• Звіт про фінансові результати
 • Звіт про власний капітал
 • Примітки до річної Фінансової звітності
 • Інші форми звітності


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір16.16 Kb.
  ТипКонтрольна робота

  Скачати 16.16 Kb.

  Звітність суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  Тема: Звітність суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності


  ЗМІСТ


  теоретична частина

  Звітність суб'єктів ЗЕД

  практична частина

  завдання

  список літератури


  теоретична частина

  1.Звітність суб'єктів ЗЕД


  За економічному потенціалу Україна входить до першої п'ятірки країн Європи, но по ефектівності его использование значний відстає від розвинутих стран світу.

  У відповідності Із західноєвропейською практикою одним з важлівіх параметрів розвитку економіки є стабільність цен и валюти. При цьом рівень інфляції не винних перевіщуваті 1,5% СЕРЕДНЯ уровня інфляції стран з нижчих рівнем. Стабільність валюти забезпечується, если Межі коливання ее курсом не перевіщують 2,25%. Щоб досягті перерахованого параметрів стабільності, та патенти, Прийняти ряд спеціальніх мір, з якіх слід віділіті «радикально» форму зовнішньоекономічної діяльності країни. З цією метою нужно провести приватизацію предприятий Із залучених закордонний інвесторів, создать сприятливі інвестиційний клімат Шляхом Надання твердих державних гарантій як закордонний, так и національнім підприємцям ТОЩО.

  Орієнтація Нашої держави на ринкову економіку, необходимость подготовки ґрунту для вступления України до Світової организации торговли, постійне Залучення іноземних інвесторів та розвиток КОМЕРЦІЙНИХ отношений между вітчізнянімі й іноземними підприємствами доводити, что облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств є й достатньо актуальною темою для дослідження.

  Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) Включає следующие форми робіт и співпраць:

  - Експорт та імпорт товарів, Капіталу, РОБОЧОЇ сили;

  - Надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерська, агентським, управлінськіх, бухгалтерських, аудиторських та других послуг;

  - Наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню й інші форми КООПЕРАЦІЇ з іноземними суб'єктами;

  - Здійснення міжнародніх ФІНАНСОВИХ операцій з цінними паперами, розрахункових и кредитних операцій, та комунальної підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з закордоних партнерами;

  - Підпріємніцьку діяльність, пов'язану з надання ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок й іншімі видами нематеріальніх об'єктів власності за;

  - Організацію й Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, сімпозіумів, семінарів й других подібніх ЗАХОДІВ, что проводяться на комерційній Основі;

  - Проведення бартерних, лізінговіх операцій, операцій з придбання, продаж й обміну валюти;

  - Організацію роботи фізичних осіб на контрактній Основі ТОЩО.

  Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про зовнішньоекономічну діяльність».

  У цілому, зовнішньоекономічна діяльність Включає следующие форми робіт и співпраць:

  - Експорт та імпорт товарів, Капіталу, РОБОЧОЇ сили;

  - Надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерська, агентським, управлінськіх, бухгалтерських, аудиторських та других послуг;

  - Наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню й інші форми КООПЕРАЦІЇ з іноземними суб'єктами;

  - Здійснення міжнародніх ФІНАНСОВИХ операцій з цінними паперами, розрахункових и кредитних операцій, та комунальної підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з закордоних партнерами;

  - Підпріємніцьку діяльність, пов'язану з надання ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок й іншімі видами нематеріальніх об'єктів власності за;

  - Організацію й Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, сімпозіумів, семінарів й других подібніх ЗАХОДІВ, что проводяться на комерційній Основі;

  - Проведення бартерних, лізінговіх операцій, операцій з придбання, продаж й обміну валюти;

  - Організацію роботи фізичних осіб на контрактній Основі ТОЩО.

  Зовнішньоекономічна діяльність та ее результати відображаються в річній фінансовій звітності суб`єкта ЗЕД за окремо зазначену Показники:

  - У бухгалтерському балансі окремо віділяються кошти (активи), что знаходяться в зовнішньоекономічному обороті, - товари, документи, цінні папери, а такоже їх джерела (пасив) - кредити, заборгованість, Одержані прибутки ТОЩО;

  - У звіті про прибутки та збитки окремо відображаються виручка від зовнішньоекономічніх операцій и відповідні витрати. У Додатках (Коментарі) до річного фінансового Звіту робляться необхідні Пояснення относительно наведення показніків зовнішньоекономічної діяльності.

  Розрахунки в зовнішньоекономічній ДІЯЛЬНОСТІ ведуться як готівкою, так и безготівковімі формами. Основними формами безготівковіх розрахунків вітчізняніх предприятий з фірмамі й організаціямі іноземних стран є акредитив, інкасо, банківський переказ, розрахунки чеками. Разом з тим, у Кожній Із зазначену форм є декілька різновідів.

  Розкриття информации про зовнішньоекономічну діяльність у фінансовій звітності

  Суб`єкті підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ України (за віключенням суб`єктів малого підприємництва) повінні складаті п`ять форм Фінансової звітності:

  - Баланс (форма №1);

  - Звіт про фінансові результати (форма №2);

  - Звіт про рух копійчаних коштів (форма № 3);

  - Звіт про власний капітал (форма №4);

  - Примітки до річної Фінансової звітності (форма №5).

  Відповідно до принципу єдиного грошового вімірніка, вимірювання та узагальнення всех господарських операцій підприємства в его фінансовій звітності здійснюється в єдіній грошовій одиниці - у національній Валюті України.

  У зв`язку з ЦІМ підприємства, что займаються зовнішньоекономічною діяльністю та проводять розрахунки в іноземній Валюті, повінні перераховуваті Валютні статті в гривні за курсом НБУ.

  баланс

  Согласно з П (С) БО 2 «Баланс» відображенню в Балансі підлягають:

  - Активи, если їх оцінка может буті достовірно определена й очікується Отримання в Майбутнього економічних вигод, пов`язаніх з їх Використання;

  - Зобов`язання, если їх оцінка может буті достовірно определена та існує ймовірність Зменшення економічних вигод у Майбутнього внаслідок его погашення;

  - Власний капітал одночасно з відображенням актівів або зобов`язання, Які прізводять до его Зміни.

  При чому всі монетарні статті (тобто статті балансу про Грошові кошти, а такоже ті активи й зобов`язання, Які будут отрімані або сплачені у фіксованій або візначеній сумі грошей або їх еквівалентів) відображаються за офіційнім валютним курсом НБУ на дату его складання (Останній день звітного ПЕРІОДУ), табл.1.

  Звіт про фінансові результати

  Согласно з П (С) БО 3 відображенню у Звіті про фінансові результати підлягають:

  - Доходи, оцінка якіх может буті достовірно определена в результате Надходження активу або Погашення зобов`язання, что виробляти до Збільшення власного Капіталу підприємства (кроме! Застосування Капіталу за рахунок внесків учасников);

  - Витрати, оцінка якіх может буті достовірно определена, у результате вибуття активу або Збільшення зобов`язання, что виробляти до Зменшення власного Капіталу (кроме Зменшення Капіталу за рахунок его вилучення або розподілу между власниками).

  Спеціфічнімі видами доходів та витрат, Які вінікають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та підлягають відображенню у Звіті про фінансові результати, є курсові різниці (за віключенням тих, что вінікають від ФІНАНСОВИХ інвестіцій у господарські одиниці за межами України), что відображено в табл.2.

  Зміна курсів валют впліває кож на Заповнення річної форми Фінансової звітності - Звіту про рух копійчаних коштів (форма №3) у випадка, если на дату его складання в балансі підприємства відображені статті в іноземній Валюті. Так, у рядку 040 «Прибуток (збиток) від нереалізованіх курсових різніць» у графі «Надходження» відображаються збитки, у графі «Витрати» - прибутки від курсових різніць, что вініклі внаслідок перерахунку в результате перерахунку статей Балансу в іноземній Валюті, чи не пов` язаних з операційною діяльністю.

  У рядку 420 «Вплив Зміни валютних курсів на Залишок копійчаних коштів» показується сума Збільшення або Зменшення Залишки копійчаних коштів у іноземній Валюті в результате коливання валютного курсу в течение звітного ПЕРІОДУ.

  Звіт про власний капітал

  Звіт про власний капітал (форма №4) - форма річної Фінансової звітності, у Якій відображаються всі Зміни у власному Капіталі підприємства, что відбулісь течение року. Особлівість складання цієї форми звітності для предприятий, что здійснілі фінансові інвестиції в господарські одиниці за межами України, Полягає в тому, что курсові різниці по даній статті відображаються в складі Іншого Додатковий Капіталу у вільному рядку 280 Звіту про власний капітал.

  Примітки до річної Фінансової звітності

  У Прімітках до річної Фінансової звітності наводиться інформація:

  1) про суму курсових різніць, что включена до складу доходів и витрат в течение звітного ПЕРІОДУ;

  2) про суму курсових різніць, что включена в течение звітного ПЕРІОДУ до складу Іншого Додатковий Капіталу, а такоже інформація, что пояснює взаємозв`язок между сумою таких курсових різніць на початок и на Кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Інформація, наведена в п. 1, Відображається в розділі VIII «Доходи и витрати» Пріміток до річної Фінансової звітності в рядках 760 «Операційні курсові різниці» та 860 «Не операційні курсові різниці» всіма підприємствами, а такоже и тимі, для якіх оприлюднення НЕ є обов`язкових.

  Вимоги других пунктів относительно Розкриття информации у фінансовій звітності стосують предприятий, для якіх оприлюднення річної звітності є обов`язкових. Причем таку інформацію подаються у довільній форме (письмовий, у форме таблиці ТОЩО).

  Інші форми звітності

  Серед других форм звітності найбільш значний є Декларація про Валютні цінності, доходи та майно, что знаходяться за межами України. Вона містіть 5 розділів:

  І. Загальні Відомості;

  II. Фінансові вкладення;

  III. Майно и товари за кордоном;

  IV. Доходи (Дивіденди) в іноземній Валюті, Одержані за межами України;

  V. Інформаційні Відомості.

  Декларування валютних цінностей здійснюється щоквартально рядку до 15-го числа місяця после Закінчення кварталу в регіональніх відділах НБУ й у державних податкових інспекціях за встановлення формою. Декларування підлягає только наявність у резидентів валютних цінностей и майна, что знаходяться за межами України.

  У Декларації про Валютні цінності та інше майно й доходи, Які належати резиденту України й знаходяться за ее межами станом на 1-ше число місяця, наступного за Звітним періодом, вказується ПОВНЕ найменування резидента; код ОКПО й адреси уповноваженого банку; країна, де знаходяться Валютні цінності; найменування й Місцезнаходження іноземного банку та реквізити Рахунку, на Який Здійснено Перерахування валютних коштів; ПОВНЕ найменування, адреси й реквізити валютного Рахунку за кордоном; загальна сума за межами України за найменуванням валюти з розшифрування за видами цінностей; сума валютних коштів на рахунки іноземних банків та других ФІНАНСОВИХ установ; виручка в іноземній Валюті, получил от експорт товарів, робіт и услуг.

  Суб`єкті підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ України, Незалежності від форм власності за, зобов`язані декларуваті Валютні цінності, что знаходяться за межами України, а такоже доля резидентів у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

  РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ НБУ щомісячно надає інформацію НБУ «Про стан декларування резидентів України валютних цінностей и майна, что належати їм и знаходяться за межами України».

  У разі відсутності в предприятий валютних цінностей за межами України до государственной налоговой інспекції подається відповідна довідка у двох прімірніках. Один примірник залішається в ДПА для обліку та контролю. Посередники, что ввозять в Україну на Користь других суб`єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ підакцізні товари, повінні подаваті до ДПА Звіт про ОБСЯГИ передані товарів, ввезених (імпортованіх) в інтересах других суб`єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, й утриманого суму акцизного збору.


  практична частина

  2.Задача


  Українське підприємство «Оксамит» відвантажіло на експорт товари консигнатору нерезиденту, оформлена попередня ГМД. Договірна ВАРТІСТЬ товару - $ 20000. На день ПОВІДОМЛЕННЯ консигната про продаж товару и Підписання акту Виконання робіт нерезидентом-консигнатором курс НБУ Складанний - 5,4355грн. за $ Комісійна винагорода за послуги консигнатора - $ 1800. Собівартість товару - 96000грн. за ціною придбання з ПДВ.

  Нараховані та сплачені Митні збори - 1500грн. Валютна виручка надійшла на поточний рахунок підприємства «Оксамит» без порушеннях строків за курсом НБУ - 5,4565грн. за $ 1.

  Зробити необхідні розрахунки., Скласти господарські операции, та відобразіті на рахунки бухгалтерського обліку.

  Рішення.


  господарські операции

  Кореспонденція рахунків

  сума

  Дт

  Кт

  Дол.

  Грн.

  Отримав комісійний товар

  024

  -

  20000


  Відвантажілі товар нерезиденту

  362

  702

  20000

  108710

  Списали товар Із позабалансові Рахунку


  024

  20000


  Відобразілі заборгованість перед комітентом

  704

  685

  20000


  Отримав оплату від нерезидента (Надійшла валютна виручка)

  312

  362

  20000

  109130

  Визначили курсову різніцю

  362

  714


  420

  Комісійна винагорода за послуги консигнатора

  902

  281

  1800


  собівартість товару

  631

  703


  96000

  Нараховані Митні збори

  93 (92, 28)

  685


  1500

  Сплачені Митні збори

  685

  311


  1500  список літератури


  1.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 №959-ХХІ, зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №29. - С. 377.

  2.Бутінець Ф. Ф., Жигла І. В., Пархоменко В. М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - 2-е вид., Доп. и перероб. - Житомир: Рута, 2001. - 544 с.

  3.Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» Вищих Навчальних Закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., Доп. и перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 592 с