Федерації» від 30.12.2001 № 197-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. Від 17.07.2009);

  • Закон РФ від 19.04.1991 N 1032-1 (ред. Від 18.10.2007) «Про зайнятість населення в Російській Федерації»;

  • Постанова Держкомстату РФ від 05.01.2004 N 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати»;

  • Постанова Уряду РФ від 16.04.2003 N 225 (ред. Від 19.05.2008) «Про трудові книжки» (разом з «Правилами ведення і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудової книжки й забезпечення ними роботодавців»);

  • інші нормативно-методичні документи.

  Локальні нормативні акти, які містять норми трудового права:

  1. організаційно-статусні документи, які оформляють освіту Товариства і визначають його статус, відносини власності, засновників, основні функції, взаємовідносини з державою, процедуру реорганізації і ліквідації:

   • Статут ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»;

   • Установчий договір від 15.04.2004 р

  2. Організаційно-розпорядчі документи - правові акти, які видаються керівником з метою розв'язання основних стратегічних, тактичних і оперативних завдань, що стоять перед керівництвом:

  • Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу;

  • Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу;

  • Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення);

  • Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику;

  • Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження;

  • Наказ (розпорядження) про заохочення працівників.

  1. Організаційно-нормативні документи - документи, що визначають основні правила, що регулюють організаційні, техноллгіческіе, економічні, фінансові та інші сторони діяльності і відносини працівників і посадових осіб:

  А) Обов'язкові:

  • «Правила внутрішнього трудового розпорядку для співробітників ТОВ НВЦ« Березняківській інститут екології та охорони праці »;

  • «Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників»;

  • "Штатний розклад";

  Б) додаткові:

  • «Положення про конфіденційну інформацію»;

  • Посадові інструкції: «Посадова інструкція секретаря»; «Посадова інструкція головного бухгалтера»; Посадова інструкція бухгалтера »; Посадова інструкція інженера (еколога) з охорони навколишнього середовища вищої категорії »; «Посадова інструкція інженера (еколога) з охорони навколишнього середовища першої категорії»; «Посадова інструкція інженера (еколога) з охорони навколишнього середовища другої категорії»; «Посадова інструкція інженера з охорони праці».

  1. Організаційно-договірні документи

  З метою реалізації вимог Трудового кодексу РФ відповідно до Постанови Державного комітету РФ за статистикою от05.01.2004 р № 1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» в ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» використовуються уніфіковані форми первинної облікової документації

  А) з обліку кадрів:

  • Т-1 «Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу»;

  • Т-2 «Особова картка працівника»;

  • Т-3 «Штатний розклад»;

  • Т-5 «Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу»;

  • Т-5а «Наказ (розпорядження) про переведення працівників на іншу роботу»;

  • Т-6 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику»;

  • Т-6а «Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникам»;

  • Т-7 «Графік відпусток»;

  • Т-8 «Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)»;

  • Т-8а «Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівниками (звільнення)»;

  • Т-9 «Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження»;

  • Т-9а «Наказ (розпорядження) про направлення працівників у відрядження»;

  • Т-10 «Посвідчення про відрядження»;

  • Т-10а «Службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання»;

  • Т-11 «Наказ (розпорядження) про заохочення працівника»;

  • Т-11а «Наказ (розпорядження) про заохочення працівників».

  Б) з обліку робочого часу і розрахунків з персоналом по оплаті праці:

  • Т-12 «Табель обліку робочого часу та розрахунку оплати праці»;

  • Т-51 «Розрахункова відомість»;

  • Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику»;

  • Т-61 «Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору з працівником (звільнення)»;

  • Т-73 »Акт про прийом робіт, виконаних за строковим трудовим договором, укладеним на час виконання певної роботи».

  Кадрову політику керівництво ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» розглядає як визначального фактора, що забезпечує досягнення Товариством своїх стратегічних цілей: підвищення конкурентоспроможності, досягнення провідного становища на ринку і виконання своєї місії.

  Цілями кадрової політики є:

  - формування висококваліфікованого, професійно-мобільного персоналу всіх рівнів;

  - забезпечення всіх структурних одиниць організації персоналом необхідної спеціалізації і рівня кваліфікації;

  - оптимізація витрат підприємства на утримання найманого персоналу;

  - досягнення сумлінного і відповідального ставлення до праці;

  - підтримання психологічного клімату, сприятливого ефективному функціонуванню трудового колективу

  - досягнення високої лояльності працівників до організації.

  Кадрова політика вирішує завдання:

  - забезпечення високої якості підбору персоналу та подальшого безперервного його розвитку;

  - раціональної розстановки персоналу з урахуванням потреб виробництва і індивідуальних особливостей працівника, його просування;

  - побудови гнучких систем організації праці, його стимулювання і оплати з урахуванням структури мотивацій, особистого вкладу і професійної компетенції працівників;

  - підвищення рівня участі працівників в розробці і реалізації управлінських рішень;

  - підвищення рівня задоволеності працею і подальшого розширення умов для самореалізації;

  - охорони праці та турботи про здоров'я персоналу;

  - забезпечення і розширення соціальних гарантій і соціальних пільг.

  Здійснення кадрової політики в ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» базується на наступних принципах:

  - максимальне використання внутрішніх можливостей для формування кадрового потенціалу, здатного вирішувати поточні та перспективні завдання;

  - мотивація кожного співробітника до профессіональн6ому росту і розвитку творчих здібностей;

  - створення умов для своєчасного придбання необхідної кваліфікації і підвищення розряду;

  - соціальна відповідальність Товариства за кожного співробітника;

  - випереджаюче навчання і постійне підвищення кваліфікаційного рівня всіх категорій персоналу.

  Якісна професійно-кваліфікаційна підготовка персоналу служить фундаментом підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва

  4.2. Система оплати праці і мотивації персоналу

  4.2.1. Основні положення по системі оплати праці ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» закладені в локальному нормативному акті «Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників» від 10.01.2006 р

  «Положення про оплату і матеріальне стимулювання працівників» (далі - Положення) розроблено відповідно до законодавства Російської Федерації, статутом і локальними нормативними актами Товариства та введено для досягнення наступних цілей:

  • забезпечення посилення мотивації працівників у вирішенні стратегічних і поточних завдань, що стоять перед Товариством;

  • забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у творчому і відповідальне ставлення до виконання трудових обов'язків;

  • досягнення впорядкованості системи оплати праці;

  • оптимізації планування і управління витратами на оплату праці.

  Розмір заробітної плати працівникам Товариства визначається відповідно до Положення в залежності від рівня займаної посади, професійного рівня, кваліфікації, фактично відпрацьованого часу і ступеня досягнення встановлених показників Товариства з урахуванням особистого внеску працівника в виконання бізнес-планів відділу і всього Товариства в цілому.

  Порядок нарахування і виплати посадового окладу та визначення фіксованого винагороди працівникам ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» визначається «Регламентом нарахування та виплати працівникам ТОВ НВЦ« Березняківській інститут екології та охорони праці »посадового окладу та визначення фіксованого винагороди».

  Фіксована винагорода включає в себе:

  - щомісячний посадовий оклад;

  - щомісячну премію.

  Посадовий оклад виплачується за виконання трудових (посадових) обов'язків певної складності за календарний місяць. Розмір посадового окладу встановлюється працівникам Товариства в залежності від рівня займаної посади, складності та обсягу обов'язків, покладених на працівника. Посадовий оклад встановлюється по кожній посаді в межах діапазону фіксованого винагороди за рівнем посади наказом генерального директора. Діапазони фіксованого винагороди для посад різного рівня затверджуються наказом генерального директора Товариства та визначаються один раз на рік на підставі даних ринкового дослідження оплати праці. Зміна посадового окладу працівника може здійснюватися один раз на рік в терміни, що встановлюються Товариством (1 січня поточного року або дата, встановлена ​​наказом генерального директора).

  Зміна окладу в сторону підвищення може проводитися в наступних випадках:

  - підвищення кваліфікації працівника;

  - зміна обсягу робіт;

  - участь у проектах.

  Порядок нарахування і виплати премії за результатами роботи за місяць працівникам ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» визначається «Регламентом нарахування та виплати премії за результатами роботи за місяць працівникам ТОВ НВЦ« БІЕіОТ ».

  Преміювання працівників товариства проводиться з метою посилення їх матеріальної зацікавленості в поліпшенні результатів їх діяльності. Щомісячна премія є змінною частиною заробітної плати і може бути нарахована всім працівникам Товариства. Основними умовами для виплати працівникам щомісячної премії є: успішне і сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, позитивні результати роботи відділу та Товариства в цілому.

  Працівники преміюються у розмірі встановленого генеральним директором Товариства відсотки посадового окладу і персональних надбавок пропорційно фактично відпрацьованому часу. Розмір прийому визначається начальником відділу за результатами роботи за місяць в залежності від особистого внеску працівника в загальні результати роботи відповідного відділу.

  Праця працівників оцінюється за наступними критеріями оцінки праці:

  - обсяг виконаної роботи;

  - якість роботи;

  - виконавська дисципліна;

  - трудова дисципліна.

  Наказ про преміювання доводиться до кожного працівника Товариства під розпис.

  Квартальне преміювання працівників Товариства проводиться за загальні результати за підсумками роботи кварталу відповідно до «Регламентом нарахування та виплати працівникам ТОВ НВЦ« БІЕіОТ »квартального преміальної винагороди»

  Розмір квартального преміальної винагороди встановлюється виходячи з посадових окладів і залежить від рівня займаної посади, особистого внеску працівника в здійснення завдань Товариства та індивідуальних виробничих показників працівника.

  Заробітна плата виплачується щомісячно шляхом виплати авансу і основної частини заробітної плати. Розмір авансу становить 40% посадового окладу працівників. Терміни виплати заробітної плати встановлюються відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Товариства:

  - за першу половину місяця (аванс) - 15 числа поточного місяця;

  - остаточний розрахунок - з 1 по 5 число місяця, наступного за розрахунковим. Заробітна плата перераховується на особові рахунки працівників в Березняківській відділ Ощадного банку № 8045 Західно-Уральського банку Ощадбанку РФ г. Пермь.

  Фонд оплати праці включає будь-які нарахування по оплаті праці в грошовій і натуральній формах, стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні нарахування, пов'язані з режимом роботи або умовами праці, премії та інші одноразові заохочувальні нарахування за вироблені результати.

  Фонд оплати праці формується з наступних виплат співробітникам:

  • посадовий оклад;

  • премія за результатами роботи за місяць;

  • премія за підсумками роботи за квартал;

  • премія за підсумками роботи за рік;

  • додаткові премії;

  • персональні надбавки;

  • доплати і надбавки, передбачені законодавством РФ за суміщення професій, розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

  • інші гарантії і компенсації при направленні працівників у службові відрядження, на навчання.

  4.2.2. Система мотивації персоналу ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» сформована за напрямками:

  А) Види матеріального стимулювання (представлені в «Положенні про оплату і матеріальне стимулювання працівників» Товариства):

  • премія за результатами роботи за місяць;

  • премія за підсумками роботи за квартал;

  • премія за підсумками роботи за рік;

  • додаткові премії;

  • персональні надбавки;

  • доплати і надбавки, передбачені законодавством РФ за суміщення професій, розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

  Б) Нематеріальні стимулювання персоналу Товариства здійснюється за напрямками:

  • підвищення рівня професіоналізму і кваліфікації співробітників за рахунок коштів організації:

  Періодично (раз на 3 роки) фахівці підвищують свій професійний рівень на наступних курсах: курси підвищення кваліфікації за своїм профілем діяльності і в суміжних областях, курси освоєння нових комп'ютерних програм, семінари по нормативно-правовій базі в галузі охорони навколишнього середовища та інші. Рівень професіоналізму підвищується і в результаті самостійного вивчення нормативної бази в галузі охорони навколишнього середовища, технологій виробництва різної продукції, нові методи і технології очищення викидів в атмосферу і скидів стічних вод у водойми, технології переробки і утилізації твердих побутових відходів.

  • навчання персоналу за суміжними спеціальностями за рахунок коштів організації:

  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» вітається освоєння паралельного напрямки в роботі, що дозволяє підвищити фахівцям свій професійний рівень і дати можливість проявити себе в іншому підрозділі.

  • кар'єрний ріст;

  • організація і проведення корпоративних заходів за рахунок коштів організації.

  4.3. Розрахунок показників кадрового потенціалу організації

  Аналіз динаміки кадрового потенціалу - це основний показник ефективності роботи організації в цілому. Аналіз виконується шляхом розрахунку коефіцієнтів, в основі якого лежить середньооблікова чисельність працівників.

  Статистичні дані для розрахунку коефіцієнтів представлені в Додатку 4, 5.

  За даними організації були розраховані наступні коефіцієнти:

  • Інтенсивність обороту персоналу:

  Інтенсивність обороту персоналу розраховується шляхом ділення числа прийнятих і звільнених співробітників за певний період до середньооблікової чисельності персоналу організації за той же самий період.

  • Інтенсивність обороту персоналу з прийому:

  Інтенсивність обороту персоналу з прийому розраховується шляхом ділення числа прийнятих співробітників за певний період до середньооблікової чисельності персоналу організації за той же самий період.

  • Інтенсивність обороту персоналу з вибуття:

  Інтенсивність обороту персоналу з вибуття розраховується шляхом ділення числа звільнених співробітників за певний період до середньооблікової чисельності персоналу організації за той же самий період.

  • Коефіцієнт сталості персоналу:

  Коефіцієнт сталості персоналу розраховується шляхом ділення числа співробітників, які перебувають в списках протягом усього періоду, до середньооблікової чисельності персоналу організації за той же самий період.

  • Коефіцієнт плинності:

  Коефіцієнт плинності персоналу розраховується шляхом ділення числа звільнених співробітників за певний період до середньооблікової чисельності персоналу організації за той же самий період.

  • Відсоток плинності:

  Відсоток плинності розраховується шляхом множення коефіцієнта плинності на 100%.

  Отримані результати представлені в таблиці 2

  Показники трудових ресурсів

  Таблиця 2

  рік

  Кількість осіб

  річна середньооблікова

  чисельність

  інтенсивність

  обороту

  персоналу

  інтенсивність

  обороту

  персоналу з прийому

  інтенсивність

  обороту персоналу з вибуття

  коефіцієнт

  сталості

  коефіцієнт плинності

  Відсоток плинності,%

  прийнятих на роботу

  звільнених

  складаються

  в списках протягом всього періоду

  2004

  8

  0

  8

  2005

  6

  0

  2006

  5

  1

  2007

  9

  6

  12

  28,0

  0,54

  0,32

  0,21

  0,43

  0,214

  21,43

  2008

  4

  0

  22

  30,4

  0,13

  0,13

  0,00

  0,72

  0,000

  0,00

  2009

  0

  1

  23

  31,5

  0,03

  0,00

  0,03

  0,73

  0,032

  3,17

  2007-2009

  13

  7

  6

  30,0

  0,67

  0,43

  0,23

  0,20

  0,234

  23,36

  5. Асортиментна політика підприємства

  Великий вплив на результати господарської діяльності організації надає асортимент послуг, що надаються споживачам. Своєчасне оновлення і розширення асортименту послуг ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» з урахуванням зміни кон'юнктури ринку є одним з найважливіших індикаторів ділової активності організації і його конкурентоспроможності. При формуванні асортименту послуг, що надаються ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» враховує, з одного боку, попит на дані види послуг, а з іншого - найбільш ефективне використання трудових, технологічних, сировинних, фінансових та інших ресурсів, наявних.

  Система формування асортименту включає наступні основні моменти:

  • визначення поточних і перспективних потреб у послугах з розробки матеріалів і документів в галузі екології та природокористування;

  • оцінка рівня конкурентоспроможності наданих видів послуг;

  • прогнозування і облік вже відбулися нормативної та законодавчої бази в галузі охорони навколишнього середовища

  Асортиментна політика на підприємстві направлена ​​на надання споживачам максимальної кількості послуг в області охорони навколишнього середовища, екології та природокористування:

  • проведення аналізів і вимірів в області екоаналітичного і радіологічного контролю, вимірювання і оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу;

  • розробка розділів «Охорона навколишнього середовища (ООС)», «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)», «Організація і умови праці працівників. Управління виробництвом та підприємством »; в складі передпроектної та проектної документації (на всіх стадіях проектування);

  • супровід проектів при проведенні екологічної експертизи до отримання позитивного висновку;

  • проведення інвентаризації джерел викидів (скидів) забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

  • розробка проектів нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) в атмосферу, отримання дозволів на викид;

  • розробка проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ПДС);

  • оформлення матеріалів ліцензій на водокористування, надрокористування та супровід цих матеріалів до отримання ліцензій;

  • проведення інвентаризації відходів та місць складування, визначення класу небезпеки, розробка проекту нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення, оформлення пакету документів для отримання ліцензії щодо поводження з небезпечними відходами, супровід матеріалів до отримання лімітів і ліцензії;

  • розробка екологічного паспорта підприємства;

  • проведення екологічного аудиту, робіт, пов'язаних з екологічною сертифікацією;

  • проведення робіт (виконання аналізів, підготовка висновків) за оцінкою ступеня небезпеки забруднення грунту земельних ділянок;

  • розробка проектів санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств;

  • ведення звітності (2-ТП повітря, 2-ТП відходи 2-ТП водгосп, платежі) з питань охорони навколишнього природного середовища на базі первинної екологічної інформації підприємства;

  • консультування, методична допомога, підготовка і надання інформації підприємствам і організаціям різних форм власності з питань природоохоронної діяльності, екологічний консалтинг;

  • консультаційна, методична, науково-дослідна та впроваджувальна діяльність з питань охорони праці, включаючи проведення незалежної експертизи за умовами праці;

  • проведення обстежень (аудиту) організацій на предмет відповідності системи управління охороною праці вимогам законодавства з охорони праці;

  • проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  6. Управління фінансовими потоками в організації

  Грошові потоки - це спрямований рух фінансових коштів між організацією і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективності руху товарних і інформаційних потоків в організації.

  Фінансовий потік можна визначити як рух фінансових ресурсів протягом певного проміжку часу.

  Фінансовий потік володіє певними параметрами:

  - обсяг фінансового потоку вказується в документарному, електронному або другом супроводі в грошових одиницях;

  - вартість фінансового потоку визначають витратами на його організацію;

  - час фінансового потоку характеризує його доступність;

  - у напрямку потоку визначається по відношенню до підприємства, організуючим даний потік: розрізняють входять потоки (передоплата) і вихідний потік (оплата поставок).

  Час і обсяг надходжень і вкладенні розраховується за всіма напрямками руху грошових коштів від ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» в напрямку інших учасниць процесу: до споживачів і постачальників. Фінансові параметри багато в чому визначають економічну життєздатність організації, її стійкість на ринку, міцність зв'язків з постачальниками і споживачами.

  У найзагальнішому вигляді сутність діяльності господарюючого суб'єкта полягає в перетворенні фінансових потоків.

  Ознаки, види і характеристика фінансових потоків ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» представлені в таблиці 3.

  Схема безготівкових фінансових потоків представлена ​​на Рис. 1.

  Мал. 1 Схема безготівкового фінансового потоку

  Ознаки, види і характеристика фінансових потоків ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці»:

  Таблиця 3

  ознаки

  класифікації потоків

  види потоків

  характеристика потоку

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  По відношенню до організації

  зовнішній:

  Протікає у зовнішньому середовищі, за межами організації:

  Всі фінансові потоки, які не стосуються ТОВ НВЦ «БІЕіОТ»

  - вхідний

  Надходить в організацію із зовнішнього середовища

  Потік рухається від споживачів (замовників) в ТОВ НВЦ «БІЕіОТ»

  - виходить

  Починає свій рух з організації і продовжує існувати в зовнішньому середовищі

  Потік йде від ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» до постачальників оргтехніки, обладнання, канцтоварів та інших ресурсів

  внутрішній

  Протікає всередині організації та видозмінюється

  Внутрішні фінансові потоки відсутні

  За призначенням

  Закупівельні

  Фінансові потоки, обумовлені процесом закупівлі матеріалів, сировини, товарів

  Потоки із закупівлі меблів, оргтехніки, канцтоварів, програмного забезпечення, представницькі витрати

  Інвестиційні

  Фінансові потоки, що йдуть по різних інвестиційних проектів

  відсутні

  За відтворення робочої сили

  Фінансові потоки, що забезпечують підвищення кваліфікації професійного рівня сотруднііков

  1

  2

  3

  4

  За видами господарських зв'язків

  горизонтальні

  Рух фінансових засобів між рівноправними суб'єктами підприємницької діяльності

  Потоки між ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» і постачальниками ресурсів та матеріалів, замовниками послуг

  вертикальний

  Фінансові потоки, що йдуть між дочірніми та материнськими комерційними організаціями

  Відсутні в ТОВ НВЦ «БІЕіОТ»

  За способом перенесення авансованої вартості на товари, послуги

  Потоки, супутні руху основних фондів

  До них відносяться інвестиційні фінансові потоки і частково фінансові потоки, пов'язані з формуванням матеріальних витрат

  Фінансові потоки, пов'язані з амортизацією основних засобів

  Потоки обумовлені рухом оборотних коштів

  Фінансові потоки, що виникають в процесі закупівлі, дистрибуції та продажу товарів, послуг, а також при відтворенні робочої сили

  відсутні

  За ступенем стабільності

  стабільний

  Характеризується сталістю значень параметрів протягом певного проміжку часу

  У ООО НПЦ «БІЕіОТ» в основному присутні стабільні потоки, тому що договорами встановлені терміни виконання робіт і їх оплата

  нестабільний

  Характеризуються нестабільним характером зміни потоку

  За ступенем мінливості

  Стаціонарний

  Характерний для несталого процесу, його інтенсивність змінюється протягом певного періоду часу

  В основному присутні стаціонарні потоки

  нестаціонарний

  Характерний для сталого процесу, його інтенсивність є величиною постійною

  1

  2

  3

  4

  За ступенем складності

  Прості (диференційовані)

  Потоки, що складаються з об'єктів одного виду

  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» зустрічаються прості (диференційовані) і складні (інтегровані) фінансові потоки

  Складні (інтегровані)

  Потоки, що об'єднують різноманітні об'єкти

  За стабільністю тимчасових інтервалів

  Регулярний

  Потоки з рівномірними часовими інтервалами

  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» є і регулярні фінансові потоки (при виконанні робіт термінового і періодичного характеру) і нерегулярні (при виконанні разових нестандартних рботи)

  нерегулярний

  Потоки з нерівномірними часовими інтервалами

  За якісним характером

  грошовий

  Характеризує рух готівки та фінансових коштів

  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» використовуються тільки безготівкові потоки в сукупності з інформаційними потоками.

  Рух безготівкових коштів здійснюється платіжними дорученнями

  Негрошовий - інформаційно-фінансовий

  Характеризує рух безготівкових фінансових коштів - це потоки безготівкових фінансових ресурсів за розрахунками платіжними дорученнями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями, документарними акредитивами та розрахунковими чеками

  По виду використовуваної валюти

  У національній валюті

  Рублевий фінансовий потік

  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» використовуються фінансові потоки, що виражаються тільки в національній валюті (у гривнях)

  В іноземній валюті

  Фінансовий потік в доларах, євро, японської ієни і ін.

  У найпростішому випадку кожному товарному потоку організації відповідає своє єдине фінансовий потік, йде в протилежному напрямку.

  Основною метою фінансового обслуговування товарних потоків в організації є забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, в потрібні терміни, з використанням найбільш ефективних джерел фінансування

  На практиці фінансові потоки компанії за спрямованістю руху поділяються на позитивні, негативні і зустрічні, тобто потоки, що мають корекційний характер.

  З огляду на вищесказане, можна вважати, що управління фінансовими потоками компанії являє собою систему дій по реалізації організаційних, стратегічних і тактичних (оперативних) рішень, спрямованих на забезпечення ефективності процесів формування, розподілу, використання, перерозподілу і організації обороту фондів грошових коштів (та їх еквівалентів в негрошовій формі) для реалізації основної мети діяльності компанії.

  Організаційні завдання в області управління фінансовими потоками організації включають:

  - розробку і впровадження необхідних організаційних документів з управління фінансовими потоками;

  - створення і інтеграцію процесу управління фінансовими потоками в єдину систему управління компанії.

  Стратегічні завдання управління фінансовими потоками компанії полягають в: забезпеченні високого рівня стійкості компанії в процесі її розвитку; створення ефективних схем перерозподілу фінансових потоків.

  Тактичні (оперативні) завдання управління фінансовими потоками компанії полягають в ефективному регулюванні фінансових потоків організації, забезпеченні оптимального використання фондів грошових ресурсів (і їх еквівалентів) організації; підтримка постійної платоспроможності і збільшенні чистого фінансового потоку компанії.

  7. Організація роботи відділу логістики: вивчення логістичних схем, що надаються і закупівельної логістики
  Так як ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» відноситься до підприємств малого бізнесу, спеціальний відділ з логістики в організації відсутній.
  Забезпечення організації матеріальними ресурсами, вибір постачальників, укладання договорів з ними, контроль виконання цих договорів і вжиття заходів при порушень поставок здійснює бухгалтерія.
  У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» використовуються наступні методи закупівель:
  - оптові закупівлі (закупівля однією партією);
  - регулярні закупівлі дрібними партіями (папір для офісної техніки, канцтовари, папки-швидкозшивачі, засоби побутової хімії);
  - закупівля товару в міру необхідності (придбання представницьких товарів (чай, кава), дрібної канцелярії (коректори, папір для записів)).
  Закупівлі в ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» виробляються в основному централізовано, за рідкісним винятком у випадках непередбаченого збільшення витрати матеріалів при збільшенні обсягів робіт. Попередньо проводиться опитування асортименту і кількості необхідних матеріалів по відділах. У ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» призначено конкретну особу, відповідальну за вчинення закупівель - секретар організації.
  Метою закупівельної логістики на ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» є задоволення потреб організації в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю.
  Завдання логістики закупівель:
  а) дотримання обгрунтованих термінів закупівлі сировини і комплектуючих;
  б) забезпечення точної відповідності між кількістю закупівель і потреб в них;
  в) дотримання вимог виробництва до якості сировини і комплектуючих;
  г) мінімальна ціна поставок.
  ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» використовує в основному логістичні канали першого (присутній роздрібний посередник) і другого рівня (присутній оптовий і роздрібний посередники).

  8. Оцінка ефективності роботи організації на основі аналізу господарської діяльності.

  Сума прибутку та рівень рентабельності є основними показниками, що характеризують фінансові результати організації. Чим більше величина прибутку і вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує організація і стійкіше її фінансовий стан. Тому пошук резервів збільшення прибутку рентабельності є одним з основних завдань в будь-якій сфері бізнесу.

  Велике значення в процесі управління фінансовими результатами відводиться економічному аналізу, основними завданнями якого є:

  - систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

  - визначення впливу об'єктивних і суб'єктивних чинників на фінансові результати;

  - виявлення резервів збільшення суми прибутку і рівня рентабельності;

  - розробка рекомендацій по використанню виявлених резервів.

  Основні джерела інформації для аналізу: дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, звіт про прибутки і збитки (форма № 2).

  У процесі аналізу використовуються наступні показники прибутку:

  - маржинальна (валова) прибуток - різниця між виручкою (нетто) і прямими виробничими витратами за реалізованими товарами, послугами;

  - прибуток від реалізації продукції - різниця між сумою валового прибутку і постійними витратами звітного періоду;

  - оподатковуваний прибуток - це сума прибутку звітного періоду, скоригована для потреб оподаткування відповідно до податкового законодавства;

  - чистий прибуток - частина прибутку звітного періоду, яка залишається в розпорядженні організації після сплати всіх податків та інших обов'язкових відрахувань.

  Показники прибутку представлені в таблиці 4.

  Основними джерелами резервів збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації послуг, зниження їх собівартості, підвищення якості послуг, що надаються, реалізація послуг на більшій сегменті ринку.

  Рентабельність - це відносний показник ефективності виробництва, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання ресурсів і в кінцевому рахунку показує рівень прибутковості бізнесу.

  В основі побудови коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше використовують чистий прибуток) або до витраченим коштам, або до виручки від реалізації, або до активів підприємства.

  У ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» рентабельність продажів розраховується 2 способами:

  1) Рентабельність Прибуток від продажів * 100%

  реалізації продажів = Виручка від продажу

  2) Рентабельність Прибуток від продажів * 100%

  реалізації продажів = Витрати на виробництво

  товарів, послуг

  Показники рентабельності і вихідні дані для її розрахунку представлені в таблиці 4.

  Таблиця 4

  Найменування показників

  Одиниця виміру

  2008 р

  2007 р

  2006 р

  2005 р

  Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  тис. руб.

  15484

  14833

  12281

  10279

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг (повна)

  тис.руб.

  7456

  5150

  691

  350

  Валовий прибуток

  тис. руб.

  8028

  9683

  11590

  9929

  Управлінські витрати

  тис. руб.

  3336

  5836

  7649

  4359

  Прибуток (збиток) від продажу

  тис. руб.

  4692

  3847

  3941

  5570

  інші доходи

  тис. руб.

  22

  9

  2

  -

  Інші витрати

  тис. руб.

  506

  69

  6

  -

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  тис. руб.

  4208

  3787

  3958

  5579

  Поточний податок на прибуток

  тис. руб.

  471

  408

  269

  507

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  тис. руб.

  3737

  3379

  3689

  5072

  Рентабельність від реалізації (1 спосіб)

  %

  30,30

  25,90

  32,10

  54,19

  Рентабельність від реалізації (1 спосіб)

  %

  62,90

  74,70

  570,30

  1591,40

  Основними резервами підвищення рівня рентабельності послуг є: збільшення суми прибутку від реалізації послуг і зниження їх собівартості.

  9. Висновок

  Справжній звіт про проходження економічної практики на ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» »включає в себе статистичні та облікові дані, аналіз зібраних матеріалів і розкриває основні питання та напрямки, за якими проводилась практика.

  Мета економічної практики - закріплення отриманих в ході навчання знань, формування умінь і навичок застосовувати отримані знання в ході практичного знайомства і аналізу функціонування діяльності підприємства, його функціональних підрозділів - виконана.

  Основні завдання економічної практики виконані: в процесі проходження економічної практики були закріплені теоретичні знання, отримані в ході навчання, і отримані нові практичних знань; відбулося ознайомлення з діяльністю фахівця з кадрів і головного бухгалтера; отримані навички роботи з організації своєї трудової діяльності; зібраний первинний статистичний матеріал для аналізу діяльності організації та проаналізовано отримана інформація; отримані навички щодо оцінки фінансового стану підприємства; на основі штатного розкладу розроблена організаційна структура ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці».

  Додаток 1

  Класифікація організації за основними критеріями

  критерій

  Класифікація

  критерій формалізації

  ТОВ НВЦ «Березняківській інститут екології та охорони праці» є формальною організацією, що має чітко поставлені цілі, формалізовані правила, структуру і зв'язку.

  Форма власності

  Форма власності - приватна (Код ОКФС - 16). ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» - приватна організація: засновником і генеральним директором є Полевщіков Олександр Миколайович

  Ставлення до прибутку

  ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» - це комерційна організація (основна мета діяльності - отримання прибутку)

  організаційна форма

  Організаційно-правова форма підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю (код ОПФС - 65)

  Розмір

  (В залежності від чисельності працюючих)

  ТОВ НВЦ «БІЕіОТ» відноситься до малих організаціям (кількість співробітників - 32 чоловік)

  сектор виробництва

  Підприємство відноситься до галузі теоретичного циклу - надає послуги:

  • по розробці розділів «Охорона навколишнього середовища (ООС)», «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)», «Організація і умови праці працівників. Управління виробництвом та підприємством »в складі передпроектної та проектної докумнтаціі;

  • проведення інвентаризації джерел викидів, розробка проектів нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) в атмосферу і отримання дозволів на викиди;

  • розробка проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ПДС) та оформлення матеріалів ліцензій на водокористування, надрокористування та супровід матеріалів до отримання ліцензій;

  • проведення інвентаризації відходів та місць складування, розробка проектів нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення, оформлення пакету документів для отримання ліцензії щодо поводження з небезпечними відходами, супровід матеріалів до отримання лімітів і ліцензії;

  • розробка проектів санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств;

  • ведення звітності (2-ТП-повітря, 2-ТП відходи, 2-ТП-повітря, платежі) з питань охорони навколишнього природного середовища на базі первинної екологічної інформації підприємства;

  • консультування, методична допомога, підготовка і надання інформації підприємствам і організаціям різних форм власності з питань природоохоронної діяльності;

  • проведення екологічного аудиту на предмет відповідності систем управління охороною навколишнього середовища на підприємствах вимогам законодавства;

  • проведення аналізів і вимірів в області виробничого екологічного контролю, вимірювання і оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу;

  • проведення атестації робочих місць за умовами праці;

  • розробка інструкцій з охорони праці;

  • оформлення гігієнічного паспорта канцерогеноопасного виробництва;

  • консультаційна, методична, науково-дослідна та впроваджувальна діяльність з питань охорони праці

  Додаток 2  Головна сторінка


      Головна сторінка  Звіт по економічній практиці на ТОВ НВЦ Березняківській інститут екології та охорони праці

  Скачати 124.55 Kb.